UG-referens: Ärren från Jehovas

Publicerad

Ta del av manus och källor till reportaget ”Ärren från Jehovas”. Du hittar källhänvisningar både i texten och längst ner på sidan.

Markus, fd äldstebroder Jehovas vittnen

Den här sedvänjan med uteslutning, extremt smutsig. Och den hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Att man fryser ut, och bara tystar bort någon.

Erik Engelv, fd medlem Jehovas vittnen

De är extremt tydligt anti HBTQ-frågor. Och att de får en subventionering från staten för att sprida det är uppseendeväckande.

Jenny Joelsson, fd medlem Jehovas vittnen

Man kränker människor man diskriminerar människor, man tar ifrån människor sin åsiktsfrihet, tankefrihet, alltså det är en sån grym bestraffningsmetod, det är psykisk misshandel tycker jag.

Ljud från arkiv (radio/TV)

ur SVT Nyheter 9 januari 2022

“I tolv år har trossamfundet Jehovas vittnen sökt bidrag hos staten men fått avslag med hänvisning till ett demokratikriterie, felaktigt har det visat sig”

ur SR P1 Människor och tro 11 mars 2021

“Efter en lång juridisk strid med den svenska regeringen har nu Jehovas vittnen vunnit”.

ur SR Ekot 21 oktober 2021

“Staten ska betala över 8 miljoner kronor i skadestånd till jehovas vittnen”

Bilder: JV-material

Hur kommer det sig att en av de mest kritiserade religiösa rörelserna i Sverige numera får statsbidrag?

Hur gick det till när Jehovas vittnen, utpekade av många som en sekt, blev ett accepterat trossamfund.

TITEL: Ärren från Jehovas

ARKIV: Svartvita bilder från kongress i Kiruna 1974.

ur SVT Aktuellt 29 juni 1974

“Det mest centrala i Jehovas vittnens tro är övertygelsen om att den nuvarande världsordningen snart kommer att gå under. Och vittnena ser sig därför kallade att varna medmänniskorna för den kommande katastrofen.

Mats Lagrelius, fd äldstebroder Jehovas vittnen

Det här är lite märklig känsla. ... ja just det... ja det här golvet kommer jag ihåg. Och så har vi ju receptionen här också.

Han har inte varit här på många år. Men nu tar den tidigare äldstebrodern Mats Lagrelius med oss till det som i drygt trettio år var Jehovas vittnens högkvarter i Sverige.

Bilder: Mats Lagrelius och reporter Anna Lindman vandrar i lokalerna

M: Matsalen…

A: Det här var matsalen?

M: juste! Ja, det är mkt minnen som väcks till liv.

A: Här ser man ju allt som finns. Det är oerhört stort.

M: Och vi ska väl besöka verkstäderna

A: Här är dom.

M: Någon form av lagerlokal det här.

A: Men vad gjorde de här?

M. Det var ett 70-tal lägenheter, drift, underhåll,

A: 70 tal lägenheter, folk bodde här då?

M: Ja, De hade frisör, matsal, de gjorde egen mat…

A: Jag hörde att de hade egen tandläkare till och med…

Arkiv: bilder från bygget av Jehovas högkvarter Tornet 1978

ur SVT Rapport 11 november 1978

“Ja, här ser du att det verkligen är en febril verksamhet. Och här kommer ju själva kontorsdelen att vara som ligger framför oss här.”

Tusentals bröder och systrar från hela Sverige och Europa reste hit, för att ideellt bygga upp det 20 000 kvm stora högkvarteret, med tryckeri, verkstäder, bostäder och kontor.

Mats Lagrelius, fd äldstebroder Jehovas vittnen

M: Just det. Vilka stora ytor.

A: Här var tryckeriet då

M: Ja

A: Så här tryckte man alla tidningar som man sen stod och delade ut?

M: Ja, Vakttornet och Vakna

Arkiv: två bröder, Jehovas vittnen, ringer på dörr i hyreshus 1988

ur SVT Aktuellt 25 oktober 1988

“Hej jag heter Lars och det här är min kamrat Niklas”

Jehovas vittnen är kända för att inte fira jul och födelsedagar och för att sprida sin lära genom att knacka dörr och dela ut tidningen Vakttornet.

Ett Jehovas vittne är partipolitiskt neutralt, den som blir medlem lovar att aldrig rösta i politiska val, de säger nej till militär tjänstgöring, sex före äktenskap är inte tillåtet och de får inte ta emot blodtransfusion, inte ens om de riskerar att förlora livet.

Arkiv: studioprogram SVT en man Jehovas vittne intervjuas

ur SVT Aktuellt 18 juli 1978

“Om en människa skulle väja i sin tro för hot om döden vad skulle det vara för tro, vet man vad som är rätt så ska man stå för det”

Bilder: Tecknade bilder av strider under Harmageddon JV hemsida

bilder från Jehovas vittnens hemsida

“Our king, Jesus Christ, is more powerful than any human government”.

De väntar på Harmageddon, det slutgiltiga kriget mellan Gud och de politiska makterna på jorden, den strid i vilken alla som inte underkastar sig Gud ska dö, världen ska gå under och de rättrogna ska räddas till paradiset.

Mats Lagrelius, fd äldstebroder Jehovas vittnen

A. Är det här paradiset?

M: Visst

M: en flört med den nya ordningen med paradiset med det som komma skall

A: Efter Harmageddon?

M: Exakt

Nu står lokalerna tomma i väntan på ny ägare. Jehovas Vittnen har flyttat högkvarteret till Danmark. Och Mats berättar att han lämnade rörelsen efter en skilsmässa, att han i dag är en avfälling för familjen och vännerna som är kvar.

Mats Lagrelius, fd äldstebroder Jehovas vittnen

Jag är inte stolt över att ha varit med. Jag har inget annat att säga än förlåt… tyvärr, jag visste inte bättre…

Bilder: studio formgrepp fd medlemmar Jehovas vittnen

I nyhetsarkiven finns en hel del gamla filmer med Jehovas vittnen, men det är ont om NYA. Numera har de egna informationskanaler där de kan styra innehållet själva och de medverkar sällan i media.

Telefon:

M: Ja det är Majeed!

A: Hej Majeed, Anna Lindman heter jag och ringer från uppdrag granskning och Sveriges Television.

I januari kontaktar vi Jehovas vittnens svenske advokat och ber om en intervju, och ringer sen upp några dar senare.

Telefon:

Majeed Alnashi, advokat Jehovas vittnen

A: Vad är det ni behöver veta för att kunna ta beslut om ni ska va med?

M: Jag har redan skickat det som jag behöver, skulle det vara nåt annat så får jag återkomma.

A: Ok, du kan inte nu liksom..

M: Anna!Du har redan fått mitt svar.

A: Att vi måste avvakta?

M: Att vi får avvakta absolut.

A: Ok tack, då nöjer jag mig med det.

Men allt fler före detta medlemmar tar nu mod till sig och träder fram.

Markus, fd äldstebroder Jehovas vittnen

A: Känns det ok?

M: jaaa

A: är det lite jobbigt att sätta sig här o prata om åren inom Jehovas?

M: ja oj, ja det är jobbigt…

Nina Brink, fd medlem Jehovas vittnen

Det finns jättemånga nu som lägger ut sina historier på youtube, det finns en sida där du kan vara anonym. Medlemmarna i de här grupperna har ökat väldigt mkt på sista tiden.

Karoline Englund, fd medlem Jehovas vittnen

Då kan man bli inspirerad av andra som vågar att berätta och man kan också bli inspirerad av hur det har hjälpt andra i sin helningsprocess att dela med sig.

Vi på uppdrag granskning har intervjuat 44 fd medlemmar i Jehovas vittnen. Under ett par dagar reser ett antal av dom till vår studio på SVT för att framför kameran berätta om vad de upplevt under sina år i rörelsen.

De medverkar anonymt eller öppet, med eller utan efternamn.

Miriam Taki, fd medlem Jehovas vittnen

Det är viktigt för allmänheten att veta vad som pågår därinne.

Tinnie Engström, fd medlem Jehovas vittnen

…att det kommer fram vad en sekt kan göra, vad den står för hur det påverkar människor, människors liv

Marie Ilesjö, fd medlem Jehovas vittnen

Jag förstår mycket väl att man kan tänka att det är väl som vilket samfund som helst liksom.

Erik Engelv, fd medlem Jehovas vittnen

De arbetar med strukturer som faktiskt undergräver vårt fria samhälle.

I Alvik i Stockholm ligger en liten, för de flesta okänd, myndighet.

En av uppgifterna här är att betala ut stöd – pengar från statskassan – till landets trossamfund.

