Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Kvinnojourerna får konkurrens av privata bolag

Foto: TT

Sedan 70-talet har de ideella tjej- och kvinnojourerna byggt upp ett nät av skyddade boenden runt om i Sverige. Kommunerna har haft det yttersta ansvaret för våldsutsatta. Men nu syns en förändring. Flera privata vårdbolag börjar erbjuda tjänsten skyddat boende.

Hittills har tiotalet kommuner valt att upphandla skyddat boende via privata vårdbolag. I takt med att de privata alternativen blir allt fler är det inte längre lika självklart längre att kommunerna väljer jourernas alternativ.

Marie Unander-Scharin som arbetat som jourkvinna i fyrtio år menar att utvecklingen är riskabel.

– Vi har en enorm kvinno- och barnkunskap. Något som de privata alternativen inte har.

”Ett komplement”

Botkyrka är en av de kommuner som valt att köpa skyddat boende via privata bolag.De menar att det handlar om ett komplement, inte att kvinnojourerna ska konkurreras ut.

– Ibland ser vi att en person behöver ett mer omfattande stöd för att klara sig än vad vi bedömer att kvinnojouren kommer att kunna ge, säger Marie Lundqvist, socialchef Botkyrka kommun.

Felaktig kritik

Framnäsgruppen som finns i tiotalet kommuner menar att deras skyddade boenden skulle inte bli upphandlade om de inte följde Socialstyrelsens regler. Mia Garphult, verksamhetschef, anser att jourerna är oroliga för sin ekonomi.

– När de ser att kommunerna som tidigare anlitat dem istället handlar upp från privata aktörer som oss.