Så arbetar SVT med redovisning av intervjupersoners politiska uppdrag

När vi intervjuar personer i våra nyheter är utgångspunkten att redovisa politiska förtroendeuppdrag hos personer som tar större plats i reportaget.

SVT-mikrofon

Det finns dock inga absoluta gränsdragningar mellan vilka frågor som är politiska och vilka som inte är det. Vi är väl medvetna om att människor kan definiera detta olika och att somligt av det som vi rapporterar om kan uppfattas som politiskt av vissa mottagare.

Självklart är det alltid vårt ansvar och inte intervjupersonens att göra den här bedömningen. 

Ibland kommer vi redovisa att personer har förtroendeuppdrag som vissa tycker är irrelevanta, ibland tvärtom. Men vi strävar ständigt efter att göra bästa möjliga urval och vi vill alltid vara transparenta i vår journalistik.

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss