Coronavirus – så påverkas Dalarna

Här samlar vi rapporteringen om hur coronaviruset påverkar livet i Dalarna. Berätta gärna i vår chatt hur du berörs.
Här samlar vi rapporteringen om hur coronaviruset påverkar livet i Dalarna. Berätta gärna i vår chatt hur du berörs.
Coronaviruset i Dalarna

Här rapporterar vi om det senaste som berör dig i Dalarna, och vill även få höra hur du påverkas av händelseutvecklingen. Skriv i vår chatt!

Här hittar du alla våra artiklar om coronaviruset och vaccinationen i Dalarna:

Den samlade rapporteringen om coronaviruset i Dalarna

Vanliga frågor och svar hittar du här:

Guide: Här besvaras de vanligaste frågorna om coronaviruset

Corona - så ser det ut i din kommun

Många svar finns hos myndigeheterna:

Folkhälsomyndigheten samt Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC).
Folkhälsomyndigheten hänvisar allmänna frågor till informationsnumret 113 13.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Starta klippet för att höra Helene Sjögren berätta om hur sjukdomen påverkar hennes vardag och vilken hjälp hon fått. Foto: Torbjörn Påhlman /SVT

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Visa bilder och klipp (3)

Så påverkas Dalarna av coronaviruset – hur berörs du?

Säters kommun efterlyser mer personal - stor brist när allt fler är sjuka i covid

Säters kommun har stor personalbrist och efterlyser nu fler som vill arbeta inom särskilt boende, hemstjänst och LSS.

- Smittoläget gör att medarbetare måste vara hemma om de har symptom och läget var skört redan innan sommaren då vi, som många andra kommuner, hade svårt att rekrytera vikarier, säger Ingalill Frank som är sektorschef för sociala sektorn i Säters kommun.

- Vi har redan fått en del svar vilket är positivt men vi kommer behöva fler vikarier även fast vår ordinarie personal börjar komma tillbaka från semestern.

Smitta på särskilt boende i Mora – anställda avbryter semestrar för att lösa personalbristen

Fem av de boende och tre ur personalen på Saxnäs särskilda boende i Mora har konstaterats smittade med covid.

- De flesta som smittats har lindriga symtom, men personalläget är ansträngt. Vi har tyvärr varit tvungna att bryta semestern för några av medarbetarna som själva meddelat att de kan gå in och jobba, säger Anna Ståhkloo, förvaltningschef socialförvaltningen i Mora i ett pressmeddelande.

Även på boendet Tomtebogården har fem personer smittats med covid.

Ingen fjärde spruta rekommenderas till de under 65 år

I september kommer de personer i länet som är över 65 år att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin. Men de i åldersgruppen mellan 18 och 64 år rekommenderas inte någon påfyllnadsdos än, det vill säga en fjärde spruta. Samtidigt poängterar Dalarnas biträdande smittskyddsläkare att det kommer att finnas möjlighet för den som vill att ta den fjärde dosen eventuellt senare i höst.

Anledningen till att en fjärde dos inte rekommenderas i den här åldersgruppen är att man ser att den större delen av allmänheten inte riskerar att drabbas av svår och allvarlig sjukdom om man drabbas av coronaviruset.

Generellt så har antalet smittade i länet blivit fler, berättar smittskyddsläkare Fredik Rücker. I nuläget finns en smittsammare variant av viruset i omlopp som drabbar de flesta men belastningen på sjukvården är låg till trots. Däremot befaras det att läget kan förändras och fler smittas när skolorna öppnar igen.

Skärpta covid-19-rekommendationer inom Dalarnas hälso- och sjukvård

Antalet fall av covid-19 har konstaterats öka i regionen. Därför skärper nu Smittskydd Dalarna rekommendationerna inom regionens hälso- och sjukvård. Bland annat vidtas åtgärder för att minska risken för smitta vid besök av anhöriga på vårdinrättningar.

– Det är viktigt att följa dessa rekommendationer så att vi får stopp på den ökande smittspridningen, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare.

Från och med den här veckan införs de skärpta rekommendationerna, vilka innefattar att undvika trängsel, sprita händerna och besök bör ske utomhus. Misstänker du smitta ska du inte besöka anhörig på 14 dar.

– Nu ökar smittan och för att hålla smittspridningen under kontroll måste vi alla hjälpas åt – stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och ta de rekommenderade vaccindoserna. Vaccinet skyddar bra mot allvarlig sjukdom och död, säger Helena Ernlund.

Region Dalarna: Hundratals felaktiga ansökningar varje vecka om sjukreseersättning

Coronapandemin gjorde att Region Dalarna införde speciella regler kring sjukreseersättning. I april togs de bort, men kollektivtrafikförvaltningen får enligt Region Dalarna fortfarande in många ansökningar från resenärer som inte längre är berättigade ersättning.

– De många ansökningarna från personer som hänvisar till dessa regler tar mycket resurser i anspråk. Det drabbar dem som är berättigade till ersättning och som får vänta alldeles för länge – både på beslut och för att få sin ersättning, säger Ellinor Holmberg, chef för färdtjänstenheten och sjukreseadministrationen, Dalatrafik.

Tidigare kunde de som tillhörde en riskgrupp eller fyllt 70 söka ersättning för sjukresor med egen bil.

Nu gäller tillfälliga regler bara för de som ska vaccinera sig mot covid-19 och är över 70 eller tillhör en riskgrupp.

Antalet fall av covid-19 ökar i Dalarna

Under de senaste veckorna har man märkt att det förekommit utbrott bland både patienter och personal inom kommunala omsorgsverksamheter samt på flera vårdavdelningar.

- Det här är bekymmersamt. Vi vill påminna om att smittskyddsrutiner fortfarande gäller och att vård- och omsorgspersonal måste provta sig vid minsta symtom, säger Fredrik Rücker, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna.

Han fortsätter:

– Nu under sommaren när det är färre erfaren personal i tjänst är det extra viktigt att ta ansvar för att skydda äldre och sköra från att smittas av covid-19. Vård- och omsorgspersonal ska stanna hemma vid minsta symtom och de ska också provta sig.
Smittskyddsrutiner gäller fortsatt och den befintliga rutinen med munskydd vid patientnära arbete som ”source control” gäller fortfarande.

Smittspridningen av covid-19 spåras främst inom vård och omsorg där personalen måste provta sig vid minsta symtom av smitta.

Nu intensivvårdas ingen med covid-19 i Dalarna

44 personer i Dalarna vårdas på sjukhus med covid-19, men enligt tisdagens siffor från Region Dalarna vårdas nu ingen patient på iva.

Läget i Region Dalarna den 7 juni:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

• Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 44 (46)

• Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: (1)

• Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 0 (0)

• Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 283* (283)

• Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 2 715 (2 698)

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Färre möjligheter för vaccination i sommar

Region Dalarna drar ner på antalet tider som går att boka för vaccination mot covid-19 i sommar.

Det kommer att finnas kapacitet för vaccination, men möjligheterna till detta kommer att vara begränsade.

– Vi vill därför uppmana de som ännu inte vaccinerat sig att boka tid nu eller planera in ett drop-in-besök, säger Olof Ehrs, vaccinationssamordnare.

Kommunanställda i Borlänge får bonus efter pandemin

Borlänge kommun går mot ett resultat på 64,5 miljoner mer än budgeterat, bland annat på grund av högre skatteintäkter och flera försäljningar av tomter än tänkt.

Nu får personalen i kommunen 1 000 kronor extra på lönen i september som tack för ett bra arbete under pandemiperioden.

– Den här extra tusenlappen syftar dels till att det ju är personalen som slitit när vi gör bra resultat, dels att det varit extra tufft med sjukfrånvaro och extra slit under pandeminperioden, säger Jan Bohman (S), kommunalråd i Borlänge.

Kostnaden för kommunen blir 6,5 miljoner kronor och gäller tillsvidareanställda.

Coronaviruset i Dalarna

Här rapporterar vi om det senaste som berör dig i Dalarna, och vill även få höra hur du påverkas av händelseutvecklingen. Skriv i vår chatt!

Här hittar du alla våra artiklar om coronaviruset och vaccinationen i Dalarna:

Den samlade rapporteringen om coronaviruset i Dalarna

Vanliga frågor och svar hittar du här:

Guide: Här besvaras de vanligaste frågorna om coronaviruset

Corona - så ser det ut i din kommun

Många svar finns hos myndigeheterna:

Folkhälsomyndigheten samt Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC).
Folkhälsomyndigheten hänvisar allmänna frågor till informationsnumret 113 13.

Senaste om: Coronaviruset i Dalarna