Så arbetar SVT med tillgänglighet

SVT är till för alla och tillgänglighet är en mycket viktig fråga för oss. I vårt sändningstillstånd finns tydliga krav på att vårt uppdrag ska omfatta alla människor.

Här berättar vi mer om vad vi gör för att inkludera alla tittare i våra tjänster. Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta oss. 

Undertext

Andra språk än svenska förses alltid med översättningstext, dock ej under direktsändning. Vi har dessvärre ingen möjlighet att översätta under direktsändningar. 

Svenskt tal textas också i alla förproducerade program. Textningen svenska-till-svenska hittar du på sidan 199 på text-tv, oavsett kanal. Vi textar även många direktsända program, alla nyhetssändningar inklusive extrasändningar och långa specialsändningar, samt en stor del av sportutbudet.

Har du specifika frågor om undertexterna? Läs mer om det i vår guide Så arbetar SVT med undertexter.

Textning av lokala nyheter på webben

På SVT Play textar vi alla lokala nyheter med automatisk taligenkänning. De textade sändningarna publiceras på Play några minuter efter avslutad ordinarie sändning. Således har inte de lokala nyheterna undertexter i linjär tv eller i direktsändningen via kanalerna på SVT Play.

Uppläst undertext

Vi erbjuder en stor del av våra program med uppläst text. Det är en teknisk tjänst där en syntetisk röst läser upp översättningstexten samtidigt med textningen i SVT:s samtliga kanaler i marknätet. Vi arbetar för att hitta en lösning så att funktionen även kan fungera för sändningar över satellit och på webben: Här kan du läsa mer om hur du aktiverar/avaktiverar tjänsten Uppläst undertext i din tv.

Tydligare tal

På SVT Play kan du hålla utkik efter funktionen Tydligare tal.

Om du aktiverar Tydligare tal dämpas bakgrundsljuden - och rösterna i programmet hörs tydligare. Funktionen fungerar oberoende av vilken högtalare som används. Vi erbjuder Tydligare tal på nästan alla våra förinspelade program (musikprogram, nyheter och sport är undantaget).

Vi erbjuder Tydligare tal i följande tjänster,

  • SVTPlay.se (alla webbläsare)
  • I de mobila apparna för iOS och Android
  • I tv-apparna för Smart-TV(frånsett några modeller), Android TV samt Apple TV

Tydligare tal ersätter inte undertexter på SVT. Tanken är att det ska bli lättare för personer med nedsatt hörsel att höra vad som sägs i våra program. Här kan du läsa mer om hur vi tagit fram Tydligare tal.

Här hittar du alla program som erbjuder Tydligare tal på SVT Play. För tillfället har vi ett tekniskt fel på genresidan för tydligare tal så att vissa titlar publiceras där trots att funktionen inte finns. Du behöver starta ett program och sen klicka på pratbubblan i videospelarens högra hörn för att se om tjänsten finns. Vi hoppas kunna åtgärda det här inom kort. 

Syntolkning

En del av våra program går att ses med hjälp av syntolkning. Tjänsten innebär att en skådespelare beskriver scener, gester och mimik, och beskriver det som syns i bild som inte är tydligt genom det som sägs. Syntolkningsversionerna av våra program sänds parallellt i SVT24 eller på SVT Play. 

Här hittar du våra syntolkade program i SVT Play.

Hur arbetar SVT med syntolkning? 

Under 2021 hade SVT som krav att syntolka 5 procent av utbudet. Totalt syntolkade vi 5,9 procent av utbudet under föregående år, vilket motsvarar 792 timmar.

På SVT har vi en avdelning som heter Språk & Tillgänglighet. De ansvarar för produktion och leverans av syntolkningen och att den är av bra kvalitet. Tillsammans med vår ledning och tablåplanering väljer de ut vilka program som ska syntolkas och ser till att vi får en bra variation i utbudet.

Ibland väljer vi att syntolka program i efterhand. Ett exempel är Rederiet som vi nu har syntolkat. Har du förslag på vad du vill att vi syntolkar kan du kontakta oss så noterar vi ditt förslag.

Teckenspråkstolkning

Under 2021 var kravet att teckenspråkstolka 5 procent av SVT:s utbud. Totalt teckenspråkstolkade vi 5,9 procent. 

Hur arbetar SVT med teckenspråkstolkning? 

Vi tolkar program till teckenspråk samtidigt som de visas. Teckenspråkstolken står i förgrunden och programbilden visas på skärm bredvid tolken. Varje vardag teckenspråkstolkas Rapport, Kulturnyheterna och Sportnytt mellan klockan 18.00 och 18.30. Vid extraordinära nyhetslägen, då program i SVT1 bryts för nyhetssändning, parallellsänds en teckenspråkstolkad version i SVT2. Dessutom samsänder vi program och evenemang med teckenspråkstolkning på SVT Play. 

Ta del av hela vårt teckenspråkiga och teckenspråkstolkade utbud.

Vad som teckenspråkstolkas väljs ut på samma sätt som vår syntolkning. Det är avdelningen Språk & Tillgänglighet som tillsammans med företagsledning och tablåplanering väljer ut programmen. Det är ett redaktionellt beslut med mål som variation och ett bra utbud.

Varför är tolken till vänster i bild?

Under 2022 undersökte SVT tittarnas preferens om var man ville ha tolken i bild. Detta efter en spansk forskningsstudie som visade att det var lättare att uppfatta innehållet i ett program om tolken står till vänster.

Nära 60% av de som svarade på vår enkät menade att de det är bra med tolken till vänster eller att det inte spelade någon roll. Många tyckte att det kändes naturligt, som att läsa en text.

Efter denna studie kommer SVT nu att fortsätta göra en del tolkade program med tolken till vänster.

Den spanska studien som vi hänvisar till är gjord av Marta Bosch-Baliarda, vid Universitetet i Barcelona.

SVT Play

SVT Play är sedan juni 2013 en tillgänglighetscertifierad tjänst. Många program har valbar undertext och vissa program är syntolkade och teckenspråkstolkade. Men vi vet att det krävs mer innan SVT Play är tillgänglig för alla.

SVT Play är som sagt tillgänglighetscertifierad. Certifieringen innebär att SVT Play följer de internationella riktlinjerna för tillgänglighet på webben, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), samt att Funka Nu AB:s tillgänglighetsexperter har analyserat och godkänt webbplatsen med utgångspunkt från WCAG samt egna riktlinjer för tillgänglighet: WCAG, Web Content Accessibility Guidelines

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss