Så tycker partierna i vargfrågan

Uppdaterad
Publicerad

Var står partierna i vargfrågan? Hur många vargar ska finnas i Sverige? Hur ser de på licensjakt och skyddsjakt? Här svarar riksdagspartierna på SVT Nyheters frågor.

Centerpartiet (C)

”Vi anser att det i dag behövs en jämnare fördelning av antalet djur över hela landet, med undantag för renskötselområdena, där förekomsten av varg behöver begränsas till de områden där den gör minst skada. Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar, men det samlade rovdjurstrycket får inte bli ett problem.

Centerpartiet vill fortsatt ha en situation där vargens gynnsamma bevarandestatus nås vid den nivå som riksdagen år 2013 beslutade i propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik”, det vill säga 170–270 individer.

Centerpartiet verkar för att öka möjligheterna att försvara husdjur och tamdjur mot angrepp av rovdjur. För att minimera vargens angrepp på tamboskap vill vi att Länsstyrelsen snabbt ska kunna besluta om skyddsjakt; vi ser också licensjakt som en del av förvaltningsmodellen.”

Kristdemokraterna (KD)

”Vi ska ha en livskraftig vargstam samtidigt som människor och tamdjur inte ska drabbas av orimliga konsekvenser. Skyddsjakt och licensjakt på varg ska finnas.

Vi har inte satt en siffra men inte bara totalantalet har betydelse, det är också viktigt att stammen sprids ut så att inte koncentrationen blir för hög i vissa områden som i dag.

Vargstammen behöver minskas i vissa regioner genom licensjakt. Därutöver ska skyddsjakt beviljas där enstaka individer orsakar särskild skada. Människor som bor och verkar inom vargrevir känner idag vanmakt över att inte bli tagna på allvar kring utmaningarna i att leva med vargen. Därför har de heller inget förtroende för dagens rovdjursförvaltning. Därför är licensjakten viktig ur flera aspekter.”

Liberalerna (L)

”Vargens situation är osäker, bland annat på grund av inavel. För att gynna livskraftiga stammar behövs lagar som leder till en livskraftig vargstam samt dialog med berörda medborgare och organisationer för en ökad acceptans för vargen i vår miljö. Vi vill både värna biologisk mångfald och minska rovdjursskador. Tamdjurshållningen ska inte försvåras. Den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta.

För Liberalerna handlar gynnsam bevarandestatus inte enbart om en viss siffra utan också om hur genetisk stark stammen är. Hur många djur det därmed rör sig om måste baseras på vetenskapliga bedömningar. Sådana bedömningar kan förändras över tid beroende på till exempel hur stora problemen är med inavel.

Vi säger ja till skyddsjakt och, efter experters bedömning, även selektiv licensjakt. Det betyder att djur som annars är fridlysta kan få skjutas för att minimera skador till exempel på tamdjur.”

Miljöpartiet (MP)

”Miljöpartiet tycker att vargar precis som andra rovdjursarter har rätt att leva. Vi har ett ansvar att skydda hotade djur och den biologiska mångfalden. Men vi ska också se till att förebygga och förhindra skador och konflikter som vargar och andra rovdjur kan orsaka.

Regeringen har gett mer pengar till åtgärder som förebygger rovdjursangrepp på tamdjur och till ersättning för skador när angrepp har inträffat. Detta arbete behöver fortsätta. Miljöpartiet tycker att det ska få finnas en livskraftig och frisk stam av vargar i Sverige, exakt hur många djur det innebär är inte den viktiga frågan.

Den dag vi har en långsiktigt livskraftig vargstam i Sverige, så kan man tillåta licensjakt. Tills dess bör bara skyddsjakt tillåtas för att döda enskilda djur som orsakar problem.”

Moderaterna (M)

”Vargstammen ska förvaltas på ett rimligt sätt, och jakt efter varg är en viktig del av den förvaltningen. För att vara trovärdig måste beslut om vargförvaltningen ske så nära de som berörs som möjligt. Grunden i vår politik är att vargen ska kunna samexistera med människor. Det innebär att förvaltningen måste ta hänsyn till vargens påverkan på jordbruket och människorna som lever nära den.

Vi har ett riksdagsbeslut om att vi ska ha en vargstam på mellan 170 och 270 individer, i linje med vad som krävs för att säkerställa en gynnsam bevarandestatus för vargen. Vi står alltjämt bakom det beslutet.

Skyddsjakt och licensjakt på varg är en del av en hållbar förvaltningen av vargen. Det behövs dock bättre lokal förankring vid beslut om licensjakt och skyddsjakt, särskilt i områden med stora lokala vargpopulationer.”

Socialdemokraterna (S)

”Frågan om rovdjurens närvaro i Sverige används av en del organisationer och högerpartier för att splittra landet och skapa motsättningar som gynnar dessa. Vi socialdemokrater har en stark vilja att hålla ihop Sverige. Därför måste vi arbeta för att motverka konflikterna och hitta lösningar som både skapar möjligheter för människor att leva och verka på landsbygden samtidigt som vi bevarar arternas fortlevnad och säkerställer biologisk mångfald.

Vi anser att fokus ska ligga på att begränsa skada och säkerställa den biologiska mångfalden, men vi står bakom riksdagsbeslutet om antal.

Licensjakt är ett viktigt förvaltningsverktyg för att styra och begränsa vargens utbredning. Skyddsjakt är till för att snabbt begränsa skada på tamdjur inklusive ren. Vi anser att både licens- och skyddsjakt är två mycket viktiga förvaltningsverktyg vi värnar.”

Sverigedemokraterna (SD)

”I vissa områden i västra Svealand och södra Norrland är koncentrationen av varg mycket hög och det är Sverigedemokraternas uppfattning att vargstammen i vissa områden behöver förvaltas mer aktivt.

Det måste i praktiken vara möjligt att ordna skydds- och licensjakt utan orimligt långa överklagandetider, när situationen så kräver. Här har miljöorganisationernas talerätt i viltfrågor ställt till bekymmer och organisationskraven måste därför ses över, eftersom det i praktiken räckt med att vara en Facebookgrupp för att kunna överklaga myndighetsbeslut. Därför är lagen problematisk i sin utformning och påverkar i allra högsta grad möjligheterna att bedriva en sund viltvård.”

Vänsterpartiet (V)

”Vi vill ha en bevarandestatus för vargen som är hållbar på långsikt. Vänsterpartiet har inte tagit beslut i antal individer. Det är också svårt att bedöma då vargen är ett rovdjur som går över nationsgränserna mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Skyddsjakt är bra ur synpunkt att ta bort de individer som gör mest skada för till exempel rennäringen. Licensjakt bör kunna diskuteras när vi är överens om att det finns en sund vargstam.”

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.