Så rapporterar SVT om kriget mellan Israel och Hamas

Kriget mellan Israel och Hamas har pågått i flera veckor. Det väcker starka känslor runtom i världen. Och vi på SVT får många frågor och synpunkter om vår rapportering kring det som utspelar sig i Mellanöstern.

SVT:s korrespondent i Mellanöstern, Samir Abu Eid.

SVT:s uppgift är att ge fakta, rapportera det som är sant och relevant, och låta flera åsikter komma till tals för att tittare och läsare ska kunna bilda sig en egen uppfattning. Våra journalister arbetar nu hårt för att ge en korrekt och opartisk bild av händelseutvecklingen.

Här är svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss på SVT:

Varför tar ni ställning för den ena parten?

Det gör vi inte. Som oberoende public service-kanal tar vi inte ställning i en konflikt eller en kontroversiell fråga. Men många hör av sig till SVT och påstår att vi tar ställning, antingen för Israel, eller för palestinierna i den här konflikten. Vi håller inte med. Vi försöker så neutralt som möjligt beskriva vad som händer i kriget. Dygnet runt varje dag. SVT har rapporterat om Hamas terrordåd och löpande om dess konsekvenser, precis som SVT också rapporterar om Israels krigföring i Gaza och den humanitära situationen för palestinierna. Vår uppgift är att berätta vad som händer, därefter är det upp till tittaren/läsaren att bilda sig en egen uppfattning. 

Varför fokuserar ni inte mer på den israeliska arméns dödande av civila på Gazaremsan?

Sedan Israel inledde den militära operationen mot Hamas har vi så gott som dagligen rapporterat om situationen för civila i Gaza. Vi har berättat om bristen på mat, vatten, elektricitet och sjukvård. Om svårigheterna att få in förnödenheter. Och om att många palestinier, också barn, har dött i bombningarna. SVT Nyheter är stort och har många plattformar. Därför är det viktigt att se vår bevakning både över tid och i sin helhet. I våra nyhetsprogram i tv kan vi inte berätta allt varje dag på grund av att sändningstiden inte räcker till. Men på svt.se finns betydligt mer innehåll, både video och text som man kan ta del av. Dessutom har vi våra fördjupande tv-program som till exempel Agenda där kriget tagits upp i varje avsnitt sedan kriget började. I vår live-rapportering på svt.se kan du följa senaste nytt dygnet runt.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hamas-attack-mot-israel?inlagg=a2381ebc9f5a5905f09235fe556a7a76

Varför säger ni ofta ”den terrorstämplade organisationen Hamas”?

Vi har under lång tid benämnt Hamas som ”den terrorstämplade organisationen Hamas”, av den enkla anledningen att den är klassad som terrororganisation av bland annat EU, och därigenom också av Sverige. Vi fortsätter att säga och skriva ”terrorstämplad”. Men vi säger också ”terrorgruppen” och ”terrororganisationen”. 

Varför säger och skriver ni ”de palestinska områdena”?

Palestina erkändes formellt som stat av den svenska regeringen 2014. Men vi på SVT använder fortsatt ”de palestinska områdena” i stället för statsbegreppet Palestina. Det beror bland annat på att varken Gaza eller Västbanken uppfyller de folkrättsliga krav som brukar ställas upp för en klassisk tolkning av vad som utgör en stat, bland annat kontroll av eget territorium. Saken kompliceras också av att Gaza styrs av terrorgruppen Hamas. Västbanken styrs däremot delvis av den Palestinska myndigheten, och av partiet Fatah. 

Hur kan ni lita på de dödssiffror som kommer från Gazas hälsoministerium?

Vi kan inte lita på sifforna helt och fullt, men vid tidigare våldsutbrott i Gaza har siffror på döda och skadade i efterhand visat sig vara i stora drag tillförlitliga. I det här skedet uppger vi alltid att källan är Gazas hälsoministerium, samt att verksamheten ytterst är kontrollerad av Hamas. Vi påpekar dessutom ofta att siffrorna inte är möjliga att verifiera av en oberoende part. Det gäller ju för övrigt alltid i krig - uppgifter från krigförande parter är svåra eller rent av omöjliga att verifiera så länge som krig pågår. 

Men även om vi just nu inte har möjlighet att verifiera exakta tal för döda och skadade får vi mycket information via två stora nyhetsbyråer på plats, AP och Reuters. Vi får dagligen stora mängder video, intervjuer och journalistiskt kontrollerade fakta som stärker bilden av att tusentals palestinier har dödats. SVT har också egna kontakter i Gaza som vi regelbundet talar med. Vi genomför också egna intervjuer med civila i Gaza, samt med representanter för olika internationella organisationer som har medarbetare på plats.

Varför rapporterar ni så lite om Hamas terrordåd i Israel?

När Hamas genomförde terrordådet på civila israeler den 7 oktober rapporterade vi massivt om detta under flera dagar. Våra utsända besökte den musikfestival där så många människor dödades och vi visade både bilder och intervjuer med människor som fått familjemedlemmar mördade. Ju längre tiden har gått har fokus förflyttats mer till kriget på Gazaremsan. Med tanke på att striderna nu pågår mitt i ett tättbefolkat område blir det naturligt mer fokus på civilbefolkningen, som lever under svåra förhållanden där. Men vi rapporterar löpande också om den israeliska regeringens politik i frågan, om hur den israeliska armén arbetar, och om de israeler som fortfarande hålls som gisslan av Hamas.

Jag tycker att händelse/företeelse X är viktigt, varför har ni inte tagit upp den?

Vi försöker täcka så mycket av det som händer i kriget som möjligt. Men vi måste också välja bort. SVT har inte oändliga personalresurser, eller utrymme i våra tv-sändningar. En hel del av det som pågår inne i Gaza är också väldigt svårt för oss att rapportera om själva eftersom journalister inte har tillträde dit. Då blir vi hänvisade till olika källor, som ibland är svåra att verifiera. I de fallen ska vi vara transparenta med vad som är bekräftat och inte. Vårt utbud ska betraktas sin helhet. Vi kan inte rapportera om allt varje dag, och i varje sändning. Men våra tv-program tillsammans med svt.se ger tillsammans en bred och grundlig bevakning av kriget. 

Varför rapporterar ni inte mer om de ökande hoten mot judar i Sverige och i världen?

Vi har rapporterat mycket om antisemitismen i Sverige. Bland annat handlade nästan ett helt avsnitt av Agenda om antisemitismen i Sverige. Det kan du se här:

https://www.svtplay.se/video/8D9pWaY/agenda/son-29-okt-21-15?id=8yp5BaY

Vi har också rapporterat om de demonstrationer, både i Sverige och världen, där antisemitiska budskap har framförts. Vår Europakorrespondent har också varit i Frankrike där hon gjort ett reportage om den ökande antisemitismen. Det reportaget ser du här, ca 11 minuter och 15 sekunder in i sändningen:

https://www.svtplay.se/video/8D9pWaY/agenda/son-29-okt-21-15?id=8yp5BaY

Vi kommer dessutom att fortsätta bevaka frågan och följa den svenska regeringens arbete mot antisemitism. 

Varför är ni inte på plats och rapporterar från Gazaremsan?

Vi skulle gärna vara på plats, men Gazaremsan har varit stängt för omvärlden sedan Hamas terrorattack mot Israel. SVT har varit på plats flera gånger tidigare, men just nu är det alltså inte möjligt för oss att komma in i Gaza. 

 

Tips!

Här skriver utgivarna för Sveriges största medier om kritiken som riktas mot journalistiken i samband med kriget:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/3E8Kad/utgivarna-journalistkaren-tar-inte-stallning-i-gazakriget

Här svarar vårt mellanösternteam, Samir Abu Eid och Pablo Torres på några av tittarnas frågor:

https://www.svt.se/nyheter/video/ks7nvy-varfor-berattar-ni-bara-om-antisemitism-och-israels-sida?spellista=WyJhc3RyaWQtdmlkZW9wbGF5bGlzdCIsImxscGkzcCJd

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss