Lokalpolisområdeschef Jonas Eek ser en positiv utveckling på Araby. Foto: SVT

Trots dödskjutning nyligen – polisen ser ett tryggare Araby

Uppdaterad
Publicerad

För ett par år sedan skakades Araby i Växjö av upplopp och stenkastning mot blåljuspersonal. Men ett målmedvetet arbete mot bland annat öppen narkotikahandel och kriminella nätverk har gjort området tryggare anser polisen, detta trots en dödsskjutning nyligen.

– Vi har sett en positiv utveckling på Araby sedan 2019, säger lokalpolisområdeschef Jonas Eek, som samtidigt betonar att området fortsatt ses som ett riskområde.

– Vi hade en jättetråkig utveckling 2014- 2015 med våldsamma upplopp, våld mot poliser och myndighetspersoner i området. Vi fick ändra vår taktik och målmedvetet arbeta med detta, säger Jonas Eek.

Positiv utveckling i området

Araby har de senaste åren varit ett av Sveriges ”särskilt utsatta områden”, som är den allvarligaste kategorin på den lista som polisen har över områden där kriminella har en särskild inverkan.

Araby som utsatt område

Enligt polisen kan nu området klassas ner till ett så kallat ”riskområde”.

– Vi har sett en positiv utveckling på Araby sedan 2019 och att myndighetsutövning i området har förändrats. Vi har skapat ett tryggare område för de som bor i där. Det är ett uthålligt och målmedvetet arbete, säger Jonas Eek.

Engagerat samhället

Bland annat har polisen lyckats komma åt kriminella nätverk och individer med våldskapital.

– Vi har lyckats låsa in våldsutövare och engagerat hela samhället för att skapa en trygg miljö. Vi har inriktat resurser mot en viss typ av brottslighet som öppen narkotikahandel och varje vecka haft avstämning med kommunen om utvecklingen. Nu äntligen ser vi en förändring.

Fortsatt ett riskområde

Samtidigt betonar lokalpolisområdeschefen att området fortsatt är ett riskområde.

– Det är fortsatt ett riskområde och det är allvarligt, säger Jonas Eek.

Så sent som i början av september sköts en man i 30-årsåldern till döds på Araby.

– Våldsutveckling är en del i ett riskområde, så jag kan förstå om folk undrar över det. Men det är inte en enskild skjutning som avgör. Det handlar om brottsstatistik och djupintervjuer med personer i området. Vi kommer att fortsätta arbeta i Araby för vi vill inte vara ett riskområde heller.

Ingen förändrad polisnärvaro

Jonas Eek säger också att förändringen från ett ”särskilt utsatt område” till ett ”riskområde” inte kommer påverka polisens närvaro i området.

– Det kommer inte ske några operativa förändringar och ingen avmattning av resurser i området.

Förslaget om att Araby istället ska klassas som ett riskområde är någonting som regeringen slutligen fattar beslut om i december.

– Jag är glad att kunna gå i  en riktning som var målsatt till 2022, säger Jonas Eek.

Fakta: Polisens definition av utsatta områden

Utsatt område

Ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället.

Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som:

  • offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man
  • narkotikahandel som bedrivs öppet
  • ett utåtagerande missnöje mot samhället
  • Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen. Läget anses vara allvarligt.

Riskområde

Ett område som uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte når upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Läget är dock så alarmerande att det finns en överhängande risk att området riskerar att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in.

Särskilt utsatt område

Ett geografiskt avgränsat område som kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag, vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området.

Ett särskilt utsatt område inbegriper även i viss mån:

  • parallella samhällsstrukturer
  • extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt
  • fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter
  • personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden
  • en hög koncentration av kriminella

En ytterligare försvårande uppgift är om det ligger andra utsatta områden i nära anslutning till ett särskilt utsatt område. Då finns det risk för samverkan mellan kriminella personer eller nätverk inom områdena. Läget anses vara akut.

Källa: Polismyndigheten.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Araby som utsatt område

Mer i ämnet