Montage. Foto: SVt/TT

Så tycker Norrköpings partier om vindkraftsplanerna

Uppdaterad
Publicerad

Företaget Holmen har planer på att bygga vindkraftverk i norra Östergötland. Men just byggandet av vindkraft blir ibland en kontroversiell fråga – inte minst för de boende i området. Så här tycker Norrköpings partier om den tänka etableringen enligt en enkät SVT Nyheter Öst skickat ut.

• Centerpartiet:

– Centerpartiet är i grunden positiva till vindkraft då det är av stor vikt att få fram miljövänlig energi även i vårt område. Vi har däremot inte ännu tagit ställning till de specifika områdena utan kommer att diskutera dem den närmaste tiden. Vi ska även delta på Holmens samråd för att få mera info, svarar Karin Jonsson (C).

Holmens vindkraftsprojekt

• Vänsterpartiet:

–Vänsterpartiet Norrköping är mycket positiva till vindkraft och självklart också Holmens föreslagna jättesatsning. Anledningen är att klimatförändringarna är ett av det största hoten som vårt moderna samhälle står inför. Stora delar av de vindkraftsparker Holmen vill bygga ligger inom den mark som kommunen pekat ut som lämplig för vindkraft men delar ligger också i områden som kommunen inte pekat ut eller nära skyddsvärda områden.

När diskussionen och den politiska processen fortsätter är det ju fullt möjligt att vi kan komma att ha synpunkter på exakt placering och vägarna som krävs för att uppföra vindkraftverken. Men i grunden är vi som sagt sagt för det här förslaget, svarar Niklas Lundström (V).

• Kristdemokraterna:

– Vårt parti har inte hunnit diskutera denna etablering än. Det är en fantastiskt stor satsning Holmens gör. Generellt är vi positiva till vindkraft men måste få en djupare bild av konsekvenserna för natur, boende och näringsidkare i området innan vi kan uttala oss i frågan. Men jag hoppas att åtminstone delar av planerna kan bli verklighet, svarar Eva-Britt Sjöberg (KD).

• Socialdemokraterna:

–Vi Socialdemokrater är positiva och beklagar därför att vår kommun är en vit fläck på Sveriges vindkraftskarta. Dessutom behöver vi mer lokalt producerad el för att minska sårbarheten vid hög belastning. Självklart måste vi samtidigt ha stor respekt för att verkens planering noga måste övervägas. Men i den avvägningen måste vikt läggas vid behovet av omställning till förnybar el, svarar Lars Stjernqvist (S).

• Sverigedemokraterna:

När det gäller etablering av miljöfarlig verksamhet som vi anser att stora vindkraftverk utgör, för det med sig betydande lokala konsekvenser som fördärvande av natur- och kulturvärden, samt estetiska och landskapsmässiga värden. Har man dessutom bostadsfastigheter nära vindkraftsverken finns även risk att drabbas av negativa hälsoeffekter.

Vi kommer att följa planeringen och informationen angående byggandet av en stor vindkraftspark i Östergötland, och kommer fortlöpande att framföra våra synpunkter. Därefter kommer vi att göra ett slutgiltigt ställningstagande i frågan, svarar Benny Sellborn (SD).

• Moderaterna:

– Norrköpings kommun liksom vi moderater håller just nu på att ta fram en beredningsprocess för de frågeställningar som kommunen kommer ställas inför. Holmens planer på vindkraftsparker är ännu inte ett kommunalt ärende.

Det är alldeles för tidigt i processen för att kunna uttala någon åsikt och det är ett omfattande arbete att sätta sig in i vad Holmens planer skulle innebära. 

Vindkraftsetableringar väcker alltid känslor samtidigt som elförsörjningen är en allt viktigare fråga. Det är många intressen som ska vägas samman och vi kommer vara aktiva i arbetet framåt, svarar Sophia Jarl (M).

Liberalerna:

– Liberalerna är för en grön omställning av energiproduktionen. Vi ser också ett stort behov av lokal elproduktion i södra Sverige. Därför är det positivt att näringslivet vill investera i grön elproduktion här i Norrköping, som kan trygga jobb och företagande långsiktigt.

Samtidigt måste varje vindkraftsprojekt utvärderas utifrån platsen. Därför börjar vi med att lyssna in de boende samt företag och föreningar i området. Jag har deltagit i samråd och gjort platsbesök i Sörsjöns friluftsområde, och vi har flera platsbesök på gång under november. Det blir min startpunkt.

När Holmen lämnar in sin ansökan under 2021 får vi se hur det slutliga förslaget faktiskt ser ut! Jag hoppas att det är utformat på ett sätt så att kommunen kan tillstyrka det, svarar Reidar Svedahl.

• Miljöpartiet:

– Vi ser naturligtvis positivt på vindkraft och vi har länge kämpat för att få etableringar också i Norrköping.

Dessa ska dock placeras på lämpligast möjliga platser. Det är mycket att tänka på inför placeringen. Djur och natur. Rekreation och bostäder. Jag är tämligen säker på att länsstyrelsen har full pejl på allt detta när de ger tillstånd.

Ingen kan föreslå vindkraft på mark man inte äger. Det gäller också för Holmen. De har pekat ut tre möjliga områden på sin egen mark. De har också angett ett mycket stort antal verk.

Jag tror vi kan vara ganska säkra på att det inte kommer att bli så många, och jag är också ganska säker på att det inte kommer att byggas i skyddsvärda områden. Det är mycket bra att Holmen vill ställa om till hållbar energi, men jag är också relativt säker på att de inte har några planer på att förstöra för djur, natur eller människor.

Det är lite tröttsamt att ständigt få kämpa för ett energislag som är fossilfritt och bra, som alla vill ha, men ingen vill ha inom syn och hörhåll, svarar Mia Sköld (MP).

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Holmens vindkraftsprojekt

Mer i ämnet