Migrationsdomstolens sågning av gymnasielagen är ett tungt bakslag för regeringen. Foto: TT

Sensationellt bakslag för regeringen

Uppdaterad
Publicerad
Analys ·

Att en svensk domstol vägrar att följa en lag stiftad av Sveriges riksdag är sensationellt. Migrationsdomstolens sågning av gymnasielagen är ett tungt bakslag för regeringen. Det innebär också att frågan om ensamkommande unga åter blir politiskt sprängstoff i debatten.

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

Förslaget till en ny lag som ska ge uppemot 9000 ensamkommande unga en ny möjlighet att stanna i Sverige har varit kantad av bekymmer för regeringen sedan det första utkastet såg dagens ljus.

Många kritiker har redan från början hävdat att den nya gymnasielagen varit ett hafsverk. Beredningstiden har varit kort, liksom remisstiden, samtidigt som lagtexten innehållit flera oklarheter.

Det viktigaste för regeringen har uppenbart varit att få fram ett lagförslag som skulle kunna behandlas i riksdagen före sommaren – och före valrörelsen.

Amnesti

Syftet med gymnasielagen är att ge cirka 9 000 ensamkommande, som annars inte har rätt att stanna i Sverige, någon form av amnesti.

Kritiken har inte uteblivit. En rad tunga remissinstanser har sågat förslaget. Lagrådet har ansett att lagen håller så låg kvalitet att den inte borde införas.

Trots detta drev regeringspartierna med stöd av Centerpartiet lagen genom riksdagen. Och trots att Centerpartiet höll med om att lagen var undermålig gav man den alltså sitt stöd i riksdagen.

Alla inblandade parter hade hoppats på att frågan, som är kontroversiell, snabbt skulle ebba ut i debatten efter riksdagsbeslutet.

Och så såg det också ut att bli. Tills idag.

Låg kvalitet

Migrationsdomstolen i Malmö anser att lagen håller så låg kvalitet att den inte kan tillämpas. Lagtexten om sänkta krav vad gäller att kunna styrka sin identitet är inte möjlig att tillämpa, menar domstolen som alltså underkänner lagen.

Att en svensk domstol underkänner en lag stiftad av Sveriges riksdag är extremt ovanligt och jag kan inte på rak arm minnas om och i så fall när det tidigare har skett.

Samtidigt är det förstås ett grovt underkännande av regeringens lagstiftningsarbete. Trots Lagrådets avrådan valde ju regeringen att gå vidare till riksdagen med förslaget. Framför allt Socialdemokratera lär förlora trovärdighet på detta.

När Migrationsdomstolen nu förkastar regeringens gymnasielag kan det också få direkt betydelse för hur lagen kommer att tillämpas av andra migrationsdomstolar. Dagens beslut lär med all sannolikhet överklagas till migrationsöverdomstolen. Om denna högsta instans fastställer dagens dom kommer också resten av fallen att avslås.

Stort bakslag för regeringen

För Miljöpartiet är detta ett stort bakslag då partiet är det som slagits hårdast för att de ensamkommande ska få stanna. Socialdemokraterna har visserligen varit skeptiska till förslaget, men ändå tvingats betala ett högt pris för det i och med att frågan drivits igenom riksdagen.

För Socialdemokraterna har hela frågan om de ensamkommande skapat otydlighet i partiets kommunikation. Å ena sidan har man lagt förslag i riksdagen om att ge fler asylsökande en chans att stanna, å andra sidan har man samtidigt sagt att man vill ha en stramare flyktingpolitik. Sannolikt är denna fråga en del av förklaringen till att partiet under våren har tappat många väljare till Sverigedemokraterna.

Men också för Centerpartiet är dagens besked från Migrationsdomstolen ett bakslag. När partiet gav förslaget sitt stöd i riksdagen spräckte man alliansen och satte åter fokus på borgerlig splittring. Kommer lagen inte att tillämpas blir priset högt för partiets agerande.

För alla ensamkommande som kastats mellan hopp och förtvivlan under det här ärendets gång innebär dagens beslut att de på nytt tvingas leva i total ovisshet.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.