Här är förslaget på gränser till den nya nationalparken. Foto: SVT Design

Nya nationalparken: Så kan den bli

Uppdaterad
Publicerad

Det är ännu inte säkert att det överhuvudtaget blir en nationalpark i området kring Sylarna och Helags, men så här ser förslaget ut.

LÄS OCKSÅ: Ny nationalpark: Bara för turister

Området som kan komma att bli nationalpark i västra Jämtlandsfjällen sträcker sig från Vålådalen i öster till norska gränsen i väster och omfattar Sylarna och Helags. Ett område på drygt 225 000 hektar eller knappt sex gånger fyra mil.

Det område som kan komma att bli nationalpark är dubbelt så stort som dagens naturreservat i Vålådalen och skulle bli den andra nationalparken i länet efter Sonfjället.

Därför bildas en nationalpark

Nationalparkerna ska trygga naturens mångfald och ge besökare möjlighet att uppleva och njuta av naturen. I en nationalpark är naturen skyddad och får inte exploateras. Det innebär att vi sparar ett naturarv åt oss och kommande generationer. Nationalparkerna bevarar helt enkelt ett urval av unika landskap som tillsammans bildar en helhet över landet. Parkernas natur är storslagen eller särpräglad och har höga värden.

Vad kan nationalparken tillföra?

En nationalpark lockar många människor till naturupplevelser och får ofta stor uppmärksamhet nationellt och internationellt. En nationalpark innebär uppmärksamhet för trakten, kommunen, länet och Sverige. Och den är, på många sätt, en tillgång för bygden.

Utgångspunkten för en nationalparksbildning enligt Miljöbalken, är att bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick. Det innebär att nedan beskrivna grunden utgår från vilka naturvärden som är kända och finns i området idag. Andra värden som också är viktiga att slå vakt om i en eventuell framtida nationalpark såsom möjligheter till friluftsliv/naturturism och renskötsel framförallt beskrivs i andra kapitel i förstudierapporten. Kulturvärden i området beskrivs översiktligt men de är också av vikt att bevara för framtiden.

Den föreslagna nationalparken Vålådalen-Sylarna-Helags, som är den andra i Jämtlands län

(efter Sonfjället), är belägen i den centrala delen av länets fjällvärld. Den gränsar mot Norge i väster och omfattar ungefär ett område som är knappt sex gånger fyra mil stort. Områdets östra del – Anaris -Vålådalen-Bunnerfjällen är avsatt som naturreservat. Marken ägs av Staten genom Fastighetsverket, mindre delar av bolag och enskilda. Det föreslagna nationalparksområdet areal uppgår till ca 225 000 ha varav ca 2203 000 ha land och ca 4 700 ha vatten. 

(källa: Naturvårdsverket och länsstyrelsen)

Så bildas en nationalpark

Så bildas en nationalpark:

Nationalparksplanen är utgångspunkten för arbetet. Information och dialog med lokala aktörer löper som en röd tråd genom hela arbetet. Delaktighet gör att nationalparken får en bättre utformning.

1. Förstudie

    Diskussioner mellan kommuner, länsstyrelser och Naturvårdsverket startar.

    Området kartläggs. Vad tycker lokalbefolkning, företag och organisationer om en nationalpark i området? Hur används området idag?

Om aktörerna är övervägande positiva, tar Naturvårdsverket ett beslut att starta en process för att bilda nationalpark. Det sker efter diskussioner med kommunerna och länsstyrelsen i området.

Nationalparksprocessen i Jämtland : En förstudie är gjord och en remissrunda har därefter genomförts. Beslut har fattats att gå vidare till fas 2.

2. Förberedelse inför att bilda nationalpark.

    En projektplan arbetas fram.

    Styr-, arbets- och referensgrupper bildas.

    Områdets naturvärden inventeras och fakta samlas in.

    Ett förslag till vilka markområden som bör finnas med i nationalparken arbetas fram.

    Naturvårdsverket förhandlar med markägare om att köpa eller byta marken inom nationalparkens gränser.

    Syfte, föreskrifter och skötselplan för nationalparken arbetas fram.

    En plan för anordningar för friluftsliv arbetas fram, exempelvis entréer, nya vandringsleder, rastplatser, informationsanläggningar.

    Förslagen skickas på remiss till berörda aktörer som kan komma med synpunkter.

Om svaren på remissen är positiva föreslår Naturvårdsverket regeringen/riksdagen att bilda nationalpark.

3. Beslut om nationalpark

    När alla förberedelser är klara föreslår Naturvårdsverket regeringen att bilda nationalpark.

    Regeringen föreslår riksdagen att bilda nationalpark

    Riksdagen beslutar att nationalparken får bildas

    Regeringen beslutar om syfte, avgränsning och förordning för nationalparken.

    Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter och skötselplan.

Om regeringen, riksdagen och Naturvårdsverket beslutar om nationalpark startar arbetet med invigning av nationalparken.

4. Invigning av nationalparken

Information och dialog med lokala aktörer.

5. Skötsel av nationalparken

    Länsstyrelsen eller utsedd organisation sköter nationalparken utifrån skötselplanen.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Nationalpark i Jämtland

Mer i ämnet