Rekordstor minskning av klimatutsläpp i Sverige 2020

Uppdaterad
Publicerad

Sveriges klimatutsläpp minskade med nästan nio procent under 2020 jämfört med föregående år. Den rekordstora minskningen beror till stor del på pandemin. Men det finns också mer bestående ljusglimtar bakom siffrorna.

– Det händer mycket inom industrin, energisektorn och transportsektorn som är positivt just nu, säger Anna-Karin Nyström på Naturvårdsverket.

Redan i somras publicerade Naturvårdsverket preliminära siffror som visade att Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser, det vill säga utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser, hade minskat kraftigt under 2020. Prognosen var då en nedgång på 6,8 procent.

Med ett större och bättre dataunderlag till hands har myndigheten nu justerat siffrorna som visar att minskningen landade på hela 8,9 procent – den enskilt största nedgången från ett år till ett annat sedan 1990 då man först började föra statistik på området .

– Till stor del är det en pandemieffekt, säger Anna-Karin Nyström, enhetschef för klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.

Industri och transport

Sveriges totala territoriella utsläpp 2020 var 46,3 miljoner ton så kallade koldioxidekvivalenter (se faktaruta).

De enskilt största utsläppsminskningarna har skett inom industrin, och då främst inom järn- och stålindustrin. Men utsläppen har också minskat kraftigt inom transportsektorn samt inom området el och fjärrvärme.

– Industrin har haft en lägre produktion vilket ger lägre utsläpp. Vi ser också väldigt tydligt att vi har rört oss betydligt mindre på vägarna, säger Anna-Karin Nyström.

Tillfällig nedgång

Naturvårdsverket konstaterar själva att nedgången 2020 till stor del är tillfällig och man räknar med att utsläppen ökar kommande år. Men det finns även mer bestående nedgångar, framförallt inom transportsektorn.

– Bilarna blir allt mer effektiva och vi får in mer elfordon i systemet som gör att utsläppen minskar. Vi använder också mer och mer biodrivmedel som ersätter bensin och diesel.

Just elektrifieringen av den svenska fordonsflottan har gått snabbare än vad Naturvårdsverket tidigare räknat med, förklarar Anna-Karin Nyström.

Hon förutspår också att stålindustrins satsningar på fossilfri produktion och utfasningen av kol inom energisektorn kommer ge fortsatta utsläppsminskningar framöver.

Når klimatmålen 2020

Sveriges långsiktiga klimatmål är att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Naturvårdsverket slår nu fast att man når det nationella etappmålet för 2020 – vilket innebär att utsläppen för den del av utsläppen som inte ingår i EU:s utsläppshandel, år 2020 var 40 procent lägre än utsläppen år 1990.

Sverige hade nått målet oavsett påverkan från covid-19-pandemin, konstaterar Naturvårdsverket.

Fakta: Koldioxidekvivalenter

Växthusgaser är ett samlingsbegrepp för flera gaser, där vissa gaser har en starkare uppvärmningspotential än andra.

Vid sammanställning används koldioxidekvivalenter som gemensam enhet, vilket gör att andra gasers uppvärmningspotential behöver översättas till denna gemensamma enhet.

Denna faktor är olika för respektive gas och ger totala bidraget till den globala uppvärmningen för den aktuella gasen. Med hjälp av gasernas uppvärmningspotential räknas de om till koldioxidekvivalenter.

Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter.

Källa: Naturvårdsverket

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.