Analys: Nu är chansen att få jobb den bästa på flera år

Publicerad
Analys ·

I år kommer tiotusentals människor som fått asyl i Sverige att ge sig ut på arbetsmarknaden, och deras möjligheter att få ett jobb har ökat betydligt.

För nu är det arbetstagarnas marknad.

Jan Nylander

Ekonomireporter

De senaste åren har vi vant oss vid att höra om hur svårt det är att få ett jobb och att arbetslösheten bland utrikesfödda är mycket hög. Och det är korrekt – men är samtidigt bara en del av sanningen.

För går man igenom statistiken visar det sig att hela sysselsättningsökningen de senaste nio åren gått till de utrikesfödda.

Det handlar om 244.000 nya jobb.

Men samtidigt har de utrikesföddas andel av befolkningen ökat ännu mer. 397.000 personer med utländsk bakgrund har kommit in i arbetsför ålder under perioden 2008 till 2016. Så trots att rekordmånga blivit anställda minskar inte arbetslösheten i denna grupp.

Har behövt kunna perfekt svenska

Vi har alltså fått den paradoxala situationen att trots att de utrikesfödda stått för hela sysselsättningsökningen i Sverige är fortfarande många arbetslösa.

Men det finns hoppfulla tecken.

För verkligheten håller nu på att förändras och det kommer att gynna många utrikesfödda.

Under de senaste årtiondena – när det varit arbetsgivarnas marknad – har kraven skruvats upp. Det har varit en etablerad sanning att man måste man prata perfekt svenska och ha svensk gymnasiekompetens för att få ett jobb.

Detta gäller inte längre på många arbetsplatser.

Motivationen är det inget fel på

När jag pratat med bemanningsföretagen som har tentaklerna ute över hela Sverige ser de att kraven börjar sänkas, i takt med att det blir allt större brist på arbetskraft.

Än så länge gäller det framför allt de stora företagen som redan har vana vid att ha många utlandsfödda. Där har man anpassat sig till den nya situationen där det gäller att hitta motiverade medarbetare som kan förstå tillräckligt med svenska för att klara jobbet. Resten får de lära sig på arbetsplatsen.

Och motivationen var det inget fel på, märkte jag när jag besökte Scanias fabriker i Södertälje.

Där har ledningen de senaste årtiondena byggt upp några av världens mest avancerade anläggningar för att göra lastbilar och de unga nyanställda invandrarkvinnor som jag talade med där ville alla göra karriär.

Inser att de måste sänka kraven

Att få ett jobb på Scania var för dem ett första steg, och de berättade att företaget uppmuntrade folk att gå vidare och att många av deras kollegor nu var gruppchefer och teamledare.

Detta kommer förhoppningsvis att fungera som en sporre för deras vänner och bekanta, samtidigt som det kommer att bli allt lättare för invandrare att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

För i takt med att arbetsbristen ökar inser allt fler arbetsgivarna att de måste sänka kraven.

Det gör att situationen förbättras för den stora våg av flyktingar som kom till Sverige under 2015.

Nu har många av dem fått sin asylansökan beviljad och är på väg in i det svenska arbetslivet, där chansen att få ett jobb är den bästa på många år.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.