Foto: TT/Arkiv

Drogmissbruket – så är situationen där du bor

Uppdaterad
Publicerad

Stora problem med blandmissbruk, psykiskt sjuka personer som missbrukar och allt yngre patienter. SVT Nyheter har frågat samtliga landsting i landet om missbrukarna de möter, om antalet ökat eller minskat, om de har märkt av nya patientgrupper och vilken slags narkotika som är det största problemet just nu. Så här svarar ditt landsting.

Region Norrbotten

Fler personer får substitutionsbehandling för opiater. Då kan en slutsats vara att fler än tidigare missbrukar opiater som exempelvis heroin och morfin. Fler unga personer söker också vård för sina missbruk än tidigare.

”Missbruk sker i allt yngre åldrar och man ser även en förskjutning att det är mer kvinnor eller tjejer som påbörjar missbruk än tidigare”, skriver Birgitta Boqvist, verksamhetsstrateg Region Norrbotten.

Region Gävleborg

För drogrelaterade diagnoser bland vuxna är bilden att missbruket ökat sedan år 2000 samt att missbruket kryper ned i åldrarna. 

”De unga vuxna vi möter har börjat tidigt, det vill säga mellan 12- och 14-årsåldern. Samt att dessa ofta gått på BUP, haft skolproblem, skolvägran, utan att någon fångat upp det exempelvis genom drogtest”, skriver Katarina Hermansson”, läkare vid familjehälsan i regionen.

Region Östergötland

Antalet patienter vid beroendeklinikerna har ökat i hela regionen. I exempelvis Norrköping har antalet öppenvårdsbesök ökat med 26 procent, läkarbesöken har ökat med 45 procent och beläggningen på slutenvård har ökat med 28 procent från 2015 till 2016. De ensamkommande flyktingbarnen är en ny patientgrupp. Över hela länet är cannabis och olika nätdroger ett problem.

”Opiater och opioider är ett stort problem i hela regionen men framför allt i den östra länsdelen”, skriver Mats Mellqvist, avtalsansvarig.

Foto: TT

Västerbottens läns landsting

Enligt smittskyddsläkaren Stephan Stenmark, finns indikatorer på ett ökat missbruk totalt sett  och den vanligaste åldern för Hepatit C diagnos i Västerbotten är låg, 21 år. Bland personer som injicerar är amfetamin det största problemet i just nu.

Landstinget i Västernorrland

I Västernorrland upplever psykiatrin att fler yngre personer har ett mer destruktivt och avancerat missbruk än tidigare och att en stor andel personer med narkotikaproblem är blandmissbrukare.

”Polisen ser flera ungdomar i 14-15 års ålder som håller på med narkotika nu jämfört med för några år sedan. Om det är en trend eller några enstaka ungdomar är svårt att svara på ännu”, skriver Lena Lindgren, utredare vid Landstinget Västernorrland.

Region Gotland

På Gotland  förekommer alla typer av känd narkotika och absolut vanligast är cannabis  följt av olika former av narkotikaklassade läkemedel. Enligt Ragnar Östermark, enhetschef för beroendeenheten är blandmissbruk mycket vanligt.

”Vi ser idag allt fler relativt unga personer med mycket svåra problem. Vi iakttar också en allt mer uttalad samsjuklighet där psykiska problem i kombination med missbruksproblem blir allt vanligare”, skriver Ragnar Östermark.

Region Västmanland

2012 konstaterades att 267 personer i länet missbrukade, det finns ingen senare kartläggning, enligt hälso-och sjukvårdsdirektören Ann-Marie Svensson som också skriver att antalet patienter med Hepatit ökar.

Region Kalmar

Här gör psykiatrin bedömningen att  antalet missbrukare har ökat något i norra länsdelen. En ökning som är märkbar i samband med de musikfestivaler som förekommer i länet.

”Missbruk av framför allt cannabis i yngre åldrar ökar. Psykiatrin upplever också en ökning av läkemedelsmissbruk”, skriver Rolf Asmundsson, pressekreterare.

Landstinget Dalarna

I Dalarna  är det stora skillnader i länet på vad som missbrukas. De har de sett en ökning av missbruket, framför allt att det börjar allt tidigare och att missbrukarna blandar med det de kommer över.

”Missbruket startar allt tidigare och vi ser avancerade missbrukare vid 20 års ålder”, skriver Mats Carlsson, verksamhetschef vuxenpsykiatrin.

Region Kronoberg

Beroendevården i Kronoberg möter många samsjuka patienter, det vill säga de som har någon slags psykiatrisk diagnos ihop med ett missbruk/beroende.

”Vi har vår största grupp patienter födda på 80-talet och så har det sett ut de senaste åren.  Vi ser dock en ökning av yngre, det vill säga födda på 90-talet”, skriver Stefan Ahlrik, pressekreterare

Landstinget i Värmland

Cannabis är det mest använda preparatet i Värmland. Blandmissbruk av opioider och bensodiazepiner är det som resluterar i mest vårdinsatser och amfetamin är det preparat som förorsakar mest psykotiska tillstånd där slutenvård krävs.

”Polisen uppger att de hittar mer kokain i Karlstad idag än tidigare, men jämfört med cannabis är det få som använder kokain”, skriver Åsa Lövenberg, utredare vid Landstinget Värmland.

Landstinget Sörmland

Andelen patienter som enbart missbrukar alkohol minskar och en större andel personer är blandmissbrukare, dessutom har tablettmissbruket ökat. Inom regionen har de också märkt av kliniskt påverkade personer där tester inte gett något utslag och därför ställer de sig frågan om patienter har använt nya varianter av centralstimulerande som inte syns vid screening.

Stockholms läns landsting

Här har de märkt av en ökning av heroin. Landstinget kan inte svara på om antalet missbrukare har ökat eller minskat.

Landstinget Blekinge

I Blekinge har antalet missbrukare ökat, framför allt de som är beroende av oxikodon, fentany, tramadol och gruppen lugnande medel.

”Missbruket av smärtstillande tabletter (oxikodon, tramadol) och fentanyl finns mer i åldersgruppen 18 – 25 år”, skriver Peter Valverius, överläkare länsgemensam psykiatri landstinget Blekinge.

Region Skåne

I Skåne är upplevelsen att antalet personer med komplicerad beroendeproblematik har ökat de senaste åren. Antalet personer med missbrukar har minskat totalt sett, men de som missbrukar missbrukar mer.

”Vi har sett en förändring avseende drogbruk. För 20 år sedan injicerade man mer uppdelat antingen amfetamin eller heroin, medan man numera använder flera andra substanser”, skriver Klas Andersson, pressekreterare.

Region Jönköping

Här är beroendevårdens upplevelse att antalet missbrukare har ökat som en konsekvens av ökad tillgänglighet på droger.Vården har också kommit i kontakt med en ny patientgrupp.

”En grupp som är ny eller som man i alla fall ser mer av är de som har en annan psykiatrisk diagnos (tex ADHD/ADD) i botten och som halkar in i ett missbruk efter en tillfällig opioidbehandling för smärta, tex i samband med en skada. Dessa skiljer ut sig genom att ofta vara socialt välfungerande trots sitt missbruk, ibland med hjälp av LARO”, skriver Malin Bengnér, smittskyddsläkare.

Region Örebro län

Bland de som kommer i kontakt med beroendevården i länet har de skett en ökning av missbruket av opioider, fentanyl och cannabisprodukter. Verksamhetschefen Åsa Magnusson berättar också att det skett en ökning av blandmissbruket och att antalet överdoser ökat.

Region Jämtland Härjedalen

Här förekommer blandmissbruk i större utsträckning nu jämfört med för 10-15 år sedan. Och missbruket av nya psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger har eskalerat de senaste åren. Antalet som har kontakt med beroendeenheten har varit samma under flera års tid. 

”Men man ska vara medveten om att vi inte kommer i kontakt med alla med missbruksproblem, skriver Kristoffer Edholm”, enhetschef beroendeenheten.

Region Halland

I Halland är cannabis och opiater de största problemet nu. Här misstänker de att fler missbrukar.

”En försiktig bedömning är att det ökar”, skriver Maria Hvidberg-Müller på kommunikationsavdelningen.

Västra Götalandsregionen

I en utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin från 2014 beräknades antalet tunga narkomaner i regionen vara omkring 5.000 (8.000 i värsta scenariot). Hur läget är nu 2017 är svårt att svara på enligt Malin Camper, regionutvecklare.

”Svår fråga, problematiskt område vad gäller statistik i vår patientdatabas. Vi når nog bara toppen av ett isberg i våra verksamheter”, skriver Malin Camper.

Region Uppsala

I region Uppsala  har de inte märkt av några nya patientgrupper, enligt svaret från Charlotte Löfgren, kommunikatör. Hon skriver också att amfetamin är det största problemet i regionen just nu.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.