Foto: TT

Så drabbas patienter av vårdinhyrningarna

Uppdaterad
Publicerad

Provsvar som blir liggande, fördröjda diagnoser och vårdpersonal som inte skolats in. Det är bara några exempel på problem som systemet med inhyrd vårdpersonal i flera fall har lett till. Det visar SVT Nyheters granskning.

SVT Nyheter har gått igenom hundratals ärenden hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), den myndighet som har till uppdrag att utreda när en patient far illa i vården.

I vår granskning har vi hittat ett 70-tal fall från de senaste tre åren där IVO eller den anmälda vårdgivaren själv konstaterar att det finns ett samband mellan systemet med inhyrd personal och en inträffad vårdskada, eller en patientosäker situation.

Inhyrd personal i vården

LÄS MER: Så gjorde vi granskningen

Återkommande problemområden

I vår granskning har vi identifierat flera återkommande problemområden kopplade till inhyrning av vårdpersonal.

En majoritet av fallen handlar om bristande kontinuitet till följd av att en patient behandlas av flera olika läkare. I de fall vi har hittat är en vanlig konsekvens av en osammanhängande vård att patienten trots flera besök i vården inte får rätt diagnos.

Sex olika läkare

Ett typiskt exempel är ett fall där en patient vid flera tillfällen sökt vård för hosta under mer än ett halvt års tid. Patienten får sammanlagt träffa sex olika läkare, ett resultat av att vårdcentralen vid tillfället bara har en enda ordinarie fast läkare.

Patienten ordineras en mängd olika behandlingar men symptomen kvarstår. Till slut beställs en lungröntgen som visar lungcancer.

Vårdgivaren konstatera i sin lex Maria-anmälan att ”bristande läkarkontinuitet är en viktig orsak till händelsen”. Vidare konstaterar IVO att:

”Allvarliga systembrister föreligger. Den brist på kontinuitet vid läkarbesöken som ärendet uppvisar, är som vårdgivaren själv anger i sin interna utredning, en direkt konsekvens av att vårdcentralen i stor utsträckning saknar ordinarie familjeläkare.”

Inhyrd sjuksköterska skolades inte in

Ett nästan lika vanligt problemområde som vi sett i vår granskning är att vårdgivare brister i att ge inhyrd vårdpersonal tillräcklig introduktion. Eller att inhyrd personal som är uthyrd kortare perioder till flera olika vårdgivare blandar ihop de olika rutiner som gäller i olika verksamheter.

En 93-årig kvinna som är inlagd på ett sjukhus i Stockholm ramlar när hon försöker resa sig ur sängen och gå på toaletten. Händelsen avvikelserapporteras först en dag senare eftersom tjänstgörande sjuksköterska, som är anställd via ett bemanningsföretag, inte skolats in ordentligt och därför inte känner till klinikens avvikelsesystem.

Följden blir att patienten inte undersöks direkt. När hon så småningom undersöks av läkare visar röntgen en bäckenfraktur och en större blödning i buken. I lex Maria beslutet skriver IVO:

”... sjuksköterskan som tog hand om patienten saknade inskolning och således kännedom om klinikens rutiner vid fallolyckor och om avvikelsesystemet. Myndigheten vill därför understryka vårdgivarens skyldighet att säkerställa att verksamhetens personal, oavsett anställningsform, känner till de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet och att personalen arbetar i enlighet med dessa.”

Provsvar blev liggande

Ett ytterligare vanligt problem som kan uppstå i vården vid inhyrning av personal är att provsvar inte följs upp ordentligt. Flera vårdgivare har rutiner för vem som följer upp provsvar som beställts av till exempel en tillfälligt inhyrd läkare, om denne inte finns kvar i verksamheten.

I de fall där sådana rutiner saknas, eller frångås kan konsekvenserna bli allvarliga för patienten.

Till exempel i fallet med en patient som söker sig till en vårdcentral i Mellansverige på grund av onormal andfåddhet. Prov tas på patienten, men följs inte upp då läkaren som beställt dem är tillfälligt inhyrd och inte jobbar kvar när provsvaret kommer tillbaka.

Missen uppdagas då patienten själv ringer till vårdcentralen och efterfrågar resultatet. Provet visar sen att patienten har lungemboli. Händelsen har efter lex Maria-anmälan utretts av IVO som i sitt beslut konstaterar att:

”IVO gör bedömningen att diagnosen av patientens lungemboli försenades med sex till sju dagar på grund av att ett onormalt provsvar [...] inte togs om hand och åtgärdades i nära anslutning till att svaret hade kommit.”

IVO bekräftar bilden

Karin Dahlberg är inspektör på IVO avdelning Mitt, som har tillsynsansvar för sju landsting i Mellansverige. Där har man nyligen genomfört en granskning som delvis är kopplad till inhyrd vårdpersonal.

Karin Dahlberg är ansvarig för tillsynen och bekräftar bilden av ett samband mellan personalväxlingar och patientrisker.

– Som läkare gör man tillsammans med patienten en plan för vården. Om den läkaren inte finns kvar i verksamheten nästa gång patienten kommer in då måste ju någon annan ta över vården. Och där finns en risk att den läkaren inte gör samma bedömning vilket kan innebära en risk för patienten.

Karin Dahlberg menar att mycket tillfällig vårdpersonal ställer stora krav på patienten.

– Är man inte en patient som ligger på så finns det en risk att det blir en fördröjd eller missad diagnos, säger Karin Dahlberg.

SVT granskar just nu systemet med inhyrd personal i vården. Tipsa oss och diskutera #hyrnotan i sociala medier.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Inhyrd personal i vården

Mer i ämnet