Jorun Collin, Uppdrag granskning. Foto: SVT

Chatt: ”Vi har kämpat i två år med huset”

Publicerad

UPPDRAG GRANSKNING · Jorun Collin och Björn Tunbäck svarade på frågor efter sändningen. Här är alla frågor och svar.

Do it by yourself: Hej! Vore det inte säkrare och bättre om man besiktar huset själv eller tillsammans med besiktningsmannen? Då ser man själv hur huset är med egna ögon och inte förlitar sig på besiktningsmannen ...

Björn Tunbäck:   Visst, att du som köpare själv letar reda på en bra besiktningsman och att ni går runt tillsammans ökar chansen för att det skall bli en bra och oberoende besiktning.

Niklas Kenez: Vilken lag är det ni tar upp i programmet? Vem/vilka har föreslagit denna lag?

Jorun Collin:  Det är fastighetsmäklarlagen. Den ändrades 1 juli i år.

Johan Lysholm, EIO: Ser fram emot kvällens program, jag undrar varför mäklarna aldrig upplyser köparna om att man bör besikta sin elanläggning också? Ofta står det i protokollet att ”Elanläggning ingår ej i denna besiktning”. Fastighetsmäklarlagen föreskriver i 16 § 2 st följande: ”Mäklaren ska skriftligen upplysa en köpare om det ansvar som denne har för att undersöka fastigheten och ska verka för att han eller hon före köpet gör eller låter göra en sådan undersökning.”

Björn Tunbäck:   Du har rätt i det. El och VVS ingår inte i en vanlig överlåtelsebesiktning

Patric: Om nu inte besiktningsmannen behöver någon utbildning hur kan jag. Då som köpare lite på att han kan sitt jobb? Då borde det kvitta om jag besiktigar eller ej.

Jorun Collin:   Ta referenser på honom eller henne! Försök kolla upp så mycket det går.

Nixxo: Jag har 1 år kvar på Byggnadsingenjörs utbildninen..... detta få mig nästan att tappa lusten då jag ägnat 100 tals studietimmar bara på husbesiktning och dolda fel! Sen glider det pajaser runt skriver protokoll!! Suck

Björn Tunbäck:  Jag förstår hur du menar, men visst finns det som du såg både besiktningsmän och mäklare som tänker annorlunda.

Per: Ni säger att vem som helst kan kalla sig besiktningsman. HELT FEL!!! Besiktningsman är ofta en examenstitel. Besiktningsmannen får därigenom ett behörighetsdokument, utfärdat av en examensinstitution, t.ex. SITAC. Den examinationen är till alla delar opartisk. Finansiärer, säljarintressen och andra aktörer på marknaden kan aldrig utse eller examinera besiktningsmän i eget marknadsföringssyfte, dessa saknar branschens examensrätt.

Jorun Collin:   Jag lovar Per, vi har rätt. En besiktingsman KAN vara certifierad av sitac eller SBR, men det är inget krav.

Ellen: Jag kommer från USA och där har både köpare och säljare egna mäklare. Då mäklare i Sverige ska vara neutrala men det kan dom knappast vara efter som dom tjänar mer pengar ju dyrare huset är. Är ett system med två mäklare något som är aktuellt i Sverige?

Jorun Collin:  Nej det är inte aktuellt, men det låter onekligen som en bra grej...

A: Varför skulle besiktningsmän skriva ”snälla” rapporter? Det skulle ju bara leda till att de blir stämda vid fel och förlorar i rätten.

Björn Tunbäck:   Vi har både pratat med och framförallt fått in många svar i vår enkät som säger att en besiktningsman som skriver för hårda rapporter får svårare att få jobb. Mäklarna spelar en stor roll för deras möjligheter att bli anlitade som det fungerar nu och då kan de behöva hålla sig väl med dem. Och en mäklare kan ha stort intresse av att det blir en snabb affär och ett högt pris

Mäklare Uppsala: Bra reportage det stämmer exakt!!!!! Det ni även borde ta upp är hur bankerna äger mäklarbyråerna och tvingar in kunderna i lån m.m. Dvs de kräver att om man har lån där måste man använda en viss byrå m.m

Björn Tunbäck:   Det är en viktig sak att ta upp också. Vi får se vad det kan bli i framtiden. Tack 

Sören Eriksson: Jag har mångårig erfarenhet av besiktning. Det som slår en när man besiktigar ett hus är att man har tre motståndare. Varken köpare, säljare eller mäklare vill att man skall hitta några fel. Hellre tittar man på fina tapeter än följer med ner i pannrummet eller upp på vinden.

Jorun Collin:   Det är där ni besiktingsmän är så viktiga! Att protokollet ändå är helt korrekt.

Kim: Jätte bra program Ug Borde sändas nya avsnitt varje dag. Det verkar finnas massor som vi svenskar behöver upplysas om som man inte har en aning om . Än en gång bra program

Jorun Collin:   Hjälp vad vi skulle få jobba då!

Lucky: När skall vi införa i Sverige att både köpare och säljare har var sin mäklare??!!

Björn Tunbäck:   Ja det är ett system som enligt vad jag hör skall finnas i tex Danmark. Här skall mäklaren ta till vara bägges intressen och de går ju inte alltid ihop.

Rossi: Efter ett par husbyten och besiktningar kom jag underfund med att det var bättre för mig som säljare att verkligen peka på alla små och stora fel jag kände till. De besiktningsmän jag hade anlitat var tacksamma och noterade allt i prokoll. Visst blev det kanske mindre förtjänst för mig och för mäklaren, men jag kände mig mycket tryggare efteråt. Inga efterräkningar. Men jag upptäckte att mäklarna aldrig ville veta något när jag berättade om skavankerna.

Jorun Collin:   Ja du... Det är mycket värt att kunna sova gott om nätterna. Heder åt dig!

Christofer: Bra program. Jag förstår dock mäklarna att dom vill sälja huset till varje pris. Men det är en familjs liv dom förstör, barnens uppväxt. De ska inte behöva bo i en stuga för att huset är mögligt. Skamligt och förbannad dåligt av mäklarna. Förstår inte hur de kan stå ut med sig själva när de gjort så. Jag ska då se till att hitta någon bekant som kan besikta hus efter jag har tittat på det här programmet!

Björn Tunbäck:   Tack för dina synpunkter. Men som du såg finns det både mäklare och besiktningsmän som tänker på sitt oberoende också.

Staffan: Hej, Jättebra program ikväll! :-) Vilket var ämnet nästa vecka.. missade det..?

moderator: Peter Bagge: Det handlar om polisens infiltratörer.

Mimi: Visst är det tillåtet att ta med en egen besiktningsman, som då kommer vara oberoende från köpare OCH mäklare?

Björn Tunbäck:   Jo det är helt i sin ordning. Och en bra idé för husspekulanter

Henrik mäklarstudent: Hej. Bra program om förhållandet mellan besiktningsmän och fastighetsmäklare. Är dock besviken och undrande om varför ni ej frågade Anna-Lena Järvstrand om den nya lagen som tillåter provision mellan mäklaren och besiktningsmän. De har trots allt varit med själva och tagit fram den nya lagen...

Jorun Collin:  Var inte Järvstrand just kritisk till det? Hon var en av de som inte tyckte att lagen skulle utformas på det här sättet. Lycka till med studierna!

Oskar: Varför konfronterar ni inte lagstiftarna?

Björn Tunbäck:  Vi får se vad andra medier gör och vad överåklagarens och chefens för Fastighetsmäklarnämnden uttalande kan leda till. Det finns säkert anledning att återkomma

Mäklare i Borås: Hej, jättebra program även om en kollega var med och svarade på frågor. Ni får gärna höra av er om ni vill ha reportage från ett mäklarföretag som är fritt från samarbeten och som vid varje gång det efterfrågas besiktningsmän lämnar en lista med 3-4 olika bolag och låter kunden välja själva. Vi har aldrig någonsin tagit emot pengar, eller erbjudits att ta emot pengar eller annan ersättning från besiktningsmän, eller så vitt jag vet som kontorschef – varit med och påverkat val eller innehåll i besiktningsmäns protokoll. De fall ni tog upp idag känns ju helt horribla tyvärr för köparna. Jan Källman är dock sund och erkänt duktig..

Jorun Collin:  Roligt att du tittade!

christer lundberg: I programmet visades en balkongdörr som var utåtgående som ett fel. ??? Har byggherren/beställaren byggt och projat så så kan det inte skrivas som fel. Oprofsigt!

Björn Tunbäck:   Det var ju förstås inte det allvarligaste felet på det huset. Viktigare var konstruktionsbrister som ledde till att vatten trängde in i väggarna.

christer lundberg: Som gammal besitningsman kan jag inte förstå varför inte köparen själv anlitar sin besiktningsman

Jorun Collin:   En köpare kanske inte vet vilka besiktningsmän som finns på trakten och behöver tips från sin mäklare. Mäklaren ska ju företräda både köpare och säljare och jag tror att väldigt många känner sig trygga med det och att besiktningsmannen är oberoende.

Sundsvall: Om man känner att man inte har blivit rättvist behandlad av en mäklare gällande val av besiktningsman, vart vänder man sig då?

Björn Tunbäck:   Fastighetsmäklares agerande kan prövas av fastighetsmäklarnämnden. Besiktningsmän har inget sådant tillsynsorgan.

Winch: Riktigt bra program, lider med familjerna. Bra reporter Jorun! Hoppas det ordnar sig!!

Jorun Collin:   Tack Winch! Jag hoppas också att det ska lösa sig för familjerna.

Tobbe: Varför får vi under repotaget inte reda på vad lagen säger om de olika rollernas skyldigheter? Jag får för mig att det är mäklarens (säljarens) skyldighet att tala om kända fel, så i fallet med taket så var detta ett känt fel vilket säljaren skall upplysa om. I en tvist borde det vara tydligt då en fackman (besiktningsmannen) gjort ett utlåtande om taket. Vad säger lagen här?

Jorun Collin:   Jag tycker att vi är ganska tydliga med det. Däremot har vi valt att lämna ute just säljarens roll i det här reportaget.

urban nygren: skulle vilja ha ett klarläggande ang besiktningsmännen. vem/vilka betalar deras lön?

Björn Tunbäck:   Besiktningsmannen kan anlitas antingen av köparen eller av säljaren i sådana här fall. Sen finns det alltså fasta samarbeten mellan mäklarföretag och besiktningsföretag också. Och vad gäller lönen kan en besiktningsman både vara sin egen och anställd i ett företag

Jörre: Mycket bra. Jag betalar tvlicensen med glädje.

Jorun Collin:   Vad skönt!

Seth: Handlar inte det här mycket om hur lagar och paragrafer ser ut? Vad jag menar är att det är ett helt fel system då mäklarna anlitar besiktningsmännen? Det borde väl snarare vara så att mäklarna tillhandahåller listor med besiktningsmän eller -företag som kunden/köparen sedan fritt kan välja ifrån. Då blir det ändå kunden som styr vem eller vilka som ska besiktiga fastigheten ifråga.

Jorun Collin:  Det låter som en bra idé Seth!

Fredrik: Undersökningsplikten är ju enligt mitt tycke ett plikt som ej går att uppfylla. hur ska jag kunna kontrollera att hela mitt tak på 150 kvadrat är okej? Jag kan ju inte lyfta på alla pannor men ändå är det som krävs för att plikten ska uppfyllas

Björn Tunbäck:   Ändock har den som köper en undersökningsplikt. Det innebär att fel som kunde upptäckts när du köpte huset i stort sett alltid blir ditt eget ansvar som köpare

Stig Svensson: Den här beroendeställningen gäller även inom entreprenadbesiktningar. En besiktningsman som inte skriver som beställaren förväntar sig får inga fler jobb. Jag har 40 år i entreprenadbranschen så jag har fått rätta många trallgökar.

Jorun Collin:   Efter att ha ägnat ett par månader åt det här jobbet så blir jag inte alls förvånad över det du skriver Stig.

Leif: Varför granskar ni inte de stora byggbolagen, jag har upplevt exempel där besiktningsmannen ”bara” hittar enkla fel (målning, snickerier och andra detaljer) som inte driver kostnader medan de stora felen (vatten i grundmur, läckande enstegstätade fasader, fel i VVS installationer osv) upptäcks inte. Här finns nog samma beroende förhållande som visades upp mellan mäklare / besiktningsman fast nu besiktningsman vs byggbolag.

Björn Tunbäck:   Intressant. Vi är tacksamma för alla tips. Du kan tex skriva till mig: bjorn.tunback@svt.se

Tore: Gör besiktningsmännen till kommunala tjänstemän med utbildning

Björn Tunbäck:   Tack för idén

LC: Dagens program har gett oss en bekräftelse på vad vi själva har känt. Råkade nyligen ut för en liknande sak, där våran besiktingsman hittade massor av fel i motsats til mäklarens besiktningsman. När vi senare hävde köpet ville mäklaren inte att vi skulle skriva den verkliga orsaken till att vi hävde köpet, utan hänvisa t ill en av orsakerna och som inte omfattade deras besiktning. Det blev lite diskutioner men besiktningskostnaden det var de mest välanvända pengarna vi spendarat. Tyvärr gjorde vi som mäklaren ville när vi hävde köpet. Det är ju inte bara köparen som är förloraren, säljaren luras ju att köpa en försäkring i samband med att man säljer huset och har det förhandsbesiktigat.

Jorun Collin:  Oj. Det där låter obehagligt.

Jonas: Besiktningsmän måste kunna säga som det är utan att skrämma ihjäl köparna! Alla kan inte det. Det är vad mäklarna menar!

Björn Tunbäck:   Men det finns en motsättning där. Visst kan det ibland säkert handla om själva språket. Fast som du hörde kan det handla om rena förtiganden också, enligt vad besiktningsmän berättar.

Simon: Varför gör man inte som i Canada?? Där har man en mäklare för köparen och en för säljaren som delar på provisionen (och därmed bevakar resp. köpares intressen). I Sverige är det ”riggat” för att endast hjälpa köparen...

Björn Tunbäck:   Tack för dina synpunkter. Det kan nog finnas en del att lära från utlandet

SA: Det är överhuvud taget ett problem att husen är ”förbesiktigade”, ”varudeklarerade” etc. på säljarens initiativ innan försäljning. Vid en eventuell tvist efter köpet så får man som köpare rikta sina anspråk mot besiktningsfirman. Det blir David mot Goliat i ett civilmål, där besiktningsfirman förstås är Goliat. Det är en stor ekonomisk risk för en privatperson att inleda en sådan rättstvist, eftersom ansvarsfrågan är luddig. Det bästa är om huset inte är förbesiktigat och att man som köpare anlitar en egen oberoende besiktningsman på egna referenser.

Björn Tunbäck:   Du har rätt i att det gäller att tänka sig noga för. Processer om husaffärer kan bli både långvariga och dyra

Helsingborgsmäklare: Varför berättar ni inte i reportaget att mäklaren enligt nya fastighetsmäklarlagen har skyldighet att berätta för samtliga spekulanter vem man får ersättning från och hur mycket? Det känns relevant.

Jorun Collin:   Vi gick inte i detalj in i vad den nya lagen säger. Den säger ju till exempel att summan som betalas i provision ska vara obetydlig, men vad en obetydlig summa är – det sägs inte. Det är alltså upp till var och en att bestämma. Det kan vara kanske 7000 per uppdrag, och sen kan man göra hur många uppdrag som helst. Är det då en obetydlig summa? Det verkar inte heller finnas någon koll på om skyldigheten att informera kunder om hur mycket ersättning man fått efterföljs.

Joakim Svensson: vem ska man då lita på vid husköp om man inte kan lita på besiktningsmännen el mäklaren?

Björn Tunbäck:   Det gäller att ta referenser, tänka själv och vara noga i sitt val av besiktningsman och mäklare

K-O hellgren: Vad händer med huset i Sälen går det att reparera?

Björn Tunbäck:  Det är oklart. Familjen har fått olika bud från olika byggfirmor. En del anser att det bästa vore att riva huset.

Pelle: Jag arbetar som mäklare på en av de ”stora kedjorna”. Det som får mig att förundras är att jag inte ens kan ”välja” vilken besiktningsman jag vill ha. Utan de kommer ut en helt random person varje gång. Har ni någon information om hur vanligt detta problem är i större kedjor då de redan har fasta avtal med t.ex anticimex ?

Jorun Collin:   Jag har hört det från andra mäklare också, men jag vet inte hur vanligt det är att mäklare känner sig påtvingade att jobba med just vissa besiktningsföretag.

Undrande: hej. Du/ni borde ha upplyst att en mäklare som tar emot arvode från någon leverantör måste upplysa alla spekulanter att mäklaren får provision och vilken summa.

Björn Tunbäck:   Ok. Den nya paragrafen om att en mäklare får ta emot pengar gäller bara sedan 1 juli.

Nisse: Ni nämnde i programmet att det inte fanns något ”körkort” för besiktningsmän. Men det kan vara nämna att det finns en certifiering för ”Överlåtelsebesiktning av fast egendom”. Certifieringen utförs av SITAC (tidigare Statens provningsanstalt). Tack för ett bra program i övrigt!

Björn Tunbäck:   Tack för upplysningen

svenne: Är SBR ett ett certifieringsinstitut eller är det besiktningsmän som certifierar sig själva?

Jorun Collin:   SBR är branschorganisationen. De har utbildningar men det är inget måste att vara med i SBR för att få kalla sig besiktningsman.

christer lundberg: När det gäller gamla ombyggda hus måste köparen vara medveten om större fel än nybyggen. I nybyggnadsfallet är det desto värre att det ser ut som det gjorde

Jorun Collin:  Tack för att du tittade Christer!

Göran: Jag jobbar som mäklare. Ni skulle varit tydligare med att förklara jordabalkens bestämmelser, att undersökningsplikten ligger på köparen. Jag förbesiktiga aldrig en fastighet. Men då de stora kedjorna gör det upplevs mitt ärliga uppsåt som en sämre tjänst av vissa köpare!

Björn Tunbäck:   Tack. Jo det nämndes faktiskt noga bland annat i intervjun med Uppsalafamiljen. Det är uppenbart att det är skillnad mellan hur olika mäklare och mäklarhus tänker.

Benny: Hur hittar jag en bra och oberoende besiktningsman? Har inte kunskap eller kontakter.

Jorun Collin:   Ja du Gurra, kanske kan du kontakta SBR för att se vad det finns för besiktingsmän i ditt område?

El Mange: Jag tycker att ni var lite för mesiga i dagens program, gå åt mäklare och besiktningsmän hårdare.

Björn Tunbäck:   Vi får kanske anledning att återkomma. Tips mottages tacksamt.

Svenne: Kanske borde vara lag på att köparen själv bekostar besiktning? det handlar ju bara om ett par tusen...

Jorun Collin:   Köparen bekostar besiktningen.

Niklas Kenez: Ett mycket bra program, men jag hade önskat att man hade gått djupare och granskat de som lagt förslag till paragrafen, deras åskiter och dess bakgrund, och huruvida deras insikter kring dess konsekvenser. Deras förslag påverkar hela samhället, det blir en kjedjerejaktion – folk klarar inte av de ekonomiska problem som uppkommer, personlig konkurs, social myndigheter blir inblandade, sjukvården etc.

Björn Tunbäck:   Det finns helt klart mer att göra på det här området

Mini: Verkligen bra program. Känns verkligen som slutet av 10-15 år galen bostadsmarknad. En fråga: Varför besiktigas inte bostadsrätter?

Jorun Collin:   Jo men visst besiktas bostadsrätter Mini!

Karin: Tidigare gjorde kommunen slutbesiktning av nybyggda hus. Man kunde även anlita kommunens besiktningsmän vid husköp och får se vad kommunen sagt vid tidigare slutbesiktning om huset . Är det borttaget?

Björn Tunbäck:  Det vet jag inte. Däremot tog vi i detta program enbart upp överlåtelsebesiktningar dvs vid husaffärer. Det finns flera andra sorters besiktningar också -  tex när man bygger, som du nämner.

Sofia&Stefan i Aspudden: Hej! VI är inte alls förvånade över att problematiken finns. Men borde kunna åtgärdas om vi förändrar sättet vi säljer och köper bostäder på. Att som idag ha en mäklare som både ska företräda säljare och köpare är för oss helt obegripligt. Hur ska någon som tjänar mer pengar ju dyrare ett objekt säljs för kunna sägas företräda köparen? Dela upp mäklaryrket i mäklare som företräder en säljare och en mäklare som företräder en köpare. På så sätt kommer den mäklare som företräder köparen att agera på bästa sätt för köparens räkning och se till att anlita besiktningsmän som hittar så många fel som möjligt, det vill säga hjälpa och inte stjälpa köparen. En köpmäklares enda uppgift ska vara att få så mycket hus som möjligt för pengarna.

Jorun Collin:   Just det ni efterfrågar finns på flera ställen utomlands. Det känns som att det skulle vara bra lugnt och skönt om det var så även här.

Arne: Hej. Jag undrar om denna fråga har varit uppe innan med Antisemex i ert programm som jag tycker är mycket bra, jag tror att det var för ett par år sedan och då var svaret det samma som nu att dom inte sitter i knäet på dom som säljer hus.

Björn Tunbäck:   Ok, tack för synpunkten

Besviken husköpare: Vi anlitade en egen besiktningsman som var oberoende (1år sedan). Dock missade de att där svart mögel i hela taket. vilket man hade sett om man tittat bakom en isoleringsskiva på vinden. Vi har fått in offerter på 3-500000 kr. Kan de komma undan med detta???