Isak Reichel, chef Myndigheten för stöd till trossamfund

Ja trossamfund i sverige, andra än svenska kyrkan har fått statsbidrag i ungefär 50 år. Argument som har lyfts fram redan från början rör att trossamfunden ger en service till medborgarna i vad det gäller existentiella frågor, existentiell hälsa o det har ansetts vara viktiga för medborgarna.

Det ger kan ge en legitimitet till de här som får bidrag, de här blir viktiga i samhället, man säger att ni är viktiga för oss.

I Sverige har Jehovas Vittnen nära 22 000 medlemmar i 289 församlingar.

År efter år har rörelsen nekats statsbidrag.

Men, så hände något.

Arkiv: nyhetsinslag SVT om JV

ur SVT Rapport 9 januari 2022

“Nu har JV fått bidrag, men inte bara det, man får också ett skadestånd på 8 miljoner kronor.”

ur SVT Rapport 9 januari 2022

Raymond Beaini, äldstebroder och talesperson Jehovas vittnen

”Det som har hänt trossamfundet är ju anmärkningsvärt för att vara ett land som Sverige. Där man i normala fall ska värna om religionsfriheten och trosfriheten.

Det är klart att av det skälet har vi ansökt, för det är som sagt något som ger oss ett visst erkännande.”

Efter tolv års juridisk strid beslutade regeringen 2019 att ge Jehovas vittnen statsbidrag.

2021 fick de, som första utbetalning, drygt två miljoner kronor – plus ett skadestånd på 8.5 miljoner på grund av den långdragna processen.

Och framför allt: ett erkännande och legitimitet av staten.

Från utpekad sekt, till accepterat trossamfund.

Isak Reichel, chef Myndigheten för stöd till trossamfund

Det som är ett krav för att få statsbidrag så som det är formulerat i lagstiftningen är att man ska bidra till att stärka de grundläggande värderingarna i samhället.

GRAFIK: citat ur den sk demokratiparagrafen

Ja, i regelverket finns den sk demokratiparagrafen, där står att endast trossamfund som

…bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på” ska kunna få statsbidrag.

I tvisten mellan Jehovas vittnen och regeringen – där besluten tagits här, på kulturdepartementet – har två frågor varit centrala: rätten att få ta emot blodtransfusioner och rösta i allmänna val.

Nina Andersson (s), statssekreterare kulturdepartementet

(Reporter) Är rätten att engagera sig politiskt o rösta allmänna val en grundläggande värdering i sverige?

Ja det är det absolut.

(Reporter) Får ett JV engagera sig politiskt o rösta?

Det är inte upp till mig att… svara på eller bedöma men det är klart att det är en grundläggande rättighet o nåt som står som varje individ ska få göra själv.

Mats Lagrelius, fd äldstebroder Jehovas vittnen

M: Här står då den som undervisar JV kallar ju det äldstebröder andra samfund kallar ju det pastorer o är det en kyrka så är det ju en präst. Och då står den här äldste brodern här o håller ett tal då.

A: känns det konstigt, det här?

M: ja det klart det var ju över 10 år sen jag höll ett föredrag eller ett  tal i de här sammanhangen

A: Du var ju äldstebroder.. vad innebar det?

M: jamen det innebär ju att du du har ju ansvar för undervisningen i församlingen o det handlar ju egentligen om att hjälpa vännerna i församlingen, medlemmarna att bevara sin tro men oxå hålla ordning på flocken dvs att de går i takt och att, det låter kanske lite ehm.. dogmatiskt; att de håller regelverket.

Tillbaka i rörelsens tidigare högkvarter, förklarar Mats Lagrelius att Jehovas vittnen tror på och arbetar för en så kallad TEOKRATI. Ett gudsstyre, eller präststyre.

Mats Lagrelius, fd äldstebroder Jehovas vittnen

M: Det innebär att nåt går före demokrati dvs gud eller prästerskapet eller den kanalen som gud har på jorden o JV ledning menar ju att de är guds kanal på jorden eftersom med det synsätten JV har att hela den här världen är under sataniskt inflytande alla politiska arrangemang alla regeringar är under sataniskt inflytande

A: vi har ju rösträtt i sverige vi har inte röstplikt så det är ändå upp till medborgaren själv att välja om man vill använda sin rösträtt eller inte man måste ju inte  rösta så har man då ett fritt val att som JV välja om man vill rösta eller inte?

M: I praktiken inte, det finns… jag har aldrig i mina diskussioner med mina dåvarande äldste- kolleger ehh.. haft den inställningen att det skulle vara ett fritt val utan det var nåt man undvek helt enkelt politiskt engagemang i alla former

A: Kan du minnas ungefär hur du skulle ha pratat med en medlem som kanske vågade räcka upp sin hand och säga “är det ändå inte en rättighet jag har att rösta i ett demokratiskt val”?

M: Det är helt omöjligt. Då får du liksom, tack för din kommentar, vi ber dig att hålla tyst om de här åsikterna. Och skulle du nu mot förmodan inte lyssna på den här rådgivningen och fortsätta att ha de här åsikterna då riskerar du att bli i förlängningen utesluten då.

Efter en tid avböjer Jehovas vittnen i Sverige vår önskan om intervju. Vi hänvisas till huvudkontoret i Köpenhamn.

Men inte heller där vill någon företrädare för rörelsen ställa upp på en intervju – bara svara skriftligt via mejl.

CITAT / GRAFIK

TG

svar från Jehovas vittnens skandinaviska huvudkontor

“Jehovas vittnen bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, bland annat genom att vara laglydiga medborgare och arbeta för frid, starka familjeband, kärlek till medmänniskor och höga moralnormer.”

“För att bli ett Jehovas vittne måste man vara mogen och ha genomgått en lång bibelkurs där man bland annat lär sig vad Jehovas vittnen tror om politik, hälsovård, sexualmoral och uteslutning. Ingen blir tvingad att bli ett Jehovas vittne.”

“Lars”, fd medlem Jehovas vittnen

De blir ju pressade att tycka som de vill o att inte rösta, att få sina barn att tycka på ett visst sätt och få dem att tro på satan o gud o… allt det här är ju en verklig värld för dem o det här skrämmer ju alla de här människorna.

Jenny Joelsson, fd medlem Jehovas vittnen

A: är man inom JV fri att välja om man vill rösta eller inte?

J: Nej! nej alltså det är ju faktiskt förenat med dödshot att gå o rösta

A: hurdå?

J: jo för att om du går och röstar, du blir utesluten, då betyder det att du inte får leva i paradiset o då kommer du dö i harmageddon

Miriam Taki, fd medlem Jehovas vittnen

A: om du hade velat rösta när du var ett vittne hade du kunnat göra det då?

M: ja, asså jag menar nej.. hehe.. asså de pratar mkt om fri vilja o de pratar mycket om att det är liksom upp till dig vad du vill göra men samtidigt, om jag hade röstat då hade jag syndat och då hade jag förmodligen blivit utesluten och då hade jag förlorat hela min familj. Så ja men nej. nej.

Erik Engelv, fd medlem Jehovas vittnen

Som ett JV skulle jag säga att du har inga fria val alls, du talar kring att det är jag själv som har valt och beslutat hur jag gör men det finns alltid konsekvenser.

“Lena”, fd medlem Jehovas vittnen

L: Jo, jag har alltid en frihet men det har konsekvenser

A: Vilka?

L: Uteslutning.

Gemensamt för alla de före detta medlemmar vi träffat är att de erfarit den yttersta konsekvens som drabbar medlemmar som bryter mot Jehovas vittnens regler; de har blivit uteslutna.

Karoline Englund, fd medlem Jehovas vittnen

En uteslutning är ju nånting som kan användas i många olika sammanhang även i andra organisationer. Men jehovas vittne tar det ett steg vidare o inkluderar en social uteslutning o det är ju den som är så brutal för att du du förlorar hela ditt sociala nätverk du förlorar all kontakt med familj o vänner.

Den andra frågan som varit i fokus för statsbidraget, är den om blodtransfusioner.

Nina Andersson (s), statssekreterare kulturdepartementet

(Reporter) Är det en grundläggande rättighet att få ta emot blodtransfusioner?

Ja det är en grundläggande rättighet att få sjukvård som är adekvat för det man behöver.

Bilder: Nina Brink plockar fram lådor med bilder etc

Nina Brink, fd medlem Jehovas vittnen

N: här är bilden från när jag blev döpt.

A: oj

N: det var i ulricehamn

A: hur gammal är du här?

N: 17 jag har precis fyllt 17.

N: Här är massa andra människor som döper sig i barcelona jag var på en sammankomst

A: oj vad mkt folk!

N: över 50 000. Det känns ju som att man är med i en jätte jättestor religion när man åker på de här grejerna o det känns som en jätte härlig gemenskap.

A: Men för många som är med så är det väl sådär härligt med gemenskapen och livet funkar och man vill verkligen va där?

N: mm absolut o för de som vill de säger jag varsågod det är väl jättebra.

