Läs Jehovas vittnens svar

Uppdaterad
Publicerad

Här nedan ses svaren på några av de frågor som ställts till Jehovas vittnen under Tvärsnytts granskning.

”Varför har ni lämnat det svenska högkvarteret? (Även Norge och Island som jag har förstått det, finns det fler i Europa, världen?) . Varför till Danmark?

Som Jehovas vittnen gör vi ingen skillnad på var olika avdelningskontor ligger i världen. Det primära för oss är att det fungerar rent praktiskt. Senaste årens utveckling av internet och kommunikation har gjort det lättare att arbeta över landsgränserna. Vid en genomgång av detta i Skandinavien kom man fram till att Danmarks huvudkontor passade bäst för vår verksamhet och kunde användas för hela Skandinavien. Översättning av litteratur m.m. är kvar i respektive länder för att hålla språken vid liv.

Trossamfundet i Sverige och de lokala församlingarna äger ca 200 fastigheter. Dessa säljs, köps, byggs, renoveras m.m. beroende på behov över tid. Som internationell organisation bygger vi tusentals Rikets salar varje år och pengarna används där de behövs i hela världen. Eftersom Jehovas vittnen är en enad internationell organisation vill vi nämna att vi har under de senast 15 åren byggt ca 30 000 Rikets salar i världen och det byggs fler och fler varje år. Världen idag är splittrad, inte minst inom samma trossamfund. Jehovas vittnen ser sig själva som en familj som använder sina resurser där de behövs bäst och inte där de som tjänar mer och har det bättre än de som tjänar mindre.

Varför flyttas världshögkvarteret från Brooklyn?

Flytten från Brooklyn sker för att man bygger en ny stor anläggning i Warwick och du finner mera intressanta detaljer i följande länk på vår hemsida (http://www.jw.org/sv/nyheter/nyheter-efter-omr%C3%A5de/nordsydamerika/usa/film-jehovas-vittnen-f%C3%B6rs%C3%A4ljning-brooklyn-flytt/). Vår årsredovisning finns publicerad och där kan du finna de ekonomiska uppgifter som du behöver. Vi tror att du kanske blir besviken eftersom årsredovisningen inte kommer att ge stöd för tanken som dina källor försökt förmedla till dig om att Trossamfundet lider pengabrist.

Hur många fastigheter har ni sålt i Sverige de senaste åren? Hur många har ni kvar? Varför har ni sålt? Hur mycket pengar handlar det om?

Vår årsredovisning finns publicerad och där kan du finna de ekonomiska uppgifter som du behöver. Vi tror att du kanske blir besviken eftersom årsredovisningen inte kommer att ge stöd för tanken som dina källor försökt förmedla till dig om att Trossamfundet lider pengabrist.

Hur kom Den världsvida Orden till och vad är syftet?

Den världsvida orden har existerat mycket länge och är inte någon ”hemlig” orden. I Sverige har den funnits sedan början på 1900-talet. Jag har en kort film på 3 minuter som visar att den har t.ex. funnits i Frankrike sedan 1931 och att situationen är densamma i hela världen. (Jag försökte skicka med detta mail men den var på 40 MB och gick inte skicka med som bilaga men kan lägga det på dropbox om det är av intresse).Orden finns omnämnd i trossamfundets stadgar och är inte någon ny företeelse. (Det är värt att lägga märke till tidpunkten när filmen är gjord då förstår man att den inte är gjord av okänd anledning under senare åren som vi antar att dina källor försökt förmedla till dig.)

Varför är det viktigt för er att slippa betala skatt?

Det viktiga för oss är inte att slippa betala skatt utan att vi inte ska diskrimineras. Jehovas vittnen är kända för att de uppmanar sina medlemmar att betala den skatt som staten kräver. Den här situationen handlar inte om de över 22 000 Jehovas vittnen som finns i Sverige utan handlar om de som tillhör ”Den världsvida Orden av Jehovas vittnen i särskild heltidstjänst”.

Det finns idag inte mindre än 16 ordnar i Sverige som är skattebefriade för att Skatteverket har bedömt deras verksamhet som icke kommersiell och bedrivs i form av klosterliknande hushåll. Jehovas vittnens orden har exakt samma situation och därför är det diskriminering att behandla deras orden annorlunda utan godtagbara skäl. I en aktuell dom som involverar Jehovas vittnen meddelade Högsta förvaltnings­domstolen i mål nr 4496-12 den 8 november 2013 följande:”Europadomstolen har även funnit att om en stat tillhandahåller erkända religiösa samfund vissa förmåner, såsom lindrigare beskattning, medför det krav på neutralitet som följer av artikel 9 att alla religiösa samfund som så önskar ska ha samma möjlighet att ansöka om erkännande för de aktuella förmånerna, samt att staten måste tillämpa relevanta kriterier på ett icke diskriminerande sätt (Religionsgemeinschaft der Jehovas Zeugen m.fl. mot Österrike, dom den 31 juli 2008, p. 92; jfr även dom meddelad av Förbundsrepubliken Tysklands författningsdomstol den 19 december 2000 i mål nr 2 BvR 1500/97). (Understruket av oss.)”

