UG-referens: De nya surrogatmödrarna

Uppdaterad
Publicerad
Uppdrag granskning ·

Ta del av UG-referens och läs manuset till reportaget De nya surrogatmödrarna, ett program om surrogatarrangemang och kvinnor som bär och föder barn åt andra.

Surrogatmödraskap – handlar om att bära och föda någon annans barn. Men surrogatarrangemang är inte tillåtet inom den svenska sjukvården.

Så idag åker allt fler svenskar utomlands – för att förverkliga drömmen om ett barn. Branschen talar till och med om att det här blir året då antalet barn, som är födda av surrogatmödrar, blir fler än antalet internationella adoptioner.

Nino Zacherl: At the moment, fertilization takes place. End of microscope.

Läkare: Kom in, kom in, kom in. Så skall vi visa var vi gör hälsokontroller på gravida kvinnor.

Drömmen om ett barn. En växande bransch. Vi har sökt efter mammorna som bär på barn åt svenskar.

Reporter: A very small town..

Staffan Sörenson: Jag tror att det är det nya svarta.

Marina: I gave birth to a big and strong boy.

Sophie Ukleba:  Then the boom started from Swedish parents.

Staffan Sörenson: Så man träffar ett avtal, i en överenskommelse att surrogaten skall leverera ett levande barn helt enkelt

Lily Gvaramadze: Maybe blond with blue eyes.

Anastasia Aleksandrova: If they decide to become surrogatemothers which means, that they need to follow the rules.”

Bilder: ungt par med barnvagn vår i Göteborg

Emma: Det är ju ett nytt kapitel i vårt liv. Det känns jättehäftigt för mig som har blivit itutad att jag kan inte få egna barn, och så har jag faktiskt fått det. Det känns otroligt stort.

Live: Är du glad!

När Emma var 19 år fick hon veta att hon aldrig skulle kunna få egna barn. Under flera år försökte hon och hennes man Adam adoptera, vilket kändes som det naturliga valet för dem båda.

Emma: Det var så mycket papper och grejer så att man… Men vi börja med den här utbildningen och så gifte vi oss, och sen går man till familjerätten och så säger man att man vill gärna adoptera, och så får man genomgå psykologtester, man får skicka in papper för ekonomiska situationen, de gör hembesök, de får kolla hur vi  bor.

Adam: Man får ha flera vänner som skriver uppsatser om en, varför man skall bli en bra förälder.

Emma: Precis. Och läkarintyg måste man ha. Man måste vara helt frisk. Och när man har fått medgivandet, då kan man ställa sig i kö hos en adoptionsförmedling  Och då ställde vi oss i Polen-kön då , och då är det ny pappershärva.

Efter att Emma och Adam hade stått 5 år i adoptionskö fick Polen en ny regering som ville stoppa  internationella adoptioner.

Emma: Vi hade ju hört om surrogat innan, alltså man hade läst i tidningarna och det hade varit reportage och sådär.

Adam:

Vi  hade diskuterat det men vi var ju inställda på att adoptera, det hade vi beslutat. Men eftersom det inte gick så fick vi tänka om och landade i att.. amen.. vi provar det här med surrogat.

Emma och Adam tog kontakt med en surrogat-agentur i Georgien, som de hade blivit tipsade om av en vän som nyligen hade gjort samma resa. Och ett år senare, föddes deras dotter Julia.

Emma och Adam är långt ifrån ensamma. Färre barn är tillgängliga för adoption idag. Och många ser surrogat som en möjlighet. I branschen pratar man om ett paradigmskifte.

Grafik: Statistik adoptioner från utlandet från 2002 till och med augusti 2018

Adoptionerna till Sverige har sjunkit dramatiskt de senaste decennierna. Till augusti i år kom det in 98 barn. Samtidigt ökar antalet barn som tillkommer via surrogat kraftigt.

Staffan Sörenson, jurist:

Vi hade bortåt 100 barn förra året. Och prognosen nu, vi har ju förväntade födelsetidpunkter, gör att jag tror att vi hamnar på 150-180 barn, detta året. Och det kommer troligtvis vara mer än antalet adoptioner.

Arkiv: potpurri nyhetsinslag, engelska

TG: arkiv

”India says it wants to prevent foreigners, Indian single parents and gay people from having children through commercial surrogacy.”

I många år var surrogat förknippat med fattiga länder i Asien. En rad fall har skapat rubriker. Som när en kvinna dog i Indien då hon födde barn åt ett norskt par.

“A Japanese man have won legal custody of 13 children who he fathered through surrogates in Thailand...”

Eller när en rik man skaffade sig 13 surrogatbarn i Thailand.

“Its the explotation of these women the government says it intends to stop with the ban”

“Cambodia followed the lead of Thailand and outlawing the practice….”

Motståndet och kritiken växte, mot en oreglerad bransch med etiska problem. Land efter land stängde ner möjligheten till surrogat för utländska par.

Grafik: karta över Asien som visar länder där surrogat förbjudits

Idag har branschen flyttat vidare.

Staffan Sörenson, jurist:

Jag var med från början så att säga, 2009, 2010, när Indien var ett stort land och så kom Thailand och så gick man ett motsols i Sydostasien genom många länder och då fanns, då hände det mycket saker och inget visste inte någonting och så vidare. Nu vet vi, det är tryggt, det fungerar.

