”Även om jag såklart saknade Emil hade jag bra stöd på plats”, säger Viktoria Asp (vänster) som tog med sig svägerskan Joanna Nordin (höger) på förlossningen. Pappa Emil Stenström i mitten. Foto: Jessica Gow/TT, Joanna Nordin/privat

Missade dotterns födsel på grund av halsont

Uppdaterad
Publicerad
En fredag i april födde Viktoria Asp dottern Astrid. Pappa Emil Stenström hade ont i halsen och fick inte vara med på förlossningen – ett scenario som oroar många som väntar barn under coronapandemin.

Vattnet går. I samtalet med förlossningen får Viktoria Asp och Emil Stenström svar på frågan de oroat sig för: Ska Emil få följa med trots att han har ont i halsen? Det blir ett nej.

Paret som snart ska bli tvåbarnsföräldrar måste gå vidare med plan B.

– Det är fantastiskt att vara med vid en förlossning. Men man kan inte med gott samvete riskera att någon smittas av corona, säger Emil Stenström.

Strikta regler

Sjukhusen i Sverige har infört restriktioner med anledning av coronapandemin. På förlossningar får i regel bara en person, som är helt frisk och utan symtom på covid-19, följa med som stöd till den som ska föda. Många som väntar barn just nu lever därmed i oro och osäkerhet.

På universitetssjukhusens förlossningsavdelningar har det hittills bara varit vid enstaka eller inga fall alls som en närstående har nekats att vara med på födseln.

Vad gäller BB-avdelningarna för landet i stort så skiljer sig reglerna åt. I Norrbotten får exempelvis en frisk anhörig följa med på BB, men inte i Västerbotten.

Panna mot panna

När Viktoria Asp och Emil Stenström får nej från förlossningen den där aprilkvällen kallar de in Joanna Nordin, Viktorias svägerska. Hon är redo sedan flera dagar tillbaka, med högsta volym på mobiltelefonen.

– Jag tror att hon fattar hur jag funkar. Hon vågar ta för sig – om det skulle krävas skulle hon strida för mig. Och så är hon bra på att fota, säger Viktoria Asp.

Joanna Nordin går mot Södersjukhuset i Stockholm natten mot fredag den tredje april. Med sig har hon en lathund från boken ”Föda utan rädsla”, som Emil Stenström har skickat med. Hon har även koll på Viktorias förlossningsbrev och personnummer. Väl inne på förlossningen uppdaterar hon Emil via sms, men den större delen av tiden är hon närvarande i rummet.

– Vi provar allt möjligt. Jag är nära när jag känner att det behövs. Hon får hänga på mig och vi står panna mot panna, säger Joanna Nordin.

”Något särskilt”

Efter ungefär fyra timmar inne på Södersjukhuset i Stockholm föds Astrid.

– Jag är imponerad över mig själv att jag återigen kände mig så stark och cool, säger Viktoria Asp, vars första förlossning var betydligt svårare.

Hur skulle du beskriva din upplevelse av förlossningen, som skedde utan din partner?

– Jag tänker tillbaka på förlossningen med stor glädje. Även om jag såklart saknade Emil hade jag bra stöd på plats. Det viktiga är att man får någon form av stöd, sedan är det ändå du själv som födande som ska göra jobbet.

Före förlossningen var Viktoria Asp lite oroad över att coronakrisen skulle märkas av inne på sjukhuset.

– Personalen var fantastisk och förutom att min partner inte fick vara med vid förlossning eller på BB så märkte jag inte av krisen, säger hon.

Dessa regler gäller på landets förlossningar

Visa

Region Blekinge

Blekingesjukhuset Karlskrona

En frisk medföljande, utan förkylningssymptom, får följa med på förlossningen.

På BB är det inte tillåtet att ta med sig någon.

Region Dalarna

Falu lasarett

En partner eller anhörig som är frisk får närvara under förlossningen. Den personen får inte bytas ut mot en annan under förlossningens gång. Partner eller anhörig som är frisk får även vara med i operationssalen under kejsarsnitt – men bara om den födande också är frisk.

Partner/anhörig får inte visats på BB.

Den som har lång resväg och som erbjuds att bo på patienthotellet kan i nuläget få ha med sig en partner/anhörig. Den som har konstaterad eller misstänkt coronasmitta får dock inte vara på hotellet.

Region Gotland

Visby lasarett

En frisk/symptomfri partner eller annan stödperson får vara med under förlossningen och även efteråt inne på avdelningen, om det finns plats. Personen måste dock vara kvar på avdelningen hela tiden.

Region Gävleborg

Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus

En närstående får följa med den som ska föda. Den personen måste vara frisk och får inte ha några förkylningssymptom.

Region Halland

Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad

Den födande får endast ha med sig en vuxen närstående i förlossningsrummet. Reglerna gäller även vid kejsarsnitt och vid eventuella komplikationer.

Ingen närstående får följa med den nyförlösta och barnet till BB-avdelningen. Undantag kan göras utifrån kvinnans eller barnets situation, då efter beslut av ansvarig avdelningschef eller bakjour.

Region Jämtland Härjedalen

Östersunds sjukhus

Den födandes partner är välkommen på förlossningen och BB-avdelningen om hen är helt symptomfri och inte lämnar sjukhuset.

Antalet sängar/platser på BB är dock begränsade och sjukhuset har kortat ner vårdtiden på BB för att minska risken för smittspridning. En medicinsk bedömning av hur länge mamman och barnet behöver stanna på BB görs dock alltid.

Region Jönköpings län

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus

Endast en anhörig, utan förkylningssymptom, får följa med in på förlossningsavdelningen.

Bara mamma och barn får vistas på BB-avdelningen.

Region Kalmar län

Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus

En partner eller närstående får vara med på förlossningen om hen är frisk. Det gäller att hen är fri från symptom av luftvägsinfektion som exempelvis hosta, feber eller halsont.

Besöksförbud råder på BB-mor-avdelningen och endast den födande och barnet får vistas där.

Region Kronoberg

Centrallasarettet Växjö

På förlossningen får partnern eller annan anhörig som är frisk vara med. Den födandes anhöriga ska vara densamma under förlossningen. Även vid kejsarsnitt tillåts en frisk partner vara med.

På BB får bara mor och barn vistas.

Region Norrbotten

Sunderby sjukhus och Gällivare sjukhus

En frisk partner/anhörig är välkommen både till förlossningen och BB. För övriga anhöriga råder besöksförbud på BB.

Region Skåne

Lasarettet i Ystad, Skånes universitetssjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad och Helsingborgs lasarett

Den födandes partner/närstående kan vara med under förlossningen, under förutsättning att hen är frisk. Vid symptom av luftvägsinfektion som exempelvis hosta, feber eller halsont så måste hen stanna hemma. På förlossningsavdelningarna i Malmö och Lund betonar man att den närstående måste vara en och samma person under hela vistelsetiden.

Vid planerat eller akut kejsarsnitt får den födandes partner eller anhöriga inte vara med under operationen utan får vänta i ett annat rum.

Partner/närstående får inte följa med på BB.

Region Stockholm

Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge

En frisk partner/medföljare får vara med på förlossningen, men bara om hen är utan feber och/eller luftvägssymtom.

Hen får även vara med på BB men måste vara kvar på avdelningen hela tiden.

Gravida kvinnor som är inlagda på sjukhuset, och inte har hög risk att föda inom 12 timmar får inte ha en anhörig närvarande.

Danderyds sjukhus

Kvinnan får ha med sig en närstående under förlossningen, men denna person får inte ha några symptom för covid-19.

Om den som ska föda misstänks ha smittats eller är smittad av coronaviruset så får partnern inte följa med in i operationssalen vid kejsarsnitt.

Partner eller närstående får inte stanna på BB, men undantag kan göras om exempelvis barnet eller mamman är svårt sjuk. Besöksförbud råder för övriga anhöriga.

BB Stockholm

Den födande kvinnan får bara ha med sig sin partner eller en annan person som stöd, förutom eventuell doula. Den som följer med får inte ha några tecken på infektion i luftvägarna eller feber.

Alla nyblivna föräldrar och barn skickas hem sex timmar efter barnets födsel, med undantag för kvinnor som genomgått kejsarsnitt, kvinnor som drabbats av en komplikation eller i de fall där barnet kräver särskild vård.

Södersjukhuset

Frisk partner eller annan frisk medföljare, som varken har feber och/eller luftvägssymtom, får vara med på förlossningen.

I speciella fall kan den födande kvinnan få ha med sig en doula utöver en frisk medföljare på förlossningen.

En frisk partner till det nyfödda barnet får stanna kvar på BB eftervård.

Södertälje sjukhus

En vuxen frisk anhörig får följa med på förlossningen och BB-avdelningen. Hen måste vara utan förkylningssymptom eller feber.

Region Sörmland

Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset i Eskilstuna

En anhörig får följa med på förlossningen. Besök på regionens sjukhus är inte tillåtet alls om besökaren har luftvägssymtom, till exempel hosta eller andningssvårigheter.

Endast en vuxen närstående får besöka BB. I mån av plats får den övernatta.

Region Uppsala

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Endast en och samma medföljande på förlossningen. Hen ska vara frisk och utan förkylningssymptom.

På BB-avdelningen gäller samma regler som på förlossningen.

Region Värmland

Centralsjukhuset Karlstad

Partner får följa med på förlossningen om hen är helt utan luftvägssymptom. Det gäller även vid eventuell eftervård på avdelning 11, 14 och patienthotellet. Den medföljande får inte lämna sjukhuset mellan förlossningen och eventuell eftervård, eller lämna den avdelning som eventuellt blir aktuell.

Region Västerbotten

Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett

Partner eller närstående får vara med på förlossningen, under förutsättning att hen inte har förkylningssymptom som hosta, feber eller ont i halsen.

På BB eller BB-hemvård får inte den födandes partner eller närstående vara med.

Region Västernorrland

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och Örnsköldsviks sjukhus

Endast en anhörig får följa med på förlossningen och BB-avdelningen. Den måste vara utan förkylningssymptom och utan feber. Personen får inte bytas ut under vistelsens gång.

På tidig hemgångsmottagningen får bara mor och nyfött barn vistas.

Region Västmanland

Västmanlands sjukhus i Västerås

Endast en anhörig får vara med på förlossningen. Den ska vara fri från luftvägssymptom som hosta, snuva eller andra förkylningssymptom, och får inte ha vistats i riskområde eller haft kontakt med en smittad person. Den anhöriga får inte bytas ut mot en annan person under vårdtiden, och får inte lämna avdelningen under förlossningens gång.

På BB får endast mamman och det nyfödda barnet vistas.

Region Örebro län

Universitetssjukhuset Örebro

En person får följa med den födande kvinnan till förlossningen, och ska i huvudsak vistas inne på förlossningsrummet. Den anhöriga ska vara densamma under sjukhusvistelsen.

På förlossningens eftervårdsmottagning tillåts bara mamman och det nyfödda barnet vistas.

Region Östergötland

Universitetssjukhuset Linköping

På förlossningen och BB-avdelningen får en anhörig följa med. Det måste vara en och samma person under vistelsens gång, och hen måste vara utan tecken på covid-19.

Det är inte möjligt för partner/anhörig att övernatta på BB.

Vrinnevisjukhuset Norrköping

En frisk medföljande partner får följa med på förlossningen och BB. Hen måste vara utan infektionssymptom.

Västra Götalandsregionen

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Partner eller närstående utan symptom för covid-19 får vara med på förlossningen.

Endast den nyförlösta och nyfödda får vistas på BB-avdelningen.

Skaraborgs sjukhus Skövde

Frisk partner eller annan person får vara med på förlossningen.

Inga besök är tillåtna på BB.

Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Endast en och samma medföljande på förlossningen. Man får inte besöka sjukhuset om man har luftvägssymptom.

Endast mamma och nyfödd tillåts på BB.

Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan

En frisk partner får vara med på förlossningen.

Inget besök av partner på BB.

Källa: Regionerna och sjukhusens hemsidor.

Fotnot: Informationen hämtades in under vecka 17. TT reserverar sig för att eventuella ändringar kan ha skett sedan dess.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer