Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vid riksmötets öppnande.

Analys: ”Tiden förbi då SD kunde avfärdas som ett enfrågeparti”

Publicerad
Analys ·

Sverigedemokraterna är på väg att etablera sig som ett av de breda partierna i svensk politik. Därmed skapar partiet förutsättningar för att kunna växa ytterligare i opinionen.

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

Mycket är sig likt i Novus senaste undersökning om bästa parti i de viktigaste politiska frågorna. Som vanligt hamnar Socialdemokraterna i topp i flest frågor, följda av Moderaterna, medan Sverigedemokraterna anses vara bästa parti i invandring/integration och Miljöpartiet bästa parti i miljö/klimat.

Inga överraskningar här alltså. Men under ytan har stora förändringar ägt rum de senaste åren.

Stödet har växt markant för SD

Sammanvägt är fortfarande Socialdemokraterna och Moderaterna de partier som har störst förtroende bland väljarna i de viktigaste frågorna. Men medan stödet för dessa partier, visserligen med upp och nedgångar, har varit ganska konstant de senaste åren, har stödet växt markant för Sverigedemokraterna under perioden.

Sverigedemokraterna närmar sig därmed Moderaterna, men framför allt utökar partiet avståndet nedåt till övriga partier.

I Novus senaste undersökning hamnar Sverigedemokraterna topp tre i nio av väljarnas tio viktigaste politiska frågor. Trenden över tid är tydlig här: För ett år sedan fick SD motsvarande placering i sju av tio frågor, i september 2014 i endast fyra av de då tio viktigaste frågorna.

Utvecklingen illustrerar därmed tydligt Sverigedemokraternas väg från enfrågeparti till ett bredare politiskt parti.

Var tredje väljare – SD bäst invandringspolitik

Invandrings- och integrationspolitiken är visserligen fortfarande partiets viktigaste fråga och den fråga där väljarna har störst förtroende för partiet. Man kan också konstatera att partiet har stärkt sin position i denna fråga ytterligare de senaste åren.

Numera anser nästan var tredje väljare att SD har bäst politik när det gäller invandring och integration. Inte något annat riksdagsparti har ett så starkt grepp om opinionen i en enskild sakfråga som SD har när det gäller invandring och integration.

En bidragande orsak kan vara att väljarna alltjämt är missnöjda med de gamla partiernas politik och att det fortsatta fokuset i debatten på denna fråga därmed fortsätter att gynna Sverigedemokraterna.

Går fram i frågor lag och ordning

Men även om invandringspolitiken alltjämt är Sverigedemokraternas paradfråga innebär det breddade stödet för partiet i andra politiska frågor att tiden är förbi då SD kunde avfärdas som ett enfrågeparti.

En fråga där Sverigedemokraterna gått framåt kraftigt i opinionen är lag och ordning. Här har partiet i det närmaste fördubblat sitt stöd de senaste åren. Där ligger Sverigedemokraterna idag på andra plats, visserligen efter Moderaterna, men före Socialdemokraterna, vilket förstås är ett bekymmer för det stora regeringspartiet i en tid som präglas av debatten om grov kriminalitet och dödsskjutningar.

Alternativ hållning i klimatfrågan

Särskilt intressant är förändringen i miljö- och klimatfrågan. Här har SD länge intagit en utpräglad alternativ hållning med uttalad skepsis mot klimatpolitiska åtgärder samtidigt som partiet förespråkar sänkta skatter på bensin och diesel.

Den tydligt alternativa profilen i miljö- och klimatfrågan ser ändå ut att ha lönat sig för partiet. I den senaste undersökningen lägger Sverigedemokraterna beslag på tredjeplatsen här, en placering de delar med Socialdemokraterna och Moderaterna. Stödet för SD:s miljö- och klimatpolitik har ökat från tre till nio procent sedan 2014.

En förklaring kan vara att klimatfrågan polariserats allt mer de senaste åren. Det skapar utrymme i opinionen för ett parti som Sverigedemokraterna, som länge förespråkat en annan politik.

Fördubblat sitt stöd i flera frågor

Överlag kan man konstatera att Sverigedemokraterna i flertalet av de viktigaste frågorna fördubblat sitt stöd bland väljarna jämfört med 2014. Det handlar bland annat om sjukvårdspolitiken men också om frågor som normalt inte förknippas med partiet, t ex landets ekonomi, skatter och jobb och sysselsättning.

Uppenbart har Jimmie Åkessons strategi att bredda bilden av partiet varit framgångsrik. Därmed skapar partiet också förutsättningar för att kunna växa ytterligare i opinionen. Men om det verkligen blir så avgörs också av de övriga riksdagspartiernas agerande.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.