SVT Forum

SVT Forum ska spegla den offentliga debatten inom politik och samhälle. Det gör vi genom att sända (i regel direktsända) riksdagsdebatter, pressträffar, seminarier, partikongresser/stämmor, konferenser som andra än SVT arrangerar.

SVT Forum:s logga.

Vem bjuder in gästerna till SVT Forum?

Oftast är det andra än SVT som arrangerar det vi återsänder. Det är alltså arrangören, och inte SVT, som bjudit in gäster och bestämt upplägg för evenemanget. Men SVT tar alltid ett publicistiskt ansvar för det vi sänder ut.

Vid större händelser som partikongresser, regeringens presentation av höstbudget, riksmötet och större politiska nyheter ramar vi ofta in sändningarna med studiosamtal som leds av våra egna programledare, detta för att kommentera och förklara. Då ansvarar SVT för urvalet av gäster och upplägget för studion.

Varför är SVT Forum inte textat?

Vi textar inte Forum hela året, utan det växlar över tid vad som undertextas. Vi ska undertexta 75 procent av direktsändningarna i SVT och detta ska fördelas på alla genrer, så när t ex Vinterstudion sänder textas färre sändningar från Forum. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med undertexter.

Varför textas inte "riksdagsformalia" i Forum?

Vi har tidigare försökt texta även riksdagsformalian, men då det är informationstungt med mycket siffror, datum och hänvisningar och dessutom håller väldigt högt tempo har det visat sig vara svårt. För att kunna ge tittarna bästa möjliga textning lägger vi i stället ut en skylt där det står "riksdagsformalia". Formalian finns på riksdagens hemsida för den som vill läsa den i detalj, http://riksdagen.se/sv/ under kalendern (ändras dagligen).

Här är ett exempel på hur riksdagsformalian kan se ut:

Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 3 2018/19:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter SoU 4 2018/19:65 Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform JuU 5 2018/19:67 Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar FiU 6 2018/19:68 Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering SoU 7 2018/19:72

Om hörbarhet i SVT Forum

Vi har tekniker i tv-huset som justerar ljudnivåerna för att få till så bra ljud som möjligt under direktsändningarna. Men ibland kan det vara så att hörbarheten på plats inte är fullgod, antingen orsakat av arrangörens ljudanläggning eller av våra förutsättningar på plats. 

Under sändningen arbetar vi hela tiden för att få till så bra ljud som möjligt.

Varför syns inte bilder som visas på ppt?

Ibland händer det att powerpointbilder som visas av föreläsare inte syns tydligt i bild. Det beror då ofta på att vi inte visste vilka bilder som skulle visas och när. Eftersom programmen direktsänds händer det tyvärr vid enstaka tillfällen. Men detta är en diskussion vi ofta har, både med arrangörer och de fotografer som vi jobbar med. Redaktionens mål är självklart att powerpointbilder som visas av föredragshållare ska synas i bild.

Sänder SVT Forum alla partiers kongresser?

Ja, vi sänder alla riksdagspartiers kongresser i Forum. Vi sänder dock inte från kommun- och landstingsdagar (som vissa partier har).

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss