Sverige ansöker om att gå med i Nato

Den 18 maj lämnade Sverige och Finland in sina ansökningar till försvarsalliansen Nato. Beslutet fattades av dåvarande regering. Ansökan ska godkännas av alla Nato-länder.