Linnea Sigeman är jurist och handläggare 2016 då myndigheten gjorde tillsyn av Stockholms och Malmö stads simhallar med separata badtider för kvinnor och män. Foto: DO.

DO: Inte alltid diskriminerande med separata badtider – syftet avgör

Publicerad

Under hösten 2016 utredde DO om separata öppettider i simhallen för kvinnor och män var diskriminerande utifrån sex olika fall i Stockholm och Malmö. DO:s tillsynsbeslut visar att det inte alltid är diskriminerande att erbjuda separata badtider för kvinnor och män.

– Vår absoluta utgångspunkt är lagen. Grundläggande i våra granskningar är diskrimineringslagens princip om lika behandling mellan kvinnor och män men ibland kan det finnas begränsade möjligheter att göra undantag från den, säger Linnea Sigeman, sektionschefpå DO.

Undantag kan enligt diskrimineringslagen göras om det finns ett tillräckligt viktigt syfte som inte går att uppnå på annat sätt och om åtgärden anses vara lämplig och nödvändig, det är huvudpremisserna i DO:s utredning från 2016.

– Vid två fall, Tensta och Skärholmen, kunde vi konstatera att syftet med separata badtider hade uppnåtts, nämligen att öka simkunnigheten i den här gruppen. Det är ett resultat som inte hade nåtts annars och detta vägde tungt i vårt beslutstagande, säger Linnea Sigeman.

Men det är fler rekvisit eller villkor som måste vara uppfyllda enligt diskrimineringslagen för att kunna göra avsteg från diskrimineringsförbudet. Åtgärden måste även anses vara lämplig och nödvändig.

– I dessa två fall gjorde vi bedömningen att åtgärden gjorde så lite inskränkning som möjligt på andra personers rätt att nyttja simhallen eftersom det rörde sig om begränsade tider och i ett fall utanför ordinarie öppettider, säger hon.

Tradition eller evenemangskvällar räcker inte

Det finns också flera exempel där syftet inte har varit tillräckligt för separata badtider. Liljeholmsbadet erbjöd olika dagar och tider för kvinnor och män. Tiderna var avsedda för nakenbad innan det avskaffades men tiderna levde kvar.

Två simhallar i Malmö erbjöd särskilda tjej-kvällar för att öka andelen kvinnliga besökare.

Samtliga dessa tider var inte förenliga med diskrimineringslagen, enligt DO:s tillsynsbeslut 2016.

– Traditioner, vanor eller det syftet i Malmö med Lady-days aktiviteter för att öka andelen kvinnliga badgäster är inte tillräckligt starka skäl för att åsidosätta huvudprincipen om likabehandling, säger Linnea Sigeman.

Hur ser du på fallet i Västervik?

– Köndiskriminering måste utredas i varje enskilt fall och just den här situationen i Västervik har vi inte granskat och jag kan därför inte säga något om den, säger hon.

DO:s tillsynsbeslut är inte rättsligt bindande men är vägledande. Kommunledningen i Västervik tar ställning i frågan under våren.

Så här säger lagen

Rättslig reglering på området

Enligt 1 kap. 4 § 1 diskrimineringslagen (2008:567) avses med direkt diskriminering att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Enligt 2 kap. 12 § 1 diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten.

Enligt 2 kap. 12 a § första stycket diskrimineringslagen hindrar förbudet mot diskriminering i 12 § som har samband med kön inte att kvinnor och män behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Källa: DO.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.