Vissa av artikelns länkar, bilder och klipp kan saknas.

Riksdagsdebatt om flyktingkrisen


I dag hålls en extrainsatt debatt i riksdagen om flyktingsituationen. Följ debatten och vår liverapportering här. 


SVT rapporterade · Live – riksdagsdebatt om flyktingkrisen

13.23
Regeringen föreslår nu ett antal åtgärder för att hantera flyktingsituationen, framför allt handlar det om att få fram boende till asylsökande.
Detta behöver hanteras skyndsamt, enligt migrationsminister Morgan Johansson (S).

Ett av förslagen är att tidigarelägga den planerade lagen som kan tvinga kommuner att ta emot flyktingar. Målsättningen är nu att ikraftträdandet ska ske så fort som möjligt.

Som ett led i det uppmanar regeringen redan nu kommuner att ställa platser till förfogande under resten av hösten.
I dag sitter mer än 10.000 personer fast på asylboenden eftersom de inte fått någon kommunplacering.
13.26
Regeringen har i dag också annonserat att frivilligorganisationer som arbetar med att hjälpa flyktingar inom kort får ekonomisk hjälp.

-Vi ser att de frivilligorganisationer som jobbar med flyktingmottagande gör en stor insats men att situationen är ansträngd. Därför skjuter vi till 10 miljoner kronor, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till TT.

Under kommande vecka ska ett antal organisationer träffa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) för att diskutera hur pengarna ska fördelas och hur de ska användas.

-Pengarna kan nog betalas ut ganska snabbt, säger Anders Ygeman.
13.31
Kammaren förklarar nu debatten inledd. Först ut är Christina Höj Larsen, riksdagsledamot (V).
13.34
– Endast en liten andel av världen flyktingar söker sig till Europa. Samtidigt finns ett stark motstånd. Vänsterpartiet hoppas att vi här idag kan diskutera vägar som hjälper dem som behöver asyl, säger Christina Höj Larsen, riksdagsledamot (V).
13.36
– Syrierna skulle aldrig ge sig av från sitt land om det inte var tvugna, säger Morgan Johansson, justitieminister (S) som nu talar om sina upplevelser från flyktingläger.

– Det är en illusion att tro att bidrag kan ersätta asyl, säger han.
13.37
– Om hela EU hjälpte till, så som Sverige, hade vi inte haft lägreni Syriens närhet, säger Morgan Johansson och tillägger att alla EU-länder måste hjälpa till.
13.38
– Finns inte lagliga vägar tvingas flyktingarna ut på osäkra turer, säger Morgan Johansson.
13.40
Morgan Johansson ger en eloge till alla som frivilligt hjälper till i den uppkomna flyktingkrisen.
– Det finns en grundläggande solidaritet i folkdjupet som kommer fram i tider som dessa. Det är nu det avgörs vad Sverige som vara för ett slags land. Ett land som sluter sig, eller ett land som tar krisen på allvar. Jag vet att det finns en stor samling för solidaritet i den här riksdagen, säger Morgan Johansson.
13.41
Johan Forssell, riksdagsledamot (M) tar plats i talarstolen.

– Sverige har tagit ett stort ansvar för att hjälpa folk i nöd, säger han och jämför med krigen på Balkan.
– Men det vi ser nu är något helt annat.
13.43

– Sverige kan inte på egen hand lösa hela EU:s utmaning. Men jag vill vara tydlig med att svenska myndigheter gör vad de kan, säger Johan Forssell.
13.44
– Öppenheten stärker vårt land. Men det går heller inte att vifta bort den oro som många känner när många människor kommer till Sverige på kort tid, säger Johan Forssell.
13.45
Johan Forssell (M) säger också att vi måste bli bättre på att hjälpa människor i närområdet, och påpekar att det nu råder svält i flera flyktingläger.
13.46
– Viktigt att hushålla med resurser i dessa tider, säger Johan Forssell (M) och föreslår kostnadskontroll. Han talar också om vikten av att nyanlända snabbt kommer i jobb.
13.48


Paula Bieler, riksdagsledamot (SD) tar plats.

– Det talas om att det här är en utmaning för Europa eller Sverige. Men faktum är att de flesta lever kvar i internområdet. Att fokusera på mottagande är att blunda för den verkliga flyktingkrisen, säger Paula Bieler (SD).
13.50
Paula Bieler (SD) säger att asylrätten uppstod efter andra världskriget, för att människor på flykt skulle kunna få en fristad.

– Varje gång asylrätten används för att människor ska kunna flytta för att förbättra sin vardag, och inte för att fly, då urholkas asylrätten, säger Paula Bieler (SD).
13.52
Paula Bieler (SD) asylrätten främst ska tillfalla människor från grannländer, hon påpekar att människor bör fly till kringliggande länder, snarare än till länder som ligger längre bort.

– Vi kommer att skärpa gränskontrollerna mot Danmark, säger hon.
13.53
Magda Rasmusson, riksdagsledamot (MP) tar plats.
13.55
– Jag kan inte undgå att häpna över den historielöshet som råder i vårt samhälle, säger Magda Rasmusson (MP) och menar att Europa borde visa en större solidaritet inför de som flyr mot Europa.
13.56
Regeringens förslag om att tidigarelägga den planerade lagen som kan tvinga kommuner att ta emot flyktingar oroar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
-Jag är orolig för att de bara siktar på att hjälpa Migrationsverket för att få fria anläggningar. Det är viktigt att de människor som flyttar till kommunerna får ett värdigt boende, säger Per-Arne Andersson, chef för SKL:s avdelning för utbildning och arbetsmarknad.
-Det finns väl risk att man inte sköter det på bästa sätt och då kommer människor i kläm, tillägger han.
13.58
– Mer än 320.000 människor har i år rest över medelhavet ... varför möter Ungern flyktingarna med tårgas och våld? frågar sig Magda Rasmusson (MP).
13.59
– Sverige ska bidra till räddningsinsatser i medelhavet, ge flyktingar permanenta uppehållstillstånd, säger Magda Rasmusson (MP).
13.59
Johan Hedin, riksdagsledamot (C) tar plats.
14.01
– Känslor får inte stå ivägen för vårt ansvar som politiker att göra vad vi kan för den situation som råder, säger Johan Hedin (C).

– UNHCR måste få större medel. Men alla måste vara medvetna om att livet i ett flyktingläger inte är en dans på rosor, säger han och menar att det inte är en permanent lösning.

– Människor kommer att behöva bosätta sig i andra länder, det är ett faktum som inte går att ifrågasätta.
14.02
– Det går inte att landa i någon annan slutsats än att mottagandet i Sverige är för dåligt, vi behöver ge kommunerna de verktyg som krävs, säger Johan Hedin (C).
14.03
– Fler behöver komma i arbete, skatten på arbete får inte höjas och fler måste få bostäder, säger Johan Hedin (C).