Jorun Collin:   Tja, syntes möglet? Eller kände man det på lukten? För att ni ska ha någon chans gentemot besiktningsmannen så måste möglet ha varit besiktningsbart. Googla ockulär besiktning och läs mer. Håller tummarna för er!

eskilon: Har tittat på många hus innan vi köpte. Vill bara delge den uppfattningen vi fick av besiktningsprotokoll som var utförda av besiktningsföretag i samarbete med mäklare då det ingick någon form av försäkring om senare tvist skulle uppstå. Vi fick uppfattningen att tvärtemot programmets vinkling, att besiktningsföretagen snarare helgarederade sig mot att någonsin kunna bli skadeståndsskyldig el liknande för att ha missat något. Det var kommentarer om ALLT! Vi fick faktiskt absolut inte uppfattningen att besiktningsföretagen agerade till säljarens fördel. De fall som ni tar upp är ju helt förfärliga men har sett program tidigare där familjer som anlitat egen besiktningsman råkat ut för samma/liknande problem som ni tar upp vilket sammantaget gjorde att vi nöjde oss med besiktningen som utfördes i samarbete med mäklaren och det var ingen snäll besiktning!

Björn Tunbäck:  Tack för dina synpunkter. Svaren vi fick i vår enkät pekade dock tydligt mot att besiktningsmännen utsattes för tryck att skriva mindre hårda protokoll. Att däremot vinna i processer om hus kan säkert vara en annan och svår sak

Jesper: Ni missade ett par relevanta saker, dels att Anticimex också säljer försäkringar baserade på så kallade Överlåtelsebesiltningar, dvs en besiktning som sker okulärt och där vad som helst kan missas eftersom inget mäts och inget är reglerat. Då undrar man ju hur något sådan kan vara försäkrat? Jo, det är ganska enkelt. Försäkringen är inte en dolda-fel försäkring, utan en SKADOR vållade av Dolda-fel försäkring. Om du saknar fuktspärr får du vänta in fuktskadan. Är taket dåligt lagt får du vänta på genomslag. Det är ju nästa steg av bluffen, här är Anticimex värst i klassen, alla kategorier.

Jorun Collin:  Hej Jesper. Tack för att du tittade. Vi hade inte möjlighet att granska allt i den här branschen, men det kanske kommer uppföljningar! Maila oss gärna med tips!

ps: Ja dessa mäklare ger jag inte mycket för ! har en heldel jag också att berätta men för mycket för att skriva

Jorun Collin:  Maila gärna jorun.collin@svt.se om du har tips.

Lars: Hur mycket tid går det åt att göra en sådan research som ni gjort inklusive själva produktionen av programmet, på ett ungefär? Tack. / Lars

Björn Tunbäck:   I det här fallet har reportern Jorun Collin jobbat i ca två månader. Jag har som redaktör gjort en del research och sedan hade vi en specialiserad researcher, Per Karlsson, inne under drygt en vecka

Ingrid: Bra program – gräv vidare! Dock tycker jag att familjerna varit lite väl naiva. Borde man inte fundera på vad besiktningsmannen gör när man inte noterar balkongdörren. Sedan är ju hela systemet bedrövligt. Besiktningsmän och mäklare som går i ledband av varandra. Som köpare måste du anlita en egen besiktningsman ex vi rekommenderad av din bank.

Jorun Collin:  Hej Ingrid! Jag tror att det är lätt att bli ”tagen av drömmen” när man köper hus. Man blir så förälskad att man inte öppnar balkongdörren för att kolla läget. Men det är ju just därför man behöver en besiktningsman. Och egentligen ska ju alla besiktningsmän vara oberoende...

Tobias: Hej, hur kan ni lämna ute säljaren i programmet?

Björn Tunbäck:  Dem kan man säkert också titta på. Men vi har valt att granska de professionellt verksamma. De har större betydelse i en vidare mening. En enskild säljare säljer inte så ofta.

Annika: Jag tycker att konsumentens ansvar är orimligt. Det är ofta konsumenten som drabbas hårdast om man betalt 3 miljoner för ett hus som helt plötsligt blir värt 1,5 m. Man måste ju i stort vara byggingenjör själv för att kunna köpa ett hus.

Jorun Collin:  Just därför behövs ju besiktingsmännen! De ska kunna granska det som vi andra inte har kunskap nog för att se!

Henrik: Hej, på www.sbr.se så skriver de ”Här kan du som söker besiktningsmän, kontrollansvariga, byggkonsulter eller annan byggexpertis söka i vårt register över godkända byggingenjörer.” Varför tar ni inte upp detta som ett sätt att hitta bra besiktningsmän?

Jorun Collin:  Ja men det var la bra att du hittade det Henrik! Och nu lägger jag upp din fråga här så andra kan se.

Fredrik: enklaste sättet att slippa problem vid husköp är ju att helt enkelt ignorera alla protokoll en mäklare presentera eller iallafall ifrågasätta dem. protokollen är ju till för att sälja huset och därmed gynna säljare och mäklare.

Björn Tunbäck:   Det är i allmänhet klokt att vara skeptisk. Och se vem som har intresse av att saker skrivs i en eller annan riktning. Och för att känna sig trygg kan man ta in en egen besiktningsman som köpare

Nils: Är det rimligt att som köpare kräva en besiktningsklausul i köpeavtalet? Många mäklare på stora byråer använder ju inte det som standard.

Jorun Collin:   Ja om något inte varit besiktingsbart, som till exempel taket hos familjen i Uppsala. Då kan ju en sådan klausul rädda en helt.

Tobias: Hem, vem byggde huset i Sälen? Varför har ni inte tagit upp säljaren i programmet?

Björn Tunbäck:   Vi tittade på dem som arbetar med husaffärer som yrke, inte enskilda som säljer hus. Vad gäller huset i Sälen kan säkert både det ena och det andra komma upp i en process, och det var inte så länge sedan huset byggdes.

Emma 31 år: Hej! Bra program, vart kan man vända sig om man är i liknande situation, fast det handlar om en bostadsrätt?? Vi har redan anlitat en advokat men det blev för dyrt... Tacksam för svar!

Jorun Collin:   Emma, jag tror att advokaten är rätt väg att gå. Har ni ingen rätt till just sådan rättshjälp via er hemförsäkring?

David: Det är fan skrämmande att man bor i ett land där pengarna styr allt, och att det inte finns regler eller lagar som hindrar dessa oseriösa mäklare. Man borde skicka mäklarna och besiktingsmännen på kurs, vad är mögel och vad innebär det och hur farligt är det för barn, äldre och alla andra som har dåligt immunförsvar.

Björn Tunbäck:   Det gäller att vara vaksam som konsument. Och om man anser sig ha blivit felbehandlad av en mäklare finns fastighetsmäklarnämnden. Om man nu inte går till domstol. Sen kan det bli politisk debatt om reglerna som styr

Lasse: Det är inte besiktningsmännen som är problemet, det är mäklarna. Jag har gjort ett antal fastighetsaffärer och varit med på ett otal budgivningar och inte någon gång har mäklaren uppträtt prickfritt. Däremot har jag köpt och sålt fastigheter utan mäklare då allt har fungerat smärtfritt. Och det är ju självklart att det inte blir några problem med besiktningsmannen när det är köparen som är uppdragsgivaren. Dessutom är mäklaren helt onödig, man har lika bra lagligt skydd utan mäklare. Mäklare är inte heller intresserad av att få ut högsta pris åt säljaren, istället är det fler snabba försäljningar som mäklare tjänar på och då kan man förstå att de inte vill ha dåliga besiktningsprotokoll som försvårar försäljningen.

Jorun Collin:   Jag skulle helt klart gärna få hjälp av en mäklare om jag sålde min lägenhet. Eller om jag skulle köpa nytt. De har kunskap och rutin som jag saknar. Men då utgår jag ju från att han företräder både köpare och säljare på något så när samma sätt...

Säljaren: Hej, Björn skriver som svar att en enskild säljare, säljer inte så ofta.... Men en köpare då? I programmet framgick att Sälen familjen köpt tre hus innan...

Björn Tunbäck:   Vad jag menar är att vi valde att granska proffsen som ständigt arbetar med besiktningar och mäklar hus. Inte de enskilda som säljer hus-men visst det finns de som flyttar oftare än andra.

plåtslagaren: Är det verkligen inget utbildningskrav eller föräkringskrav på en besiktningsman? Man tycker att ett kompetwnsbevis vore det bästa! De vi har på byggena brukar ofta (men absolut inte alltid) vara fd yrkesmän sen kan man tycka att det skulle vara flera besiktnigamän för olika delar i en fastighet det har vi nästan alltid på jobb!

Jorun Collin:   Nej plåtslagaren, det är tyvärr så att det inte finns några som helst krav på vem som får kalla sig besiktningsman.

Pumpola: Hej Samma förhållande råder mellan Byggare – kvalitetsansvarig (numera kontrollansvarig) – besiktningsman. När en familj vill bygga ett hus, byggherren, och bestämmer sig för en husfirma, så rekommenderar husfirman en byggnadsfirma som i sin tur har nån kompis som är kontrollansvarig som även känner en som är besiktningsman. Byggherren (familjen) får ofta ingen som är opartisk hjälp utan alla är kompisar i byggnationen. Själv har jag arbetat som kvalitetsansvarig, men upplever att husföretagen och byggnadsfirmorna blir förbannade när jag gör anmärkningar på de mest elementära byggfel som görs och det är svårt att få uppdrag. Jag står ju på byggherrens sida, det är ju denne som betalar för mina tjänster.

Björn Tunbäck:  Tack för dina rader. Om du vill komma med tips om hur detta bör granskas är du välkommen: bjorn.tunback@svt.se

svenne: Varför hänvisar Ni till SBR ? Är de bättre än andra besiktningsföretag? Om så varför?

Jorun Collin:   SBR är inget besiktningsföretag. Det är branschorganisationen.

Bo Wiman: Varför svarar ni inte/Bo Wiman

moderator: Peter Bagge: Jorun och Björn svarar på allt det hinner fram till kl 22.

Sune: Hej, från vilka kom begäran om ändring (uppluckring ) av lagen, och som gjorde detta möjligt?

Jorun Collin:   Enligt fastighetsmäklarnämnden berodde det på en mångårig påtryckning från mäklarlobbyn.

Mäklare: Hej, eftersom mögellukt känns ganska tydligt borde väl säljarna angående huset i sälen ha känt något? Som säljare har man ju även upplysningsplikt. Eftersom huset även verkar vara ganska nybyggt borde det finnas en byggfelsförsäkring? Likadant tycker jag det borde vara med huset på landet där det fanns en tidigare besiktning, dvs. eftersom både mäklare och säljare visste om takets brister borde detta ha skrivits in i frågelistan som alltid ska bifogas köpekontraktet. Tycker ni borde ta upp alla fakta kring ett hus med fel. Min erfarenhet är även att man ska låta köparna besiktiga huset själv med en fackkunnig person eller själv bekosta en besiktning innan köpekontrakt. Det är bra att ni tar upp saker som dessa men det finns också många seriösa mäklare som får oförtjänt rykte.

Björn Tunbäck:  Tack för dina synpunkter. Som du kunde se i programmet finns det mäklare som ser reagerar mot hur det fungerar och månar om sitt och besiktningsmannens oberoende

karin: Vill bara säga; Såå...bra program! Stort plus till besiktningsmännen som ställde upp! Tack!

Björn Tunbäck:   Tack själv

Benke sur: Köpte hus utan mäklares inblanding. Anlitade besiktningsföretag för överlåtelsebesiktning, och det blev katastrof. Stämde företaget ifråga och vann i både tingsrätt och flera år senare i Svea Hovrätt. Det finns alltså hopp, om man orkar bråka och inte ge sig....... Benke i Strängnäs

Björn Tunbäck:  Då har du gjort en lång resa, tack för dina synpunkter

Jeppe: Hej, tack för ett bra program, som vanligt. Har själv en rörelse med mäklarkunder som målgrupp. Det jag inte förstår är varför ni inte skrapade lite djupare på denna målgrupp. 50% av alla objekt i storstäderna har fejkade bud från mäklaren, mäklaren har en förtroendeposition som de använder genom att pressa köparna. Mäklaren är månar endast om säljaren och köparen är helt förpassad till slutna processer där mäklaren får ljuga och manipulera lite som de vill. Kvällens program är ett exempel på detta, men varför inte lyfta på hela locket? Hursomhelst, tack för ett bra program.

Björn Tunbäck:   Tack, du får gärna berätta mer om du vill. Det kan finnas anledning att gå vidare: bjorn.tunbäck@svt.se

Sven: Under mina ca 20 år som mäklare, skrev jag alltid in i kontraktet, oavsett om besiktning redan gjorts: ”att köparen uppmanas härmed, att inom 14 dagar efter kontraktets undertecknande, på egen bekostnad, själv genomföra en oberoende besiktning av fastigheten. Skulle då fel eller brister upptäckas, som inte framkommit vid tidigare besiktning eller undersökning...etc. Så har köparen rätt att göra avdrag på köpeskillingen, eller häva köpet.” Enkelt och smidigt. Självklart var det alltid någon köpare som struntade i denna möjlighet, och kom och beklagade sig efteråt. Men för det mesta blev det aldrig några problem. För övrigt tycker jag det var ett bra program. Mvh. Sven

Björn Tunbäck:   Tack för dina synpunkter

Andreas, mäklarstudent: ”Jorun Collin: Just därför behövs ju besiktingsmännen! De ska kunna granska det som vi andra inte har kunskap nog för att se!” Ja men om det inte finns några som helst krav för att kalla sig besiktningsman så fyller de ju inte den funkionen. Förstår att de allra flesta är seriösa och har den kunskap som krävs men ändå en skrämmande tanke att vem som helst får kalla sig besiktningsman om det nu verkligen är så. Återigen, vilket juridiskt ansvar får besiktningsmännen i sådana här fall? Fråga nummer två, kan mäklaren hamna i trubbel i de fall besiktningsmannen har visat sig inkompetent?

Jorun Collin:  1. Om man som köpare anser att besiktningsmannen missat fel så måste man kunna visa att felen just varit besiktningsbara, att de alltså borde gått att upptäcka via syn eller lukt eller känsel. Kan man det, så borde det gå att stämma besiktingsmannen. 2. Jag gissar att mäklaren hamnar i trubbel iom att han/hon får en arg kund. Men har besiktingsmannen varit inkompetent och inte just PÅVERKAD av mäklaren att skriva ett tjusigt protokoll – så borde problemet inte hamna i knät på mäklaren.

