Foto: TT

Statsvetaren Jonas Hinnfors svarar på läsarnas frågor om IT-skandalen

Uppdaterad
Publicerad

Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, svarade på era frågor om IT-skandalen och dess konsekvenser. Läs hans svar här nedan.

Adriana: Hur stor chans är det att Löfven avgår? Och att det blir nyval i höst?

Jonas Hinnfors: Hej, givet de alternativ Löfven har får man nog säga att avgång är ganska troligt. Om han sitter kvar (dvs ministrarna får gå) faller ändå stort ansvar på Löfven. I höst kommer dessutom nya frågor kring tex budget som Alliansen kan väcka misstroende mot. Extra val är en möjlighet men osäkert och kostsamt. Återstår att avgå och sätta press på Alliansen för att se om de kan bilda regering trots oenighet om SD.

arg: Kan det finnas chans att Åkesson blir statsminister?

Jonas Hinnfors:Hej, i nuläget knappast någon möjlighet att Åkesson blir statsminister. Flera partier utöver rödgröna har sagt ”aldrig”.

Sara: Har nyval utlysts någon gång tidigare i Sverige och i sådana fall med anledning av vad?

Jonas Hinnfors: Hej, ja 1958 ordnades nyval (extra val idag) efter att oppositionen röstat ned S-regeringens förslag till nytt pensionssystem. Mycket ovanligt alltså – beroende på att vi ofta haft hyfsat stabila majoriteter i riksdagen.

mam: Hur kan det komma sig att själva statsminister har inte haft vetskap om när alla andra visste. Jag tror det är mörkläggning från S.

Jonas Hinnfors: Väldigt svårt för mig att veta. Frågan är oerhört teknisk och en mängd typer av rutiner som tillämpas. Just detta skall KU (Konstitutionsutskottet) utreda i riksdagen. Blir spännande se vad de kommer fram till.

LÄS MER: Transportstyrelsens IT-skandal: Detta har hänt

Johan: Är det inte märkligt att regeringen inte har bättre strukturer för information. Borde inte statsministern ansvara ytterst för detta?

Jonas Hinnfors: Hej, regeringskansliets arbete bygger till stor del på att ministrar osv s a s sköter sig själva. Ibland kan olika rutiner peka i olika riktningar osv. Just det du pekar på är ju något många undrar – och indirekt är det ju det Alliansen pekar på (men de avstår ändå från att väcka misstroende mot regeringen/Löfven). KU får utreda.

Göran S: Vilken är din förklaring till varför ministrarna inte informerade statsministern i ett mycket tidigare skede?
Jonas Hinnfors: Jag har dessvärre inget bra svar. Att få inblick i vad som hänt och i vad som är normala rutiner är snårigt. KU får utreda här.

KurtEgon: Hej, finns det någon liknande tidigare kris i Sverige? Vad fick det för konsekvenser för de ansvariga?

Jonas Hinnfors: Helt ovanligt är det inte att misstroendevotum har väckts mot enskilda ministrar men det har alltid rört en enskild minister och inte, som nu, flera samtidigt. I de ärendena har ministern alltid avgått ”frivilligt” innan den formella omröstningen genomförts. Nu är det tre ministrar som tillsammans skapar en mycket tung grupp med viktiga politikområden och det har vi inte varit med om förut. Andra kriser är tex budgetkrisen hösten 2014 då Alliansens budget röstades igenom med hjälp av SD trots rödgrön regering. Det var en ordentlig kris och Löfven hotade då med extra val men istället hamrades decemberöverenskommelsen fram så regeringen satt kvar – men DÖ ledde ju till nya komplikationer.

Elin Ow: Är det ett spel från alliansen ett år innan val eller är skandalen verkligen av den magnitud de vill få det att verka som?

Jonas Hinnfors: Hej, svårt veta. De hade kunnat nöja sig med en enda minister. Istället valde de tre. De måste ha varit medvetna om att detta är något statsministern får svårt att smälta, men de skulle kunna ha hoppats att regeringen hankat sig fram skadskjuten och att även senare i höst komma med nya slag mot regeringen kring budgeten tex för att successivt visa hur svag regeringen är. Nu kan det bli så att Löfven avgår och då synas alliansens kort om de verkligen är beredda att ta över. Vill de det? Räknar de med ett sådant scenario? Svårt veta.

Olof: Stämmer det att varken SÄPO, Militära underrättelsetjänsten eller Försvarsmakten tycker att regeringen misskött hanteringen?

Jonas Hinnfors: Hej, jag vet ärligen inte men såvitt jag tagit del av har de inte i sig riktat sådan kritik mot regeringen. De har istället inriktat sig på att informera om huruvida några skador finns inom deras respektive område.

LÄS MER: Ministrarna samlas på Rosenbad

PIA: Vem tycker du har det yttersta ansvaret för denna skandal?

Jonas Hinnfors: Hej, jag har inte sådan inblick – och det är ytterst en politisk bedömning. Alliansen menar ju att ministrarna är skyldiga. Regeringen menar att ministrarna har gjort det som kan förväntas. Riksdagens konstitutionsutskott (KU) skall utreda – och det är precis sådant KU har till uppgift att utreda.

Jonas: Jag kan tycka att det här verkar få litet väl stora proportioner. Det är inte vad landet behöver just nu. Det borde väl finnas handlingsalternativ som inte sätter landet i ett så osäkert läge. Klantig IT-upphandling -> regeringskris!!?? Orimligt tycker jag.

Jonas Hinnfors: Hej, din bedömning delas säkert av regeringen. Oppositionen har en annan åsikt. Det är alltid svårt att göra sådana avvägningar objektivt. En parlamentarisk demokrati bygger ju annars principiellt på att regeringen måste ha parlamentets förtroende och rent principiellt är det ju inte fel om oppositionen tappar förtroendet och utlyser misstroendevotum. De måste ju sedan också ta konsekvenserna av att statsministern kan avgå eller utlysa extra val.

Andreas: Hej! Kan detta leda till en rejäl ökning av säkerhetstänket inom svenska myndigheter, eller är det för optimistiskt att tro?

Jonas Hinnfors: Hej, såvitt jag förstått har regeringen tänkt utreda sådana frågor – och Alliansen är säkert också intresserad av att utreda hur säkerhet i en outsourcingmiljö kan organiseras för att undvika att misstag får otrevliga konsekvenser.

Kalle: Finns det någon chans att Löfven bara tillsätter nya ministrar och kör på som vanligt? Eller är de andra alternativen, avgång eller nyval, mer troliga?

Jonas Hinnfors: Hej, i princip kan Löfven välja att ersätta ministrarna och fortsätta som vanligt – men han får då leva med att hans regering framstår som svag och att det i slutändan nog skulle betraktas som att affären var Löfvens ansvar. Han vet också att det i höst kan dyka upp många frågor som Alliansen kunde testa misstroendevotum på och han skulle riskera att hanka sig fram i en alltmer omöjlig situation.

Michael: Finns det exempel på att någon verkligen har skadats av detta?

Jonas Hinnfors: Hej, vet ej – och såvitt jag förstått av Alliansens pressträff i morse har de inte heller några sådana exempel. De hänvisar till att personer ”kan ha skadats”.

Patric: Hej Jonas, Om det blir ett nyval i år kommer då det ordinarie valet 2018 hållas som planerat?

Jonas Hinnfors: Hej, precis. Vi kallar det ”extra val” pga att de ”ordinarie” valen alltid hålls som planerat ändå. Det finns alltså ett indirekt tryck på partierna att undvika extra val om det ligger nära ett ordinarie val.

Davve: Om Löfven avgår är det då 100% säkert att det blir AKB som blir statsminister? Eller kan Lööf, Busch Thor eller någon annan ha en chans att ta över posten?

Jonas Hinnfors: Hej, ett scenario är ju att Löfven istället återkommer som statsminister. Talmannen gör sonderingar och kommer att föreslå det namn som förväntas klara en omröstning om regeringen. Eftersom Alliansen är splittrad/oklar kring hur man skall hantera SD är det inte säkert att de förmår bilda regering. Om det istället blir så att Alliansen kan bilda regering talar nog ändå mycket för att AKB kommer att leda den.

LÄS MER: SVT:s Mats Knutson: ”Ministrarna kan redan nu börja städa ur sina arbetsrum i regeringskansliet”

Kent: Sitter Marie Ågren i fängelse nu eller vad hände med henne? Fruktansvärt inkompetent och klantigt med outsourcing av det här slaget.

Jonas Hinnfors: Hej, jag är osäker över hennes vidare öde. Inte fängelse såvitt jag vet men något slags böter – men jag är lite för oinformerad.

evapeva: Kommer inte detta att bli väldigt dyrbart för Sverige? Kronan kommer väl att sjunka i värde nu

Jonas Hinnfors: Hej, mer en ekonomfråga men ekonomiska aktörer brukar alltid frukta osäkerhet, så kortsiktigt kan det säkert ske en del med kronan osv (givet att regeringen avgår alltså). Om ny stabilitet via ny regering av något slag följer så kommer nog kronan osv att stabiliseras snabbt igen.

Loppan: Hej! Har Löfven något att vinna på att avgå i det här läget?

Jonas Hinnfors: Hej, potentiellt kan Löfven genom att avgå sätta fokus på splittringen inom Alliansen kring hur SD skall hanteras. Han kan också undvika vad som annars kan bli en mycket besvärlig höst med allianshot om att försöka ändra i budgeten/misstroendevotum angående flygskatt/brytpunkt skatterna osv.

Fredrik : Hej, är det inte märkligt att statministern inte gett en kommentar på över nio timmar?

Jonas Hinnfors: Hej, nja, – eftersom Alliansens hot gäller tre ministrar och inte bara en, kom saken i ett mer akut läge angående om han kan sitta kvar eller ej. Då är det viktigt att genomföra något slags förankring inom regeringen och med nyckelpersoner inom regeringspartierna för att inte hasta fram åtgärder. Tomma uttalanden gör ju ingen glad i sig.

Oskar J: Hej! Jag och många av mina bekanta tycker politikerna leker pajkastning istället för att på ett vuxet sätt lösa krisen. Varför tror du att politikerna försätter Sverige i ostabilitet, trots att det bara sänker deras trovärdighet i många väljares ögon?

Jonas Hinnfors: Hej, man kan tycka att politikerna är överdrivet kritiska mot varandra men samtidigt har ju regering och opposition olika roller. Oppositionens roll är att vara kritisk. De har dessutom i nuvarande parlamentariska läge en svår situation då de tillsammans med SD faktiskt är mycket större än regeringen/rödgröna men att det samtidigt finns en stor ideologisk spricka inom Alliansen om hur SD skall hanteras. Då kan det vara frestande att ta till de kritikmedel man har.

LÄS MER: TV: Det här är misstroendeförklaring

Undrande: Hur stor är enligt dig sannolikheten för att Löfvén och hans regering avgår?

Jonas Hinnfors: Hej, relativt sannolikt om han vill undvika att leda en regering som är väldigt svag och där Alliansen hela tiden kan hota med misstroendevotum.

Simon: Vem var det som oursourca systemet i början? När skedde det och är det inte regeringen som satt då som är skyldiga till haveriet som uppstått?

Jonas Hinnfors: Hej, jag vet ärligen inte, men kostnadspress i offentlig sektor via bla outsourcing går långt tillbaka i tiden via flera regeringar.

Mats: Fråga för att få klarhet; har någonting faktiskt ”LÄCKT” på riktigt? Eller handlar det om att personer haft tillgång till känslig data. Frågan är alltså för att förklara igen, finns denna information hos folk som inte bör ha den, eller handlar det om att det skulle kunna vara så?

Jonas Hinnfors: Hej, jag vet ärligen inte. En mängd information är hemligstämplad och ärendet är oerhört tekniskt snårigt. Bra därför att KU kommer att utreda.

Patric: Vilka konsekvenser blir det för en politiker av att fällas i KU?

Jonas Hinnfors: Hej, inga större konsekvenser. KU är inte en domstol. Konsekvenserna beror på politiska överväganden.

Jessika: Hej! Jag undrar hur svårt det egentligen kan vara att hitta 3 nya ministrar som kan rycka in fram till nästa val? Det måste väl vara enklare för regeringen att någon strax under de aktuella ministrarna (som har bra koll på läget) kan ta över dessa poster tills valet 2018, än att det blir en hel regeringskris?

Jonas Hinnfors: Hej, säkert finns många kompetenta personer i sig men 1) två av dem (Ygeman/Hultqvist) sitter även i regeringens säkerhetspolitiska råd, 2) de är relativt populära 3) att få in tre nya spelare inför en valrörelse är inte optimalt.

Stefan l: Varför kan inte statsministern bara sparka dessa tre personer som det handlar om.

Jonas Hinnfors: Hej – jo han kan sparka dem – men om han vill det är en annan fråga.

LÄS MER: Analys av Oskar Jönsson: ”Så blev skandalen ett faktum”

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

IT-skandalen

Mer i ämnet