Idag är Nina utesluten, men hon var ett troende vittne i 23 år och när hon födde sin son, höll hennes löfte till Jehovas vittnen på att sluta i en tragedi.

Nina Brink, fd medlem Jehovas vittnen

N: det här är en bild på mig när direkt efter förlossningen. jag överlevde ju men jag vet ju helt utmattad o jag tror att jag sov nästan konstant i tre dagar. 

A: vad var det som hände?

N: När barnmorskan skulle dra ut moderkakan så bara forsade det ut blod som hon sen mätte upp till 1,6 liter och jag kommer ihåg att hon tittade mig djupt i ögonen och jag såg på henne att det var allvar. och hon frågade “är du helt säker på att du inte vill ta emot blod står du fast vid det?”

Precis som andra medlemmar inom Jehovas vittnen hade Nina ett så kallat blodkort i plånboken, ett kort där hon skrivit under på att hon inte under några omständigheter vill ta emot blod vid en olycka.

Nina Brink, fd medlem Jehovas vittnen

N: jag hade varit i kontakt med den här sjukhus kommitten som finns

A: asså från kyrkan?

N: ja. Det är några utvalda äldstebröder som är specialutbildade på detta då, så de är där för att styrka o stötta en i det beslutet

A: Men det var av fri övertygelse det var ditt eget beslut då när du sa nej till blodtransfusion?

N: Just då, i den stunden, var det det för jag kände mig välinformerade just då. Man får ju färdigtryckt information från dem, det här tror vi på det är det här du ska göra och att bara använda sig av helt vanlig källkritik det är liksom inget som existerar i den världen.

Nina Brink, fd medlem Jehovas vittnen

Jag är jättearg över hur jag puttades in i en världsbild som inte stämde.

Det är väldigt obehagligt…

Miriam Taki, fd medlem Jehovas vittnen

Min lillebror han föddes lite för tidigt och han egentligen behövde blod och det var ganska akut, min mamma sa nej. tack o lov har han klarat av det men jag menar inte att min mamma inte älskade min lillebror men så pass hjärntvättad är man att man skulle kunna offra sin lilla bebis för Jehova, för organisationen, för sin tro.

Jenny Joelsson, fd medlem Jehovas vittnen

J: det var en kvinna som skulle föda sitt första barn som förblödde på förlossningen

A: var det i din församlingen eller i närheten av dig?

J: ja det var det

A: hur pratade ni om henne då hon som dog

J: att hon var trogen att hon var lojal att hon skulle få leva i paradiset att hon redan var där att hon hade så stark tro så att hon klarade av att inte ta blod, det där barnet fick ju växa upp utan sin mamma.

Flickan som förlorade sin mamma vill inte vara med i TV, men berättar för oss att hon under sin uppväxt fick höra att hennes mamma hade en så stark tro som gett sitt liv till Gud och att hon “lyfts till skyarna”.

Bilder: nyhetsklipp barn som dött när de vägrat blod (Tidningen Dagen, The Guardian, Npr)

Det händer att vi ser det i nyheterna, medlemmar inom Jehovas vittnen som väljer att dö hellre än att ta emot blodtransfusioner, ibland även barn. I Sverige tvångsomhändertar socialnämnden barn från Jehovas vittnen om de behöver få blodtransfusion, så är det inte i alla länder.

Bilder: ur filmer Jehovas Vittnens hemsida JW.org

“Welcome to JW.org broadcasting”

Och det är tydligt i Jehovas vittnens egen nyhetskanal hur samfundet ser på dessa medlemmar.

Som i fallet med Jared Septer. Som vid 11 års ålder dör efter att ha nekat blodtransfusion.

TG

Från Jehovas vittnens hemsida

(Jared Septers pappa)

“In no way would we accept a blood transfusion and neither would Jared.

And the last thing he said to us was, work hard so we can all be together again”.

(Programledare)

“No, Jehova didn't miraculous cured Jared but through his indurance and strong faith Jared gives a witness to the universe that even a child that trust in Jehova can prove his loyalty to death.”

“Fredrik”, fd medlem Jehovas vittnen

De som dör vet man kommer få uppstå och leva i det här paradiset...

Marie Ilesjö, fd medlem Jehovas vittnen

Man är villig att liksom offra sina barn o sitt eget liv för just den här saken.

Karoline Englund , fd medlem Jehovas vittnen

Det är fruktansvärt och de lyfts fram som hjältar. 

Till uppdrag granskning skriver Jehovas vittnen från huvudkontoret i Köpenhamn:

CITAT / GRAFIK 

TG

svar från Jehovas vittnens skandinaviska huvudkontor

“Eftersom det är ett frivilligt och informerat beslut att bli ett Jehovas vittne är beslut som gäller röstning, medicinsk behandling, sexualitet och vänskap också något som återspeglar ens personliga beslut.”

TG (över andra citatet, andra skylten, nedan)

från Jehovas vittnens hemsida

“Det här är främst en religiös fråga och inte en medicinsk. Både i Gamla testamentet och Nya testamentet får vi befallningen att avhålla oss från blod.”

Nina Andersson (s), statssekreterare kulturdepartementet

(Reporter) Anser du att jämställdhet mellan kvinna o man o möjligheten för HBTQ-personer att leva som de vill är grundläggande värderingar i Sverige?

Ja absolut!

Jenny Joelsson, fd medlem Jehovas vittnen

Nej, men alltså grundläggande värderingar i samhället, då är män och kvinnor jämställda. Hos Jehovas vittnen så ska kvinnan underordna sig mannen kvinnan ska tiga i församlingen, får inte undervisa.

“Lena”, fd medlem Jehovas vittnen

Vi hade egentligen ingen uppgift annat än att sy gardiner, städa och baka kanske, eller hjälpa till på sammankomster med städning och ja… så det fanns absolut inga demokratiska rättigheter för kvinnor.

Det är tydligt i Jehovas vittnens eget informationsmaterial att mannen ska vara kvinnans huvud och att en kvinna ska underordna sig sin man, det är också tydligt att sexuell omoral leder till uteslutning och att homosexuella handlingar anses omoraliska.

Markus, fd äldstebroder Jehovas vittnen

Som många upptäcker att de har en annan sexualitet och då nej då förlorar du hela släkten eller du förlorar alla dina vänner.

Erik Engelv, fd medlem Jehovas vittnen

Jag kom ut som homosexuell när jag var 25 och i och med det så blev jag utesluten. Och mina föräldrar kom hem till mig med tårta o blommor som ett begravningskaffe nästan och det blev så tydligt att den dagen så upphörde liksom våran familjerelation och de är manade att välja gud framför mig.

Jehovas vittnen skriver till uppdrag granskning.

CITAT / GRAFIK

TG

svar från Jehovas vittnens skandinaviska huvudkontor

“...om ett Jehovas vittne väljer att inte längre leva efter Bibelns normer eller vill framhålla uppfattningar som går emot Bibeln är han eller hon naturligtvis fri att göra det, men naturligtvis inte inom trossamfundet.”

“Om ett döpt Jehovas vittne har för vana att bryta mot Bibelns moralnormer och inte vill ändra sig kommer han eller hon att bli utesluten.”

Som äldstebroder hanterade Mats medlemmar som på något sätt brutit mot Jehovas vittnens strikta regler, men han har också själv fått uppleva vad det innebär att bli utesluten.

Mats Lagrelius, fd äldstebroder Jehovas vittnen

Då blir du ganska ensam… jag har ju ingen kontakt med min mamma eller min lillasyster eller hennes barn som fortfarande är kvar så det är ju en sorg och det är ju nåt som man måste vara ganska stark för att orka gå igenom.

Han berättar att man, bara av att umgås med någon som uteslutits, själv kan bli utesluten.

Bilder: scen med äldsteboken

Mats Lagrelius , fd äldstebroder Jehovas vittnen

Det här är en guidebok för äldstebröder, hur du hanterar församlingen, hur du håller församlingen ren, hur du håller hur du hanterar församlings juridik hur du… riggar de här förhören, de här interna domstolarna, hur du hanterar uteslutningar, vilka principer, vilka regler som gäller för uteslutningar.

Mats berättar också att det finns ett angiverisystem inom rörelsen: att du är skyldig att rapportera om någon bryter mot en regel.

Mats Lagrelius, fd äldstebroder Jehovas vittnen

M: Och gör inte den här personen det, då blir den här personen också delaktig, enligt de teokratiska värderingarna hos Jehovas vittnen, delaktig i synden

A: så man är delaktig i synden om man inte skvallrar?

M: Exakt så det… om man tar ett politiskt närtida exempel det är som DDR ett angivningssystem där det finns ett regelverk. Alla ska gå i takt alla ska tycka samma sak och gör du inte det då har du folk i församlingen, vänner i församlingen som ser vad du gör och de i sin tur har trycket på sig att det här kommer fram till äldstebröderna i församlingen.

