”Svenska Akademien befinner sig i en allvarlig kris”, står det i pressmeddelandet. Foto: TT Arkivfoto

Svenska Akademien lämnar över advokatutredningen till myndigheterna

Uppdaterad
Publicerad

I dag kom det sedan en tid tillbaka aviserade pressmeddelandet från Svenska Akademien. I det framgår att man efter kritiken kommer lämna över advokatutredningen till polisen, samt inleda ett reformarbete för att återställa Akademiens förtroende.

Den långa följetongen kring pressmeddelandet om den advokatutredning som Akademien tillsatt, om ledamöternas kopplingar till den så kallade Kulturprofilen, fick vid lunchtid fredag sitt slut.

I pressmeddelandet skriver man bland annat:

”Svenska Akademien befinner sig i en allvarlig kris efter en period av djup oenighet mellan ledamöterna i viktiga frågor. Förtroendet för Akademien har undergrävts, antalet aktiva ledamöter har reducerats, och ett hastigt byte har skett på sekreterarposten”.

Vill att de som lämnat återkommer

I pressmeddelandet framgår också att Akademien hoppas kunna återställa förtroendet för institutionen och att de som lämnat sina stolar ska vilja komma tillbaka.

”Akademien kommer nu och under kommande veckor att arbeta fram en plan för att återställa förtroendet i omvärlden och återfå ett produktivt samarbete mellan ett – på längre sikt – fulltaligt antal aktiva ledamöter.”

Utredningen visar oacceptabelt beteende

Syftet med den advokatutredning som Akademien tillsatte var att ta reda på eventuella kopplingar mellan den så kallade Kulturprofilen och Svenska akademien. I pressmeddelandet skriver man:

”Utredningen visar att oacceptabelt beteende i form av oönskad intimitet har förekommit, vilket dock inte var allmänt känt i Akademien. Inte heller något som kan rubriceras som straffbara sexuella övergrepp har varit känt inom Akademiens krets.”

Svenska Akademien har beslutat sig för att lämna över hela advokatutredningen till ekobrottsmyndigheten.

Jan Tibbling, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, är den som fattar beslut om förundersökning ska inledas med anledning av de uppgifter som förekommer i advokatutredningen.

-Beslutet torde inte ta alltför lång tid att fatta: någon gång under kommande vecka, tror jag, säger han till TT.

Beklagar djupt

Svenska Akademien beklagar också djupt att man inte vidtog några åtgärder 1996 när en person skickade ett brev till Svenska Akademien i vilket anklagelser om sexövergrepp riktades mot Kulturprofilen.

”Svenska Akademien tar med kraft avstånd från sexuella trakasserier och sexuellt våld var det än förekommer”, skriver man i pressmeddelandet.

Advokatutredningen har också kommit fram till att Kulturprofilen, som är gift med en av Akademiens ledamöter, inte har haft inflytande på Akademiens beslut om priser och stipendier.

Erkänner brott mot egna jävsregler

Svenska Akademien erkänner dock att det ekonomiska stöd man betalat ut till den så kallade Klubben stred mot jävsreglerna eftersom en av ledamöterna var delägare i det handelsbolag som mottog pengarna.

”Detta förhållande borde Akademien ha informerats om eller skaffat sig kännedom om”, står det i pressmeddelandet.

Kungens beslut gäller

Akademien bekräftar också att kungens beslut att ändra i stadgarna, så att ledamöterna inte sitter på livstid utan kan träda ut om de vill, gäller.

Akademien aviserar också flera andra åtgärder, bland annat ska man se över sina jävsregler och förstärka institutionens juridiska kompetens.

Detta för att ”bistå vid organisatoriska förändringar och förändrade tolkningar av stadgarna. Ytterligare förändringar i regelverk och arbetsformer kommer att ske med ambitionen att skapa en större öppenhet kring Akademien och dess verksamhet än vad som hittills varit fallet.”

Nobelprisets anseende skadat

Akademien skriver också att de senaste veckornas kris skadat Nobelprisets anseende. Något man enligt pressmeddelandet tar på största allvar.

Man understryker dock att ”Svenska Akademiens Nobelkommitté – den arbetsgrupp som förbereder prisdiskussionerna och avger rekommendationer inför prisbeslutet – är intakt och har genomfört sitt arbete på gängse sätt under våren”

Kulturnyheterna söker Akademiens ledamöter.

Pressmeddelande från Svenska Akademien

20 APR 2018

Bakgrund

Svenska Akademien befinner sig i en allvarlig kris efter en period av djup oenighet mellan ledamöterna i viktiga frågor. Förtroendet för Akademien har undergrävts, antalet aktiva ledamöter har reducerats, och ett hastigt byte har skett på sekreterarposten. Akademien kommer nu och under kommande veckor att arbeta fram en plan för att återställa förtroendet i omvärlden och återfå ett produktivt samarbete mellan ett – på längre sikt – fulltaligt antal aktiva ledamöter.

I detta pressmeddelande redovisar vi var vi idag befinner oss och de steg vi nu vill ta. Det är vår förhoppning att de åtgärder som vi nu vidtar och den färdriktning som vi valt inte bara ska kunna bidra till att återställa förtroendet för Akademien, utan också ska medföra att de som valt att lämna Akademiens arbete vill komma tillbaka och åter engagera sig.

Advokatutredningen

Advokatbyrån Hammarskiöld & Co har på Akademiens uppdrag genomfört en utredning. Syftet var främst att klargöra om sexuella övergrepp av det slag som 18 kvinnor vittnat om i pressen, för vilket [Klubbens] konstnärlige ledare anklagats, varit kända i Akademien. Syftet var också att klarlägga om ledamöterna har observerat ett sådant beteende i Akademisammanhang. Utredningen visar att oacceptabelt beteende i form av oönskad intimitet har förekommit, vilket dock inte var allmänt känt i Akademien. Inte heller något som kan rubriceras som straffbara sexuella övergrepp har varit känt inom Akademiens krets.

Vid sidan av utredningen har det framkommit att Svenska Akademien i december 1996 mottog ett brev, i vilket avsändaren uppmärksammade Akademien på misstänkta sexuella övergrepp på [Klubben]. Svenska Akademien beklagar djupt att brevet lades åt sidan, vilket ledde till att inga åtgärder vidtogs för att utreda saken så att fortsatta utbetalningar till [Klubben] hade kunnat stoppas.

Svenska Akademien tar med kraft avstånd från sexuella trakasserier och sexuellt våld var det än förekommer.

Av särskild vikt i advokatutredningen är frågan om [Klubbens] huvudman genom sin äktenskapliga relation med en av Akademiens ledamöter har haft något direkt eller indirekt inflytande på Akademiens beslut om priser, stipendier och ekonomiskt bistånd. En lång rad intervjuer med personer i och utanför Akademien samt en ingående analys av rådande arbetsrutiner har lett till utredningens slutsats att sådant inflytande inte har förekommit.

Utredningen visar dock att beslutsprocessen för ekonomiskt stöd till [Klubben] stod i strid med Akademiens jävsregler, eftersom en ledamot var delägare i det handelsbolag som mottog bidragen. Detta förhållande borde Akademien ha informerats om eller skaffat sig kännedom om. Bättre rutiner hade kunnat förhindra detta.

Utredningen visar också att brott mot Akademiens sekretessregler har förekommit vad avser arbetet med Nobelpriset i litteratur. Sådana regler finns för alla de institutioner som fattar beslut om Nobelpris och är avsedda att tillämpas strikt, både vad gäller prisarbetet och det inre arbetet.

Akademiens ledamöter medverkade till advokatutredningen genom att beskriva det inre arbetet i Svenska Akademien. För att kunna göra detta utan att bryta mot stadgarna, gavs de en garanti att utredningen inte skulle publiceras. Akademien har dock bestämt sig för att omedelbart överlämna utredningen till rättsvårdande myndigheter. Ekobrottsmyndigheten bekräftar på twitter att de har tagit emot handlingar från Svenska Akademien.

Framtiden

Posten som ständig sekreterare har tills vidare övertagits av Anders Olsson, som fått mandat att både vidta de åtgärder som krävs för att återvinna förtroendet för Svenska Akademien och skapa ett fungerande arbetsklimat.

Det kommer att behövas förändringar i Akademiens regelverk men också i dess organisation och arbetsformer. Detta stora arbete har redan inletts. Helt i samklang med Svenska Akademiens vilja har H.M. Konung Carl XVI Gustaf i veckan tagit beslutet att förtydliga stadgan om utträde, där han meddelar att det ska bli möjligt att lämna Akademien på egen begäran. Detta är i linje med rådande rättsbegrepp och kommer att göra det lättare att välja in nya ledamöter.

Jävsreglerna ska också ses över och det kommer att skapas bättre rutiner för kommunikationen inom Akademien men också med omvärlden. Till de konkreta åtgärder som nu planeras hör också en förstärkning av Akademiens juridiska kompetens för att bistå vid organisatoriska förändringar och förändrade tolkningar av stadgarna. Ytterligare förändringar i regelverk och arbetsformer kommer att ske med ambitionen att skapa en större öppenhet kring Akademien och dess verksamhet än vad som hittills varit fallet.

Svenska Akademien är en institution av central betydelse för svenskt och även internationellt kulturliv. Förutom Nobelpriset i litteratur utdelar den ett stort antal priser och stipendier till svenska och nordiska författare, översättare, litteratur- och språkvetare, lärare, bibliotekarier med flera. Akademien ger bidrag till kulturverksamhet och organiserar och finansierar stora, viktiga lexikografiska projekt. Akademien bidrar också på andra sätt till utforskandet och odlandet av svenska språket.

Det litterära Nobelprisets anseende har tagit stor skada av publiciteten kring Akademiens kris. Vi måste ta denna fråga om legitimitet på största allvar. Vi vill understryka att Svenska Akademiens Nobelkommitté – den arbetsgrupp som förbereder prisdiskussionerna och avger rekommendationer inför prisbeslutet – är intakt och har genomfört sitt arbete på gängse sätt under våren.

Svenska Akademiens aktiva ledamöter är medvetna om att ovanstående redovisning av det nuvarande läget och de åtgärder som vi hittills har vidtagit och kommer att vidta bara är ett första steg på vägen, och att den process som ligger framför oss kommer att ställa ökade krav på oss alla. Alla förändringar kan inte genomföras omgående och en del kommer att kräva ytterligare utredningar och diskussioner. Förändringsarbetet har påbörjats och kommer att fortsätta i en nära dialog med det omgivande samhället.

Fotnot: Texten har redigerats av SVT, Klubben heter egentligen något annat.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Krisen i Svenska Akademien

Mer i ämnet
Mer Kultur
Mer Nyheter