Foto: SVT

Ur chatten: Hur optimistiska är ni att denna situation kan lösas?

Uppdaterad
Publicerad
Uppdrag granskning ·

Efter Uppdrag gransknings reportage om hur konflikterna växer runt EU-migranternas läger chattade reporter Janne Josefsson och researcher Ola Sandstig med tittarna. Chatten har nu stängt men går att läsa i sin helhet här nedan.

Bo: På UG:s webbsida står det; ”Det är förmodligen det största EU-migrantlägret i Sverige.” om Malmös kåkstad. Men är det inte så att kåkstaden faktiskt inte bara är Sveriges utan norra Europas största kåkstad med sina 400 EU-migranter?

Ola Sandstig: VI har inte tittat på på det, har bara hört det på olika håll.

Bo: Vem har ursprungligen bekostat de bajamajor och container, samt tömningen av dessa, som ”solidaritetsgruppen” lyckats få någon (ej kommunen) att ställa upp i Malmös kåkstad (och vad ligger denna kostnad på)? Det har varit knäpptyst i media om var pengarna för detta kommer från. Bekostas via föreningsbidrag?

Ola Sandstig: Jag vet att solidaritetsgruppen har haft insamlingar för ändamålet på sin hemsida.

Jen: Finns det någon nationell modell för ledning och samverkan mellan medborgare, myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelse och politiker när samhället förändras snabbt pga det som händer i omvärlden. Tack för att ni finns på Uppdrag Granskning.

Janne Josefsson: Ja det kan finnas såna risker. Men man måste vara ärlig och ställa frågor till alla parter. Då först blir det ett journalistiskt granskande reportage,

Johan: Varför söker sig inte migranterna sig till migrationsverket?

Janne Josefsson: För som EU-migrant har du rätt att vara hör i högst tre månader om du inte kan försörja dig själv. Du behöver alltså inte kontakta migrationsverket, däremot är min erfarenhet att det inte finns någon egentlig kontroll över hur länge människor varit här i landet.

Nyfiken: Kanske missade det men miljöförvaltningens beslut om att utrymma lägret överklagades till Lässtyrelsen. Blev det bifall där eller väntar man fortfarande på besked och om det är till kommunens nackdel går det att överklaga?

Ola Sandstig: Ärendet ligger idag i Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen gick alltså emot Miljöförvaltningen.

Börje: Bra program som måste följas upp med rikspolitikerna. Det är ju de som bestämmer!!

Janne Josefsson: Já, vi ville ju ha med statsminstern Stefan Löfven men han hade ingen tid för det.

Robin : Kan inte ägaren ”kasta ut” dom från marken? Då de är hans egendom? Ingen får ju exempelvis gå in i mitt hus o sova utan min tillåtelse

Ola Sandstig: Inte med våld, vad vi förstår. Markägaren kan be dem lämna men om de vägrar måste polisen hjälpa till.

Annika: Finns det inget lagstöd att stänga ner kåkstäder?

Janne Josefsson: Jo, eftersom det är en olaglig besittning av en privat fastighetsägares mark så är det klart att det finns lagstiftning att stödja sig på. Kruxet är att ingen vare sig fastighetsägare, kronofogde eller polis vill göra någon ID-kontroll i lägret.

Enskattebetalare: Bra att ni vågade visa sanningen. Det är väldigt ovanligt att media gör det.

Janne Josefsson: Ja, vi kan ha olika uppfattning vad som är sanning, Men vi försökte göra ett hederligt reportage både i Bergslagen och i Malmö.

Bergsten: Tror ni att EU-migranterna kommer att få flytta från flyktinglägret snart?

Janne Josefsson: Frågan ligger nu hos mark- och miljödomstolen, men jag tror att det är ohållbart att låta det finnas som det är i dag med den sanitära och sociala misär det är fråga om.

micke : Vad har eu migranter för några rättigheter/skyldigheter i sverige?

