Därför granskar vi de anonyma Facebooksidorna

Uppdaterad
Publicerad
Analys ·

Opinionslandskapet i Sverige förändras just nu. Svängrummet för den som vill påverka har utvidgats genom sociala kanaler och våra flöden befolkas av en ny typ av aktörer. Det är avsändare som har en agenda, men som inte vill avslöja vem eller vilka de är.

Karin Ekman

Chef Sociala kanaler SVT Nyheter

Genom att sprida artiklar, bilder och videomaterial, och genom att organisera sina följare i externa kommentarsattacker, förmedlar de just nu skrämselbilder av Sverige.

Dessa dolda opinionskrafter överger och trasar sönder den öppna samhällsdebatten och de fria samtalen. Vilka är de? Vad vill de, och varför? I takt med att med att deras genomslag ökar, växer också behovet av att granska dem.

SVT granskar anonyma Facebooksidor

Läs mer: ”Stöd svenska polisen” sprider rädsla

Facebook som medium är en idealisk bas för den som vill bygga ideologiska gemenskaper – och få dem att växa. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps nya rapport om hot, risker och sårbarhet i mediebranschen benämns dessa nya former av påverkansarbete som ”ekokammare”. En ekokammare uppstår när ”individer samlas i grupper som definieras av att medlemmarna utgår från samma världsbild, och där motbilder och avvikande uppfattningar antingen inte tas upp alls, eller avfärdas” skriver rapportförfattarna Erik Ryd och Johan Tyrell.

Liksom många andra medieföretag prioriterar SVT Nyheter Facebook i vår sociala publicistik; eftersom plattformen erbjuder möjligheter att nå ut till mycket stora användargrupper. Riksnyheternas Facebooksida är ett av Sveriges mest engagemangsintensiva konton. Varje vecka mottar vi över 500.000 interaktioner i form av kommentarer, likes och delningar.

Läs mer: Polisen: Facebooksidan är ett problem för oss

I dessa kommentarsflöden är olika former av social lobbying ett för oss sedan länge känt fenomen – som vi inte tillåter och därför plockar bort. Olika typer av inlägg som härstammar från opinionsbildande Facebooksidor, vars avsändare medvetet förblir anonyma, upptar en allt större del av SVT Nyheters modereringsarbete.

SVT Nyheter har undersökt två svenska Facebooksidor som just nu växer mycket snabbt, och som varje vecka når miljontals användare: ”Stöd svenska polisen” och ”Rädda Vården”. Bägge bedriver opinionsarbete under anonym flagg och med okonventionella metoder.

SVT Nyheter har tittat närmare på vilka bilder och berättelser om Sverige som ”Stöd svenska polisen” och ”Rädda Vården” förmedlar, och hur. Vi har också träffat företrädare för delar av svenskt samhällsliv, för vilka den här typen av opinionsarbete får konsekvenser.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.

SVT granskar anonyma Facebooksidor

Mer i ämnet