Här är bolagens alla undantagsregler

Publicerad

Försäkringsbolagen bestämmer vilka undantag som gör att skadorna på ditt hus inte omfattas av byggfelsförsäkringen. Och de är många.

För att en ersättning ska kunna betalas ut i fråga om byggfel och skada i flerbostadshus eller småhus, gäller att inga av i lagen medgivna och/eller försäkringsbolagens egna undantagsbestämmelser är tillämpliga.

De flesta försäkringsbolagen anger i regel i sina avtalsvillkor att följande fel, skador eller kostnader inte omfattas av byggfelsförsäkringen:

• Fel eller skada, som har upptäckts eller borde ha upptäckts före eller vid godkänd slutbesiktning eller otillräckligt åtgärdande av sådant fel eller skada.

• I fråga om småhus – fel eller skada som omfattas av en lämnad garanti eller av felansvar enligt 59 § konsumenttjänstlagen ersätts endast om det visas antingen att den ansvarige inte kan fullgöra sitt åtagande eller att åtagandet inte fullgörs eller kan väntas bli fullgjort inom skälig tid.

• I fråga om flerbostadshus – fel eller skada som omfattas av en lämnad garanti eller av felansvar ersätts endast om det visas antingen att den ansvarige inte kan fullgöra sitt åtagande eller att åtagandet inte fullgörs eller kan väntas bli fullgjort inom skälig tid.

• Försäkringshavarens kostnader för avhjälpande av fel eller skada innan anmälan till försäkringsbolaget är gjord och åtgärden är godkänd av försäkringsbolaget.

• Kostnad för skada och avbrott i rörelse eller ersättning för inkomstförlust.

• Ansvar och kostnad för försening eller dröjsmål.

• Ekonomisk skada som t.ex. hyresbortfall, kostnad för kost och logi, kostnad för flyttning, förvaring av lösöre eller värdeminskning.

• Ansvar och kostnad för skada som kan eller skulle kunna täckas av andra försäkringar exempelvis entreprenadförsäkring, fastighetsförsäkring, maskinförsäkring, allrisksförsäkring eller villaförsäkring, oavsett om sådana försäkringar gäller eller inte.

Kostnader för att avhjälpa fel och skada som omfattas av färdigställandeskydd

såsom fullgörandeförsäkring, bankgaranti eller motsvarande säkerhet.

• Fel eller skada på egendom och anläggningar utanför byggnaden liksom yttre markarbeten och ledningar eller egen vatten- och avloppsanläggning.

• Fel eller skada som måste antas sakna betydelse för byggnaden eller för dem som bor eller vistas i byggnaden, exempelvis torksprickor i ytskikt. Fel eller skada som kostar mindre än 0,2 prisbasbelopp att åtgärda ersätts aldrig av försäkringen.

• Fel eller skada som har vållats av den som är eller har varit byggnadens ägare eller av dennes anställda, såvida inte felet eller skadan vållats även av någon annan eller om det annars finns särskilda skäl.

• Fel eller skada på elektrisk apparat eller annan maskin- och hushållsutrustning och datoriserade styr- och reglersystem, utrustning för värme och ventilation, inklusive solvärme och naturvärmesystem, kamin eller öppen spis, simbassäng,

sophanteringsutrustning, dammsugare, antenn och parabol.

• Utrednings-, sakkunnig-, eller ombudskostnad som försäkringshavaren har i anledning av skadehändelse.

• Kostnader i anledning av tvist.

• Skada på grund av olyckshändelse, ålder och bruk, slitage, vanvård, bristfälligt underhåll, felaktig skötsel eller liknande omständighet.

• Kostnader för åtgärd som innebär förbättring av byggnaden jämfört med ursprungligt utförande.

• Förekomst, kvalitet och kvantitet av vatten från vattentäkt.

• Förekomst av radon.

• Åtkomstkostnad för att åtgärda fel eller skada till den del åtkomstkostnaden avser åtgärd på annan egendom än försäkrad leverans och/eller entreprenad.

Kostnader för att avhjälpa fel och skada som enbart medför störning ur utseendesynpunkt, såvida inte myndighet ålagt den försäkrade att vidta åtgärd.

• Kostnader för att avhjälpa fel och skada på egendom utanför byggnaden, dock omfattas ledningar fram till anslutningspunkt för kommunens ledningsnät.

• Fel och skada som helt eller delvis orsakats eller består av immissioner eller asbest eller av utifrån kommande luftförorening, vibration eller buller.

• Fel som på grundval av det vetenskapliga och tekniska vetande vid den tidpunkt då arbetet utfördes inte var möjligt att upptäcka, eller skada som orsakats av sådant fel, s.k. utvecklingsfel.

• Skada på annans egendom.

• Kostnad som kan uppstå pga. myndighets åtgärd, krig, terrorhandling,

förstärkt försvarsberedskap, brist på arbetskraft, strejk, lockout, blockad eller annan omständighet av motsvarande slag som försäkringsbolagen inte råder över. Försäkringen omfattar inte kostnader vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess, t.ex. kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

SVT granskar byggfelsförsäkringen

Mer i ämnet