Foto: SVT

Ur chatten: ”Hur är det möjligt att ingen ifrågasatte honom?”

Uppdaterad
Publicerad
Uppdrag granskning ·

Efter programmet om det misstänkta forskningsfusket chattade reportrarna Yvonne Åstrand och researcher Johan Frisk med tittarna. Chatten har nu stängt men går att läsa här nedan.

LitenKatt: Hej jag bara undrar om det var olagligt det han gjorde.

Yvonne Åstrand: Hej, åklagare ska utreda misstänkt brott mot Läkemedelslagen. Sedan pågår IVOs utredning, de är skyldiga att anmäla misstänkta brott mot bl a patientsäkerhetslagen. Vad rektorn på Karolinska institutet beslutar om för ev åtgärder t ex avsked, är ännu oklart.   

PA Håkansson: Varför frågade man inte om en kopia på etiska godkännandet som kirurgen påstod var okey, att han enkelt visade det, när man hade ögonkontakt med honom???

Yvonne Åstrand: Hej PA, Vem skulle fråga honom,  öga mot öga menar du?

LitenKatt: Jag bara undrar vad som var fel med plaststruphuvudena.

Johan Frisk: Hur de plaststrupar som opererats in i olika patienter har fungerat går i många fall inte att säga. Det är en komplicerad fråga. När den första patienten dog hade plaststrupen lossnat.

Roger Corel: Hej! Var finns och var arbetar dr Paolo Macciarini nu?

Johan Frisk: Han arbetar i Ryssland på forskningsinstitutet i Krasnodar.

Yvonne Åstrand: Hej Fredrik Ja, det är ett stort team runt den ansvarige kirurgen, både under operationen och eftervården. Som forskare har han varit ansvarig, likaså vid operationerna.

A: Hur gammal var tjejen sim låg på sjukhuset?

Yvonne Åstrand: Hej A Yesim är 25 år idag.

Ralph Angestam : Vår bästa vän har fått ny matstrupe på Karolinska i Huddinge för snart två år sedan. Är det lika illa med ny matstrupe och är det samma läkare som gjort operationen som för luftstrupen.

Johan Frisk: Forskning pågår om syntetiska matstrupar behandlade med stamceller. Känner inte till att någon sådan har opererats in.

Sapmi: Fantastiskt med dig Yvonne som grävande journalist. Bra!

Yvonne Åstrand: Tack för uppmuntran Sampi!

Roger Corel: När kommer Karolinskas egen granskning av dr Paolo Macciarinis arbete på Karolinska att vara klar och publiceras?

Johan Frisk: Den externa granskningen är klar och överlämnad till rektor. Nu väntar vi på rektorns yttrande.

Bill : Vad heter företaget som stjärnkirurgen samarbetar med och som ser en marknad på över 5 miljarder för denna produkt ?

Yvonne Åstrand: Hej Bill Oklart hur hans samarbetar med företaget HART ser ut idag.

PIA: Utför läkaren dessa operationer i Ryssland nu ? Vem och var tillverkas dessa syntetiska luftstrupar ? Hur många operationer med donerad luftstrupe utförs i Sverige årligen ?

Johan Frisk: Den senaste operationen i Ryssland som vi känner till utfördes sommaren 2014. Flera företag har varit inblandade i produktionen.

Carina : Hur många har han opererat? Hur många har det gått snett för?

Yvonne Åstrand: Vi känner till 8 patienter som fått syntetisk luftrupe av Macchiarini.

både patienter och anhöri: Varför är kollegorna anonyma? Skrämmande att vården inte sitter stopp utan går till media. Whistleblower funktion borde finnas och vara ”ÖPPEN”. Barnen Sen affären väldigt lik denna för övrigt.

Yvonne Åstrand: Kollegorna anser att det räcker med att rapportera sina misstankar till sina överordnade, rektor och chefer.  

LitenKatt: Jag älskade ert reportage

Yvonne Åstrand: Tack LitenKatt – även om det är tragisk historia på många sätt.

Pamela: Den belgiska professorn verkar inte vara så uppdaterad på forskningsområdet – man har ju gjort transplantationer av många andra organ med liknande metoder. T.ex. Vagina och urinblåsa (Atala) samt matstrupe (Badylak)

Johan Frisk: Hej! Belgaren är specialist på luftstrupar och har ingen tilltro till stamcellernas förmåga att växa på sådana.

Mvh: Hej, samma forskningsgrupp arbetar även med konstgjorda matstrupar konstruerade med samma teknik, också en artikel rörande detta är anmäld för forlsnkngsfusk. Vet ni hur denna utredning fortskrider?

Johan Frisk: Den anmälan ingår i samma utredning som nu är lämnad till rektor. Artikeln handlade om forskning på råttor.

Marina: Jag tycker det är fantastiskt! Alla nya kirurgiska metoder har motgångar i början. Hur gick det för de första hjärttransplantationerna t.ex? Varför måste ni vara så kritiska?

Yvonne Åstrand: Hej Pamela, det är viktigt att sjukvården får en chans att utvecklas men inte på bekostnad av att kontrollfunktionerna inte fungerar, eller hur? 

q: Var det några oklarheter kring att Tuulik hade avlidit? Varför frågade ni Macciarini om det?

Yvonne Åstrand: Hej q Vi ville ha det bekräftat från källan och inte som en andrahands-uppgift.

Alexandru: Patienterna måste ha varit i väldigt kritiskt hälsoläge och andra läkare såg inga andra möjligheter, är det inte bra att dessa patienter får en ny chans? Den isländska patienten fick många månader till i livet!

Johan Frisk: Kritikerna menar att det fanns andra alternativ till att hålla dem vid liv. I flera fall ifrågasätts även om hälsoläget verkligen var så kritiskt.

Fredrik: Hej, Dessa operationer måste ha varit jättestora, med många läkare och forskare involverade. Hur kommer det sig att nu fokuserar allt på Paolo?

Yvonne Åstrand: Hej Fredrik Ja, det är ett stort team runt den ansvarige kirurgen, både under operationen och eftervården. Som forskare har han varit ansvarig, likaså vid operationerna

Alice: När ni gjort den här granskningen har ni funderat på om det är för svårt att lagföra läkare och vårdpersonal? Det känns som om läkare dras med någon slags immunitet ibland och att det ibland krävs upprepade brott för att rättsväsendet ska reagera trots att bevisningen ofta är god?

Johan Frisk: Känner inte till något som tyder på att läkare och vårdpersonal skulle vara svårare än andra att lagföra. Forskningsfusk kan dock vara svårt att bevisa i ett sånt här och liknande fall då det kräver att man tittar i journalerna.

Mvh: Har ni försökt få ledningen i Krasnodar att uttala sig om hur man ser på operationerna som fortgår där?

Johan Frisk: Nej, vi har inte tagit kontakt med ledningen där.

Arg KI-forskare: Hej! Tack för ett mycket intressant och viktigt reportage. Tyvärr har det blivit så att det i kampen för att nå stora rubriker valts som taktik att nå de kortsiktiga framgångarna, och då valt att lägga de ekonomiska resurserna på denna typ av ”högstatusforskning” som i reportaget. För att nå dessa kortsiktiga resultat är det lätt hänt att det tummas på vetenskaplig formalia för att få publikationer i de högrankade tidsskifterna. Undertiden minskas stödet till de redan befintliga forskarna på Karolinska, som får dela på mindre resurser för sin egen forskning, och som även fått direktiv om att avstå att publicera om man själv inte tror att resultaten kommer att tas in i exempelvis tidningar Lancet. En skrämmande utveckling!

Yvonne Åstrand: hej KI-forskare Förstår din frustration. Viktigt att reglerna och kontrollfunktionerna är lika för all typ av forskning.

Ben Dover: Vad var struphuvudena gjorda av? Upfattade aldrig det.

Johan Frisk: De är gjorda av polymer.

Olle Johansson: Har kunde KAROLINSKA godkänna denne läkare utan någon kritisk granskning? KAROLINSKA är m.a.o. medbrottsling!

Johan Frisk: De inte bara godkände honom, de rekryterade honom.

Johan: Hur mkt pengar har ki fått för att göra denna forskning?

Yvonne Åstrand: Hej Johan Bra fråga, som jag tyvärr inte kan svara på. 

Pelle: Har ni kikat på hans finansering och redovising

Johan Frisk: Vi har tittat på de forskningsanslag som han och hans kollegor har fått. Det handlar om stora pengar.

Pelle: Hur många anställningar har han?

Johan Frisk: Han är anställd på Ki och knuten till ett forskningsprojekt i Ryssland finansierat av ryska staten.

A: Tack för en trevlig program. Hur har det gått för den belgiska professorns patienter? Är den metoden mycket bättre?

Yvonne Åstrand: Jag har inte följt upp resultaten från Pierre Delaeres behandlingar så jag vet inte. Den använder donerade transplantat iställer för syntetiska. Det gäller att få tag i ett sådant också.

Roger Corel: På Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Paolo_Macchiarini skriver man bl a ”We hope his bravery will pave the way for further research and development and acceptance of stem-cell-based therapies in the United States.”[20]”. Vem tar ansvar för att informera Wikipedia och för att ev ”justera” de felaktiga resultat som publiceras där? Har ni på UG någon kontakt med Wikipedia?

Johan Frisk: Vem som kan korrigera uppgifter på Wikipedia.

John: Har The Lancet yttrat sig om ändringar de kan komma tillföra när de gäller godkännanden av artiklar i tidskriften?

Johan Frisk: Lancet har fått granskningen översatt och läser in sig. De har inte yttrat sig ännu.

Ire: Har läkaren ens brytt sig om efter ården av flickan? Eller kring någon av de andra patienterna?

Yvonne Åstrand: Hej Ire Jag vet inte vilken kontakt han har haft med patienterna, de har ofta en ansvarig behandlande läkare, utöver den som utför själva operationen.  

KI-forskare: Hej! Tack för ett intressant och viktigt reportage. Då jag själv ägnar en stor del av min tid åt forskning är jag tyvärr inte förvånad över fynden i granskning. Det har tyvärr blivit en mer uttalad metod på KI under senare tid att i jakten på kortsiktig publicitet och framgång satsat stora resurser på mer medietilltalande forskning. Undertiden har anslagen minskat till de redan befintliga forskarna stadigt minskat under samma tid, och många har direkt fått uppmaningen att avstå att publicera om man inte tror att de kan nå in i tidningar som exempelvis Lancet. En skrämmande utveckling!

Johan Frisk: Tack själv för att du tittade! Har du mer information kan du maila till granskning@svt.se

Jenkan: Jag är en svårt sjuk tjej som var på Karolinska i Huddinge. Läkaren där ville göra ett experiment med mig. Han berättade att han skulle bli en av de mest kända läkarna i världen. Han skulle påverka min hjärna. Om jag ställde upp, så lovade han att hjälpa mig vidare i vården. När inte hans experiment gav det utslag han ville, så hörde han aldrig mer av sig. Han skrev falska journaler, där det står att han undersökt mig för det han egentligen skulle göra, vilket han aldrig gjorde.. Ingenting står om experimentet i min journal.

Yvonne Åstrand:

Hej Jenkan Låter mycket oklart och obehagligt.

Mvh: Är det inte ett lustigt sammanträffande att KI:s rektor inleder utredning om dessa luftstrupar samma dag som anklagelserna bakvägen publiceras i New York Times?

Johan Frisk: Han fattade det formella beslutet då. Och visst kunde han ha reagerat tidigare.

Ingrid: Vet ni huruvida andra stora internationella medier arbetar med större reportage kring dessa operationer?

Johan Frisk: Känner inte till något men det skulle förvåna mig om det inte var så. Tack för att du tittade!

Kalle: Rapporten från KI anmärker på att det är märkligt att läkarna som anklagar Paolo Macchiarini borde ha gjort det tidigare, och att de borde ha känt till patienternas status i samband med att artikeln skickades in (då alla författare accepterade texten). Framförallt med tanke på att patienten låg på deras avdelning?

Yvonne Åstrand: Ja precis. Så skriver Paolo macchiarini också i sitt svar/yttrande till rektorn medan den externe utredaren Bengt Gerdin menar att det alltid är huvudförfattaren till artikeln som är ansvarig för innehållet.  

Sven: Följ pengarna och gruppen runt samt kika noga i ryssland så har ni ett reportage till. Meddelarfrihet i all ära men miljön är repressiv. Det finns folk med mer uppgifter på ki.

Johan Frisk: Hej! Vet du något får du gärna maila till granskning@svt.se

LitenKatt: Hur är det möjligt att ingen frågasatte honom?

Yvonne Åstrand: Hej, idag är det svårt att förstå men då 2011, var det ingen på Karolinska som gjorde det. Inte officiellt  i alla fall. Men belgaren Pierre Delaere mailade ju dåvarande rektorn redan då. 

OlleG: Vad har hänt med de isländska läkarna som också var med och publicerade artikeln i The Lancet?

Johan Frisk: Vet inte vad som har hänt med dem. Det var flera som var medförfattare men Paolo Macchiarini är huvudansvarig.

Beprövad vetenskapare: Mycket intressant program och balanserat presenterat. jag undrar vilka svenska kirurger/ vetenskapare stod med på artiklarna i de prestigetunga tidskrifterna . Har ni en lista på artiklarna?

Johan Frisk: Det kommer dokument på UG-referens, bland annat artikeln i Lancet där författarna är uppräknade.

L: Hej, hur har Karolinska agerat kring anklagelserna? Hur har man behandlat dem som whistleblowade?

Yvonne Åstrand: Karolinska har låtit deras eget Etikråd granska två anmälningar och en extern utredare granska anmälan om operationerna. Hur de har agerat gentemot läkarkollegorna kan jag inte uttala mig om.   

Caroline: Hur har det gått för tjejen från Turkiet som åkte till USA?

Yvonne Åstrand: Hej Caroline Hon har inte åkt ännu.

Ire: Jag vill bara tacka er för den medvetenhet ni skapar med era reportage! Jag lider med dem som fått lida av detta på olika vis! Och är så tacksam för att de fyra läkarna inte gav sig! Tack för mig!

Yvonne Åstrand: Tack för ditt engagemang Ire!

I branschen.: Har svårt att se varför Karolinska samt Dr Macchiarini skulle klara sig utan ansvarspåföljder. K har låtit en anställd person utan internkontroll utföra en av ansvarig myndighet (Läkemedelsverket, Etiska Nämnden) ej godkänd operation med en icke godkänd Medical Device Klass III produkt. Det är ju varken regulgär vård eller forskning. Man har ju avsiktligt helt vi sidan av det normala systemet försökt få fram ett ny behandlings metod.

Johan Frisk: Ja, det ska bli intressant att ta del av rektorns yttrande när det kommer.

Anne: Hej skriver kort här om tragiska fall med läkare som Sverige haft en övertro på. Min erfarenhet inte alls tragisk som vi såg i kväll men allmänheten borde få veta hur sjuka behandlas av myndigheter.Det finns många utländska läkare som Sverige önskar anställa. Vad ska till för att ni vill undersöka stafettläkarsystem och försäkringskassan. Läkare som saknar kunskap och utbildning hur man skriver intyg som sedan Försäkringskassan underkänner vilket leder till sjukare människor som ska ge sig in i en kamp med domstolar som går på Försäkringskassans i många fall godtyckliga bedömningar där människor utförsäkras utan att ha fått en medicinsk utredning. Svårt att få jurister att ta sig an fallen. Dyrt och tidskrävande.

Johan Frisk: Hej, tack för att du tittade! Har du konkreta tips får du gärna maila till granskning@svt.se

Sven: Följ pengarna och gruppen runt samt kika noga i ryssland så har ni ett reportage till. Meddelarfrihet i all ära men miljön är repressiv. Det finns folk med mer uppgifter på ki.

Yvonne Åstrand: Hej Johan Tack för inspel och idéer! Maila till granskning@svt.se

Lisa: Något som inte framgick av reportaget var om KI försökt dölja detta potentiella massiva forskningsfusk. Finns sådana misstankar?

Yvonne Åstrand: Hej Mvh Misstankar finns säkert men ännu inget som bevisar det.

Dr Johansson: Han pratar väl inte svenska? Hur ser ni det att den externa granskaren uttalar sig i media innan den anklagade ens har fått se en översatt rapport? Då kan ju inte den anklagade uttala sig. Det känns väldigt skevt

Johan Frisk: Han ska nu ha fått rapporten och ska lämna sina synpunkter. Han har avböjt intervju innan hela undersökningen är färdig.

Ire: Hur lång tid kan en granskning som denna ta??

Yvonne Åstrand: Olika, denna pågick i låg intensitet ett år och sedan mer intesivt ett par månader. Läs om vår metod på sajten svt.se/ug 

Thomas: Varför har ni inte intervjuat någon annan i samma forskningsfält? Det måste väl finnas många som tror på hans metod?

Johan Frisk: Vi har fokuserat på eventuellt forskningsfusk och lagbrott, frågan om metoden har någon möjlighet att fungera är bredare och kommer säkert att tas upp i andra sammanhang.

PA Håkansson: Yvonne, var det inte en intervju där frågan ställdes och han påpekade att etiska rådet sagt okey. Att man då inte bad honom att visa godkännandet. Om det fanns vore det ju perfekt för honom om inte som sagt, inte så bra...

Yvonne Åstrand: Hej PA Det var i the Lancet som Paolo Macchiarini skrev att det fanns ett forskningsetiskt godkännande. Alla som vill publicera en artikel måste kryssa i en ruta som bekräftar att de har detta godkännnade. Annars får inte artikeln publiceras.

