Så arbetar SVT med undertexter

Enligt sändningstillståndet ska SVT texta cirka 80 procent av allt som sänds. Kravet är uppdelat på 100 procent för de program som är inspelade i förväg och 75 procent för de som är direktsända.

Vanliga frågor och svar

Varför är program X inte textat?

Det kan bero på några olika anledningar. Vi textar inte allt. För att resurserna ska räcka under hela året måste vi prioritera. Resurserna ska fördelas över alla genres, från nyheter till nöje till barn. Vi behöver prioritera våra resurser på ett sådant sätt att vi kan uppfylla alla krav i sändningstillståndet.

Det kan även vara så att det blir fel. Vid enstaka tillfällen saknar ett förinspelat program textning. Det är dock ovanligt och när det händer ser vi till att texten finns till reprissändningen och på SVT Play.

Direktsända återkommande program som alltid direkttextas är:

  • Alla nyhetssändningar (riksnyheter)
  • Sverige idag
  • Go'kväll
  • Agenda
  • Sportspegeln

Kommer ni att texta mer framöver?

År 2019 textade vi 100 procent av det förproducerade och 71 procent av det som sändes direkt. För det direktsända är det en ökning med 4 procentenheter på ett år och 16 procentenheter på fem år.

Det har kommit en mängd nya tekniker för att producera tal till text på senare år, bland annat automatisk, halvautomatisk och skuggtal. SVT undersöker nu vilken metod man ska satsa på i framtiden och befinner sig i en utvecklingsfas. Bland annat samarbetar vi med Hörselskadades riksförbund för att undersöka vad som fungerar bäst, dels för vår produktion, dels för publiken.

Kommer ni börja texta lokala nyheter?

Ja. Från och med den 16 december 2020 textar vi sändningar från de lokala nyhetsredaktionerna med hjälp av automatisk taligenkänning. Det vill säga utan att någon människa bearbetar texten.

Automatisk textning finns endast på SVT Play. Av tekniska skäl skapas textningen några minuter efter det att programmet publicerats och inte i direktsändning eller i linjär-tv.

Autotext är en ny typ av tillgänglighetstjänst som används som komplement i vissa genrer. Den ersätter inte ordinarie manuell svensktextning och översättning.

Du kan läsa mer om textning av lokala nyheter i vår guide Lokala nyheter på SVT Play.

Varför är inte program på Öppet arkiv textade?

Det beror på att vi tidigare inte hade krav på undertext. Därav är inte alla av våra äldre program textade.

När vi repriserar program i en av våra kanaler så gäller kravet på undertext och därför gör vi en textad version. Därför kan vissa program ha undertext, medan vissa inte ha det på Öppet arkiv.

När textar ni musik och låtar? 

Sångtexter textas endast när sångtexten har med handlingen att göra. Det gör vi med så kallad öppen text, det vill säga att undertexten inte är valbar utan dyker upp automatiskt i rutan. Samma sak gäller med översättningar av musik och låtar. Vi översätter och textar endast när sångtexten har med handlingen att göra. 

Som oftast beror detta på att undertexterna skulle ha tagit uppmärksamheten från det som händer i bild, till exempel dansnummer eller avgörande scener.

När det kommer till livesända program, som Melodifestivalen, så översätter vi inte sångtexter. Delvis för att det är tekniskt omöjligt att göra det utan att texten blir fördröjd i bild. Att översätta sånger tar längre tid än man kanske först tror. Översättningen måste följa originalets rytm för att tittaren ska slippa hålla två rytmer i huvudet samtidigt. Om texten innehåller rimord tar översättningen ännu längre tid att göra. Vanligast är att sånger textas på originalspråket i den dolda textningen (via text-tv sidan 199 eller pratbubblan på SVT Play). Det görs för att alla ska få samma upplevelse av programmet – de hörande tittarna hör texten, tittare med hörselnedsättning ser den.

Så jobbar SVT med simultanöversättningar

Vi simultanöversätter mycket sällan främmande språk via undertexter i direktsändningar. Om det ska göras, krävs att direktsändningen fördröjs något så att vi hinner med.

Då tar vi in en simultantolk som muntligt tolkar det som sägs från det främmande språket och så textar direkttextarna tolkens svenska tal. Men för det mesta får programledaren eller reportern göra en sammanfattning av det som sagts på främmande språk när sådana förekommer i direktsändning.

Varför skrivs inte allt som sägs ordagrant?

SVT är ett public serviceföretag där det är viktigt att alla kan tillgodogöra sig vårt innehåll. I andra länder dubbas väldigt mycket, men när det textas i exempelvis USA och Storbritannien finns en tendens att skriva ut exakt allt som sägs, oavsett om man hinner läsa eller inte. Texterna kan då ibland ligga väldigt kort tid för att allt ska få plats.

För SVT och de flesta andra europeiska tevebolag är det istället viktigare att alla hinner läsa. Tempot i undertextningen ska vara lugnt så att publiken både hinner läsa texten och se bilden.

Riktlinjerna är att två rader ligger 4-6 sekunder och en rad i 2-4 sekunder.

För att lyckas med detta är det tillåtet att korta och ta bort ord, precis på samma sätt som det görs i tryckt press. Citat i tidningar är sällan helt ordagranna, utan skrivs om från tal- till skriftspråk för att bli begripliga.

Naturligtvis får det här inte leda till att betydelsen ändras eller att viktig information tas bort. Att översättningarna blir korrekta är väldigt viktigt.

SVT utgår från källspråket, alltså det språk som talas i inslaget, och inte från översättningar i flera led. När SVT får utländska intervjuer (ej engelska) från nyhetsbyråer med en skriftlig översättning till engelska dubbelkollar vi med egen personal som kan språket ifråga, för att vara säkra på att allt stämmer och att vi hittar rätt nyans i översättningen. Språk kan ofta vara tvetydigt och det gäller att förstå syftningar.

Språk vi inte behärskar stämmer vi av med externa översättare och tolkar. Tveksamheter dubbelkollas.

Betyder det att "fula" och nedsättande ord kan användas i undertexterna?

Ja. Vi vill på ett så autentiskt och effektivt sätt som möjligt återspegla i undertexterna det personen säger. Om personen i fråga använder ett nedsättande ord så ska det även återges i undertexterna.

Vilka program är textade på SVT Play?

SVT:s lokala nyheter har tagit beslut om att texta alla reportage som publiceras på webben. Det gäller dock bara inslag på webben och i SVT:s app. Det finns ännu inte teknik att texta de lokala nyheternas tv-sändningar.

Vårt mål är att alla program på SVT Play ska vara textade och vi är nästan framme. Idag är i princip alla program förutom livesändningar textade. På SVT Play använder vi både valbara och inbrända undertexter. Som namnet antyder går det att välja mellan att ha text eller inte på ett program. Det görs med hjälp av videospelarens kontrollpanel (tryck på symbolen som liknar en pratbubbla). Inbrända undertexter går däremot inte att välja bort.

Varför täcker undertext ibland information i rutan, så som namnskyltar, resultat med mera?

Det här är en teknisk fråga som är mer komplicerad än man kan tro. SVT frilägger alltid viktig grafik i bild (t.ex. tävlingsfrågor och namnskyltar) genom att antingen högerställa eller lyfta undertexten till mitten. Men videospelaren hanterar friläggningar olika beroende på vilken apparat som du kollar i och det är alltså apparatens tillverkare som själva väljer hur deras enhet tolkar signalerna som SVT sänder ut.

 

Sök efter svar och guider