En av dom som lever med konsekvenserna av att vara utesluten är Hedda Heinstedt.

Hon växte upp i rörelsen, och gifte sig ung, bara 18 år.

Några år senare blev hon kär i annan kille – utanför församlingen.

Hedda Heinstedt, fd medlem Jehovas vittnen

H: Så jag berättade till slut och då, då blir man ju kontaktad av äldstebröder och så blev jag kallad på kommité.

A: kommitte vad är det för nåt?

H: kommitte är ett möte när man träffas på rikets sal då med 3 män, äldstebröder, eh och vi de gick ju igenom liksom vad jag typ hade gjort och lite vad bibeln sa o ja..

Hedda berättar att hon fick 1.5 vecka på sig att säga farväl. Till sina vänner, sin familj, till det liv hon haft sen hon föddes.

Hedda Heinstedt, fd medlem Jehovas vittnen

H: Jag har inte haft kontakt med någon.

A: inte med nån?

H: nej det har jag inte…

A: Om du möter någon från församlingen, några jehovas vittnen på stan hur reagerar de då?

H: mm de ignorerar ju en det är som att jag är en främling bara går förbi…De följer ju bara det de tror är det bästa eh vilket är fruktansvärt sorgligt för man önskar ju att en eh.. ja att familjen ska betyda mer än än ja än tron. Det är ju bara tyst liksom de ja man är ju i princip död så…

A: vad saknar du mest?

H: (suck) eh ja.. jag saknar min familj.. mest skulle jag säga (gråter) det gör jag..

Om vittnesmål om hur familjer splittras svarar Jehovas vittnen att sedvänjan med uteslutning inte är diskriminerande utan laglig.

CITAT / GRAFIK

TG

svar från Jehovas vittnens skandinaviska huvudkontor

“Den uteslutne personen är fri att umgås med vem denne vill, precis som alla Jehovas vittnen är fria att personligen avgöra i vilken utsträckning de vill fortsätta att vara vänner med eller ha kontakt med någon. Klyschan att någon som tar avstånd från Jehovas vittnen inte har ett socialt liv längre är löjlig och stämmer inte.”

Men på Jehovas vittnens hemsida kan man läsa att “när en person blir utesluten bryter vi kontakten och slutar prata med honom eller henne.”

Och att uteslutningen är en kärlekshandling, då det kan vara ett sätt att få tillbaka den förlorade personen till den rätta vägen.

“Fredrik”, fd medlem Jehovas vittnen

Jag blev inkallad på ett äldstemöte en kommitte… man hade en vecka på sig att ta farväl av alla.

Marie Ilesjö, fd medlem Jehovas vittnen

Ja, (suck) 95% av min bekantskapskrets försvann ju över en natt….

Karoline Englund, fd medlem Jehovas vittnen

När det var som allra värst… det var så fruktansvärt, jag var så ensam, så jag ringde… jag ringde min syster och frågade om vi kunde ta en kopp kaffe och det var “nej, jag älskar dig jag saknar dig men vi får vänta tills du kommer tillbaka” (gråter) att aldrig ha någon att prata med… men också att skämmas över det…

Marie Ilesjö, fd medlem Jehovas vittnen

Mina föräldrar och min syster bor i samma lilla byhåla som jag men från att liksom ha kontakt varje dag och träffas och umgås till att… inte ha någon kontakt alls…

Nina Andersson (s), statssekreterare kulturdepartementet

(Reporter) Vi har intervjuat 44 före detta medlemmar som i princip samstämmigt säger att de som jehovas vittnen inte haft frihet att själva välja om de tex ska leva med en person av samma kön, rösta i politiska val som kvinna kräva jämställdhet eller ta emot blodtransfusion. Hur ser du på de vittnesmålen?

Ja det.. det är ju naturligtvis oerhört.. upprörande att ta del av de och eh alla de eh saker som du exemplifierar med här är ju  det det är sånt som en individ ska få bestämma själv helt utan tryck och press från en organisation eller som i det här fallet ett religiöst samfund.

Ändå har regeringen alltså godkänt Jehovas Vittnen

Och det trots att expertmyndigheten, som betalar ut det skattefinansierade bidraget, inte tycker att rörelsen lever upp till kraven i lagen. 

Isak Reichel, chef Myndigheten för stöd till trossamfund, SST

Vår myndighet har gjort bedömningen att JV inte lever upp till de kriterierna. Det som JV gör, är ju att de uppmanar sina medlemmar att inte vara en del av samhället, utifrån vårt perspektiv så stämmer inte det överens med kravet på att ett trossamfund ska bidra till samhällets grundläggande värderingar.

Nina Andersson (s), statssekreterare kulturdepartementet

Alltså, det är ju precis därför som regeringen har avslagit eh bidragsansökan vid flera tillfällen det har ju varit en otroligt lång process…

Regeringen har fått bakläxa av Högsta Förvaltningsdomstolen – tre gånger – när JV överklagat.

Man har domstolen verkligen godkänt Jehovas Vittnen?

Telefon:

Margit Knutsson, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen kan inte säga att Jehovas vittnen har rätt till statsbidrag.

Enligt justitierådet har regeringens beslut varit bristfälliga, där bara enstaka skäl angetts för att neka JV statsbidrag.

Telefon:

Margit Knutsson, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen

Man kan inte dra slutsatsen att vi därmed har sagt att JV därmed har rätt till stöd.

Men vad regeringen hade kunnat göra när de fick tillbaka det de hade kunnat avslå på nytt. Nu gjorde de tydligen inte det och då är ju saken klar, då är det färdigt.

Nina Andersson (s), statssekreterare kulturdepartementet

(Reporter) Som utomstående är det svårt att förstå att en rörelse, i det här fallet jehovas vittnen, får statsbidrag när såväl expertmyndigheten, eran myndighet SST är tydlig med att de inte borde få, ni om o om igen har sagt att de inte borde få och så är det ni som beslutar o då får de ändå kan du förklara det?

Hm jag förstår

(Reporter) Så att vi förstår?

Jag förstår verkligen att det framstår som mycket märkligt, det man måste komma ihåg är att när det gäller utbetalning av skattepengar så måste det liksom hålla och vara lika utifrån den lagstiftning som finns, här har lagstiftningen uppenbarligen inte fungerat därför kommer vi också att gå till riksdagen med ny lagstiftning på det här området för att rätta till det.

(Reporter) Kan det innebära i framtiden att Jehovas vittnen inte får statsbidrag längre?

Ja det kan det, alla trossamfund som nu befinner sig inom det här systemet kommer att omprövas mot den nya lagstiftningen.

Jehovas vittnen har tackat nej till att medverka i en intervju i det här reportaget.

Och istället valt att svara skriftligt på våra frågor.

Den kritik som framförs av de 44 fd medlemmarna som vi intervjuat, från  församlingar runt om i landet, är allvarlig.

Men en del av den – som att rörelsen är en farlig sekt där medlemmar riskerar att hjärntvättas – väljer Jehovas vittnen att inte besvara, och skriver till oss:

CITAT / GRAFIK

TG

svar från Jehovas vittnens skandinaviska huvudkontor

“Kritik mot Jehovas vittnen bygger ofta på ofullständig eller fördomsfull information.”

“Religiösa minoriteter blir ofta utsatta för ogrundad kritik av personer som har en personlig agenda och som spelar på folks känslor i stället för att framhålla fakta och korrekt information.”

“Lena”, fd medlem Jehovas vittnen

Många ser nog kanske Jehovas Vittnen som en beskedlig liten kristen organisation som går runt o knackar dörr o är ganska fromma men det här är en farlig manipulativ sekt och det måste komma fram.

Tinnie Engström, fd medlem Jehovas vittnen

Det här med att utesluta människor som mår så fruktansvärt dåligt efter det som blir av med sina familjen som står helt ensamma, människor tar livet av sig

Markus, fd äldstebroder Jehovas vittnen

I morse när jag skulle åka hit så jag letade efter en sak o så öppnade jag en mapp, en äldre mapp och så hittade jag det ojdå jag visste inte att jag hade skrivit ett avskedsbrev för att ta hand om mina barn GRÅTER men det var liksom efter uteslutningen. så här får vi hantera efter efterverkningarna om inte jag är med längre…

Bilder: fd äldstebroder Mats Lagrelius ensam i Rikets sal fd högkvarter

Mats Lagrelius, fd äldstebroder Jehovas vittnen

I den kontexten jag o mina kollegor drev såna här processer då trodde ju vi att vi gjorde rätt. Men såhär i efterhand när det har gått några år jag har lämnat församlingen så är jag ju otroligt ledsen, uppriktigt ledsen, för att jag har bidragit till de här processerna, som har lett till uteslutning o det här sociala lidandet.

Så jag kan bara säga förlåt… stort förlåt.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.