Den svenska agenturen Nordic Surrogacy var först i Sverige med att förmedla surrogattjänster till utlandet. De upplever att opinionen har svängt. 

Eduardo Afonso, vd Nordic Surrogacy:

Vi ser att det finns ett ökande intressen, och nyfikenhet. Och från att det tidigare avfärdades direkt, så har faktiskt de flesta som jag träffar i alla fall blivit mer upplysta. Åsikterna har ändrats på grund av att de har mer kunskap.

Staffan Sörenson, jurist:

Det finns ju en del uppmärksammade par och sådär så att, nej det är klart att det har betydelse. Det talas om det.

Bilder: reporter på Café, tittar på bilder i dator av kändisar som har barn födda via surrogat

När internationella kändisar har fått barn genom surrogat har det uppmärksammats stort.

“Ronaldo has become a father for the second time after the birth of his twins via a surrogate mother”

”And now when they are here, they feel  so natural, they are perfect, they are angels.”

Även i Sverige har svenska föräldrar som fått barn med hjälp av surrogatmödrar, berättat om sina erfarenheter i media.

TG: ur Malou Efter tio TV4

“Och i famnen håller du din son…”

”Ja, Nicolas”

“Nicolas, som är tvillingbror till den du håller i famnen.”

”hm, Thelina.”

”Och där är Julian…som vill sitta hos mamma, eller pappa.”

”Vi har fått väldigt mycket positiv respons och även på boken, och just det här att vi har valt att vara så öppna.”

Bilden av surrogat här i Sverige känns begränsad, ofta är det föräldrarnas och branschens perspektiv som hörs.

Men jag saknar rösterna från de kvinnor som bär och föder barnen.

Om jag vill ta reda på hur surrogatbranschen fungerar idag, måste jag ta mig utanför de svenska gränserna. Och jag börjar med att åka till Georgien. Ett av de nya surrogatländerna.

Bilder: exteriör New Life Tblisi Georgien

Bilder: reporter visas runt på surrogat klinik

Live:

So, we need to dress you.

Reporter:

Yeah

Nino Zacherl, embryolog:

Ok so this is the operation room. So we have the small window here which connects the lab. So we have the connection like giving eggs there, and taking embryos.

Ok, now we can go to the lab, where the most important part takes place. Här på kliniken sätts embryot in i surrogatmammans livmoder. Hon bär och föder barnet, men har själv ingen genetisk koppling till barnet.

Vid surrogat tas ägg från den beställande föräldern när det går, eller så köper föräldrarna in ägg på en global marknad, från äggdonatorer, som på den här sajten med amerikanska kvinnor.

Kunden kan välja mellan en mängd genetiska anlag.

Lili Gvaramadze, gynekolog:

Intelligent, no cronical diseases, no bad habits, no smoking and so on.

I think when parents choose egg donor first of all they pay attention to similarity with own appereance, maybe blond with blue eyes, yes.

Precis när vi kommer in på laboratoriet skapas ett liv – mitt framför oss.

Nino Zacherl, embryolog:

At the moment, fertilization takes place, under the microscope. Single egg cell is injected with a single sperm cell. This is a very precise process. After fertilization embryos are kept here in the incubator. 37 degrees with CO also. And they are cultivated here and after we have date of transfer we remove embryos, check here, and then transfer from here to there.

Reporter:

Någon kallade dig för mamma till 5000 barn?

Mariam Kukunashvili, grundare, New Life:

Yes this movie was filmed 2-3 years ago, nowadays we already have more than  7000 babies and we are proud  of this of course.

TG: ur dokumentärfilmen Mother of 5000 children

“In the beginning, I had 3 surrogates and all of them got pregnant so we were expecting 6 babies. Then on of them had miscarriage in her 4th month so we had 3 babies in the end.”

Mariam Kukunashvili har fått tre barn med surrogat. Hon är grundare till New Life – ett av de stora globala företagen i branschen. Med kliniker bland annat i Kenya, Mexiko, och Ukraina. Huvudkontoret ligger här i Georgien, där svenskar är de vanligaste kunderna.

Mariam Kukunashvili, grundare, New Life:

At this moment the majority (översätt till de flesta) of our parents are from Sweden. Almost 50% are Swedish parents.

Sophie Ukleba, koordinator, New Life:

Det går väldigt snabbt hos oss. Fördelen vi har är att vi alltid har tillgängliga surrogatmammor, som finns stand by. Det tar mellan 6-8 veckor från att avtalet undertecknas till att koppla en surrogatmamma till programmet, och flytta embryot med IVF och allt inkluderat.

Bild: Sveriges ambassad i Tblisi

Sophie Ukleba, koordinator, New Life:

Ambassaden är mycket medveten om registrerings-proceduren, så de utsätter inte föräldrarna för krångel. Nu får vi full assistans av ambassaden och allt går väldigt smidigt … Så, samarbete med ambassaden, ekonomiska frågor, lagar det är därför föräldrarna kommer hit från Sverige.

Jag upplever att alla jag pratar med i branschen är öppna och transparenta. Det är när jag  börjar söka surrogatmödrar som jag får problem. Det är svårt att hitta någon som vill prata öppet.

När vi besöker en kvinnoorganisation i Tbilisi förstår jag hur känsligt ämnet är. Nato Shavlakadze, ordförande AVNG:

Det är väldigt stor stress … det har jag sett med mina egna ögon … När ett par kommer från landsbygden, ingen vet om det här, varken grannar eller släkt. Man pratar inte öppet om detta. De här paren pratar inte om det.

Agenturen New Life presenterar oss för en av sina surrogatmammor. Hennes söner, tio och sju år gamla, känner inte till att hon är surrogatmamma, de bor just nu hos hennes föräldrar. Hon vill inte att någon här i Georgien skall få veta att hon är surrogat. Vi visar därför inte hennes ansikte.

Reporter: Vad vet du om det paret, som du agerar surrogatmamma åt?

Natalie, surrogatmamma: Jag vet ingenting. De är från Sverige, det är det enda jag vet. Jag har inte riktigt frågat eller försökt ta reda på det.

Natalie berättar att hon övertalade sin man att hon kunde bli surrogat, när familjen blev vräkta från sitt hus.

Natalie, surrogatmamma (georgiska):

Först var han emot det … han sa att han skulle åka utomlands och jobba, men jag lyckades övertyga honom att det här var en bättre lösning. Nio månader går ju snabbt, om du åker så blir du borta i flera år.

Jag mådde illa i fyra månader … väldigt illa. Nu känner jag att tiden går för långsamt för mig. Jag räknar verkligen ned till nionde månaden och dagen då jag blir fri och gör de tilltänkta föräldrarna glada.

Det blir ett framsteg för min ekonomiska situation, men jag kommer också att hjälpa de där människorna.

Sophie Ukleba, koordinator, New Life (engelska):

I Georgien var vi det första företaget som tog emot ett svenskt par, de fick tvillingpojkar  2013. Jag hjälpte det paret och jag hade 15 svenska par till på väntelista, som först ville se vad det första svenska parets erfarenhet skulle bli. Och så snabbt de registrerat barnet och berättade för de andra föräldrarna att det tog 6-8 veckor att göra allt pappersarbete och åka hem till Sverige, så började ”boomen” bland svenskar.

Trenden har hållit i sig sedan dess. Och det var här på New Life, som vi träffade Emma och Adam första gången.

De hade då precis blivit föräldrar till sin dotter. 

Emma:

Nu är det här bara en vecka sedan det här hände för oss, och för Nino, surrogatmamman. Det var en väldigt speciell upplevelse både för henne och mig. Jag vet inte hur jag skall beskriva det för jag har fortfarande inte riktigt landat i alltihop det här. Det var en så häftig upplevelse så jag kan inte riktigt sätta ord på det! Det är klart att jag kände, när hon skrek, att jag ville ta den smärtan som hon fick ta, det är klart jag kände det, jag vore omänsklig annars, om jag inte kände så. Det gjorde jag, det kan jag inte komma ifrån att jag kände. Men jag vet också att allt gick bra till, det var hur många sjuksköterskor som… Jag räknade, det var 8 personer samtidigt i rummet. Hon var väl omhändertagen och fick allt det stöd hon behövde.

Adam:

På sätt och vis är det ju lite konstigt att vi sitter och exporterar våra problem. Visst, vi tycker det funkat väldigt bra här i Georgien, och vi är väldigt nöjda. Men självklart, hade det funnits en möjlighet i Sverige hade det varit första alternativet.

Emma:

Ja absolut.

Det Adam önskar är att Sverige tillät altruistiskt surrogatmödraskap, alltså kvinnor som ställer upp utan ekonomisk ersättning.

Bilder: Årsta-bron i Stockholm från skyn, drönarbilder

Grafik: citaten nedan i speak

Inom den svenska sjukvården är det inte tillåtet med surrogat.

EU-parlamentet “... fördömer surrogatmoderskap såsom stridande mot kvinnans människovärde, eftersom hennes kropp och dess reproduktiva funktioner utnyttjas som en handelsvara.

Och Sveriges regering menar att:

”Beslutet att bära ett barn måste vara fritt från påtryckningar, känslor av inre tvång eller dolda ekonomiska motiv. Att säkerställa detta vid surrogatarrangemang är mycket svårt”

Mejl från Justitiedepartementet, 3 september 2018

SOU: Olika vägar till föräldraskap

Frågan är förstås vem som skall bestämma över en kvinnas kropp. Natalie ville hellre vara surrogat, än att hennes man skulle söka jobb utomlands.

Vilka är vi att säga till kvinnor hur de skall leva sina liv? Är inte huvudsaken att ingen blir utnyttjad mot sin vilja och att avtalen för surrogaterna är bra.

Eduardo Afonso, vd Nordic Surrogacy:

Det finns ingen som är intresserad av att ha en person som hjälper en och föder barn som är till exempel fattig och utnyttjad, det finns inget intresse för det.

Staffan Sörenson, jurist:

De här surrogatmammorna de väljs ju ut då, det är ganska strängt hur man gör det här urvalet. Det finns ett antal kriterier, de skall ha egna barn, ett eller två, eller de får ha fler. De skall ha gått igenom väldokumenterade bra förlossningar och graviditeter. Du skall ha bostad och du skall ha ett jobb, så du skall ha inkomster och du skall klara dig på dina inkomster.