Vid olika tillfällen har Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna erkänt den speciella religiösa karaktär som kännetecknar Betel och medlemmarna av Orden. Så till exempel förklarade domstolen i fallet Association Les Témoins de Jéhovah v. France:”Moreover, the members of Bethel, a religious community, depend on appellant for a place of worship, the possibility to accomplish their exclusively religious ministry and a place to live. It refers to a decision of the Paris Administrative Court dated 28 March 2007, which recognised the religious nature of the Bethel members’ activities: “the relationship as subordinates into which enter the Jehovah’s Witnesses who are permanent members of Bethel flows essentially from a spiritual adherence to their community and not from a business relationship, even if an occupation is involved, ...” and which it considers in line with the judgment of Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia (no. 302/02, § 120, ECHR 2010).” [Understruket av oss.] (Association Les Témoins de Jéhovah v. France, no. 8916/05, § 45, 30 June 2011)

I det ovan nämnda avgörandet hänvisade domstolen till följande förklaring i fallet Jehovah’s Witnesses of Moscow:”Jehovah's Witnesses who carried out religious service at the Bethel community centre were not employees of the centre but unpaid volunteers. For that reason, the provisions of labour law relating to standard working hours, paid holidays and professional orientation were not applicable to them, as they did not work there for material gain.”[Understruket av oss.] (Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia, no. 302/02, § 120, 10 June 2010)

En italiensk domstol kom fram till samma slutsats när den granskade situationen för enskilda personer som tjänar vid Betel i Italien:

A) that the relation existing between the parties is not referable to a model of dependent employment as contemplated and regulated by our legal system, in that applicability of the case to employment rights is completely lacking, as most of the work done must be considered religious activity (and as such, is not subject to remuneration).

B) The services voluntarily offered by the plaintiffs must be considered unpaid, inasmuch as they were carried out “religionis causa,” for the realization of the purpose of worship of the Christian religion of Jehovah.” [Understruket av oss.] (Necosia v. WT, Office of the Circuit Praetor, Employment Section, Reg. Gen No. 94447/93, 12 August 1996).

I Grekland lade regeringen likaså märke till det grekiska Betels religiösa karaktär i en officiell förordning:”We noted carefully that, in accordance with the rules of your creed which is a known religion, your facilities at Maroussi, 77 Kifissias avenue, is a sacred and consecrated place, dedicated to the worship of God. … Such facilities are called Bethel, i.e. “House of God” and are the place of residence, under the rules of an organized common religious life, persons whose sole mission is religious life. ... Concerning the matter of imposition of restrictions or obligations on the ownership of the facilities that belong to known religions, which include your facilities at Maroussi, 77 Kifissias avenue, our department believes that they are possessions beyond transaction, not subject to any restriction or obligation, since they are intended to serve religious purposes…” [Understruket av oss.]

I Tyskland bekräftade ”The Senate Departement of Finance” att ersättningar som erhållits av medlemmar i Orden inte utgör en skattepliktig inkomst.

I Schweiz anger ”Luzerner Steuerbuch Bd” att när medlemmar i en religiös orden arbetar på uppdrag av orden, ska detta anses vara en aktivitet inom orden, och avsättningar som görs inom orden ska inte vara taxeringsbar inkomst. Denna tolkning ska även vara tillämplig i jämförbara organisationer.

De ovannämnda likartade beskrivningarna av Betel, formulerade av Europadomstolen, den italienska domstolen och Greklands regering, är lika tillämpliga på Jehovas vittnens Betelanläggningar över hela världen, inklusive Betel i Sverige. Dessutom är Tyskland och Schweiz bara två exempel på den allmänna situationen i Europa, som visar att stöd till medlemmar i religiösa ordnar inte ska anses vara skattepliktig inkomst.

Att vi i ett land som Sverige behandlar en religiös minoritet som Jehovas vittnen på ett diskriminerande sätt är något som inte bör accepteras eller tolereras av någon och inte minst den svenska regeringen. Om vi accepterar att Jehovas vittnen diskrimineras idag så kommer vi att acceptera att andra blir det imorgon.

Varför vill ni ha statsbidrag?

Om du jämför de man får som statsbidrag med Trossamfundets årliga donationer kommer du att förstå att det här inte är fråga om pengar utan snarare är det fråga om att Trossamfundet inte vill bli diskriminerat i jämförelse med andra Trossamfund. I Sverige har statsbidrag blivit den stämpel som staten och andra använder för att erkänna att ett Trossamfund är seriöst. Jehovas vittnen utför samhällsnyttig verksamhet som förtjänar ett sådant erkännande.

För övrigt vill vi nämna att Jehovas vittnen publicerar litteratur på mer än 600 språk i hela världen och dessa ökar för varje år. Bland dessa finns det många språk som andra skulle säga att det är slöseri med pengar att översätta till dessa språk men Jehovas vittnen tror att alla människor ska ha samma möjlighet att få litteratur på sitt språk.

För övrigt hänvisar vi till vår hemsida jw.org

Juridiska avdelningen

Trossamfundet Jehovas vittnen

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.