Coronavirus – så påverkas Dalarna

Här samlar vi rapporteringen om hur coronaviruset påverkar livet i Dalarna. Berätta gärna i vår chatt hur du berörs.

Här samlar vi rapporteringen om hur coronaviruset påverkar livet i Dalarna. Berätta gärna i vår chatt hur du berörs.

Coronaviruset i Dalarna

Här rapporterar vi om det senaste som berör dig i Dalarna, och vill även få höra hur du påverkas av händelseutvecklingen. Skriv i vår chatt!

Här hittar du alla våra artiklar om coronaviruset och vaccinationen i Dalarna:

Den samlade rapporteringen om coronaviruset i Dalarna

Vanliga frågor och svar hittar du här:

Guide: Här besvaras de vanligaste frågorna om coronaviruset

Corona – så ser det ut i din kommunMånga svar finns hos myndigeheterna:

Folkhälsomyndigheten samt Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC).Folkhälsomyndigheten hänvisar allmänna frågor till informationsnumret 113 13.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Hör Helene Sjögren berätta hon om hur sjukdomen påverkar hennes vardag och vilken hjälp hon fått Foto: Torbjörn Påhlman /SVT

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Hör hur specialistsjuksköterskan Andreas påverkades av åren inom covidvården i Falun Foto: Ann-Louise Julin/SVT

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Docent på Högskolan Dalarna: ”80 procent av sjuksköterskorna har påverkats av arbetsbelastningen under pandemin” Foto: Charlotte Pettersson/SVT

Så påverkas Dalarna av coronaviruset – hur berörs du?

Pinnat inlägg

Corona-testning för personal tas bort

Nu är det klart att Region Dalarna tar bort rekommendationen om testning för covid-19 för vård- och omsorgspersonal. Detta börjar gälla från tisdag den 15 februari 2023.

Däremot rekommenderas munskydd vid patientnära arbete inom två meter och personal som känner sig sjuka ska även fortsättningsvis stanna hemma från arbetet. Detta meddelar Region Dalarna i ett pressmeddelande.

Anna • Jag har inte tagit en enda dos vaccin. Har under pandemin varit gravid och haft covid vid ett tillfälle. Med huvudvärk en dag och lite diffusa andra symtom. Är glad för att jag följde min magkänsla. Sen tycker jag att det får vara upp till var och en att ta vaccin.

Vaccinationsbeviset var inte olagligt - kammarrätten ger regionen rätt

115 personer överklagade regionens tidigare beslut om krav på vaccinationsbevis för nyanställd personal.

Förvaltningsrätten avslog överklagandena och där anser nu även kammarrätten att Region Dalarna följt lagen, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Det var i början av veckan som kammarrätten fattade sitt beslut och gick på regionens linje. "Domen var enhällig", skriver Region Dalarna i pressmeddelandet och menar att den är principiellt viktig.

– Genom laglighetsprövningen har kammarrätten klargjort att regionens beslut inte stred mot vare sig grundlagen, den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna eller någon annan lagstiftning, skriver regionens chefjurist i pressmeddelandet Lena Jönsson.

– Den klargör också att ett krav på uppvisande av vaccinationsbevis inte är att jämställa med ett krav på att den enskilde ska vaccinera sig.

Numera är kravet från regionens sida helt borttaget.

Klart: Krav på vaccinstionsbevis tas bort helt

Regionstyrelsen har beslutat att slopa vaccinationsbevis för nyanställda, praktikanter och uppdragstagare i Region Dalarna.

Befintliga medarbetare har sluppit kravet sedan den 30 maj i år.

"Vaccination mot covid-19 ger ett gott skydd mot svår sjukdom men ett otillräckligt skydd mot smittspridning. För att förhindra smittspridning inom hälso- och sjukvården är andra smittskyddsåtgärder viktigare än vaccination. Därmed föreslås att kravet på uppvisande av vaccinationsbevis tas bort i sin helhet", lyder beslutet.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Anna • Jag jobbar i borlänge hemtjänsten hos oss använder vi bara hos brukarna 2 meter munskydd ska det inte gälla oss också hela dagen

Ove i Borlänge • Har använt munskydd i 3 år. Tagit alla sprutor. Tyvärr har folk levt det senaste året som att covid är över.. Så nu ser vi konsekvenserna.... 🎅

Fortsatt ökning av smittade i covid-19 i Dalarna

Smittskyddsenheten vid Region Dalarna ser den 15 december att antalet insjuknade i corona fortsätter att öka i de flesta dalakommunerna.

– De som testas just nu är patienter och brukare inom regional- och kommunal vård och omsorg, samt vård- och omsorgspersonal i Dalarnas kommuner, säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare på regionen.