Eduardo Afonso, vd Nordic Surrogacy:

Alltså när man genomgår en sådan här process, så är det som så, den här personen som är surrogat, det är inte meningen att hon inte skall få leva sitt vanliga liv under den tiden som hon är surrogat.

Staffan Sörenson, jurist:

Jag har väldigt svårt att se att det är tvång eller nöd eller vad skall man säga trångmål som orsakar att man väljer att bli surrogatmamma.

Surrogatbranschen garanterar att allt är ok – men vilken koll har svenska myndigheter?

Telefon

”Välkommen till  Skatteverket.”

Reporter:

Jag söker efter siffror på hur många svenska surrogatbarn som har kommit in i Sverige de senaste 5 åren?

Carina Mattson, skatteverket folkbokföringen:

Ja, jag kan inte, jag undrar, vi har ingen statistik på det.

Reporter:

De här barnen måste väl ändå på något sätt registreras hos svenska myndigheter?

Carina Mattson, skatteverket:

Jag måste nästan höra med vårt kompetensstöd vad som gäller. Om du dröjer ett ögonblick här …

Petra Hallenberg, skatteverket folkbokföringen:

Det var Petra Hallenberg, kompetensstöd folkbokföring. Problemet med det här är ju att det finns ju inte.

Vi upptäcker att det finns en annan väg för att hitta information om de svenska surrogatfallen – Tingsrätterna.

Enligt svensk lag är det nämligen den födande kvinnan, surrogatmodern, som räknas som barnets mor.  Och därför måste avsäga sig vårdnaden.

Reporter:

Hej, Lena ten Hoopen SVT. Jag skulle ha domar som var framplockade till mig.

Receptionist:

Ja ett ögonblick.

I tingsrättsdomarna hittar jag en mängd barn, med namn som Tuva , Alice, Carl, Lukas och Fanny, som har fötts fram av kvinnor i Nepal, Kambodja, Georgien, Thailand och USA. I en del av domarna finns också detaljerade uppgifter om surrogatmödrarna: Foton, namn, till och med deras adresser.

Bilder: tågstation i Kiev

Reporter:

Hello!

Vi är i Ukraina. Och på stationen träffar vi vår tolk Juliana Romanyshyn.

Bilder: reporter och tolk sitter på tåg Ukraina

Reporter:

So we have these papers from Swedish courts.

Vi vill prata med surrogatmödrarna vi hittat i tingsrättsdomarna.

Reporter:

This is just a wild shot, I mean I have no idea if these women gave the correct adresses, or if they still living there.

Vi ska till östra Ukraina, områden påverkade av kriget som pågått sen 2014 i de konflikthärjade delarna.

TG: ur SVT Nyheter 21 juli 2014

”Ena stunden en vanlig måndagmorgon i juli, och så plötsligt en stridszon, mitt i ett bostadsområde i västra Donetsk.”

Två av adresserna i tingsrättsdomarna går till kvinnor här som fött barn åt svenska par, en av dem för bara tre månader sen.

Reporter:

Very small town…

Tolk:

japp

Men när vi kommer fram inser vi att byarna är små, och risken stor att grannarna börjar prata om vi besöker kvinnornas hem.  Vi bestämmer oss för att ringa dom istället, för att försöka stämma träff på någon plats i närheten.

Efter en stund får vi kontakt med en av kvinnorna. Hon födde tvillingar åt ett svenskt par 2015..

Telefon

Alina, surrogatmamma (ukrainska):

In my life no one have ever known about it, the situation is frankly unpleasant. I would not like to remind myself about this.

Alina:  I had to buy a house, a place to live.

Fråga (tolk):

It would be really good for us to meet with you, film you anonymously?

Alina, surrogatmamma:

No, no, girl. there is no such an option. I worked with the clinic, I can not disclose.

Den andra kvinnan, som nyligen födde barn, får vi aldrig tag på. Men vi når en tredje kvinna som just valt att bli surrogat. 

Telefon, Ivanna, surrogatmamma (ukrainska):

I have many friends, the girls, who were doing this through agencies.

Fråga (tolk):

And which clinics?

Ivanna, surrogatmamma:

Are you kidding? How can I tell you? This is confidential information. I have it in the contract written. My mom and dad died. Without a husband, With two children, I have to survive somehow.

Äldre dam (ryska):

How can I say you, girls… If you have money in your pocket – you can live. But if a person is poor, then... You have survived the day, and thank you.

Vi åker vidare i östra Ukraina. Och nu får vi tag i en surrogatmamma, som vågar träffa oss. Hon har inte fött åt ett svenskt par men åt en klinik som svenskar anlitar. Maria berättar att familjen levde i krigszonen och situationen blev allt svårare.

Maria, surrogatmamma (ryska):

The bed is trembling or the entire house is shaking, that means that the fighting is taking place somewhere. It’s scary.”

Maria föreslog för sin man att hon kunde bli surrogatmamma, så att familjen skulle ha råd att flytta.

Maria:

I told him: ”Let's try. Let's just try. ”

Yurii, Marias man (ryska):

We were pushed as we simply didn’t have a place to live. We were moving from one apartment to another apartment.

Maria:

We discussed the risks, yes. But we were in such a desperate situation that we decided to take a chance.

För att ta sig till de många hälsokontrollerna på surrogatkliniken i Kiev var Maria tvungen att resa en omväg runt frontlinjen, en resa, varje gång, på cirka 300 mil tur och retur.

Maria (ryska):

My son understood perfectly that the mother was pregnant. He asked: ”Mom, when the baby will be born in our family?

And one day, the son came back from the kindergarten and said: ”Mom, is it true that you sold your child?”

We told him that mom just wants to make another family happy. Yet the son knows that his mother sold the baby.  When it was all over and I called my husband, and said that everything was finished, He said ”Thank God.” Simply “Thank God that it was over.” And that's all.

Yurii, Marias man (ryska):

The act of my wife. I owe her all my life, I'll do everything for her in my life. Well, I don’t know, it's hard to express in words.

Familjen köpte en billig bostad i staden Donetsk. Men kriget han ifatt dom, igen. De tvingades lämna staden. Och för att lösa situationen skrev Maria på för att bli surrogatmamma, en andra gång.

Maria:

Exactly the same, exactly the same, in the same urgent need of a housing. I really hope that this will be the last program in my life.

Bilder: gatubilder och trafik Kiev

Taxichaufför (ryska):

I think only poor women are doing it. Only because of financial situation. In general, there is nothing worse than poverty, you know. Ukraine is very divided – a very, very small part is very rich, very rich.

Bilder: gatumusikant i Kiev Ukraina

Bilder: ortodox präst välsignar barn, Kiev Ukraina

(ryska)

I wouldn’t give blessings to surrogate motherhood because surrogate motherhood is a sin.

Bilder: ortodox präst i kyrka, Kiev Ukraina

I Ukraina är det visserligen lagligt med surrogat. Men den ortodoxa kyrkan har en stark ställning. Och när jag nu hör prästen redogöra för sin och kyrkans syn, förstår jag mer av den skam och det stigma som många surrogatmammor utsätts för, och tvingas leva med här.

Fader Panteleymon, ukrianska ortodoxa kyrkan (ryska):

A woman, having a need for money, she sells her own body. Indeed, she can justify her actions by saying that she doesn’t do anything bad, she does good to some people who need something. But in fact, they understand that this is wrong, and I think that somewhere there is some parallel with surrogate motherhood, when a woman sells her body.

Bilder: reporter på restaurang med folk från surrogatbranschen

Roy Rosenblatt Nir, vd Tammuz Family:

The Georgian society as well as the Ukrainian society, they are still conservative societys, it is more difficult to speak about these things beause of the stigma they might have.

Reporter:

Does everybody share it with family mothers and sisters and children?

Roy Rosenblatt Nir, vd Tammuz Family:

I never heard of a surrogate who didnt share it with her kids, and of course with her husband, it's a must.

I Kiev träffar vi juristen Staffan Sörenson och Eduardo Afonso från svenska Nordic Surrogacy, en av agenturerna med verksamhet i Ukraina. Även högste chefen från moderbolaget Tammuz, i Israel, är med.

De har flugit hit för att visa oss en av klinikerna de samarbetar med. Grundersättningen för en surrogatmamma här är cirka 16 000 dollar. Mycket pengar i Ukraina. Men det räcker inte för den som vill köpa en lägenhet inne i Kiev.

Fråga (tolk, ukrainska):

What is the price for one-room apartment in Kyiv?

Taxichaufför, (ukrainska):

From $30,000 to $100,000.

Roy Rosenblatt Nir:

The average salary in the Ukraine is $300 a  month. So that’s the… That’s the perspective we should have.

(ryska)

Kom in, kom in, kom in. Så skall vi visa var vi gör hälsokontroller på gravida kvinnor.

This is the room where our patients and our surrogatemother  are screened.

Nordic Surrogacy och kliniken har ordnat en intervju för oss, med en av sina surrogatmammor. Staffan Sörenson vill sitta med under intervjun.

Marina, surrogatmamma (ryska):

I am an athlete myself, healthy, and normal. And my friend suggested: “”Marina, why don’t you help another family or a couple?” Well, I thought a bit, why don’t we really help?

Reporter:

What kind of questions you get when you are applying to be a surrogate mom?

Marina:

First About health that the most important. And they also look at you visually – how do you look like? Are you positive, not positive?

Reporter:

During the pregnancy or giving birth, in this experience, were there some parts that was hard for you?

Marina:

There is nothing hard! I gave birth to a big and strong boy.

Det visar sig att Marina är samma kvinna som kliniken använder i sin marknadsföring, i en filmad intervju på hemsidan. När vi ber om att få träffa henne utanför kliniken, i hemmet, blir det tydligt att det bestämmer inte hon – utan klinikens jurist.

Staffan Sörenson, jurist:

No, I think we will have to consult Sergey.

Jag frågar Marina ändå.

Men nu berättar hon att hon dolt surrogatgraviditeten för sina egna barn.

Marina, surrogatmamma (ryska):

I would not like of course to do it, and to have children see this. Well, that's it like that. I would ... well ... it is not desirable, and it’s far away.

