Foto: SVT

Så vill politikerna vända brottstrenden

Uppdaterad
Publicerad

Efter flera skjutningar på kort tid i Uppsala frågar sig nu många: hur ska trenden vändas? Vi riktade frågan till de stora partierna i Uppsala kommun.

Fredrik Ahlstedt – Moderaterna

Fredrik Ahlstedt (M) Foto: SVT

Varför händer detta i Uppsala just nu?

Av vad vi förstått från polisen så handlar detta i grund och botten om uppgörelser mellan grupperingar i samhället. Varför det händer just nu vill jag inte spekulera i och där är polisen förmodligen bättre på att ge hela bakgrundsbilden. Vi moderater sätter tryggheten främst. Dessvärre händer ingenting under detta styre.

Vad vill politikerna göra för att få ett stopp på detta?

Vi måste få till stånd en trygghetsplan för hela Uppsala, som vi drivit i snart tre år. Vi har lokalt drivit frågan och kämpar för fler övervakningskameror, vakter med mera, men ingenting händer. Nationellt har vi också verkat för att få till fler poliser och att skärpa lagstiftningen för att det ska bli mer kännbart att begå brott.

Stefan Hanna – Centerpartiet

För att klyftorna växer mellan dem som har och dem som inte har. Allt fler lever i utanförskap och i parallellsamhällen. Bland dessa människor är det särskilt lätt att rekrytera yngre män till kriminella verksamheter. Parallellt växer nyttjandet av droger bland våra unga invånare. Sorglig utveckling. Inför Inkluderingsjobb för alla som lever långsiktigt på försörjningsstöd. Satsa särskilt på elevstöd i utsatta områden. Ta mer hjälp av föreningslivet att inkludera barn och unga som lever i socialt svag miljö. Ge föreningslivet ekonomiska incitament för att hjälpa till mer. Inför ett lokalt larmnummer. Se till så att de kameror vi beslutat om att sätta upp också sätts upp.

Jonas Segersam – Kristdemokraterna

Varför händer detta i Uppsala just nu?

Det är viktigt att förstå att de skjutningar och gänguppgörelser som skett i Uppsala under senare tid egentligen är ett tecken på att polisen nu intensifierat sitt arbete att komma åt narkotikabrottsligheten. Detta skapar en oro och obalans i gängen när fler personer sitter i fängelse och det blir störningar i pengainflödet för försäljning av narkotika. Naturligtvis måste skjutningar och uppgörelser motverkas, men samtidigt kan vi inte backa i kampen mot brottsligheten!

Vad vill politikerna göra för att få ett stopp på detta?

Den allra viktigaste åtgärden är att utveckla och effektivisera polisens arbete och utöka samarbetet med kommunen. Vi behöver fler kommunala ordningsvakter – ett förslag som vi från KD lanserade först i Uppsala- Vi ser gärna också att exempelvis parkeringsvakter har ordningsvaktsstatus.

Vi behöver också stärka det förebyggande arbetet och samarbete mellan socialtjänst, skola och familjer, medborgare, näringsliv och organisationer i de utsatta områdena i Uppsala. Man ska heller inte bortse från betydelsen att skapa tryggare stadsdelar genom att bygga bort miljonprogramsområden, och öka inslaget av bostadsrätter och småhus i just de områdena.

Tobias Smedberg – Vänsterpartiet

Tobias Smedberg (V). Foto: SVT

Varför händer detta i Uppsala just nu?

Det är polis och åklagares sak att utreda brott och det är dom som kan svara på varför det sker skjutningar nu.

Vad vill politikerna göra för att få ett stopp på detta?

För att få stopp på detta krävs på kort sikt att polis har rätt förutsättningar att lagföra de som begår brott. Från kommunens sida behöver vi stärka det viktiga och framgångsrika samverkansarbete som sker mellan skola, socialtjänst och polis. Men det behövs också en långsiktig politik för jämlikhet. Forskning visar att jämlika samhällen är mer välmående och har mindre brottslighet. Vi måste bygga bort bostadssegregation, få fram fler billiga hyresrätter och arbeta för full sysselsättning. Det kräver mer satsningar och resurser till vår välfärd.

Simon Alm – Sverigedemokraterna

Simon Alm, länsordförande SD. Foto: SVT

Varför händer detta i Uppsala just nu?

Det kan finnas många orsaker, men polisen vet nog bäst om det kan handla om desperation kopplat till upplevd press från rättsväsendet eller uppgörelser mellan gäng. 

Vad vill politikerna göra för att få ett stopp på detta?