Ola: Hur kan den etiska kommittén på KI fria från anklagelserna om etisk tvivelaktighet i forlsnkngsfusk då man uppenbarligen inte ens vad eeriskt godkännande för operationerna? ”Frågor av vetenskapsteoretisk natur”?? Inget etiskt tillstånd borde rimligen vara frågor av etisk natur.

Johan Frisk: Den anmälan var mer svepande och jämförde inte med journaler. Etikrådet godtog även muntliga besked och granskade inte källorna själva.

PA Håkansson: Har jag fel, var det inte en intervjuare som personligen frågade om han fått ”etiskt godkännade” och han svarade att så var fallet!?

Yvonne Åstrand: PA DET var jag som intervjuade, men den som svarade var inte Paolo Macchiarin utan ordföranden i regionala etikprövningsnämnden.

Roger Corel: Det känns som att UG ensamt är värd TV-avgiften man betalar, tack! Får ni de resurser som ni behöver för att göra de program nu vill? Finns det uppdrag ni vill göra men som ni inte ”får” göra? I så fall av vilka skäl?

Johan Frisk: Tack! Frågan om resurser får du nog ställa till någon ansvarig. Är osäker på vad du menar med ”får”. Vissa reportage kan förbli ogjorda av etiska och andra skäl. 

Läkare på KS: Ni berättade inte att sjukhusledningen på KS försökt ”varna” (första steget mot avsked) de fyra läkarna som anmält Macchiarini. Dvs. sjukhusledningen vill skicka en signal till alla på sjukhuset att ”inte snacka”. Kommentar??

Yvonne Åstrand: Hej Läkare på KS

För att kunna bekräfta det behöver vi underlag som styrker att det var så samt kommentar från ansvariga. 

Ola: Varifrån fick ni tipset om denna härva?

Yvonne Åstrand: Mvh :-) Underbar fråga till en grävande journalist! Det var ett tips jag fick efter tidigare granskningar!

Dr: Är det vanligt/normalt att ett sjukhus i Sverige låter utländska kirurger leda operationer såhär? Behövde Macchiarini få sin läkarlegitimation (gissningsvis inom EU) godkänd? Kommer han att få ha den kvar tror ni? Och hur är det med anklagelserna mot Macchiarini från Italien (han satt väl ett tag i husarrest där?), har han dömts för något?

Johan Frisk: Hej, det var många frågor! 1. Vet inte hur vanligt det är. 2. Han fick ohc har tillstånd att arbeta som läkare i Sverige. 3. Vad jag vet har en del av anklagelserna i Italien lagts ner, medan utredning fortsätter vad gäller andra anklagelser. Han har inte dömts för något.

Kim: Planerar ni en uppföljning på detta högintressanta ämne?

Yvonne Åstrand: Ja, det blir sannolikt en uppföljning. Har du tips så maila gärna granskning@svt.se

PA Håkansson: Yvonne, tack, jag förstår. Det börjar bli väl mycket av naivitet, greed, okunnighet, storhetsvansinne i både privat och offentlig miljö. Många undrar vilka ledare vi har. Kan man göra ett reportage som bekräftar människors besvikelser och få andra att kanske vakna upp i sina oetiska handlingar och inse att de medverkar till ett sjukare samhälle.

Yvonne Åstrand: Förhoppningsvis väcker det här en och anna fråga om hur  kontrollsystemen fungerar.  

Gulan: HEJ, varför anmäls och döms aldrig läkare? Alltid övrig personal, typ sjuksköterskor, de blir alltid dömda. Läkare kan begå grova brott men... Varför är det så?

Johan Frisk: Hej, vet inte om det är så. Har du mer underlag kan du maila till granskning@svt.se

UG – Moderator: Nu avslutar vi kvällens chatt. Tack alla ni som bidrog med frågor! Uppdrag granskning är tillbaka om två veckor med det sista programmet för i vår.

Ignto: Kan ni inte granska läkarnas diplomer o ivo för om man kan fuska sig till en ekonom så kan man väll göra det med en läkarlegitimation sedan vf kan inte läkarna få varningar o man kan stämma dem. Känns som att man är maktlös som patient om man jmf med ett kränkning eller ngt annat ärenden

Yvonne Åstrand: Hej Vi fortsätter gärna granska. Lämna ideér och tips till granskning@svt.se

Johan Frisk: Ha en fortsatt trevlig kväll och tack för att ni tittade!

Yvonne Åstrand: Tack för ikväll – alla ni som chattat och tittat!

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

UG – Stjärnkirurg till varje pris

Mer i ämnet