We once said: ”I ate, I eat a lot.” And that's all. And they were eating more with me. And stuffed the bellies with it. ”Mom, look at me, I'll look soon exactly the same if I eat that much.”.

Reporter med Staffan Sörenson, jurist samt styrelseordförande i Nordic Surrogacy, i korridor på kliniken

Reporter:

Var det nåt som förvånade dig när vi satt och pratade?

Staffan Sörenson, jurist:

Nej egentligen inte. Hon är väldigt cool, extremt soft liksom. Hon lät rimligt medveten och klar liksom över sitt val också.

Reporter:

Vad tänkte du om det hon sa om att hon inte har berättat för sina barn?

Staffan Sörenson:

Ja det visste inte jag. Jag har utgått från att barnen alltid vet om det eftersom det är en graviditetsmage och processen, så var hon var ju väldigt rolig, jag har ätit väldigt mycket!

Så visade de, ungarna sina magar, men hon bara, alla har ätit exakt samma sak, vi kommer också bli så tjocka, och så plötsligt blir hon smal.

Sergey Lisitsa, chefsjurist:

With  those candidates that we work with , with our surrogate, I should say regular families, good looking women, we try to find those people match eachother with intended parents.

I Sverige betonar Nordic Surrogacy att deras surrogater ska ha jobb, eller försörjning – surrogatmoderskapet ska inte vara en väg ur ekonomiska problem eller nöd. Men det är inget som kliniken kontrollerar.

Sergey Lisitsa, chefsjurist:

The clinic is not in charge to check their financial situation or asking for such , we dont have such a responsibility to do.

Scen där reporter och Staffan Sörenson samtalar på trottoar utanför kliniken

Staffan Sörenson:

Jag kallar ju inte det för ett jobb liksom, men…

Reporter:

Ja vad kallar du det för?

Staffan Sörenson:

Jag vet inte. Jag kallar det ju inte för, jag liksom, jag tycker det är väldigt konstigt, när de översätter typ iranska kontrakt så står det hyra av livmoder, det är väldigt konstigt tycker jag.

Reporter:

Är det inte det?

Staffan Sörenson:

Ja det är fruktansvärt konstigt uttryckt sätt i alla fall.

Reporter:

Men är det inte det det är?

Staffan Sörenson:

Jo det är det, det är….Man kan kalla det för det också . Men nej. Jag är inte…

Reporter:

Nej

Staffan Sörenson:

Men …ja. Men, man accepterar att genomgå en graviditet för någon annans räkning, det är ju vad man gör. Men allt vad det innebär. Det är en komplex och svår historia.

Under min resa i Ukraina träffar jag ytterligare en kvinna. Hon var surrogat ett spanskt par. Hon heter Natalya, och berättar hur hennes surrogatgraviditet fick ödesdigra konsekvenser.

Natalya, surrogatmamma (ryska):

My body gave up and did not meet all expectations.

Natalyas son, som sitter med vid intervjun, är förlöst med kejsarsnitt. Och när Natalya senare blev surrogatmamma, och väntade tvillingar, berättar hon att belastningen för hennes livmoder blev för stor.

Natalya, surrogatmamma (ryska):

This old seam after cesarean section has broken. Initially, I felt fear... guilt. Guilt for the fact that I could not carry them to the end of pregnancy. I was so afraid that they would die. God forbid.  

Eftersom tvillingarna föddes för tidigt dröjde det innan de tilltänkta föräldrarna kunde ta sig till Ukraina. Under den tiden fick Natalya och hennes man ta hand om barnen.

Natalya, surrogatmamma (ryska):

My husband and I were with them daily. Everyone thought that these were our children. We were asked “Let's baptize them, give them names.

This is horrible. Soon they will be 2-year-old... Well, probably, only about two months ago I stopped remembering them every day, looking at some photos, videos. It's hard, well ... (Pause). Well, no money is worth it, to be honest. After that I cannot have more children, at all. This is the outcome.

Ett surrogat arrangemang måste självklart regleras juridiskt. Det görs i avtal där kundens, dvs de tilltänkta föräldrarna, och surrogatmammans rättigheter och skyldigheter slås fast. Vi har fått tillgång till flera avtal, som rör olika agenturer, i olika länder.

Här finns paragrafer om tystnadsplikt och ersättningsnivåer. Men också om hur kunden har rätt att kontrollera att surrogatmamman lever ett hälsosamt liv – och att hon ska böta – om hon tar en cigarett, eller en ej godkänd medicin, och också om hon på annat sätt lever opassande. Upp till 2000 kr per händelse

I ett avtal läser vi att surrogatmamman inte får arbeta om klinikens läkare ser en risk för komplikationer i graviditeten – och att surrogatmodern då inte har rätt till kompensation för det av kunden.

Anna, surrogatmamma (georgiska):

Man skriver på avtalet och det står där att man får böter om embryot skadas på grund av dig. Så jag låg mycket under graviditeten och försökte ta hand om mig själv och barnet, för att slippa ha några problem. Det var därför jag inte jobbade under tiden.”

Genomgående i avtalen är att aborträtten – som i Sverige och många andra länder anses fundamental – avtalas bort av surrogatmamman.

För att abort ska godkännas måste, enligt ett avtal vi läser, surrogatmammans liv vara i ”allvarlig fara”, och det ska intygas av tre läkare.

Grafik: (”…her life at serious risk…”), (”…no less than three competent physicians”).

Enligt ett annat avtal ska surrogatmamman böta, om hon gör abort utan tillstånd. Och dessutom stå för kundens alla kostnader – vilket i Ukraina kan handla om mellan 450.000 och 700.000 kronor.

Grafik: ”…in case of unauthorized termination of pregnancy…”

Telefon, Anastasia Aleksandrova, Biotex Ukraina:

We are not talking about regular pregnancy. Its not her baby, or her decision to terminate the babies life. This is breaking a contract.

Reporter:

And how much could that cost her? I can not tell you.

Telefon, Sophie Ukleba, New Life Georgien

Reporter:

There is one paragraf saying the surrogate mothers life has to be at serious risk and that should be verified by 3 physicians, why?

This is mainly to make the surrogates very very aware about how strict we are about terminating the pregnancy. If they say I feel discomfort about this pregnancy or something, they have no right to come and say they are in danger, and they want to determin the pregnancy.

Telefon, Anastasia Aleksandrova, Biotex Ukraina:

On one side you need to care about SM, her health and her life. On the other side you have to care about the childs interest, the intended parents interest.

Reporter:

For an outsider the conditions in the agreement can be considered very harsh?

We are not forcing on women to become surrogate mothers, its their decision, and if they decide to become surrogate mothers that means they have to follow the rules.

Bilder: slitna höghus Georgien

Att en torr avtalstext kan påverka livet i grunden visar ett fall i Georgien. Surrogatmamman väntade tvillingar, men ett barn dog i sjunde månaden, och det andra barnet dog några dagar efter att kunden tagit hem det till Israel.

Föräldrarna ville inte betala, eftersom surrogatmamman undanhållit att hon haft missfall tidigare i livet. Och nu riskerar surrogatmamman bli skyldig mångmiljonbelopp, efter att både hon och agenturen stämts av föräldrarna.

Telefon, Hemo Shai, advokat för surrogatmamman:

This is their way too making her a little bit scared. Thats their goal of their threat.

Alltogether the sue is around 2,5 million shekel. Which is a little bit less than one million dollar.

Bilder Georgien ko vid fotbollsplan, slitna bostadskvarter

Surrogatmödrarna vi pratar med i vår granskning har alla sin egen historia. Men det finns tydliga saker som förenar deras berättelser. De är stolta och glada över att ha varit med och skapat liv och kunnat hjälpa barnlösa par.

Samtidigt är det tydligt att de flesta har valt att bli surrogatmödrar på grund av ekonomiska problem, i några fall ren nöd. Såväl de kvinnor vi möter i Ukraina, som de vi till slut får träffa i Georgien.

Anna, surrogatmamma (georgiska):

Jag bodde på skyddat boende eftersom min före detta man misshandlade mig.

Så jag letade efter ett sätt att ta mig därifrån, överleva och försöka att bygga upp ett nytt liv  … efter allt detta bestämde jag mig att vända mig till företaget och bli en surrogatmamma.

Keti, surrogatmamma (georgiska):

Jag hörde om surrogatmoderskap… de pratade om det på tv. Jag hade allvarliga ekonomiska problem Det var svårt för mig att ta hand om mina barn. Vi levde fattigt och det blev så pass dåligt att vi knappast hade mat för barnen.

Flera av de kvinnor vi pratar med har varit surrogatmödrar två gånger. Nästan alla har dolt sin graviditet för omgivningen. Och flera beskriver det som mycket svårt, några som traumatiskt, att lämna ifrån sig barnen.

Anna, surrogatmamma (georgiska):

Den fysiska smärtan lindras med tiden, men inte den emotionella. Man fortsätter att leva sitt liv med den smärtan, den går inte att glömma… Det är omöjligt.

Bilder: Göteborg, fontän och spårvagn

Reporter:

Jag skulle vilja visa några av de surrogatmödrar vi har träffat.

Bilder: reporter visar video intervjuer med surrogatmammor

Jag är tillbaka hos Staffan Sörenson  för att få hans syn på att vår granskning, och våra möten med surrogatmödrar, från olika länder och agenturer, ger en annan bild än den branschen målat upp i Sverige.

Staffan Sörenson, jurist och delägare Nordic Surrogacy:

Det stämmer inte riktigt överens med den verkligheten jag möter, vi kanske möter olika verkligheter, men den verklighet jag möter ser det inte riktigt ut på det sättet. Jag är intresserad av den bild du beskriver, men jag kan inte omedelbart säga att jag instämmer att det är på det sättet.

Reporter:

Hur många surrogatmödrar har du suttit ner och pratat med, du har jobbat i 10 år?

Ja i princip inga för jag befinner mig väldigt sällan i utlandet. Jag tror att jag får höra, får relevant information, betydelsefull information, i stor utsträckning,

Reporter:

Från?

Via agenturerna, och via föräldrarna. Det är ju mkt kontakter med, med representanterna lokalt, inte med surrogatmammorna.

Staffan Sörenson står fast vid att Nordic Surrogacys riktlinjer följs. Samtidigt betonar han att han har två roller.  Som jurist har han också hand om många andra svenska surrogatfall, och där kan han inte ge några garantier.

Staffan Sörenson, jurist och delägare Nordic Surrogacy:

Bara för att jag lämnar juridisk rådgivning och sköter om en process när ett barn tas till Sverige, så betyder det inte att jag kan ta ansvar för hur surrogaten har valts ut i ett tidigare skede. Tyvärr är det inte så. Jag hade önskat att det var så, för jag är väldigt angelägen om att vi i Sverige, svenska IPs, eller svenska föräldrar, ska kunna förlita sig på att det här går till på ett bra sätt och ett etiskt  försvarbart sätt.

Reporter:

Vi har ju tittat på villkoren i surrogat-avtalen. Genomgående är att surrogatmamman säljer bort rätten till abort . Hur går det ihop med grundläggande kvinnorättigheter?

(Paus) Svårt att svara på den frågan… Jag ser väl inte omedelbart nån konflikt, eller nåt allvarligt problem här, det kan hända att det finns, jag har faktiskt inte funderat på den.

Reporter:

Tror du att det skulle va möjligt att avtala bort aborträttigheten här i Sverige?

Det… det kan nog vara svårt. Det som min byrå sysslar med till vardags är ju att ge möjligheten till ett par ofrivilligt barnlösa att få barn med hjälp av surrogat, och då är det naturligtvis en förutsättning att graviditeten fullföljs. Så abortfunktion i det här sammanhanget.. den är ju nånting helt annat än den aborträtten som vi värnar om i Sverige.

Självfallet är det ju så med en abort blir det inget barn. Och i det här fallet har man ju vid sina sinnens fulla bruk gjort en överenskommelse.

Jag har lovat hålla kontakten med Maria, kvinnan som lämnade kriget i östra Ukraina, och som för andra gången är gravid som surrogatmamma.

Telefon, Maria, surrogatmamma (ryska):

I came to ultrasound and they said it is two. The parents were so happy, that there are two of them. I want to eat constantly, and I feel that there is not only one baby inside.

Bilder: flygbilder Stockholm Vasaparken, drönare

Drömmen om barn är också drömmen om en familj. En dröm, och en längtan, som delas av de flesta av oss. Där surrogat blivit enda vägen för många. I Sverige blir 2018 sannolikt året då surrogat går om adoptionerna.

Men medan adoptioner är omgärdat av lagar, kontrollsystem och regler, är det nya sättet att skaffa barn fortfarande en fråga som inte riktigt finns för svenska myndigheter.

”Vi tar snart emot ditt samtal”

Telefon, Mika Kortzon, myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Vi är ganska strikt hur vi uttrycker oss om surrogat i och med att vi inte har något uppdrag att ge kunskap om det. Däremot är vi tillsynsmyndihget på adoptionssidan. Gällande surrogat har vi inte något uppdrag i dagsläget.

Petra Hallenberg, skatteverket folkbokföringen:

Problemet med det här är ju att det finns ju inte. Alltså att, surrogat är ju någonting… det är ju inget, regeringen sa nej, vi vill inte ha det lagstadgat. Och då finns det ju ingen reglering.

3 veckor efter att Maria i Ukraina berättat att hon bär tvillingar, hör hon av sig igen.

Maria, surogatmamma (ryska):

My next visit was in two weeks as scheduled. The parents were waiting for me there, and they told me they reconsidered their decision. They want only one.

I didn’t know about the fact that I would have a reduction, The reduction was somewhere at 11 o’clock.

Uppdrag gransknings reportage De nya surrogatmödrarna sändes på onsdag den 19 september 2018 och finns att se på SVT Play.

Surrogatarrangemang är inte tillåtet inom den svenska sjukvården – varken kommersiellt eller altruistiskt, däremot är det inte förbjudet att man åker utomlands och anlitar en surrogatmamma i länder där det är tillåtet.

Vid altruistiskt surrogatmoderskap är en kvinna surrogatmoder utan betalning.  

Är man svensk medborgare är surrogatarrangemang bara möjligt för heterosexuella par, manliga gaypar och ensamstående män. Det beror på att det i Sverige alltid är den födande modern som räknas som barnets juridiska mor, vilket gör att det krävs en man som kan fastställas som barnets biologiska far. Har mannen en partner, kvinna eller man, kan denna sedan göra en närståendeadoption av barnet, efter att den födande kvinnan har avsagt sig föräldraskapet.

Det finns två olika former av surrogatmödraskap, partiellt och fullständigt. 

Partiellt innebär att surrogatmamman också donerar sitt ägg, vilket gör att hon har en biologisk koppling till barnet hon bär. Detta är ytterst ovanligt idag. 

Fullständigt surrogatmödraskap innebär att surrogatmamman inte har någon egen genetisk koppling till barnet hon bär, ägget kommer från den tilltänkta föräldern eller från en äggdonator. 

Eftersom surrogatmödraskap är oreglerat i Sverige saknas lagstiftning för surrogatärenden och det finns i dagsläget heller ingen myndighet som är kunskapsmyndighet eller tillsynsmyndighet i frågan.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.