Araby ska inte längre klassas som ett särskilt utsatt område på polisens lista. Foto: Kajsa Oscarson

Araby i Växjö klassas ner på polisens lista – inte längre särskilt utsatt område

Uppdaterad
Publicerad

Araby i Växjö ska  inte längre klassas som ett särskilt utsatt område. SR Ekot berättar idag att området i Växjö klassas ner på polisens lista, från den allvarligaste kategorin till ett lindrigare riskområde.

Sedan 2015 listar polisen de områden i Sverige där kriminella har en särskild inverkan. Listan delas in i tre kategorier, från den lindrigaste kategorin ”utsatt område”, sedan kommer ”riskområde”, och sedan den allvarligaste kategorin ”särskilt utsatt område”.

Araby i Växjö har i flera år funnits med i den allvarligaste kategorin ”särskilt utsatt område”, men klassas nu enligt Ekots uppgifter ner till till kategorin under, ”riskområde”.

Araby som utsatt område

Fördelning av polisresurser

Syftet med polisens lista är att kunna fördela resurser i arbetet mot organiserad brottslighet i Sverige, men också för att öka medvetenheten om var i landet det finns problemområden.

Polisen vill inte kommentera de enskilda områdenas utveckling för SR Ekot, men bekräftar de övergripande förändringarna i listan.

– Genom att vi ser en positiv utveckling i de utsatta områdena så ser vi att det finns god förhoppning att tillväxten till kriminella miljöer kommer att minska. Men det är naturligtvis ett långt och gediget arbete som kvarstår, säger Linda H Staaf, chef för polisens underrättelsetjänst till SR Ekot.

Fakta: Polisens definition av utsatta områden

Utsatt område

Ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället.

Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som:

  • offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man
  • narkotikahandel som bedrivs öppet
  • ett utåtagerande missnöje mot samhället
  • Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen. Läget anses vara allvarligt.

Riskområde

Ett område som uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte når upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Läget är dock så alarmerande att det finns en överhängande risk att området riskerar att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in.

Särskilt utsatt område

Ett geografiskt avgränsat område som kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag, vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området.

Ett särskilt utsatt område inbegriper även i viss mån:

  • parallella samhällsstrukturer
  • extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt
  • fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter
  • personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden
  • en hög koncentration av kriminella

En ytterligare försvårande uppgift är om det ligger andra utsatta områden i nära anslutning till ett särskilt utsatt område. Då finns det risk för samverkan mellan kriminella personer eller nätverk inom områdena. Läget anses vara akut.

Källa: Polismyndigheten.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Araby som utsatt område

Mer i ämnet