Ola Sandstig: De får vistat här i tre månader på ett slag turistvisum. Ingen får dock något papper, så kontrollen är näst intill obefintlig. Ska de vistas längre måste de visa att de kan försörja sig. Du får ju söka arbete inom EU.

Samuel: Vet inte du Jan att man säger Romani people och inte Gypsies?

Janne Josefsson: Jag fann inte rätta ordet och tog med delen för att visa att alla kan göra fel.

Arne: Fortfarande gäller Dublindoktrinen ! Varför följs inte denna ? Där har kommunerna ett stöd !

Janne Josefsson: Den gäller inte för EU-migranter så vitt jag förstår.

Knytte: Varför vill de inte göra idkontroller?? Känner de sig hotade?

Janne Josefsson: Polisen i Malmö gör den bedömningen efter att ha fått rådet från sina chefsjurister på rikspolisstyrelsen. Men poliser i andra delar av landet har gjort andra bedömningar.

UG – Moderator: Just nu är ni väldigt många som ställer frågor. Vi svarar så snabbt vi kan! Men får du inte svar på din fråga, skicka den igen.

Max: Hur kommer det sig att ingen kan hysa bort migranterna, varken markägare, polis eller kronofogd? Det är väl lag som gäller framförallt, och de har brutit mot ett x antal regler. Vad är det som gäller egentlige?

Ola Sandstig: Som vi beskrev i reportaget har markägaren rätt att anhysa dem, men Malmöpolisen vill inte hjälpa till med idenitifiering av de boende. Kronofogden måsta ha namnen på dem som ska avhysas. Därav moment 22.

Umeå: Vilket straff riskerar markägaren om han forcerar ut ockupanterna?

Janne Josefsson: Han har ingen rätt att göra det men jag är osäker på vad han riskerar för straff.

Caroline: Kommer ni att höra av er till Stefan Löfven igen och fråga honom om det han sa i sommartalet bara var prat? Tycker det vore jättebra -ni som har möjlighet!

Janne Josefsson: Han är välkommen till Uppdrag granskning.

Jon : Hur hanteras liknande situationer i andra europeiska länder?

Ola Sandstig: Vi har inte tittat närmare på det. Men vi vet att tiggeri är förbjudet i de flesta euorpeiska länder. Det finns dock läger. Det blev tex uppståndelse när man i Frankrike rev stora läger.

Aggan: Är rädd för att detta program gör mer skada än nytta när folk börjar skramla med vapen å pöbeln får vatten på sin kvarn, har ni inte tänkt på det?

Janne Josefsson: Redan i reportaget hör ni ju att folk i Bergslagen talar om att på nåt sätt reagera genom att ta lagen i egna händer. Så det var viktigt att belysa den laddning som frågan har.

Linda: Är inte en lagändring på gång för att göra avhysningar lättare? Den nuvarande situationen när ju ohållbar, särskilt om de börjar ockupera sommarstugor också.

Ola Sandstig: Det har pratats om en lagändring, men jag vet inte hur långt man har kommit. Det brukar krävas ganska omfattand utrednignar innan nya lagar stiftas. Dock verkar det ii Sverige snarare olika regler i olika städer som är problemet. I Stockholm har 4-5 läger rivits i sommar bara och där har polisen bistått med identifiering.

Undrande: Hej det finns rätt tydliga regler på Migrationsverkets hemsida om att få vara i landet för Eu medborgare / utanför EU. Varför används inte dessa?

Janne Josefsson: Ja, reglerna kanske är tydliga men många av dom vi träffat genom reportagen efterfrågar en nationell klar och tydlig linje i frågan om hur EU-migranterna ska tas emot och vilka skyldigheter samhället har.

Hjälp i hemlandet: Skulle inte ett tiggeriförbud lösa delar av det här problemet?

Janne Josefsson: Det är inte vår sak att ha uppfattning om det är rätt med ett tiggeriförbud eller inte.

Patrik: Försökte ni få någon annan från regeringen att uttala sig?

Janne Josefsson: Vi ville ha statsminister Löfven själv eftersom han tog upp frågan i sitt sommartal.

Johnny: mina kollegor som själva kommit till Sverige för länge sedan säger att migranterna medvetet slänger sina pass för att de inte ska kunna identifieras,,är det så?

Ola Sandstig: Det är ingen som vi har hört. Däremot vet jag att många undviker kontakt med myndigheter pga risken att bli registrerad som EU-migrant i Sverige. Om de vill stanna längre än tre månader kan de riskera att de får åka hem

Fille: Varför ställde ni inte rikspolischefen till svars?

Janne Josefsson: Vi nöjde oss med den tillförordnade polismästaren i Malmö som också är operativ chef.

Johnny: Myndigheterna vägrar alltså göra ID-kontroll för att möjliggöra avhysning. Måste gå att JO-anmäla sådan vägran?

Ola Sandstig: Det är möjligt. Men som jag skrev till en annan person så är det olika i Sverige. I Sthlm har polisen hjälp till ett flertal gånger med identifiering.

Eva: Tyckte hemskt synd om paret med sommarstugan. Vart kan dom vända sig för att få hjälp att avhysa migranterna och vad riskerar dessa för straff?

Janne Josefsson: Dom vände sig till de myndigheter som man ska göra nämligen polisen och kronofogden. Men dom tröttnade eftersom dom ansåg att dom inte fick någon hjälp.

LeffePe: Är det verkligen så att man kan bli av med sin sommarstuga på det viset som visades i programmet? Vad händer med sommarstugan som ockuperades?

Ola Sandstig: Ägarna har försökt att sälja den, men det är inte omöjligt att de försöker driva fallet vidare.

Patrik: Någon uppfattning om hur många läger som finns i Sverige?

Ola Sandstig: Inte direkt, men jag skulle gissa på att det finns 50-100 läger, kanske fler. De flesta är dock ganska små, med 5-10 personer. Det beror på vad man definierar som läger.

Enskattebetalare: Säger inte allemansrätten att man bara får bo en natt utan lov och att man inte får skräpa ner i naturen etc. Går det inte att avhysa eller bötfälla tiggarna på den grunden?

Ola Sandstig: Man kan tycka det, men det har inte varit så. Det stora lägret i Malmö räknade polisen inte ens som camping eftersom man hade byggt små hus.

Kerstin W: Hej ! Två frågor: Varför kan inte migranterna i Malmö köpa vatten ? Vi andra gör ju det, förutom de som har egen brunn. Vems är alla skapliga bilar som fanns i lägret? Varför inte köra vatten i dom ?

Ola Sandstig: Bilarna är deras. Ja, visst kan man fråga sig varfär de inte kör vatten i bilar för att rengöra toaletter mm. Men av någon anledning sker inte det.

T: Äntligen någon som visar lite sanning. Synd att ingen politiker vågar ställa upp. Vart är det på väg? Kommer ni följa upp detta? Titta gärna då på våra rastplatser jämte våra vägar där det nu bor flertalet människor, fullt med skräp och avställda bilar och så sover dom på toaletterna och vi som ska sköta detta åt Trafikverket kan inte utföra vårt jobb på statens fastigheter!

Janne Josefsson: Tack för att du tittade och som du märker så finns det olika uppfattningar om vad folk tycker om reportaget och så ska det väl alltid vara.

Lisa komm. anst. sjuksköt: Var finns myndigheter i Malmö som ansvarar för smittskydd och sanitära förhållanden i samhället? År det inte en tickande bomb med tanke på alla dessa plastpåsar med alla sorters innehåll. Bajamajor fulla med avföring etc,Allt enl. vad som kunde ses i programmet.

Ola Sandstig: Det är ju Miljöförvaltningen som du såg i programmet.

Tommy: Enligt allemansrätten så får man tälta ett par dygn på annans mark. Detta är ju något helt annat, här rör det sig inte om några dygn utan månad efter månad. Varför kan man inte tillämpa allemansrätten i detta fall?

Janne Josefsson: Vad jag vet så finns det ett generellt campingförud i centrala Malmö, men EU-migranter ses inte som campare.

Marcus: Hur ställer sig Rumäniens och/eller Bulgariens ambassader i Sverige till situationen i Sverige för sina medborgare? De borde vara en självskriven part i ärendet.

Janne Josefsson: Jag har faktiskt inte tillräckligt bra information om det.

johoj: Frågade ni varifrån romerna fick sina pengar?

Janne Josefsson: Ja det gjorde vi. Han vi intervjuade jobbade ibland på byggen andra tiggde.

Adde: Ola, vilken myndighet registrerar EU-medborgare? Det är inga som registrerar dessa.

Ola Sandstig: Fel ord av mig. Men låt säga så här, om du besöker socialtjänsten två gånger så kan de se att du varit där tidigare. Om det då har gått tre månader finns risken att du får åka hem. Kontakter med myndigheter ökar helt enkelt risken att du inte kan stanns kvar. Men det är ju inte den fråga om en registrering på ett större plan

Allan: Kan vi studenter ockupera ett tomt bostadshus (skall rivas) utan att polis och myndigheter gör något åt saken?

Janne Josefsson: Nej, jag tror inte det. Det spelar nog roll att det är fattiga EU-migranter.

Ingela: Fanns det elektricitet i kåkstaden, eller kör dom med gasol? Undrar hur de får pengar över att skicka till sina familjer?

Ola Sandstig: Vi såg ingen el. På vintern/hösten eldar många med ved, vilket skapat en mängd klagomål eftersom röken ligger tjock äver området. Gasol förekommer säkerligen.

Chico : Får de migranterna nån hjälp då? Söker de nåt jobb? Eller, sitter de bara där?

Janne Josefsson: Dom får ju hjälp av solidaritetsgruppen och dom flesta tror jag tigger på olika ställen runt om i Malmö. Och några kanske har tillfälliga jobb.

Jon : Tillåter Malmö stad romernas barn att gå i svensk skola? Barn som bor i lägret?

Janne Josefsson: Olika kommuner fattar olika beslut om barnen ska gå i skola eller inte och jag är osäker på vad som gäller i Malmö.

Marianne: Hej Janne och Ola, vilka är de aktivister som framträdde i programmet? Lever de också i någon form av utanförskap och i fejd med samhälle och myndigheter?

Janne Josefsson: Nej jag vet ingenting om dom som privatpersoner, om hur dom lever eller bor.

Jessica: Hur kan det i dagens Sverige vara möjligt att någon kan ockupera privat bostad eller mark utan att myndigheterna kan avhysa???

Ola Sandstig: Ja, det är ju det vi har försökt att få reda på.

Peter: Janne Josefsson du är den enda riktiga reportern i Sverige. Du är rakryggad!

Janne Josefsson: Tack så mycket! Vad glad jag blir :) men du har fel...

Eva: Har hört att romerna kan få föräldrapenning och barnbidrag. Man behöver bara vistas i landet inte vara medborgare. Stämmer det?

Ola Sandstig: Inte vad jag vet. Du bör nog vara folkbokförd för att få bidrag. De enda bidrag jag har hört talas om är att de kan få pengar till en bussbiljet hem.

Lars: Har ni nån uppfattning om polisen är orolig för ökad aktivitet från medborgargarden o dyl?

Janne Josefsson: Det har inte varit några våldsamheter i någon större omfattning, jag har bara hört talas om någon enstaka incident.

Fundersam: I Karlstad har man satt upp baracker nu, med toaletter, dusch osv. Dock ej i ngn stor utsträckning.

Janne Josefsson: Man agerar helt olika i den här frågan i olika delar av landet.

Bosse: Stadsbyggnadskontoret i Malmö har en pågående utredning (sedan snart ett år tillbaka) om kåkstaden, där man utreder om det är ett svartbygge. Tittar man på regelverket så är det ingen tvekan om att byggnaderna på industritomten är svartbygge. Vet ni aktuell status på stadsbyggnadskontorets utredning? Det vore väl ett sätt att komma runt Malmöpolisens högst märkliga vägran att identifiera EU-migranterna?

Ola Sandstig: Jag har inte följt upp den tråden. Frågan är väl on inte markägaren blir skyldig? Som sagt, har inte koll på just det.

Maria: Eldar med ved, en stor brandrisk? Vad säger brandkåren?

Janne Josefsson: Många har ju klagat på brandrisken, sopor, råttor osv.

E: Är ideella organisationer utöver solidaritetsgruppen engagerade i lägren, röda korset, andra?

Janne Josefsson: Vad jag vet så är det just bara solidaritetsgruppen och någon grupp som kallar sig Allt åt alla som engagerar sig i det här lägret.

UG – Moderator: Får ni inte svar på er fråga – ställ den igen. Väldigt många ställer frågor till Janne och Ola.

jojo: Inkräktare eller okupanter, är det inte jämställa med inbrott?

Janne Josefsson: Det är ju en olovlig besittning om en privat markägares tomt och han har också gjort en polisanmälan som ännu inte resulterat i något.

L: Vad gör Bulgariens och Rumäniens regeringar för romerna i resp hemländer! Får de någon hjälp överhuvudtaget? Bistår EU med hjälp? Situationen i Malmö är ju totalt oacceptabel. Herregud vilken misär!

Ola Sandstig: Både Bulgarien och Rumänien ska ha vissa program för romerna. Det är dock högst oklart vad de åstadkommer. Jag vet inte om det finns någon utvärdering av programmen och hur omfattande de är.

csaba: Varför gör inte polisen något åt att dom kör (oftast Svenska) avställda och oförsäkrade bilar ? Varför beslagtar polisen inte dom och vad händer om dom skulle krocka med en annan när dom är oförsäkrade och avställda ?

Janne Josefsson: Byalaget i Högfors hade ju ringt polisen otaliga gånger om detta men inte fått något som helst gehör säger dom, men samma dag vi var där så var både polisen och polismästaren på plats.

Mattias Lind: 400 personer på en toa är en ohållbar lösning. Låt mig fråga, om du besöker roskilde eller någon annan festival, sätter personer där spontant upp städschema när dassen ser för j*vliga ut? Om vi nu har några av europas fattigaste människor, är det verkligen rimligt att förutsätta att de har kulturellt kapital till att helt själva styra upp städning och underhåll?

Ola Sandstig: Som du säger, ett par (tror det var två bajamajor) är naturligtvis inte en hållbar situation. Jämförelsen med Roskilde förstår jag dock inte. Vad som är rimligt råder det nog väldigt olika åsikter om. Men ingen tycker ju att det är hållbart i längden.

Christina: Jag frågar igen: På vilka grunder avråder chefjuristerna på rikspolisstyrelsen poliserna att göra ID-kontroller. Vad kan hända? Har man inte resurser att avhysa så många?

Janne Josefsson: Jag fick bara veta att dom hade blivit åtsagda att inte göra några ID-kontroller. Och vet faktiskt inte grunderna för det.

Arne: Det måste gå att överpröva polisens beslut om inaktivitet. Vad säger riskspolischefen och justitieministern? Tänker ni följa upp till dessa?

Ola Sandstig: UG har ingen planerad uppföljning. Men vi får hoppas att andra medier hakar på, din fråga är relevant.

Gunnar: Finns det enligt er någon lösning?

Janne Josefsson: Jag tror att situationen är ohållbar som den är idag, men det är inte vi som journalister som ska berätta om det politiskt ställningstagandet eller lösningen på problemet.

Mackan: Kommer detta att bli konstruktivt debattämne på SVT Debatt på torsdag? (utan att 75% av inbjudna gäster tillhör div solidaritets grupper som svamlar bort programtiden) Offtopic: ska Janne leda Debatt något i år?

Ola Sandstig: Det hoppas jag, men det återstår att se. Den andra frågan får Janne svara på.

Henrik: Varför ställer ni inte de nationella ledarna för polisarbetet till svars? De har ju ansvar för att operationalisera de ”riktlinjer” som Löfven har gett angående att bosättningar INTE ska kunna ske på privat mark!

Janne Josefsson: Vi kan ju inte få med alla utan vi får ju hoppas på att detta leder till uppföljningar i andra media och politikerna får komma med sina förslag. Många efterfrågar ju en nationell hållning.

Richard: Janne, ni måste snarast följa upp det här reportaget. Hur är situationen idag den 23 september 2015? Hur blir den framöver+

Janne Josefsson: Vi får se, vi kanske kommer att göra det.

Skellefteå: Hur kommer det sig att polisen dök upp i Högsbo då ni var där? Konstigt sammanträffande

Janne Josefsson: Ja, det var ett kontiskt sammanträffade, ett bra uttryck.

elwee: Finns det någon sammanställning på vad detta kostar Malmös skattebetalare?

Janne Josefsson: Inte vad jag har sett.

Christer S: Andra lander har tiggeriförbud. Varför är detta så omöjligt att införa I Sverige. I Tyskland t.ex. finns Inga tiggare och Inga olagliga bosättningar.

Ola Sandstig: Det är en politisk fråga.

Wilma: Tack för ett bra program! Både beklämmande och upprörande att det kan få gå till såhär i en rättstat. Såg det fanns barn i lägret, hur många var de och hur gamla? Fick de gå i skolan?

Janne Josefsson: Vi såg inte så många barn när vi var där i Malmö, men dom påstår att det fanns några stycken. Om dom barnen gick i skolan vet jag tyvärr inte.

Kjell Larsson: Polisen är ju idag ettrikstäckande polisdistrikt, varför kan då polisen göra insatser i Stockholm men inte i Malmö?

Janne Josefsson: Jag begriper det inte.

Karin: Ser ni någon koppling till eventuella framtida konflikter mellan svenskar o invandrare i Sverige, och situationen ni beskriver i ert program? Tänker på hur folk är beredda att ta ”saken i egna händer”....

Janne Josefsson: Det finns absolut risker om folk upplever det som att samhället inte är lika inför lagen och att man kanske ser en otydlighet för att inte säga handlingsförlamning så kan spänningarna öka och därmed också hatet. Det är en farlig utveckling.

undrar: kan man få kontakt med paret med sommarstugan

Janne Josefsson: Kontakta Byalaget i Högfors så kanske dom kan hjälpa till med det.

P: Intressant program, nyfiken på om ni under intervjuerna gick in mer på det personliga ansvaret? Svaren från eu-migranterna hade ju i många fall undertonen att det inte var deras fel att de körde obesiktigade bilar, slängde skräp i naturen, olovligen ockuperade mark etc dvs att omständigheterna tvingade dem att bryta mot lagar.

Ola Sandstig: Jo, visst finns den undertonen ibland.. Men vi har väl lämnat det till tittarna att bedöma kvaliteten på svaren. Det är viktigt när vi ställer våra frågro att folk får komma med sitt bästa försvar. Det är trots allt inte myndigheter eller personer med makt vi interjvuar. Men jag tyckte nog att de fick rakare frågor än vad vi har sett tidigare.

max: Hur får man ett jobb utan ID?

Janne Josefsson: Det är klart att en del kan väl ha ID-handlingar medan andra kanske jobbar svart.

Bengt.: Kan vi gå ur kängenavtalet och upprätta gränser igen med pass och visum?

Ola Sandstig: De får du fråga politikerna om.

Disa: Tack för bästa UG, ever! Relevant och trovärdigt.

Ola Sandstig: Tack för att du tittar!

Henka: Hur har dom råd med Bilar å så Kör ytan skattade å försäkringar?

Ola Sandstig: De flesta bilar är gamla och näst intill skrotfärdiga. Många obeskattade och obesiktigade. Vissa används snarare som boplats är för att köra.

Stockholmare: Hur optimistiska är ni att denna situation kan lösas? Vad är rimligt att förvänta sig?

Janne Josefsson: Det är väldigt svårt att veta vad som kommer att hända. Om Malmö sätter in toaletter och vatten, värme och el så legaliserar dom ju en ockupation. Sedan är det ju frågan hur det skulle uppfattas om Malmö stad och polisen går in och avhyser hundratals romer utan att kunna erbjuda något bättre alternativ. Samtidigt är det ju att människor ska vara lika inför lagen och ingen ska särbehandlas. Det är detta som gör frågan så komplex.

Lars Pettersson: På 70-talet avhyste man husockupanter på löpande band. varför funkade det då men inte nu??

Janne Josefsson: Det är väl att det är en ny situation med fri rörlighet i Europa och att det är extremt fattiga människor det handlar om.

JST: Förstår nu varför Sverigedemokraterna går framåt. Märkte ni av nån tilltagande främlingsfientlighet när ni gjorde programmet?

Janne Josefsson: Det är klart att bland vissa vi pratade med så fanns en underton av förakt för romer medan andra mest reagerade på sopor och skräp och avföring i naturen.

Karin: Ser ni någon koppling till eventuella framtida konflikter mellan svenskar o invandrare i Sverige, och situationen ni beskriver i ert program? Tänker på hur folk är beredda att ta ”saken i egna händer”....

Ola Sandstig: Vi har träffat många personer som varit fly förbannade på situationen. Risken finns naturligtvis att det blir konflikter om myndigheter visar sig handfallna. Dock, jag tror att personer som tidigare invandrat till Sverige och nu bor här blir lika irriterade som gamla svenskar.

Philip: Fick ni känslan av att politikerna har målat in sig i ett hörn vad det gäller tiggerifrågan?

Janne Josefsson: Ja, jag tror att det är en fråga där man trevar och är extremt otydlig i dag.

Gunnar: Vad programmet visar är det kaos som uppstår när regler och förordningar i lagstiftningen inte följs. Vem bär huvudansvaret?

Janne Josefsson: Huvdansvaret har väl beslutsfattarna på central nivå, som ännu inte kommit med några klara besked. Nationella samordare ska komma med sitt förslag först nästa år.

Mikaela: Situationen är ohållbar säger ni, men vad är det som är ohållbar enligt er? Fattigdomen eller de fattiga?

Ola Sandstig: Det är framför allt dom vi interjvuar och träffar som anser att situationen är ohållbar. Hur menar du fattigdomen eller de fattiga?

Milla: Enl Magdalena Andersson ska kostnader för flyktingkatastrofen tas från biståndet. Vet man vilka länder som då drabbas till följd av detta. Får Rumänien bistånd från Sverige och har det i så fall ökat eller minskat?

Janne Josefsson: Rumänien får ju bistånd via EU vad gäller pengar till romer till bostäder, arbete och utbildning. Jag vet inte om det ökat eller minskat.

Inge: Det har ju varit tabu att ta upp liknande problematik i Sverige länge. Upplever du att det är möjligt att debattera problemen nu. Är ni inte rädda att hamna i samma situation som Sverige Demokraterna.

Janne Josefsson: Vi kan ju inte ta några som helst politiska hänsyn eftersom vår uppgift är att granska som vi finner journalistiskt intressant. Vi måste göra det vi tror är väsentligt och vara beredda på att både bli halshuggna och i bästa fall få lite beröm.

Knytte: Kände ni er hotade i lägret? En kvinnakastade ju till och med någonting efter er.

Ola Sandstig: Stämningen var aggressiv, men jag tror ingen på allvar kände sig hotad, alltså att någon skulle skada någon. Eftersom vi hade en tolk med skinn på näsan gick det att hantera de situationer som dök upp.

Tjaba: Varför pressade du juristen så hårt? Ville du se tårar?

Janne Josefsson: Nej, jag tycker hon klarade sig bra och jag ville nå henne på ett mänskligt plan.

Cent: I programmet nämndes att det bor 400 personer i bosättningen på Industrigatan i Malmö. Det såg inte ut så, men ingen kameravinkel var ju från ovan. Ni som varit där själva, tror ni siffran stämmer?

Ola Sandstig: Lägret är stort men det är väldigt svårt att avgöra hur många som bor där. Alla är ju inte ute samtidigt och vi vet att folk kan bo väldigt trångt.

Cecilia: Vilken hjälp kommer det äldre paret att få från myndigheter för att få tillbaka sin bostad?

Janne Josefsson: Det tror jag många som såg programmet funderar över och jag vet inte om dom någonsin kommer att få någon mer hjälp.

Kalle: Ni får idel berömm av mig som för fram detta i ljuset!detta måste få en lösning runt om i sverige

Ola Sandstig: Tack för att du tittat!

Nini: Måste man inte kunna identifiera sig för att kunna hävda sin rätt till fri rörlighet?

Ola Sandstig: Inför vem menar du?

Tobbe: Människorna kanske är fattiga, men vad är skillnaden på att bo på ockuperad mark än hemma i Rumänien? Vad gör det bättre?

Janne Josefsson: Dom måste ju tycka att det är bättre att vara här än i Rumänien annars hade dom ju inte tagit sig hit.

peder: Janne Josefsson: inte behöver du vara orolig för att bli halshuggen, du ska ha all beröm man kan få, och det har du fått ända sen du och lasse sände i elfte timmen på radio sjuhärad :-)

Janne Josefsson: Tack Putte för att du kommer ihåg dom gamla synderna.

Undrar: Du ville nå juristen på ett mänskligt plan säger du Janne. Trodde ni sökte upp henne som myndighetsperson?

Janne Josefsson: Så klart var hon myndighetsperson, men jag ville fråga hur hon kände sig som människa när hon kom in i lägret.

Elin: Varför håller inte personerna i lägren bättre ordning egentligen? Att iaf regelbundet köra sina soppor till en soptipp och att turas om att städa bajamajorna borde ju inte vara så svårt eller kräva en stor arbetsinsats. Bilar osv finns ju.

Ola Sandstig: Din fråga är befogad, men jag vet faktiskt inte. I de olika lger jag har varit i har organisationen varierat. En del skogsläger har varit hyfsat skötta med grävda latriner, andra har varit väldigt kaotiska

Theodor: Var det romerna som stod för prostitutionen? Framgick inte så tydligt!

Janne Josefsson: Vad vi hörde så är det en del romska tjejer som prostituerar sig i området.

Anders: Varför åläggs inte markägaren ett ansvar att städa området och riva ev eventuell bebyggelse?

Janne Josefsson: Det är exakt det som kommunen har sagt att han ska göra, men han menar att det inte är hans sak att gå in och riva och avhysa flera hundra människor.

Johan Eliasson: Jag jobbar som miljöinspektör och har arbetat med problemet länge. Har försökt med dialog, dialog med tolk, lära dem var det finns möjlighet att lämna sopor, informera om vad som är farlig avfall osv. Tyvärr blir utvecklingen sämre ändå. Det ska också tilläggas att det är ofta mycket omsättning på människor som bor i sådana här läger, Den springande punkten som jag ser det ur ett miljö- och hälsoperspektiv är om polisen kan identifiera de som ockuperar annans mark. Vet ni om denna punkt har blivit prövad i någon instans?

Ola Sandstig: Enligt polisen i Malmö har det hört efter med sina jurister som då ska ha sagt att de inte ska identifiera folk åt någon annan (markägare tex) Men polisen i Stockholm har en helt annan policy.

Janne Josefsson: Tack för att ni tittade på programmet och för att ni var med och ställde frågor. Hälsningar Janne Josefsson.

UG – Moderator: Nu är klockan 22 och vi stänger chatten för ikväll. Tack för alla frågor och för ert engagemang. Nästa vecka är vi tillbaka igen.

Ola Sandstig: Tack för era frågor! Nu är chatten slut.

/Ola Sandstig

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

UG – När samhället tittar bort

Mer i ämnet