Rättsväsendet behöver förstärkas för att kunna knäcka de grovt kriminella aktörerna, och långsiktigt behöver vi komma till rätta med splittringen i samhället. Det behövs invandringspaus, utvisning av illegala och fokus på sammanhållning.

Rickard Malmström – Miljöpartiet

Foto: Uppsala kommun

Varför händer detta i Uppsala just nu?

Tyngre kriminalitet, främst kopplat till droger fått fäste i Uppsala och det är det vi ser effekterna av nu. Dessutom finns en större tillgång på illegala vapen och problem med att ungdomar dras in i brottslig verksamhet.

Vad vill politikerna för att få ett stopp på detta?

Våldet och skjutningarna beror på gängkriminalitet och detta måste knäckas av polisen i samarbete med kommunen och andra myndigheter. Det handlar om att ta krympa utrymmet för den grova kriminaliteten att agera och att lagföra de som begår brott, den har ingen plats i vårt samhälle. Parallellt ska vi skapa alternativ för de som vill och vågar hoppa av den krimnella banan och bli bättre på att förebygga att ungdomar dras in i kriminalitet. Vi har som mål att stoppa våldet och kriminaliteten nu och arbeta långsiktigt och förebyggande för att få bort detta otyg från Uppsalas gator.

Mohamad Hassan – Liberalerna

Varför händer detta i Uppsala just nu?

I dagsläget är det svårt att säga vad det beror på. Min tolkning är att den grövre kriminaliteten i Uppsala har ökat, vilket är en effekt av att Uppsala numera klassas som en storstad. Kriminella verkar över hela Sverige och ibland kan en händelse i Göteborg eller Malmö få konsekvenser även i Uppsala.

Vad vill politikerna göra för att få ett stopp på detta?

Det behövs flera åtgärder, bland annat:

1. Större fokus på jobb och utbildning. Om vi tittar på statistiken ser vi att många kriminella har låg utbildning, trasiga hemförhållanden, är fast i missbruk och är arbetslösa. Det är därför viktigt att vi fångar upp dessa ungdomar tidigt och ser till att de får en bra skolgång.

2. Fler poliser. Det behövs framförallt mer erfarna poliser som tillsammans med socialtjänst och skola kan utföra förebyggande arbete i dessa områden. Det gäller att skapa förtroende hos de boende då majoriteten i dessa områden är skötsamma hederliga medborgare. Förtroende och lokal förankring leder till att man med tiden kan klara upp betydligt fler grova brott och se till att de kriminella blir inlåsta.

3. Minska incitamenten. Vi behöver höja straffskalan på vapenbrott och innehav av olagliga vapen, sätta upp fler kameror och verka för fysisk stadsplanering som bidrar till att minska kriminaliteten. Exempel på sådan stadsplanering kan vara allt ifrån farthinder till belysning och skapande av trygga miljöer.

4. Högre krav på fastighetsägare. Min åsikt är att exempelvis Rikshem inte gör sitt bästa för att skapa trygga miljöer i Gränby. Jämför man de områden som ligger under deras ansvar med andra områden i närheten är skillnaden i utemiljön stor. Detta uppmuntrar till ett destruktivt beteende och stigmatiserar de boende i området. Ett exempel på detta är Bandstolsvägen och jag är rädd att delar av Gränby är på väg att utvecklas till ett nytt

Bandstolsvägen. Men det ligger inte bara fastighetsägarna, även vi i kommunen måste göra mer.

5. Föräldrarna måste stöttas och civilsamhället ska få en mer central roll.

6. Återinför den gamla värnplikten som ska gälla alla ungdomar i Sverige. Det bidrog till att individer från olika bakgrunder möttes, lärde sig både struktur och vad det innebär att bli vuxen. Värnplikten kompenserade för det föräldrarna misslyckats med.

Erik Pelling – Socialdemokraterna

Foto: David Forsell/SVT

Varför händer detta i Uppsala just nu?

Polisen har idag ingen exakt förklaring till varför det sker nu men Uppsala har precis som flera andra städer problem med kriminella gäng, illegala vapen och droghandel.

Vad vill politikerna för att få ett stopp på detta?

Vi måste vara kompromisslösa mot kriminaliteten och samtidigt bekämpa kriminalitetens bakomliggande orsaker. Uppsala behöver fler poliser, hårda straff för kriminella och fler trygghetskameror. Vi måste också jobba med förebyggande åtgärder som fungerar så att ungdomar inte lockas in i kriminella gäng, särskilt gäller det skola och möjlighet till arbete. Vi vill också bygga ut Uppsala ungdomsjour som jobbar uppsökande och utöka deras arbete till yngre åldersgrupper.  

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.