Ser en tendens

Statistiken från de senaste dagarna finns däremot inte dokumenterade ännu.

– Men tendensen är att det är en fortsatt ökning, säger Fredrik Rücker.

Gått upp sedan v 48

Ett exempel från Region Dalarnas siffror är att det var 156 sjuka under vecka 39 i Dalarna, alltså för drygt tio veckor sedan. Till skillnad från 515 personer under vecka 49 (förra veckan).

Det var under vecka 48 som antalet sjukdomsfall ökade och kurvan har sedan dess gått uppåt.

På bara en vecka (från vecka 48 till 49) har det rapporterats in 164 fler fall av covid-19 i Dalarna, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten

Krav på munskydd återinförs för vårdpersonal

Ökad smittspridning av covid-19, influensa och RS-virus gör att Region Dalarna från med 12 december återinför kravet på munskydd för vårdpersonal.

– Det vi är mest oroliga för är covid 19, men det här begränsar smittspridningen av influensa och RS-virus också, säger smittskyddsläkare Fredrik Rücker.

Vårdpersonal på vårdinrättningar, på särskilda boenden och hemtjänstpersonal ska tills vidare bära munskydd hela tiden på jobbet.

– Förhoppningen är att det här ska minska risken att bli smittad och motverka högre sjukfrånvaro hos personalen, säger Fredrik Rücker.

Sedan i somras har Region Dalarna haft policyn att den som arbetar mindre än två meter från en patient ska ha munskydd. Det kravet skärps alltså nu.

Krav på vaccinationsbevis i Region Dalarna kan tas bort 

Snart kan kravet på att visa upp vaccinationsbevis i samband med nyanställning inom Region Dalarna tas bort. Det meddelade regionstyrelsens ordförande Elin Norén på måndagens regionfullmäktige.

I samband med att regionstyrelsen sammanträder den 19 december kommer det att läggas ett förslag som innebär att nyanställda, de som tar uppdrag, och de som gör praktik inom Region Dalarna slipper visa upp bevis på vaccination mot covid-19.

– Bakgrunden är att vaccination mot covid-19 fortfarande ger gott skydd mot svår sjukdom, men inte mot smittspridning, sa Elin Norén på regionfullmäktige.

Norén hänvisar till att viruset förändrats och att det finns mer effektiva sätt att minska smittspridning.

– När viruset nu muterat och smittspridningsmekanismen förändrats är det andra smittspridningsåtgärder som är viktigare, säger hon och pekar på åtgärder som att hålla avstånd, använda munskydd, och stanna hemma och testa sig vid symtom som skulle kunna vara covid-19.

Region Dalarna rekommenderar ändå att både personal och allmänhet fortsatt vaccinerar sig, för att minska risken för svår sjukdom.

Eva • Hej! Jag tycker det skulle vara bra om ni daterar när varje inlägg skrivs..Det är svårt att gissa sig till när "just nu ökar antalet inläggningar..." är.

Tack så mycket för din feedback! Datumet försvinner när vi fäster ett inlägg högst upp, men då ska vi vara tydligare med datumangivelser i texten!

Alla som är 65 år och äldre, eller tillhör riskgrupp rekommenderas påfyllnadsdos

– Det är viktigt att de grupper som löper större risk för allvarlig sjukdom tar en påfyllnadsdos mot covid-19 om det gått mer än fyra månader sedan föregående dos, oavsett antalet tidigare givna doser, säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare, till Region Dalarna.

Antalet inläggningar ökar

Äldre personer och personer med immunbrist får inte lika starkt och långvarigt skydd av vaccinationerna som yngre personer. De är därför utsatta för ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.

– Just nu ökar antalet inläggningar på grund av covid-19 något och vi kan se att de flesta som behöver sjukhusvård inte tagit en påfyllnadsdos under hösten, säger Fredrik Rücker, till Region Dalarna.

Coronaviruset i Dalarna

Här rapporterar vi om det senaste som berör dig i Dalarna, och vill även få höra hur du påverkas av händelseutvecklingen. Skriv i vår chatt!

Här hittar du alla våra artiklar om coronaviruset och vaccinationen i Dalarna:

Den samlade rapporteringen om coronaviruset i Dalarna

Vanliga frågor och svar hittar du här:

Guide: Här besvaras de vanligaste frågorna om coronaviruset

Corona – så ser det ut i din kommunMånga svar finns hos myndigeheterna:

Folkhälsomyndigheten samt Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC).Folkhälsomyndigheten hänvisar allmänna frågor till informationsnumret 113 13.

Senaste om: Coronaviruset i Dalarna