stort äldre trähus på lastbilstort äldre trähus på lastbil

Stadsomvandlingen i Kiruna

Hela Kiruna flyttas 3 km österut till Tuolluvaara för att ge plats åt gruvans expansion. Det är ett unikt projekt riva upp en hel stad för att sätta ned den på en ny plats.

237 artiklar