stort äldre trähus på lastbilstort äldre trähus på lastbil

Stadsomvandlingen i Kiruna

Hela Kiruna flyttas 3 km österut till Tuolluvaara för att ge plats åt gruvans expansion. Det är ett unikt projekt riva upp en hel stad för att sätta ned den på en ny plats.