Pierre Lago: kommer ni att göra en uppföljning??

Jorun Collin:   Om det ramlar in fler bra tips så mycket möjligt.

JohanR: Det behövs ett bättre skyddsnät. Det är inte möjligt att unga köpare ska kunna vara insatt i konstens alla regler kring husköp, när men antagligen aldrig varit i närheten av någon likande situation tidigare.

Björn Tunbäck:   Du har rätt i att det krävs mycket av en köpare. Köparen har ett mycket stort ansvar

Erik: Jättebra repotage!! När vi köpte vårt hus nyligen läste vi på en del min sambo och jag. Den besiktning som mäklaren står för är i min mening helt onödig. För det första så har man som köpare full undersökningsplikt. Om det blir en tvist så är det svårt som köpare att ställa bisiktningsmannen till svars då inte du som köpare är uppdragsgivare. Detta problem skulle inte finnas om mäklare slutar göra onödiga besiktningar och alla köpare själv anlitar besikningsmän. Ca 6-9000 kr för en besiktning är ingen stor kostnad i samanhanget om man är på gång att göra sin störst affär någonsin!! Tack för ett mkt bra repotage återigen MVH Erik

Jorun Collin:   Tack för att diu tittade Erik!

Sören Eriksson: Mäklare skall hålla sig borta från besiktningsmännen. Vi arbetar på uppdrag av köparen. Aldrig i livet skulle jag ha något samröre med en mäklare, men jag har blivit utskälld av några stycken som inte gillat att jag hittat för många fel

Björn Tunbäck:   Ja, du verkar inte vara ensam om den uppfattningen bland besiktningsman – som jag förstår att du är.

Pascal: Hur kommer det att ni som journalister tar up denna ämne.. och varför har yrkesorganisation eller staten aldrig har tagit up detta? Tjejen som representerades yrkesorganisation var lite ”disconnected” från realititen.. och hon får betald för att ta hand om hela processen och granska svagheter i konstruktionen.. även en barn kan se direkt vad är fel med processen.. jag fattar inte..

Jorun Collin:   Roligt att du tittade ikväll Pascal.

Säljarens marknad...: Som konsument (köpare) måste man betala ”sin” besiktningsman och skaffa sig en egen ”köparmäklare”. Det är väl självklart att den mäklare och besiktningsman som säljaren använder, företräder säljarens intressen: Snabb affär, få brister är lika med högt pris. I storstadsområdena är det ju också uppenbart att eftersom det varit säljarens marknad så har ju säljarna ”nedprioirterat” köpare med krav på egna besiktningar eller prisnedsättnignar baserat på svävarklausulerna. För mig är detta ett ytterligare symptom på att vi har en bostadsvärderingsbubbla där säljarnas mäklare och säljarnas besiktningsmän har drivit upp priserna genom att förminska brister, fel och risker i befintliga fastigheter. Sedan undrar man ju vad det är för kåranda hos besiktnignsmännen som inte vågar stå på sig mot mäklare/säljare...var finns yrkeshedern?!

Björn Tunbäck:   Tack för dina synpunkter. Visst ökar riskerna för att det skall gå fel när affärerna går fort för att marknaden är het

Arg: Jag har erfarenhet av en mäklare som totalvägrade att sälja till oss om vi valde en besiktningsman som vi verkligen ville ha. Den besiktningsmannen är erkänt duktig och väldigt noggrann... men det var totalt blankt nej från mäklaren när vi sade att vi ville ha honom. Nu i efterhand när vi står med dyra renoveringar, så önskar vi att vi hade stått på oss mer, eller haft mer kunskap. Frågan är om man kan vända sig någonstans för att få hjälp på något vis?

Jorun Collin:   Usch. Det låter verkligen inte roligt. Ja du, återigen, var felen besiktningsbara? Har ni möjlighet att täcka en del advokatkostnader med hjälp av försäkring? Kolla upp något advokatkontor som är bra på sådana här tvister och rådfråga. 

Joachim: Var i Fastighetsmäklarlagen eller dito förordningen står det att det är tillåtet med ersättning från besiktningsmän till mäklare, eller menar ni att det inte står att det är förbjudet? Jag hade önskat att ni utvecklade det lite, gärna med referens till var i lagen eller i jämförelse med den gamla lagen detta framgår. Tack för ett i övrigt bra program!

Björn Tunbäck:   Det står i §14 i den nya fastighetsmäklarlagen från i somras, SFS 2011:666

Stefan Levin: Hej! Dagens reportage känns som om det är oss det handlar om! Förra våren hittade vi vårt ”drömhus” och slog till. Vi har aldrig köpt hus tidigare och litade på mäklaren som rekommenderade en besiktningsman. När vi bott i huset ett år upptäckte vi ”äkta hussvamp” och blev tvungna att riva upp hela vardagsrummet och ytterpanelen så att Anticimex kunde komma hit och sanera. Nu ligger vi i tvist med Anticimex om vem som ska betala, de menar att vi ska stå för större delen medan vi menar att de ju själva gjorde en besiktning utan att upptäcka något och inte heller den av mäklaren rekommenderade besiktningsmannen upptäckt något. Vem ska man som köpare kunna lita på? Ska man som ”lekman” förväntas kunna inspektera ett helt hus och gå igenom dess eventuella brister för att täcka upp det besiktningsmannen missat?

Jorun Collin:   Stefan, jag har hört så många liknande historier under de här månaderna. Håller tummarna för er!

Simon: Kan inte besiktningmanen stäma mäklaren för bedrägeri

Jorun Collin:   I vilket fall då menar du Simon?

Björn Elmer: Angående uppdrag granskning om besiktningsmän som är anställda och beroende av mäklare. Under hela programmet påtalades beroendet som stackars besiktningsmän befinner sig i därför att de inte får några arbeten om de inte lyder mäklare. Varför i Herrans namn tar ni inte upp att husköparen skall anställa besiktningsmännen, så är ju allt det trassel ni påtalat ur världen!!!! Köparen lär ju i alla fall få betala besiktningen i någon form och det ni tack och lov tog upp faller ju i så fall platt till marken. Då kunde ju besiktningsmän påtala alla fel och brister utan att känna annat än tacksamhet för sin vaksamhet från sin arbetsgivare, nämligen köparen. När vi har köpt hus har vi som en självklarhet alltid gjort så. Då sitter man ju som köpare i den bekväma sitsen att själv sålla vilka fel som är grava nog för att man skall avhålla sig från ett husköp.

Björn Tunbäck:   Du har helt rätt i att det är en enkel lösning. Men så som systemet fungerar idag är det vanligt att besiktningen förmedlas av mäklaren. Därför är det värt att ta upp. Och samtidigt berättar många av de besiktningsmän vi haft kontakt med att de förlorar jobb om de hamnar i konflikt med mäklare.

Lasse: Spännande program. Jag har upplevt exakt samma sak nyligen! Köpte ett hus förra året och fick exakt samma besiktningsman & företag (Obab) på uppdraget (Bor i Malung) Huset visade sig vara helt okej enligt hans papper. En månad efter besiktningen upplever vi att han har missat en hel del saker. Han kommer dit och tittar igen och uppger då att det är inget att oroa sig över ”Folk oroar sig för mögel i onödan)” menar han. Han tyckte dock det luktade lite konstigt så vi fick låna en luftrenare. Efter ytterligare någon månad. Då brakar det lös och luktar något fruktansvärt. Det vi oroade oss för att var svamp. var verkligen svamp också! Det var mycket svamp! Besiktningsmannen menade att det var skrapad färg vi sett då han var här och tittade en extra gång. Även extremt stora skador fanns, så som ruttna takstolar osv. Det avfärdade han som att det var inget att oroa sig över. Vi har gjort reklamation till OCAB det tog drygt 7 månader för de att behandla den. Den så kallade chefen i dalarna är rena katastrofen att ha att göra med. Totalt nonchalant och bryr sig inte det minsta. När man hotade med media blev det full fart. En vecka efter dimper det ner ett snarlikt brev som de i dokumentären fått från advokaten. De menar också att man har reklamerat för sent. Man kan säga att vi reklamerade en månad efter överlåtelsebesiktningen. ( I deras papper står det 2år på reklamation) Jag lider verkligen med den andra familjen i detta trauma. Vi sätter nu här med helt ruttna väggar och kan inget annat göra än att vänta på snickare (Som ej har tid förens Januari)

Jorun Collin:  Hej Lasse! Maila mig gärna.jorun.collin@svt.se

JensA: Har ni ingen mailadress? Tänkte skicka en kopia till er...

moderator: Peter Bagge: granskning@svt.se

R-M B: Hej Jorun ! En eloge för ett sakligt och informativt reportage, kommer att spela in reprisen för att visa mina kollegor som f n är bortresta. Jag vill inge hänga ut någon men som mäklare måste du berätta om alla fel och brister du känner till, även säljaren måste upplysa om fel och brister i fastigheten. Här skulle man ha informerat om att TAKET ÄR DÅLIGT OCH BEHÖVER BYTAS, många köpare är unga och oerfarna och behöver all den hjälp som erfordras så att de förstår vad det är de köper. Jag jobbar själv som fastighetsmäklare uppe i norr och det har t o m hänt att jag avstyrt köpet efter besiktningen.

Jorun Collin:  Vad roligt att du tyckte att programmet var bra!

moderator: Peter Bagge: Chatten är öppen ytterligare ca 10 minuter.

Brand: Det är lätt att glömma att säljaren har ett upplysningskrav om fel och brister i fastigheten, som i fallet med taket utanför Uppsala, där måste säljaren ha vetat om problemet men inte upplyst om den tidigare besiktningen.

Björn Tunbäck:   Mäklaren skriver till oss att han låtit köparna bläddra i det gamla protokollet och sagt att taket är dåligt. Köparna är helt säkra på motsatsen. Fastighetsmäklarnämndens chef sade till oss att det kan behöva undersökas närmare eftersom mäklaren har ett ansvar för att köparen verkligen förstår situationen. Vi får se vad det kan leda till

Jessica: Tack för ett bra program! Uppdrag granskning, programmet Fuskbyggarna samt egna erfarenheter vid ett husköp tar upp problem som visar att undersökningsplikten väger löjligt tungt! Det finns faktiskt en upplysningsplikt å säljarens sida och den är också viktig att poängtera. Dags att ändra i lagen så att den blir tydligare?

Björn Tunbäck:  Tack för förslaget

pierre: jättebra program. Vi har kämpat i två år för att få rätsida på vårt hus vi köpte. Bekostade en besiktningsman från en stor firma och de hittade inga fel efter en månad regnade det in i huset

Jorun Collin:   Det är verkligen svåra fall att driva Pierre. Kämpa på!

Mäklare Norrland: Förstår inte varför alla tror att man vill mörka saker som mäklare...vi har inget att vinna på det då man såklart inte vill få problem efter man har skrivit kontrakt.

Björn Tunbäck:   Som du såg i reportaget tänker inte alla mäklare på samma sätt

Tobias: Dessa mäklare, jag har arbetat i fem år och har en hel del att berätta....

Björn Tunbäck:   Spännande. Hör gärna av dig: bjorn.tunback@svt.se

Sven-Erik Boström: Jag bor i ett HSB hus och får ideligen brev/kort från mäklare som vill sälja mitt hus eller berätta om hur mycket dom sålt mina grannars hus. Dom skyltar och skriver att ”Hos oss får du alltid bäst betalt för ditt hus”. Hur rimmar det med att mäklaren ska företräda både köpare och säljare. Då ska man väl alltid bidra och sträva efter att sälja ett hus eller bostadsrätt till RÄTT pris eller?

Jorun Collin:   Haha, du har så rätt Sven-Erik! Skrattar här...

ola: Hej. Bra program. Men jag saknar den där paragrafen i fastighetsmäklarlagen som tillåter att mäklare får ta emot 1000 kronor från besiktningsmannen för att denne ska få utföra uppdraget, eller hur det nu var? Var hittar man lagtexten?

Björn Tunbäck:   §14 i den nya fastighetsmäklarlagen från i somras (2011:666)

Winch: Skulle gärna vilja se mer program om mutor och sådant

Björn Tunbäck:  Vi jobbar på det. Har du konkreta tips, så hör av dig: bjorn.tunback@svt.se

Michael Winslow: Hej Jorun. Mycketintressant program. Jag är på din sida men tycker att du kanske inte skall vänta på ett nej till möte utan snabbare bestämma tid och plats. För det är väl inte så att du bara speglar detta problem till möten för att göra det mer spännande........

Jorun Collin:  Nej vi försökte få till intervjuer under månaders tid och vi hoppades inte på nej.

Alo: Apropå ”godkända/certifierade” besiktningsmän. Jag förutsätter att de företag som nämns, Anticimex och Ocab, är certifierade=godkända. Och det blev ju inte så bra....

Björn Tunbäck:   Det finns ingen särskilt utbildning, legitimation eller tillsynsmyndighet för besiktningsmän

Caveat emptor: Bra reportage som belyser ett existerande problem, men var det inte lite mycket ”snyft-vinkling”? Som köpare av ett hus har man undersökningsplikt punkt. Alla vet att mäklaren per definition är 95% säljarens ombud och 5% köparens, även om teorin säger något annat. Som köpare, skulle jag aldrig låta mäklaren/säljaren föreslå en besiktningsman, utan säkerställa att själv söka upp en SBR-ansluten firma/besiktningsman med goda referenser, samt självklart själv försöka läsa på kring ev.riskkonstruktioner innan. Sedan är det förstås jättetråkigt att folk råkar illa ut, men ansvaret ligger på köparen. Vidare bör man som köpare ha viss ekonomisk buffert i sin kalkyl för att kunna hantera om det omöjliga skulle inträffa. Bra dock att problemet kommer fram – både mäklarskråt som besiktningsmännen behöver granskas.

Jorun Collin:   Alla har inte samma erfarenhet eller koll som du Caveat. Just för att man måste få vara nybörjare när man köper sitt första andra eller tredje hus så finns det besiktningsmän. Som man måste kunna lita på.

G.: Förslaget att ha varsin mäklare bäddar inte det för att mäklarna gör ”tysta överenskommelser” sinsemellan? Problemet är snarare girighet och och därav följer låg moral.

Björn Tunbäck:  Ok, det gäller nog alltid att ha huvudet på skaft i husaffärer. Och köparen har det yttersta ansvaret för sin affär

Guben: Besiktningsmannen arbetar ju på köparens uppdrag och kostnad (för att hjälpa köparen att uppfylla sin undersökningsplikt). Obegripligt att mäklaren skall få provision och ha synpunkter på protokollet. Besiktningsmän borde auktoriseras så att de riskerar sitt arbete om dom inte utför sitt arbete professionellt.

Jorun Collin:   Ja, det vore nog en bra idé.

Erik: Jag har precis sålt hus och upplevt det motsatta det ni beskriver. Köpte Anticimex tjänst varudeklarerat innan sälj. Mkt noggrant protokoll. Läste det finstilta: allt som inte står i protokollet kan köparen få ut försäkringspengar från försäkringsbolaget för. Bolaget? Anticimex eget! Gissa vad deras intresse är då! Att vara så generella och gardera sig på alla sätt i protokollet – en trasig bräda blir risk för fasad skada och behov av fördjupad undersökning.

Björn Tunbäck:   Ok, tack för att du berättade

Johnny Carlsson: Johnny Carlsson: Jag har köpt tre hus och sålt två av olika mäklare alla gångerna, ingen av mäklarna har fixat besiktningsman utan rekommenderat mig att skaffa en egen då det ingår i min undersökningsplikt. Mäklarna har inte ens behövt närvara vid besiktningarna då det är ett uppdrag mellan köpare och besiktningsman.

Björn Tunbäck:   Det fungerar förstås olika och mäklare arbetar på olika sätt

ronny: Fast det blir ju lite problem med husköp i stockholm, jag går på visning varje vecka, ska jag då betala en besiktningsman för varje hus, då skulle det bli väldigt många besiktningar att betala för mig, och är vi fler spekulanter kan det ju bli 5 besiktningar på samma hus..orimligt. Besiktningsansvaret borde ligga på säljaren, skulle besiktningen sen visa sig vara fel borde anvsvaret ligga på säljarens besiktningsmann.

Björn Tunbäck:   Jag förstår hur du menar. Men då finns problemet med oberoendet och ditt förtroende för besiktningen

Jan Norberg Oxelösund: Hej, tycker att granskningen är bra men saknar ett par väsentliga delar. Ex-vis vaför konfronteras inte SBR. Varför upplyser ni inte konsumenterna om att man alltid skall anlita en egen besiktningsman, och inte låta sig luras av texten i mäklarens annons om ”besiktigat”. Har själv besiktat hus som varit ”besiktigat” och avrått från köp eller ge ett pris i relation till de upptäckta bristerna.

Jorun Collin:   Skulle vi konfronterat SBR? Varför då? Och jag tror just att vi var ganska tydliga med att en sk ”oberoende” besiktningsman inte alls behöver vara oberoende. Men det är klart, för att få med allt hade vi nog behövt ett längre program än det vi har nu på en timme.... Tack för att du tittade! 

Erika: Hej! såg inte hela programmet men bra att ni tog upp detta. Önskar jag hade haft denna kunskap tidigare. Blev förvånad över att en besiktningsman inte behöver vara certifierad eller liknande för att få utföra besiktning. Har just nu ett ärende hos ett besiktningsföretags skadenämnd efter att köpt ett hus som de har besiktigat bristfälligt. De valde att inte upplysa om sättning/sänkning som orsakats av synligt urfasade balkar i källarplan och hävdade även att kontrolllucka till ett vindsutrymme inte fanns. Vi trodde knappt våra ögon när vi hittade en stor kontrolllucka in till en fuktskad vind. Känns som att denna besiktning inte syftade till att påvisa/upplysa om brister. Syftet var att friskriva sig från de brister som fanns.

Björn Tunbäck:  Tack för att du skrev och berättade.

Matilda mäklarstudent: Man blir förskräckt när man ser hur vissa, kanske till och med många tänker. Jag hoppas att kunna hitta en byrå där oberoende värderas som något positivt. Det väcker en medvetenhet, tack!

Jorun Collin:   Det kommer du säkert att kunna hitta! Lycka till med plugget!

Bo Malmborg: Bra program men jag saknar mer info om besiktningsmannens ansvar och om det är krav på att man som besiktningsman måste ha försäkring för att vara med i branschorganisationen. Hoppas att ni följer upp hur resultatet blir i domstolen.

Björn Tunbäck:  Vi kan nog återkomma till detta

Fugesi: Om man missar en buckla i bildörren vid köp av begbil lär man inte få nån upprättelse efteråt. Om man missar att det luktar gymnastikhallsmatta på övervåningen i husobjektet blir det lika svårt. Minst lika svårt att upptäcka för den novise att upptäcka – mörkt vid bilbesiktning eller förkyld/vårallergisk vid husvisning – kråkning av köpekontrakt blir svårt att komma undan. Been there – got the tshirt.

Björn Tunbäck:   Ok. Tack

Benke sur: Det finns ju hopp om rättsskipning om man går vidare till rättslig uppgörelse

Björn Tunbäck:   Vi får se hur det går, men det kan vara dyrt och ta lång tid

Ulf: Hej intressant reportage och läskigt. Håller precis på och köper ett hus. Jag har dock inte valt att ta en besiktningsman. Jag samlade på olika tips och tittade runt själv. Vet inte om jag gjorde rätt men när jag pratade med anticimex så tappade jag lusten att anlita dem.

Jorun Collin:  Om du själv inte har ordentlig koll på byggnadskonstruktioner och hus i allmänhet så skulle jag nog råda dig att ta hjälp av en besiktningsman. Försök att ta referenser och hör dig för.

Roger: Bra program igen! Har personligen en ”process” på gång efter att ha blivit ”blåst” av den besiktningsman jag anlitade och av det prospekt som presenterades av mäklaren och de förra ägarna. Handlar om ett icke fackmannamässigt renoverat våtutrymme som i prospektet presenterades som ”nyrenoverat badrum med golvvärme, kakel och klinker”. Har bott ca 3 år i huset och upptäckte en morgon en stor våt fläck på köksgolvet som ligger rakt under badrummet. När försäkringsbolaget brutit upp tillräckligt mycket för att se skadan konstaterade de att badrummet inte var renoverat på ett fackmannamässigt sätt och tog därmed sin hand från ärendet. Vi har med rättshjälp från försäkringsbolaget anlitat en jurist som ”reklammerat” till både förra ägarna och besiktningsmannen. Utsikten till framgång för oss förefaller vara nära noll. Kostnaden för att renovera badrummet hamnade på ca 140 000 kr. Fortsätt att jaga ”skurkarna” även om det sannolikt inte hjälper mig. Tack/Roger

Björn Tunbäck:  Tack för att du skrev – du är inte den ende som har bekymmer att döma av vad människor skriver till oss

Fakta: Köparens ansvar

Visa

Enligt lagen har köparen en omfattande undersökningsplikt. Det betyder att du som köpare måste vara medveten om i vilket skick bostaden du köper är i. Du måste ta reda på vilka brister som finns och om du inte kollat tillräckligt noga före köpet kan du sedan inte häva köpet gentemot säljaren, eller få hjälp av dolda fel-försäkringen.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer