Foto: TT

Stockholmspartierna svarar: Så ska vi inkludera alla i samhället

Uppdaterad
Publicerad

De nio partierna i Stockholms stads kommunfullmäktige har fått svara på hur de arbetar för att inkludera personer med intellektuella funktionsnedsättningar i samhället. En av orsakerna som uppgetts till att de är få som röstar är att informationen från politikerna är svår att läsa och förstå.

Fråga 1

Har ni information på er hemsida om er lokala politik som är speciellt utformad för att vara lättläst?

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har nationellt lättläst information på webben. Lokalt kommer valmanifestet att finnas i en lättläst version på vår hemsida.

Miljöpartiet

Vi har information tillgänglig på hemsidan under ”lättläst”. Vi kommer även att uppdatera det inför valrörelsen, direkt vi antagit vårt valmanifest för höstens val så kommer en lättläst version att publiceras.

Vänsterpartiet

Ja, både på nationell och lokal nivå.

Feministiskt initiativ

I dagsläget har vi inte särskilt utformad information, men vi kommer att uppdatera hemsidan inför valet.

Moderaterna

Vi arbetar med att uppdatera den nationella sidan och där kommer lättläst material och text på flera språk att läggas ut inför valet. 

Liberalerna

Vi håller just nu på att uppdatera hemsidan och i det arbetet tar vi hänsyn till att informationen blir tillgänglig och lättläst. Därutöver har vi särskilda informationsinsatser för att involvera fler personer med till exempel intellektuell funktionsnedsättning i samhällsdebatten och inför valet, bland annat genom att träffa arbetstagare på dagliga verksamheter och andra ur målgruppen för att svara på frågor och diskutera politik.

Centerpartiet

Vi har tyvärr ingen lokal information på vår hemsida som är lättläst, däremot har Centerpartiet på nationell nivå en lättläst-knapp där du kan ta del av deras material.

Kristdemokraterna

Kristdemokraternas hemsida nationellt har lättläst. Kommunpolitisk information finns ej som lättläst.

Sverigedemokraterna

Ja, det har vi.

Fråga 2

Vilken är er viktigaste konkreta åtgärd i Stockholm för att säkerställa att personer med intellektuella funktionshinder är en del av samhället på lika villkor som personer utan intellektuella funktionshinder?

Socialdemokraterna

Det behövs olika åtgärder för att säkerställa att alla kan delta på sina egna villkor. Vilket stödbehov individen har avgör vilket stöd som är det viktigaste. Insatser som är viktiga är till exempel daglig verksamhet, boendestöd för att klara av vardagen i ordinärt boende, kontaktpersoner som hjälper till med myndighetskontakter, boende med särskilt stöd, korttidsvistelser (kollo/boenden) för att avlasta anhöriga och ge miljöombyte. Projektet ”smarta möten” är viktigt för att ge personer med funktionsnedsättning digitala hjälpmedel som stöttar dem i alla möten och eventuella läkarbesök de kan tänkas gå på.

Miljöpartiet

Det finns ett stort behov av att få fram fler bostäder för den här målgruppen. Därför har vi antagit en Boendeplan för att se till att fler bostäder byggs för personer med olika typer av funktionshinder, även för intellektuella funktionshinder. Vi vill fortsätta arbeta för att få fram fler bostäder för den här gruppen.

Cirka 10 procent av de barn som går på särskolan skulle kunna ta ett vanligt jobb utan stöd på den reguljära arbetsmarknaden men får det inte då det finns för få vägar in. Därför vill vi stärka kopplingarna mellan skolan och arbetsmarknaden. Till exempel genom att Stockholms stad i större utsträckning anställer personer med olika typer av funktionshinder.

Vänsterpartiet

Människor med intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna leva på samma villkor som andra. Vi har beslutat att bygga 33 nya LSS-boenden eftersom det är brist på boenden. Vi har startat boendeplanering över hela staden för utbyggnaden av LSS-bostäder. Vi kartlägger behoven för att kunna bygga rätt antal platser. Ingen ska behöva flytta långt ifrån anhöriga och nätverk bara för att man behöver bo på ett LSS-boende. Vi driver också frågan om att rätten till personlig assistans ska utgå från personens behov.

Feministiskt initiativ

Vi har drivit frågan om att skolan ska ha rutiner för att tillse att stadens grundskolor har rutiner för hur de ska ta emot och bemöta elever som är inskrivna i särskolan. Detta för att även elever som är inskrivna i särskolan ska kunna beredas plats i grundskolan på lika villkor som personer utan intellektuella funktionshinder och då är det avgörande att skolorna har rutin för detta.

Moderaterna

Moderaterna vill att Stockholms stad ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa en alltmer inkluderande arbetsmarknad och anställa fler personer med funktionsnedsättning. Vi vill även verka för fler enkla jobb och uppmuntra arbetstillfällen såsom serviceassistenter, där var och en får bidra efter sin förmåga. Arbetsplatser måste bättre anpassas så att personer med funktionsnedsättningar blir delaktiga och ges förutsättningar att utföra serviceuppgifter på arbetsplatser. Människor med intellektuell funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, också ha samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv och ha ett arbete att gå till.

Liberalerna

Det viktigaste är att stoppa regeringens nedmontering av LSS, eftersom stödet för många är skillnaden mellan att ha ett aktivt liv och att leva i ofrihet. Liberalerna vill lokalt i Stockholm bland annat införa rätt till friskvård inom daglig verksamhet för att fler ska få möjlighet att leva ett aktivt liv i vardagen.

Centerpartiet

Centerpartiet vill sänka trösklarna till arbetsmarknaden och arbeta för delaktighet. Målet är att människor med funktionsvariation så långt det är möjligt ska kunna leva ett självständigt liv och att ha ett arbete att gå till. Genom den internationellt beprövade SE-metoden, Supported Employment, vill Centerpartiet att Stockholm ska förbättra för funktionsvarierades delaktighet i arbetslivet. Metoden bygger på att arbetsplatser tar emot individer med funktionsvariation utan att tidskrävande utredningar behöver göras innan mottagandet sker. Istället sker anpassningsbehov successivt på arbetsplatsen vilket innebär en kortare väg till arbetslivet.

Kristdemokraterna

1. Återupprätta LSS

2. Fortsatt arbete för att undanröja de ofta enkla hinder som finns i samhället för att personer med intellektuella funktionshinder ska kunna vara fullvärdiga medlemmar i vårt samhålle. 

Sverigedemokraterna

Vi anser att det är viktigt att alla med något sorts funktionshinder har goda möjligheter att kunna transportera sig i vardagen. Genom att kunna göra det så ökar också möjligheterna att vara en del av samhället. Just därför säger vi nej till de nyligen införda avgifterna för parkeringstillstånd för funktionshindrade som den rödgrönrosa majoriteten infört.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer