Så rapporterar SVT om kriget mellan Israel och Hamas

Kriget mellan Israel och Hamas har pågått sedan i oktober. Det väcker starka känslor runt om i världen. Och vi på SVT får många frågor och synpunkter på vår rapportering kring det som utspelar sig i Mellanöstern.

SVT:s korrespondent i Mellanöstern, Samir Abu Eid.

SVT:s uppgift är att återge fakta, rapportera det som är sant och relevant samt ge utrymme för flera åsikter och perspektiv.  Våra journalister arbetar hårt för att ge en korrekt och opartisk bild av händelseutvecklingen och ge publiken underlag för att bilda sig en egen uppfattning. 

Här är svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss på SVT.

Tar ni ställning för endera parten?

Vi tar inte ställning. 

Som oberoende public service-kanal tar vi inte ställning i en konflikt eller en kontroversiell fråga. Men många hör av sig till SVT och påstår att vi tar ställning, antingen för Israel eller för palestinierna i den här konflikten. Vi håller inte med. Vi försöker så neutralt som möjligt beskriva vad som händer i kriget. SVT har rapporterat om Hamas terrordåd och därefter löpande om dess konsekvenser. Precis som SVT också rapporterar om Israels krigföring i Gaza och den humanitära situationen för palestinierna. 

Vår uppgift är att berätta vad som händer, därefter är det upp till tittaren/läsaren att bilda sig en egen uppfattning. 

Varför fokuserar ni inte mer på dödandet av civila på Gazaremsan?

Sedan Israel inledde den militära operationen mot Hamas har vi så gott som dagligen rapporterat om situationen för civila i Gaza. Vi har berättat om bristen på mat, vatten, elektricitet och sjukvård. Om svårigheterna att få in förnödenheter. Och om att många palestinier, också barn, har mist livet i bombningarna. SVT Nyheter har många plattformar och det är viktigt att se vår bevakning både över tid och i sin helhet. 

I våra nyhetsprogram kan vi inte berätta allt varje dag, sändningstiden räcker inte till. Men på svt.se finns betydligt mer innehåll, både video, text och direktsändningar att ta del av. Dessutom har vi fördjupande tv-program som Agenda som ofta tar upp konflikten. 

Här kan du läsa vår direktrapportering om kriget i Gaza, dygnet runt.

Varför säger SVT ”den terrorstämplade organisationen Hamas”?

Vi har under lång tid benämnt Hamas som ”den terrorstämplade organisationen Hamas”, av den enkla anledningen att den är klassad som terrororganisation av bland annat EU, och därigenom också av Sverige. Vi fortsätter att säga och skriva ”terrorstämplad”. Men vi säger också ”terrorgruppen” och ”terrororganisationen”. 

Varför säger och skriver SVT ”de palestinska områdena”?

Vi använder fortsatt ”de palestinska områdena” i stället för statsbegreppet Palestina. Detta baseras bland annat på att vare sig Gaza eller Västbanken uppfyller de folkrättsliga krav som brukar ställas upp för att avgöra vad som utgör en stat, bland annat kontroll av eget territorium. Saken kompliceras också av att Gaza styrs av terrorgruppen Hamas. Västbanken styrs däremot delvis av den Palestinska myndigheten, och av partiet Fatah. 

Varför är ni inte på plats och rapporterar från Gazaremsan?

SVT har varit på plats många gånger tidigare, men just nu är det inte möjligt för oss att komma in i Gaza, som varit stängt för journalister ända sedan Hamas terrorattack efter beslut av Israel och Egypten. 

Fast även om vi i nuläget har svårt att självständigt verifiera exakt vad som händer och hur många människor som dödas och skadas får vi mycket information via internationella nyhetsbyråer som har anställd personal som bor i Gaza, bland annat AP och Reuters. Det handlar om stora mängder video, intervjuer och journalistiskt kontrollerade fakta varje dag. SVT har också egna kontakter i Gaza som vi regelbundet talar med. Vi genomför också egna intervjuer med civila i Gaza är så är möjligt, samt med representanter för olika internationella organisationer som har medarbetare på plats.

Varför återger SVT uppgifter från Gazas hälsoministerium?

Vi kan inte lita på siffrorna helt och fullt, men vid tidigare våldsutbrott i Gaza har ministeriets statistik över antalet döda och skadade i efterhand visat sig vara tillförlitliga. Vi anger dock alltid att källan är Gazas hälsoministerium och att dess verksamhet är kontrollerad av Hamas. 

Vi påpekar dessutom ofta att uppgifterna inte kunnat verifieras av oberoende part. Detta gäller ju för övrigt nästan alltid i krig där oberoende observatörer sällan kan vistas på platser där strider pågår. 

Varför rapporterar SVT så lite om Hamas terrordåd i Israel?

När Hamas genomförde terrordådet på civila israeler den 7 oktober rapporterade vi massivt om detta under flera dagar. Våra utsända besökte den musikfestival där så många människor dödades och vi visade både bilder och intervjuer med människor som fått familjemedlemmar mördade. Ju längre tiden har gått har fokus förflyttats mer till kriget på Gazaremsan. Med tanke på att strider och flyganfall pågår mitt i ett tättbefolkat område blir det naturligt mer fokus på civilbefolkningen, som lever under svåra förhållanden där. Men vi rapporterar löpande också om den israeliska regeringens politik i frågan, om hur den israeliska armén arbetar, och om de israeler som fortfarande hålls som gisslan av Hamas.

Händelse X är viktig, varför har SVT inte tagit upp den?

Vi försöker täcka så mycket av det som händer i kriget som möjligt. Men vi måste också välja bort. SVT Nyheter har vare sig oändliga personalresurser eller obegränsat utrymme i våra tv-sändningar. 

Vårt utbud ska betraktas sin helhet och över tid. Vi kan inte rapportera om allt varje dag och i varje sändning. Men våra nyhetsprogram tillsammans med utbudet på svt.se ger sammantaget en bred och grundlig bevakning av kriget. 

Varför rapporterar SVT inte mer om de ökande hoten mot judar i Sverige och i världen?

Vi har rapporterat mycket om antisemitismen i Sverige och världen och hur den blivit allt synligare sedan kriget mellan Israel och Hamas bröt ut. . Vi har rapporterat om de demonstrationer, både i Sverige och världen, där antisemitiska budskap har framförts och om hur oron bland judar i världen växt. Vi kommer även fortsätta bevaka frågan framgent. 

Här är några exempel:

 

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss