Foto: SVT

Kommungranskarna: Sigtuna

Uppdaterad
Publicerad
Uppdrag granskning ·

Läs manuset till vår granskning av Sigtuna kommun – en segregerad kommun med hårda anklagelser om vänskapskorruption.

Det är mitt i natten och här inne pågår en aktivitet. Det är kommunens stuga – men vilka är det som håller till här vid den här tidpunkten – och varför? Vi har besökt en kommun där politiker anklagas för toppstyrning och korruption.

Se hela reportaget i SVT Play

UG – Sigtunas starke man

I kväll är Kommungranskarna tillbaka – en efterfrågad programpunkt i Uppdrag granskning där vi sätter fokus på en av Sveriges kommuner. Och där det är ni tittare som bestämmer vart vi ska åka. Ikväll är vi i Sigtuna – där en röd liten stuga har en av huvudrollerna – och personliga band fått stor betydelse. Reporter är Jesper Henke.

Vi är på väg till Sigtuna kommun norr om Stockholm. En kommun där tongångarna är hårda mellan de styrande socialdemokraterna och oppositionen – med anklagelser om vänskapskorruption. Även inom socialdemokraterna pågår strider – med hårda anklagelser.

Vi har fått tips om en politisk ledning som överskrider sina befogenheter. Och om band som går långt tillbaka i tiden  – mellan den socialdemokratiska ledningen och representanter för den stora gruppen syrianer på orten.

Vi börjar här i miljonprogramsområdet Valsta. Alla de ärenden vi ska titta närmare på har koppling till just det här området. Och ett av dem har också att göra med otryggheten som många upplever i stadsdelen.

Emil Andersson, lokalpolisområdeschef

Emil Andersson: Problemen som vi har sett ihop med kommunen det är ju att det finns en viss nivå av öppen droghandel. Att det finns en del våld.

Reporter: För folk upplever att det är otryggt här?

Emil Andersson: Ja, man upplever att det är finns en otrygghet här.

Sigtuna är en segregerad kommun. Den idylliska trästaden Sigtuna och så betonghyreshusområdena i Valsta och Märsta.

Emil Andersson: Tjena, tjena. Det är bra, själva då. Härligt

Namnskylt: Georges Zakaria

Reporter: Hur tycker du att det är här i Valsta centrum?

Georges Zakaria: Alltså, för mig är det bra, men vad andra ser på det det kan jag inte avgöra. Alla säger olika.

Reporter: Men du trivs här?

Georges Zakaria: Ja, jag trivs här.

Namnskylt: Fayeza Suleiman

Fayeza Suleiman: Det är ju stor gäng och så hör man skottlossning. Sen så märker man att de säljer droger här ute. Det ser man.

Emil Andersson: Det kommer lite gliringar, det kommer lite hata polis kommentarer och så vidare, men alltså inte, jag känner mig fullt trygg med att gå ensam här som polis.

Vi är på väg till några röda baracker som enligt kommunen och polisen bidrar till otrygghet i området.

Reporter: Vad vet du om de här stugorna som ligger här, i skogsbrynet.

Emil Andersson: Detaljer i området, det kan jag tyvärr inte gå in på för det är liksom underrättelser och så vidare. Men vi har identifierat just det här med trafiken nära skolan, samlingsplatser, bilar parkerade och att det liksom är en del i otryggheten och det försöker vi jobba bort helt enkel.

Det är här i en sliten klubbstuga i utkanten av Valsta centrum som vår berättelse tar sin början. En gång höll den lokala fotbollsklubben Valsta Syrianska IK till här, men vilka som håller till här idag och vad dom gör i stugan det vet inte kommunen säkert.

Det visar sig att den bara är ett i raden av exempel på hur socialdemokratiska ledare i Sigtuna tagit beslut som aldrig förankrats – och ibland också trotsat tjänstemännens beslut. 2002 är ett bra valår för socialdemokraterna. I riksdagsvalet når partiet nästan 40 procent. Och i Sigtuna tar en (S)-ledd koalition över makten i kommunen. Anders Johansson blir då känd som den yngsta kommunstyrelseordföranden någonsin i Sverige.

Anders Johansson: “Jag firar med morötter. Fan vad sund jag är…”

Men vi ska börja med att träffa den man som fick lämna ifrån sig makten i Sigtuna.

Namnskylt: Peter Kockum (M), tidigare kommunstyrelsens ordförande

Reporter: Det är här det är, hallå! Jesper, hej.

Peter Kockum: Det är valstatistiken från 2002 och den visar ju då ganska entydigt att vi tappade omkring sex-sju procent och sossarna gick fram sex-sju procent, Peter Kockum och moderaterna förlorade makten, men hans förklaring till varför är uppseendeväckande.

Reporter: ”Röstflykt på grund av kyrktomten” står det här.

Peter Kockum: Ja, det är vår analys och det är väl så att det är inte bara statistisk som vi tycker oss se det här utan det är ju också att de vi talar med ifrån de som tillhör syrianska kyrkan de har ju den här tomten och kyrkan, sin kyrka, som en väldigt hög prioritet. Och de många gånger sa att ja vi röstade -98, så röstade vi för moderaterna naturligtvis därför ideologiskt ligger vi nära dem, men i 2002 års val då var det ju kyrktomten som gällde, så så var det.

Den syrisk ortodoxa församlingen i Märsta har ungefär 1 500 medlemmar och hade under en lång tid velat ha en egen kyrka. Enligt Peter Kockum togs det kontakter inför valet 2002 som närmast kan liknas vid en budgivning om röster Moderaterna erbjöd församlingen att köpa en kommunal tomt med 30 procents rabatt. Men Peter Kockum fick senare höra att Socialdemokraterna kunde erbjuda en tomt betydligt billigare.

Peter Kockum: Sen så kom ju då sossarnas företrädare Anders Johansson och det läckte ju ut då att han kunde sälja en tomt, om de röstade på honom, för en krona.

Peter Kockum berättar att han blir kontaktad av en ledande person inom den syrianska gruppen.

Peter Kockum: Och sen så fick jag ett telefonsamtal när jag satt här uppe i ordföranderummet i kommunen ifrån deras företrädare Karademir.

Reporter: Ismet Karademir?

Peter Kockum: Ismet Karademir heter han och han började då luska om han inte kunde få en lite bättre deal. Och jag tänkte det en krona ska vadå ska jag gå in på 50 öre, ska de köpa Peter Kockum för 50 öre så jag sa nej, det är den deal som jag har talat om som är rättvis i förhållande till de andra så det är det som gäller. Ja och så gick det som det gick.

När socialdemokraterna vinner valet i Sigtuna 2002 skiljer det bara 438 röster mellan blocken. Vinnaren i valet var Anders Johansson som blev kommunens starke man i många år. Och det var han som låg bakom uppgörelsen med den syrisk-ortodoxa församlingen. Vi träffar honom i tv-huset i Göteborg. Han har idag lämnat Sigtuna-politiken bakom sig.

Namnskylt: Anders Johansson (S), tidigare kommunstyrelsens ordförande

Anders Johansson: Jag upplevde när jag kom till kommunen att det var en grupp som väldigt få talade med från kommunens sida. Jag gjorde en turné bland alla föreningar, kulturföreningar, idrottsföreningar, företagarföreningar och i samband med det naturligtvis den syrianska gruppen och de organisationer och föreningar som fanns knutna till dem.

Reporter: Du såg en potentiell väljargrupp här?

Anders Johansson: Ja självklart, det ska väl varje politiker göra

Den syrisk ortodoxa församlingen fick till slut köpa marken av kommunen för en krona och kunde bygga sin kyrka.

Anders Johansson: Jag drev den stenhårt jag tycker att det är en utav det bättre besluten jag har varit med och fattat utifrån.

Reporter: Ett av de mest kontroversiella besluten också.

Anders Johansson: Ja, men det är inte sällan de är de bästa. Och det här var en win-win situation för kommunen och Valsta Syrianska IK. Det sägs ju ofta felaktigt att vi gav bort marken för en krona, men det är inte det, det handlar om utan ett villkor att köp en bit mark.

Reporter: Men var det någon annan församling som fick mark för en krona?

Anders Johansson: Nej, och det är ingen annan församling som vänt sig till kommunen och bett att få bygga en samlingslokal och ett villkorat köpekontrakt för en krona.

Villkoret för att få köpa marken för en krona var att församlingen i anslutning till att kyrkan uppförde en större samlingslokal eftersom det fanns behov av en sådan i kommunen.

Reporter: Vad tror du det betydde för stödet för Socialdemokraterna i den här gruppen?

Anders Johansson: Jag antar att det var en stor fördel. Att det finns en ledande politiker som lyssnar på dem och ser till att gå dem till mötes och det är mitt uppdrag tycker jag, som socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande och ledande politiker att lyssna på kommuninvånare och försöka hjälpa dem.

Frågan om kyrktomten prövades rättsligt. 2004 kom länsrätten i en dom fram till att försäljningen av tomten inte inneburit något otillbörligt gynnande och att den inte bryter mot kommunallagen. Det är svårt att veta exakt hur hjälpen med kyrkan påverkade viljan att rösta på socialdemokraterna.

Vi får vittnesmål inifrån församlingen om hur Ismet Karademir åtminstone vid ett tillfälle uppmanade medlemmarna att rösta på (S).

Anonym: Det var strax innan man påbörjade byggnationen av kyrkan, och då fick man på ett möte där han höll tal att om vi skulle få marken för en krona och då skulle vi hjälpa Socialdemokraterna att vinna inför valet.

Reporter: Sade han så?

Anonym: Ja.

Anders Johansson: Det tycker jag är positivt om folk uppmanar att rösta på socialdemokraterna, sen hoppas jag och tror ju  att dessa individer var och en som går och röstar på valdagen, har förmåga nog att själv avgöra vart man ska rösta, vad man ska rösta på.

Ismet Karademir är en känd entreprenör – socialdemokrat och är en ledargestalt i den syrianska gruppen. Han är ordförande för Syrianska riksförbundet, även om han är omtvistad.

I ett mejl till oss skriver Ismet Karademir att han aldrig har haft någon kontakt med Peter Kockum. Och att frågan om kyrktomten kom upp först efter valet. Han nekar också till att han skulle ha uppmanat församlingsmedlemmar att rösta på socialdemokraterna som tack för marken. Ismets bror Gabriel Karademir är ordförande i församlingen och han säger att församlingen rymmer alla politiska uppfattningar.

Tanken med det här reportaget var från början att vi skulle få följa Ismet Karademir och att han skulle få visa upp sitt Valsta. Men det visar sig svårare än vad vi hade trott.

Reporter: Nä det var upptaget nu...

I ett sms tackar Ismet Karademir nej till att medverka i programmet.

Reporter: Hur viktig bedömer du Ismet Karademir vara, vad är din bedömning, i den här gruppen syrianer?

Anders Johansson: En bland flera, men han var onekligen ordförande i Valsta Syrianska IK och småföretagare i kommunen, han var ordförande i vår mest framgångsrika fotbollsklubb och han var aktiv i kyrkan, medlem i mitt parti, småföretagare i kommunen, så det var en naturlig samtalspartner för mig i många politiska frågor.

Anonym: Alltså jag måste påpeka att Ismet företräder inte syrianer, men han får det att låta som så, sådant. Och i och med att församlingsmedlemmarna har hela tiden velat ha en kyrka och att de växer hela tiden, då har han spelat på deras känslor. Han företräder sig själv bara. Så mycket kan jag säga.

Peter Kockum: En viss del utav syrianer, den så kallade Karademirklanen har ju då lierat sig med sossarna och fått ut som jag ser det, väldigt mycket utav det samarbetet, Och då har de ju sagt att ja, vi stödjer er sossar, men ni får ju också hjälpa till hos oss. Det har ju förändrat det politiska livet i Sigtuna under en lång tid framåt, det har det gjort.

Reporter: På vilket sätt då menar du?

Peter Kockum: Ja alltså det finns en kultur här utav att den här Karademir få rusa runt i kommunhuset och få olika typer utav förmåner och gentjänster. Förstår du? Det blir ju… Det är ju korruption ingenting annat.

Ismet Karademir reagerar starkt mot ordvalet och förnekar att han skulle ha fått några förmåner eller gentjänster. Men det är så här det låter i kommunen, det är hårda anklagelser om korruption och maktmissbruk.

Anders Johansson: Det är klart att våra politiska motståndare som inte var med riktigt på tåget tyckte att det här var bedrövligt, och de överklagade ju och debatterade emot.

Reporter: De pratar ju om politisk korruption, är ett ord som de använder.

Anders Johansson: Det är ett väldigt starkt ord.

Reporter: Det är ett väldigt stark ord, även från att komma från en opposition.

Anders Johansson: Men om man anklagar någon för korruption, då tycker jag att man ska polisanmäla mig eller dem som varit med och fattat beslutet. Någonstans måste man dra gränsen för anständighet.

Peter Kockum svarar att han anser att det handlar om politisk korruption som inte behöver vara olaglig.

Reporter: Nu har moderaterna varit i opposition här i 15 år, så ni kanske är lite bittra tänker jag?

Peter Kockum: Ah, jag är inte bitter alltså, man kan bli förbannad för olika saker som man kanske borde ha gjort. Men och gräma sig, och så där, det gör man ju inte alltså...

Valsta Syrianska Idrotts- och kulturförening hade ett fotbollslag som en gång var ortens stolthet. Historien om lagets uppgång och fall blir också en del av den historia vi tittar närmare på. Ordförande för föreningen var Ismet Karademir.

Föreningen fick ekonomiskt stöd av kommunen – precis som andra föreningar. Men vi får del av ett dokument som visar ett betydligt ovanligare sätt att subventionera en förening. Det är få som sett dokumentet. Det har rubriken fribrev.

Namnskylt: Ulf Bergh, tillförordnad kommundirektör

Reporter: Har du sett något liknande någon gång?

Ulf Bergh: Nej, jag har aldrig sett något liknande faktiskt.

Ulf Bergh är kommundirektör och högste tjänsteman i Sigtuna.

Reporter: Vad tänker du om det där?

Ulf Bergh: Nja, jag kan inte tänka så mycket mer än att det måste funnits en speciellt situation som gör att man så att säga tecknar ett fribrev för någon förening. Att de ska få vara i en lokal utan att betala hyra. En hyresbefrielse. Ja, nej, det har jag aldrig varit med om förut.

Det så kallade fribrevet är från 2003 och har inneburit att Valsta Syrianska IK sluppit betala hyra till kommunen. Det var på den tiden föreningen höll till här, i den röda klubbstugan i Valsta centrum.

Ulf Bergh: Nu är inte jag expert precis så där rakt upp och ner. Men det undrar jag verkligen om det där är förenligt med kommunallagen.

Fribrevet är skrivet av kommunstyrelsens dåvarande ordförande Anders Johansson. Utan att förankra det i kommunstyrelsen.

Reporter: Varför skrev du det här?

Anders Johansson: Därför att jag gjorde ett besök i den här baracken  och den var i väldigt dåligt skick, den var kommunal. Vi tog ut en hyra för den, och den var angripen av svartmögel. Och ganska så nära inpå det besöket, kanske ett år eller något sånt där, så visste vi att deras nya kanslilokal på Midgårdvallen skulle vara färdigställd. Då tyckte vi att det var rimligt att sätta ner hyran till noll, under den tiden fram till dess att kanslilokalen var klar.

Reporter: Ett sådant här fribrev, hur många sådan har du skrivit ?

Anders Johansson: Inte många.

Men det blir inte bara ett års hyresbefrielse. Det har nämligen inte betalats någon hyra på tretton år.

Namnskylt: Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt

Olle Lundin: Nu skall vi se. Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat…

Olle Lundin är, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet.

Vi visar fribrevet för honom.

Olle Lundin: Jag har aldrig hört talas om ett fribrev. Inte med det här utseendet heller. Nej det trodde jag hörde hemma i ett såna här gamla riddarromaner och grejer. Det här är liksom ingen juridisk begrepp eller nånting alls. De här olika typer av lokala föreningar som kommunen får finansiera och bidra på olika sätt, det är helt okej, men då har de andra också rätt till ungefär motsvarande förmån. Och det här kravet är jättestarkt i kommunallagen att man ska behandla föreningar likadant.

Anders Johansson: Varför skulle detta vara gynnande av en särskild grupp om statusen på byggnaden är i sådant skick att det inte är skäligt att ta ut en hyra. Det håller inte jag med professorn om.

Reporter: Men du har ändå överskridit dina befogenheter här genom att skriva det här? Det här har inte gått rätt till.

Anders Johansson: Nej, jag har inte överskridit mina befogenheter när det kommer till ett kommunstyrelse ordförandebeslut däremot har jag uppenbarligen inte registrerat det som det ska göras.

Olle Lundin: Det är ju ett förakt för lokaldemokratin och liksom dess processer. Hela hanteringen bygger ju på att det är fötroendevalda som vi har valt eller styrelsen, som fullmäktige har utsett på ett demokratiskt sätt som ska fatta besluten i, kollegialt. Man sitter och diskuterar de här sakerna och så fattar man sitt beslut.Här har man en frifräsare som liksom kör ett eget race, helt i strid med alla regler.

Reporter: Men du ska väl ändå hålla på formerna?

Anders Johansson: Absolut.

Reporter: Men ibland är det inte så viktigt att göra det då?

Anders Johansson: Det är alltid viktigt och då har jag väl gjort ett fel.

Vi återkommer till det så kallade fribrevet. Det ska nämligen visa sig ha en fortsatt roll i den här historien. Valsta Syrianska Idrotts- och kulturförening där Ismet Karademir var ordförande var en viktig förening för syrianerna med över 500 medlemmar. Föreningens fotbollsklubb var framgångsrik och rusade genom seriesystemet.

Men klubben hade dålig ekonomi och betalade inte sina räkningar, trots det tilläts den fortsätta använda kommunens fotbollsplaner. Till slut 2012 slår förvaltningschefen larm. I ett mejl till kultur- fritidsnämndens ordförande föreslår hon att klubben ska stängas av.

”Jag känner att vi måste behandla denna förening lika som andra föreningar. Det tycker jag inte att vi gör om de tillåts spela på kommunens arenor utan att göra rätt för sig.”

”Jag känner att vi måste behandla denna förening lika som andra föreningar. Det tycker jag inte att vi gör om de tillåts spela på kommunens arenor utan att göra rätt för sig.”

Sommaren 2014 vädjar klubben till kommunen om hjälp för att inte gå i konkurs. I det läget åker Anders Johanssons efterträdare Lars Bryntesson på en studieresa till Turkiet i syfte att få lära sig mer om den syrianska kulturen, med på resan är även partivännen Ismet Karademir. Men enligt Bryntesson kom fotbollsklubben aldrig på tal.

Namnskylt: Lars Bryntesson (S), tidigare kommunstyrelsens ordförande

Lars Bryntesson (telefon): Ismet Karademir nämner inte det en enda gång under den resan. Han gör inte det. Inte en gång under den resan kommer detta upp.Jag visste inte ens att Ismet Karademir var ordförande i den där fotbollsklubben.

Strax före valet 2014 beslutade kommunstyrelsen att utreda möjligheten att köpa klubbens kanslihus vid Midgårdsvallen. Något som oppositionen beskrev som ett taktiskt spel inför valet. Anna Kalles tillhör socialdemokraternas innersta krets, hon är före detta vice ordförande för partiet i Sigtuna. Enligt henne var det kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson som drev frågan.

Namnskylt: Anna Kalles (S), ledamot i kommunstyrelsen

Reporter: Uppfattade du som att Lars Bryntesson bytte fot efter den här resan till Turkiet?

Anna Kalles: Jag har. Den där frågan är väldigt känslig att svara på faktiskt, för att, ja.

Reporter: Ismet Karademir var ändå med där på resan.

Anna Kalles: (...) Då reagerade jag inte på det. Nu i efterhand så har jag reagerat på det. Då är min upplevelse, att ja det kanske han gjorde.

Lars Bryntesson hävdar att han bara drev linjen att kommunen skulle göra en seriös utredning. Kommunen gick i slutändan aldrig vidare med köpet och när Valsta Syrianska IK går i konkurs i mars 2015 har de en skuld till kommunen på 340 000 kronor. Efter konkursen döms föreningens sportchef till 4 månaders fängelse för bokföringsbrott. Ismet Karademir hävdar att han inte varit ordförande på två år och åtalas inte.

Skylt: Ismet Karademir

Reporter: Ja, hallå där är det Ismet?

Ismet Karademir (telefon): Ja.

Reporter: Tjenare Ismet. Det här är Jesper Henke från Sveriges television, Uppdrag granskning.

Ismet Karademir: Jaha.

Reporter: Tjenare, har du tid?

Ismet Karademir: Ja, men nu sitter jag i ett möte, kan jag avsluta mitt möte.

Men sen svarar inte Ismet Karademir när vi ringer…

Emil Andersson: Tjena, Malmvägen?

Kille i ungdomsgäng: Kan du filma oss en bit eller?

Petter: Vill ni säga någonting?

Kille: Filma inte mig

Fotograf: Nehej jag trodde ni ville bli filmade.

Reporter: Ni ville ju bli filmade sa ni ju.

Reporter: Varför vågar ni inte visa ansiktet för?

Kille: Därför. Jag har min rättighet.

Reporter: Ja, men jag bara undrar, jag ställer också bara en fråga till dig.

Flera killar: Malmvägen, Malmvägen.

Kommunen har planer på att göra centrum tryggare. I början av 2016 kallar kommunens säkerhetschef till ett så kallat samverkansmöte. Och det är nu den röda klubbstugan med fribrevet åter hamnar i fokus.

Namnskylt: Thomas Mileborn, säkerhetssamordnare

Thomas Mileborn: Det åker in mycket bilar på området där man inte ska köra bilar. Det är verksamhet där på kvällarna och biltrafiken och de personer som rör sig där skapar en otrygghet och i och med att det är kommunens lokal så har vi diskuterat ska vi ha den här typen av verksamheten i våra lokaler. Och diskussionen var nej det ska vi ju inte ha.

Det står ofta bilar parkerade utanför klubbstugan, trots att det är förbjudet att stå där. Enligt kommunens trafikövervakning är stugan ett arbetsmiljöproblem. Och kommunens egna p-vakter behöver inte lappa bilarna där eftersom platsen är otrygg.

Klubbstugan ligger precis bredvid Valstaskolan. Den otrygga miljö kring skolan ledde till de drastiska beslutet att i våras flytta två hela årskurser till andra skolor i kommunen.

2014 kör en bil med hög hastighet ifrån stugan, en lärare som är ute och går tillsammans med en kollega och två elever gör tecken åt bilföraren att sakta ner. Mannen rusar då ut ur bilen och drar läraren i håret. Han hotar med att hämta en pistol och skjuta läraren. Senare döms han för ringa misshandel och olaga hot.

Mannen är dessutom dömd för narkotikabrott vid ett antal tillfällen. Kommunen får också oroande tecken på vad som pågår inne i klubbstugan.

Thomas Mileborn: De samtal som jag har fått från invånare eller boende i Valsta det är ju att man sitter och spelar om pengar. Min uppfattning är att man spelar bland annat kortspel men att det också ska finnas spelautomater. Och en del kvinnor har hört av sig och sagt att deras män spelar bort större delen av lönen.

Reporter: Du, hur trovärdiga är de här uppgifterna bedömer du?

Thomas Mileborn: Jag bedömer dem som mycket trovärdiga med tanke på att vi har fått in samtal under en lång tid. Vi pratar från egentligen vintern 2015 till idag från olika, som jag bedömer, olika personer. Spel om pengar i kommunens egna lokaler. Vi försöker ta reda på om det kan stämma. Vi märker att det är aktivitet i stugan långt in på nätterna. Till höger finns ett kök. Till vänster en större klubblokal.

Reporter: Vad fan är det som händer nu då?

Petter: Man blir sugen på att fota de där bilarna.

Reporter: Ja, men precis.

Vi märker att det är aktivitet i stugan långt in på nätterna. Till höger finns ett kök. Till vänster en större klubblokal.

Reporter: Där till vänster spelar de faktiskt kort nu. Men om de spelar om pengar eller inte… det är lite svårare att veta.

2016 bestämmer sig kommunen för att avhysa hyresgästerna, som inte betalar någon hyra. Vilka som håller till i stugan är oklart, men kommunen väljer att ringa upp fotbollsklubbens gamla ordföranden – Ismet Karademir.

Namnskylt: Farzin Mirsaidi, förvaltningschef

Farzin Mirsaidi: Han säger det är inte är samma, det är... Valsta Syrianska förening är en förening och den andra är en annan förening.

Reporter: Det är en annan förening?

Farzin Mirsaidi: Enligt han är det så.

Reporter: Vad säger han om den aktiviteten som pågår i lokalen? Vad är det som händer i lokalen? Vad säger han om det?

Farzin Mirsaidi: Lokalen används lite för fester och lite för kalas. Aktiviteter, man samlas där, man har trevligt tillsammans. Det är sådan lokal som jag har fått höra.

Sommaren 2016 skickar kommunen en delgivningsman till stugan. Han ber om att få prata med ordföranden för Valsta Syrianska. Någon ringer efter en man som senare anländer. Mannen vägrar att skriva under avhysningen. Enligt honom finns inte Valsta Syrianska kvar eftersom de har gått i konkurs.

Mannen, som tilltalas ordföranden av folket i stugan är enligt uppgift till Uppdrag granskning, Ismet Karademir. Längre än så kommer inte avhysningen…

Thomas Mileborn: Kommunens fastighetskontor skulle genomföra den här avhysningen när vi fick ett mejl om att vi inte skulle gå vidare i processen.

Avhysningen stoppas i sista stund efter ingripande från kommunstyrelsens nuvarande ordförande Ibrahim Khalifa. Vi ska återkomma till det. Men det finns fler ärenden som orsakat politisk strid och anklagelser om vänskapskorruption.

Namnskylt: Olov Holst, (M), oppositionsråd

Olov Holst: Nu står vi mitt uppe i den stadsdelen som heter Valsta. Valsta Centrum och vi står framför centrum, bakom mig på min högra sida och vedugnsgrillen, en restaurang på min vänstra sida.

Reporter: De har god pizza därinne har jag hört.

Olov Holst: Ja, jag har ätit där många gånger, kebab och pommes frites och pizza och så där ja.

Reporter: Vad är det för snack kring den här grillen, vad är det som är problemet egentligen?

Olov Holst: Grillen ägs av en person med starka kopplingar till Socialdemokraterna i Sigtuna. Han är själv medlem och har själv hjälpt till väldigt mycket att driva in många röster till socialdemokraterna. Och den här vedugnsgrillen är just nu ett svartbygge. Den har inget giltigt bygglov.

Pizzerian på parkeringen utanför Valsta centrum ägs av Ismet Karademir. Den har stått här ända sedan 2006 i kraft av tillfälliga bygglov. Men sedan 2012 finns det en detaljplan som säger att här ska vara parkeringsplatser för besökare till centrum.

Anna Kalles: Jag har sett mönster. Men jag har inte upptäckt det här mönstret förrän i oktober 2016. Men då var det, det var som någon slog mig i huvudet under en kommunfullmäktige. Det var riktigt jobbigt.

Anna Kalles sitter i kommunstyrelsen – hon fick information om att kommunen sagt upp kontraktet med den som ägde pizzerian. Och att senast hösten 2016 skulle pizzerian vara borta.

Reporter: Vad händer sen?

Anna Kalles: Det händer ingenting sen. Det står fortfarande kvar en pizzeria där uppe

Reporter: Varför?

Anna Kalles: Jag har ingen aning. Däremot så kan jag bara konstatera att när jag avgick som vice ordförande 2016 i mars, så fick jag ett samtal utav en partikollega till mig, en socialdemokratisk medlem som ville träffa mig. Och han hette Ismet Kardemir.

Ismet Karademir ville ha ett möte. Anna Kalles berättar nu en historia som belyser Ismet Karademirs roll i partiet. De träffades på hans kontor. Han ville bland annat tala om de interna strider som pågick inom socialdemokraterna.

Anna Kalles: Det jag reagerade på det var att han var väldigt tydlig med vad han tyckte att jag skulle göra. Att det var vissa personer jag absolut inte fick prata med, jag skulle inte stötta dem på något sätt. Och det var två partikamrater till mig som också är med i socialdemokraterna. Och så var det även en medlem i ett annat parti. Och då förklarade jag för honom att han kan inte berätta för mig vem jag umgås med privat. Eller vem jag har pratat med. Det var jag väldigt tydlig med.

Reporter: Det lät som att han ville skydda partiet, eller vilken uppfattning?

Anna Kalles: Nej, han ville skydda Ibo. Ibrahim Khalifa. Det var oerhört tydligt.

Enligt Anna Kalles förklarade Ismet Karademir att det var kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Kahlifa som bett honom att träffa henne. Under mötet kommer även pizzerian på tal.

Anna Kalles: Och då tog jag det tillfället i akt och tog med honom att du vet att vi har sagt upp arrendet på pizzerian. Och jag hoppas att du förstår att du kommer vara tvungen att lämna den. Då är han väldigt tydlig till mig. Och säger att det där har jag redan gjort upp med Ibrahim Khalifa.

Reporter: Hur då gjort upp?

Anna Kalles: Ja, gjort upp med att den där pizzerian kommer vara kvar. Och då förklarar jag för honom – nej men så går det inte till, du kan inte göra upp med Ibrahim Khalifa om en sån sak även fast han är kommunstyrelsens ordförande. Du är uppsagd. Arrendet är uppsagt och i oktober kommer vi behöva den här ytan för parkeringsplatser. Då förklarar han än en gång. Att det här har han gjort upp med Ibrahim Khalifa.

Sedan 2016 är det Ibrahim Khalifa som är kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, och har det största politiska inflytandet i kommunen. Han har varit i politiskt aktiv i kommunen ända sedan slutet av 90-talet.

Namnskylt: Ibrahim Khalifa (S), kommunstyrelsens ordförande

Reporter: Vi har ju från väldigt trovärdiga källor har vi fått höra att Ismet Karademir har blivit lovad av dig att få har kvar den här pizzerian?

Ibrahim Khalifa: Det är ju spekulationer vem som skulle ha sagt vad eller liknande.

Reporter: Men stämmer det eller inte?

Ibrahim Khalifa: En kommun kan inte lova någonting. En kommun kan bara utefter just det finns en detaljplan som gäller och man får prova med bygglov och ansökningar och liknande. Och det är de regler som gäller.

Reporter: Stämmer det eller det inte att du har lovar Ismet Karademir att pizzerian ska få stå kvar?

Ibrahim Khalifa: Nej, alltså. Man kan aldrig lova... man kan bara lova ut av det som är ... löften och sånt från kommunen det är ju det som är i detaljplanen och liknande. Det är det som är löften.

Ismet Karademir är en aktiv partimedlem som regelbundet går på socialdemokraternas möten. Han och Ibrahim Khalifa har dessutom varit med i samma socialdemokratiska lokalförening i Valsta.

Ismet Karademirs telefonsvarare: Hej, du har kommit till Ismet , jag kan tyvärr inte ta emot ditt meddelande jag är bortrest, men ni kan skicka mig mejl…

Petter: Får mejla honom också då.

Reporter: Ja, får göra det.

Vi får ett mejl från Ismet Karademir. Han anser att han varken har mer eller mindre inflytande än andra människor som är engagerade i föreningslivet i Sigtuna. Och han nekar till att han skulle han några speciella band till kommunstyrelsens ordförande.

Enligt Ismet Karademir stämmer det inte att han skulle ha fått ett löfte av Ibrahim Khalifa om att pizzerian ska vara kvar. Han känner sig snarast missgynnad i ärendet eftersom han bara fått tillfälligt bygglov.

Reporter: Hur nära är din koppling till... hur väl känner du Ismet Karademir? Ni har suttit i samma S-förening, ni bor i ungefär samma område. Hur ser den kopplingen ut?

Ibrahim Khalifa: Han är ju medlem i socialdemokraterna som du säger. Så det är klart att vi har träffats på medlemsmöten och liknande. Vi har haft träffar också i min roll som KSO så har vi haft en handfull träffar. Han har haft projekt och tankar som han har velat ha utvecklat i vår kommun där de flesta har ju avvisats för att jag inte ser det är det kommunen prioriterar och vill göra just nu. Men om du försöker fråga efter om det finns någon privat relation, så finns inte det.

Men det finns fler exempel där kommunstyrelsens ordförande tagit beslut som väcker frågetecken.

Reporter: Det måste ju vara detta. Bureängen. Det måste ju vara liksom hela allt härifrån och så bortåt. Allt vi ser helt enkelt längs med Valstavägen.

Här i Bureängen i Valsta vill kommunen bygga bostäder. Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret hade kommit långt i planeringen av den tävling som skulle avgöra vilket företag som skulle få bygga på marken. Men dessa planer ändras plötsligt.

Namnskylt: Kristina Gewers, stadsbyggnadschef

Kristina Gewers: I det fallet fick jag då beskedet att här skulle vi direktanvisa.

Reporter: Vem var det som gav dig det beskedet?

Kristina Gewers: Det var kommunalrådet då.

Reporter: Ibrahim Kalifa.

Kristina Gewers: Jaa.

Reporter: Vad gav han för skäl vad sade han till dig?

Kristina Gewers: Det var att det fanns förslag som hade funnits en tid redan inne på kommunen som jag inte kände till då, som han hade sett och tyckte vara bra från politiskt håll. Så då tog jag med mig det tillbaka då.

Reporter: Så han sade att det hade kommit in ett förslag som var bra, som inte du hade sett men som han hade då?

Kristina Gewers: Ja, precis.

Enligt instruktion från kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa är det bara ett förslag som kommunen ska gå vidare med – förslaget som kommer från ett byggföretag där Två Vingar är majoritetsägare.

Olov Holst: Kommunstyrelsens ordförande kan vill i och för sig ge sådan uppdrag till förvaltningen det är ju inga konstigheter i sig. Sen måste det ju upp för beslut i kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige innan vi säljer marken. Men att på det sättet styra, det bevisar ju bara min tes att det är väldigt många pusselbitar så när de läggs ihop så bildas ett mönster. Att det är samma person och eller personer som förekommer i mitten av allt det här va. För att Två Vingar vet jag ju också vem som äger.

Ismet Karademir är styrelseordförande i företaget Två Vingar. Så sent som i slutet av september stod han som hälftenägare, men han säger till oss att han nyligen avvecklat alla sina intressen i bolaget. Det är Ismet Karademir som har ett möte med Ibrahim Khalifa där förslaget presenteras.

Ibrahim Khalifa: Ja, det är min uppgift som kommunstyrelsens ordförande så klart att alltid ha dialog och diskussioner med våra entreprenörer och sådana som är intresserade och vill göra, och precis som i det här och många andra fall så är det så att de kommer med tankar och idéer  och de brukar jag alltid ta med mig och säga ”jag vill att ni ska titta vidare på, är det här ett bra seriöst alternativ om det är så att de uppfyller de kvalitéer vi vill ha i politiken”.

Reporter: Du säger ”vi”, men är det förankrat någonstans.

Ibrahim Khalifa: Det hära, det här har ju politiken tyckt att det här är intressant, den fyller de funktioner som är men det finns...

Reporter: Men politiken, vad menar du med politiken, är politiken du i den här situationen?  Det här är ju du som säger att det är bästa förslaget.

Ibrahim Khalifa: Ja, det är jag som satt i det mötet med...

Reporter: Har du förankrat det någonstans eller är det bara du som har sagt det är det bästa förslaget?

Ibrahim Khalifa: Nej, det här är ett förslag som vi många har tittat på i politiken. Jag menar det är ju så ...

Reporter: Men det är inte förankrat någonstans?

Ibrahim Khalifa: Det är inte beslutat någonstans.

Personer inom stadsbyggnadskontoret som Uppdrag granskning varit i kontakt med ställer sig frågande till att förslaget skulle vara det bästa, och är förvånade över att kommunstyrelsens ordförande inte vill gå ut med en öppen förfrågan.

Vi ska återvända till det ärende som orsakar flest frågetecken. Nämligen den stoppade avhysningen från den röda klubbstugan. Där det idag vistas personer som inte betalar någon hyra. Och där det dessutom finns uppgifter om att det pågår spel om pengar.

Avhysningen var igång. Tio dagar efter det att Ismet Karademir vägrat skriva under delgivningsbeslutet får tjänstemännen en direkt order från kommundirektören, det visar ett mejl som Uppdrag Granskning tagit del av. “Vi ska avvakta med verkställigheten och vi får titta på det efter sommaren.”

Dokument: “Vi ska avvakta med verkställigheten och vi får titta på det efter sommar.”

Farzin Mirsaidi: Jag fick samtal av kommundirektören. Där han berättade för mig att han ville avvakta med processen. Avhysning av hyresgästen.

Det var kommundirektören som meddelade att avhysningen skulle stoppas. Men det ska visa sig att han fått instruktioner från annat håll.

Ulf Bergh: I det här läget var det ju så att kommunstyrelsens ordförande fann anledning att säga att vi gör ett uppehåll medan man tittar lite närmare på de här två sakerna: Ett, vem är det egentligen som är i de här lokalerna? Två, har vi några alternativ?

Reporter: Alltså, kan du förstå hur kommunstyrelsens ordförande resonerar här?

Ulf Bergh: Jag kan förstå att han så att säga inte tycker att det är särskilt trevligt att avhysa några om det nu är en aktiv och bra förening innan man har något alternativ att erbjuda.

Reporter: Trots att de inte har betalt hyra på 10 år?

Ulf Bergh: Ja, det tycker jag är mycket märkligt i och för sig va. Men det är tydligen så att man har haft ett fribrev.

Thomas Mileborn: Jag kan inte svara för hur politiken har tänkt i den här frågan.

Reporter: Hör det till vanligheterna?

Thomas Mileborn: Jag tycker att det här är en tjänstemannafråga som ska lösas på tjänstemannanivå.

Reporter: Har du varit med om något liknande förut?

Ulf Bergh: Det är klart att kommunstyrelsens ordförande emellanåt har så att säga idéer och tankar om vad han vill och inte vill göra som han då ventilerar. Det är stort som smått och det här var väl någonting som låg honom varmt om hjärtat. Jag vet inte. I dag tänker jag att det finns väldigt mycket i den här kommunen som man behöver åtgärda och man behöver göra. Det är en väldigt bra kommun men i det här ärendet tycker jag att man kanske inte har hanterat alldeles enligt den gängse så att säga kommunala boken.

Reporter: Vem var det som sade det att man skulle sätta detta på paus.

Ibrahim Khalifa: Det var jag som sade det i en diskussion med kommundirektören som vi kom fram till att det här är nog vägen framåt just nu.

Reporter: Du kan du göra så? Har du mandat att göra så?

Ibrahim Khalifa: Jag har mandat... hela kommunstyrningsfunktionen är ju en dialog mellan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. Vi diskuterar om väldigt många olika saker och ting i det hela.

Vi vänder oss återigen till professorn i förvaltningsrätt för att få reda på om kommunstyrelsens ordförande har rätt att stoppa en avhysning på egen hand.

Olle Lundin: Det innebär ju precis som i det förra fallet med fribrevet att vi har en förtroendevald som överskrider sina befogenheter, kontinuerligt. Eller rättare sagt han har inga befogenheter att göra de här sakerna, men han uppträder som om han har det. Och jag kan i för sig förstå att det kan vara svårt för både tjänstemän och kommundirektör att stå emot ett kommunalråd som, vad ska man säga, leker vilda västern. För det är lite grann så det är.

Kommunstyrelsens ordförande får ta beslut på egen hand om det är så brådskande så att det inte kan vänta till nästa sammanträde. Men de besluten ska snarast presenteras för resten av kommunstyrelsen, det gjorde aldrig Ibrahim Khalifa.

Reporter: Kommundirektören är väldigt tydlig med att det var du som tog det beslutet om att stoppa avhysningen.

Ibrahim Khalifa: Jag är helt övertygad om att kommundirektören och jag hade en dialog kring det här och där vi landade i att vi ska stoppa den här processen på det här sättet och hitta ett annat sätt att får rådighet över marken.

Reporter: Det  är inte hans version kan jag säga.  Då undrar jag, kan du gå in så här och peka med hela handen och stoppa det? Har du det mandatet enligt den här delegeringsordningen.

Ibrahim Khalifa: En kommunstyrningsfunktion är så att säga att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, vi fattar väldigt många inriktningar och liknande i en dialog med varandra.

Nu är alltså läget sånt att säkerhetschefen, fastighetschefen, kommundirektören och fastighetsjuristen, alla förordar en avhysning. Men trots det hävdar Ibrahim Khalifa att det finns en juridisk risk med att avhysa dem som nu håller till i stugan och att det var skäl nog att stoppa avhysningen.

Ibrahim Khalifa: Vi ska inte ge oss in i juridiska tvister som inte är helt solklara utan vi ska alltid först börja med någonslags försöka ha samförstånd och en diskussionslösning och försöka hitta den vägen. För vi vill ju åt den här marken för att göra också en stadsutveckling här.

Vi frågar kommunstyrelsens ordförande om vilka kontakter han hade med partivännen Ismet Karademir innan han stoppade avhysningen.

Ibrahim Khalifa: Jag har inte haft några kontakter med honom om den avhysningen. Utan de kontakter jag hade och det har ni ju också haft diskussion med kommundirektören så var det ju med kommundirektören som jag hade en dialogen och diskussionen med.

Vi ska återvända till klubbstugan. Vi har sett att samme man som misshandlade och hotade läraren fortfarande håller till i stugan. Vid ett tillfälle står även Ismet Karademirs bil parkerad utanför. Folk sitter och spelar kort, men vi ser inte om de spelar om pengar. Men vi får vittnesmål om det.

Anonym: Jag hör från folk. Från församlingsmedlemmar och så där som tillhör mitt folk så att säga.

Reporter: Vad säger de?

Anonym: De spelar ju där. Det är ingenting de behöver säga jag vet det. Det är liksom vanligt förekommande att man varit och spelat och så vidare.

Reporter: Om pengar?

Anonym: Ja. Vissa människor förlorar stora pengar så att säga. Skuldsätter sig och allt möjligt.

Reporter: Har du varit där själv? Vad kan du berätta om det?

Anonym: Jag har varit där själv. Men då var det inte den verksamheten i den klubbstugan då har det varit i en annan lokal. Jag vet att det har pågått spel för jag har själv spelat och så där.

Det har nu blivit dags att knacka på i klubbstugan. Utanför träffar vi en man som just kommer ut därifrån.

Namnskylt: George Karademir

Reporter: Kommer du ifrån stugan?

George Karademir: Ja.

Reporter: Vi undrar ju så vad som pågår i den där stugan.

George Karademir: Vi bara spelar för vanligt kort, vi spelar för te och vatten och ingenting annat.

Reporter: Ja, ni spelar lite poker?

George Karademir: Nej, nej, nej, nej! Herregud, nej.

Reporter: Vad är för kortspel då?

George Karademir: Det är fjortondekort, vi dricker te eller cola eller vatten.

Reporter: Men vilka är det som håller till där då?

George Karademir: Ingen aning faktiskt.

Reporter: Men du kommer ju precis därifrån.

George Karademir: Det, jag vet inte, ingen aning. Jag lovar dig det är ingen aning

Det visar sig att mannen är kusin till Ismet Karademir.

Namnskylt: Sami Karademir

Sami Karademir: Vad är det för något problem?

Reporter: Tjenare vad heter du?

Sami Karademir: Jag heter Kalle.

Sami Karademir: Vad är det för problem?

Reporter: Det är inget problem alls, jag bara kollar lite grann. Kommer du också från stugan eller?

Sami Karademir: Ja.

Petter: Får jag fråga dig.

Sami Karademir: Fråga tre gånger.

Petter: Kan vi få följa med och hälsa på i stugan?

Sami Karademir: Varför skall du hälsa på i stugan? Ni kan komma imorgon, ta mitt nummer kom imorgon, vi kan träffas.

Reporter: Kan vi inte komma förbi nu då?

Sami Karademir: Nej

Reporter: Varför inte det?

Sami Karademir: Du har papper från rättegång. Du är åklagare och har papper från åklagare?

Reporter: Nej, det har jag inte.

Sami Karademir: Gå hämta ditt papper från åklagare sen du kommer till mig.

Du får inte komma in. Kom i morgon klockan tolv.

Reporter: Imorgon klockan tolv får vi komma in.

Sami Karademir: Ja, imorgon klockan tolv, välkommen, som en man, här, klockan tolv imorgon vi går in.

Reporter: Okej

Sami Karademir: Vi ses. Vi skakar hand, klockan tolv imorgon, välkomna!

Petter: Bra!

Sami Karademir: Tack hejdå!

Petter: Tack hej.

Reporter: Tack hej. Var det någon slags inbjudan där då?

Reporter: Vet du vad de gör i stugan?

Ibrahim Khalifa: Jag utgår från att de har ordinarie föreningsverksamheter i den.

Reporter: Ordinarie föreningsverksamhet... hmm.

Ibrahim Khalifa: Ja, det är så föreningar brukar göra.

Reporter: Vilken information har kommunstyrelsens ordförande fått om de signaler du har fått om att det kan pågå illegalt spel.

Thomas Mileborn: Jag har haft dialog med honom vid ett par tillfällen sedan 2015 att vi får in information att det spelas  för pengar i lokalen och att det är en spelklubb.

Reporter: Så den informationen har han fått av dig?

Thomas Mileborn: Den har han fått och vi har även i dokument där man ställer frågor om tryggheten i Valsta har vi även nämnt att den här lokalen är en av de sakerna som skapar otrygghet i området, spellokalen.

Reporter: Det  är ju inte de signalerna som getts till dig via kommunens säkerhetschef. Vad har han sagt till dig?

Ibrahim Khalifa: Han har inte sagt någonting. Jag vet att det har sagt...

Reporter: Det har han visst sagt. Han har ju visst kommunicerat med dig om vad som...

Ibrahim Khalifa: Det har gett ett brev tror jag någon gång, har det nämnts att det skulle  pågå någon spelverksamhet där i. Det har funnits rykten och liknande. Min uppfattning  är att en kommun inte kan agera på lösa rykten och liknande utan vi kan agera på fakta. Och där vet vi också att säkerhetschefen har gjort en polisanmälan. Så då kommer det ju utredas om det här är finns någon sanning i det eller om det är lösa rykten. Och utefter det har ju kommunen också i sådana fall något att agera med.

Reporter: Kan det vara så att det bara är illasinnade rykten att det pågår spel och sånt i den här lokalen?

Thomas Mileborn: Jag gör inte den bedömningen.

Reporter: Varför inte det?

Thomas Mileborn: Därför att det kommit in olika uppgifter från olika håll under flera års tid. Och det här stärks eller bekräftas också från fastighetsägare och andra aktörer som är i Valsta.

Reporter: Vad tror du Ismet Karademirs roll är i det här?

Anonym: Ja... Jag vet bara att det är han som håller i lokalen. Det är hans lokal så att säga. Det är liksom han som styr över lokalen sen i vilket namn det vet jag inte.

Ismet Karademir menar att han inte har någon särskild koppling till den röda klubbstugan utan han har besökt den som vilken medlem som helst i de olika Syrianska föreningar som träffas där. Och vad han vet så förekommer det inte spel om pengar. Han har heller inte haft någon kontakt med Ibrahim Khalifa i samband med att avhysningen stoppades.

Det är dagen efter mötet utanför klubbstugan. Klockan närmar sig tolv och vi ska träffa mannen från igår – och förhoppningsvis få komma in i stugan.

Reporter: Hej, ja men schysst tack. Tjenare Jesper, vad heter du?

Sami Karademir: Här Varsågod, här varsågod

Reporter: Här var persiennerna nerdragna

Sami Karademir: Här man vila och sån grejer för gamlingar och sådana, det finns ingenting annat.

Äldre man: Jag sover här.

Petter: Vilka är ni som är här?  Är ni en förening?

Sami Karademir: Det är en förening.

Petter: Vilken förening?

Sami Karademir: VI är förening...alla syrianer kommer hit.

Petter: Är ni som en syriansk förening?

Sami Karademir: Ja, nästan ja.

Petter:  Är det samma gäng som var i klubben?

Sami Karademir: Ja.

Reporter: Kommunen kom ju fram till så här att det här kontraktet vill de säga upp. Kommunen säger ju att ni är skyldiga 360 000?

Sami Karademir: Är jag skyldig?

Reporter: Nej, men att ni som är här föreningen?

Sami Karademir: Vi... de är skyldig den här, han...den här han är skyldig, inte vi.

Reporter: Du menar han som skrev på kontraktet?

Sami Karademir: Den här gamla företaget är skyldig, och det företaget gick i konkurs. Det är inte mitt namn och inte hans namn, inte ditt namn, inte någons namn. Förstår du vad jag menar bror? De kommer från Upplands-Väsby, syrianer, de kommer från Uppsala, syrianer, de kommer från Roserbergs, syrianer, och de kommer allt syrianer.

Petter: Och vad gör ni här då?

Sami Karademir: Vi  sitter och spelar fördriver tiden dricker kaffe. Vi ska inte hänga i centrum. Vad är det med er? Ni måste förstå.

Reporter: Jaså där har ni kortlekarna.

Sami Karademir: Här är andra. Här är fjorton kort. Två kort blandat

Petter: Den stora frågan är ju så klart om det då har förekommit spel om pengar?

Sami Karademir: Men snälla vännen, om pengar… De får inte spela om pengar här, de får inte.

Petter: Är du helt säker på att ni aldrig spelar om pengar här?

Sami Karademir: Jag är 100 procent.

Petter: Om du är ärlig?

Sami Karademir: Jag är ärlig. Jag vet inte när de spelar själva mellan varandra. Det kan förekomma, det kan inte förekomma. Jag vet inte. Jag har inte sett. Jag vet inte. Vad är problemet vi gjort. Vi har inte dödat någon människa. Vi har inte slagit någon. Vad är problemet?

Petter: Men tycker du...

Sami Karademir: Det är jobbigt för mig. Nu det är väldigt jobbigt för mig personligen. När bara syrianer, syrianer, syrianer, syrianer...

Reporter: Men får jag bara fråga, Sami…

Petter: Vi ville bara att du skulle få förklara så gott det gick.

Sami Karademir: Ni är små fiskar ni kommer de käkar upp er. Ni har ingenting att göra med mig.

Längre än så kommer vi inte. Frågan om det pågår spel om pengar i kommunens lokaler blir hängande i luften.

Petter: Ja, vad skall man säga?

Vad vi däremot vet är att det sedan en lång tid tillbaka finns en nära relation mellan Socialdemokraterna och den syrianska gruppen i Sigtuna. Och att Kommunstyrelsens ordförande i åtminstone tre ärenden agerat på ett sätt som väcker misstankar om gynnande av en person som gjort sig känd som företrädare för syrianerna i kommunen – en person som dessutom råkar vara en partikamrat.

Reporter: De här tre exemplena, det är lätt att se mönstret, eller hur?

Ibrahim Khalifa: Det som blir märkligt det är ju att ni väljer några som ni plockar ut. Då är det klart att då kan man göra en inriktning på det. Men jag skulle vilja säga... när du lägger in det med all utveckling vi har gjort och allt som har hänt i vår kommun så är det ju en helt annorlunda bild. Vi har gjort förbättringar för många föreningar i vår lokal...

Reporter: Men här har du valt att specifikt köra över dina egna tjänstemän det är så dem har upplevt den här situationen. Du har valt att liksom i det här fallet har du valt en direktanvisning, och säger att den här marken ska Ismet Karademirs bolag ha. I det här fallet säger du att vi stoppar avhysningen i den här klubbstugan som har kopplingar till Ismet Karademir, och sen så i fallet med pizzerian så är den också fortfarande kvar. Och där sägs det att du ska ha lovat Ismet Karademir att den ska stå kvar.

Ibrahim Khalifa: Det är rykten.

Reporter: Det är rykten... finns det någon substans i det här?

Ibrahim Khalifa: Det är rykten som du fyller i och liknande. Det finns många ärenden i vår kommun som jag skulle vilja säga är omdiskuterade  och det är så i vår kommun... det är tyvärr tufft politiskt tonläge. Det tycker jag i och för sig är trist.

Reporter: Vad menar du med det, högt politiskt tonläge?

Ibrahim Khalifa: Ja, att man anklagar varandra för mutor och korruption och liknande.  Det är inte första gången det händer i vår kommun att man försöker anklaga varandra för det.

Vi vet att avhysningen stoppades, utan att Ibrahim Khalifa informerade kommunstyrelsen. Trots att kommunallagen kräver detta. Och att kommunstyrelsens ordförande styrt kommunen på ett sätt som väckt kritik, inte bara hos opposition, utan hos flera partikamrater i den socialdemokratiska ledningen.

Kritiken kommer också från tjänstemännen i Ibrahim Khalifas egen förvaltning.

Anna Kalles: Där har också tjänstemännen approcherat mig. Anna vi har.. Som har liksom varit bekymrade. För de har själva upplevt att, hur man styrt kommunen har inte känts bekvämt för dem.

Reporter: Hur... vad har de sagt då?

Anna Kalles: Det har upplevt det som maffiastyre, i kommunhuset. Och då har jag frågat, nej men så får det inte vara, ni är tjänstemän. Jag har varit väldigt tydlig. Det ska vara transparent.

Reporter: Men när de säger maffiastyre, vad menar de med det?

Anna Kalles: Att det är en person som styr.

Reporter: Att det är en person som styr.

Anna Kalles: En person som styr.

I ett av de fall vi granskat följer man till slut tjänstemännens förslag. Bygg- och trafiknämnden har nu beslutat att inte ge pizzerian något mer bygglov, eftersom den strider mot detaljplanen. Ett beslut som det tog sex månader att fatta.

Men i klubbstugan pågår verksamheten som vanligt.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

UG – Sigtunas starke man

Mer i ämnet