Läs vad våra värmländska riksdagsledamöter tycker man ska göra för att få slut på rattsurfandet. Foto: TT/Erik Nylander

Så här tycker riksdagsledamöterna om rattsurfning

Uppdaterad
Publicerad

SVT Värmland har tidigare berättat om åkeribranchens kampanj ”Händerna på ratten”, som ska få chaufförer att sluta rattsurfa. Vi berättade också att allt fler bötfälls för brottet, trots att lagen som skulle stoppa rattsurfandet funnits i tre år nu.

Vi har frågat runt hur våra värmländska riksdagsledamöter ser på problemet och vad som kan göras åt det.

Vi ställde följande frågor till våra riksdagsledamöter:

Anser du att rattsurfning är ett problem?

Tycker du att det krävs fler åtgärder för att stoppa det här lagbrottet?

Vad anser du bör göras?

Mikael Dahlqvist (S)

”Jag anser att rattsurfning är ett problem som leder till att antal olyckor ökar. För att få stopp på problemen handlar det att se till att lagen efterlevs. Borde bli bättre polisiära kontroller nu då polisen ökar sin bemanning rejält. Men det handlar mycket om var och en av oss också. Våra attityder och värderingar.

Förutom ökade polisiära kontroller måste informationsinsatser göras, börja redan i skolan. Barn-och ungdomar brukar också kunna påverka sina föräldrar etc. Jag tror att det krävs en rejäl attityd förändring. När är det okej att surfa (vilka sammanhang och miljöer)?”

Gunilla Svantorp (S)

”Självklart måste rattsurfande hanteras för att få till ökad säkerhet på vägarna. Och för det behövs ökad kontroll. Vi har ju ökat antalet poliser stadigt.

Regeringen har höjt ambitionerna för att få ner antalet döda i trafiken. Antalet döda inom våra olika trafikslag ska halveras och antalet allvarligt skadade minska. För att komma till rätta med problemet handlar det, precis som i pandemin, om personligt ansvar. Hålla händerna på ratten. Men också om ökad kunskap som kan leda till att man tänker och handlar annorlunda och där är ju samarbetet som våra myndigheter har med civilsamhället och idéburna organisationer väldigt viktigt.”

Håkan Svenneling (V)

”Ja, detta är ett problem. Vänsterpartiet stod bakom det utskottsinitiativ i riksdagen om att skärpa reglerna för mobilanvändning vid bilkörning som ledde till den nya lagstiftning som trädde i kraft 2018.

Vi vill ha en bred informationskampanj till allmänheten om vikten av att inte använda mobiltelefonen vid bilkörning. Det ska vara lika självklart att inte surfa med mobilen som att man har bilbälte på eller kör nykter. Fler trafikpoliser kan också bidra till att motverka problemet.

Vänsterpartiet anser att fler former av böter ska anpassas efter inkomst, det är inte rimligt att den med hög inkomst knappt känner av straffet och kan i princip betala sig fri. Vi har tidigare motionerat om att fortkörningsböter ska baseras på inkomst.”

Kjell-Arne Ottosson (KD)

”Rattsurfing är ett problem eftersom det är att äventyra med både andras och eget liv är det ju i högsta grad. Det kommer alldeles för ofta rapporter kring chaufförer som både surfar och tittar på film samtidigt som de kör. Tyvärr har vi ju också sett dödsolyckor till följd av rattsurfande.

Idag straffas man vid rattsurfing med böter och det är ju ändå rimligt kan jag tycka. Det svåra är ju att följa upp tillämpningen. Men skulle vi inte komma åt problemet är väl straffskärpning en väg att gå. Problemet är väldigt svårt att komma åt i övrigt om inte antalet kontroller ökas avsevärt. Självklart vore en väg att gå ett betydligt mer kännbart straff om man är orsak till en incident.”

Pål Jonson och Marlene Lund Kopparklint (M)

”Rattsurfing är självfallet är ett problem då det tar bort fokus från bilkörningen och en olycka kan hända på bara några sekunder. 2020 omkom 190 personer i trafiken. Mörkertalet är stort gällande de olyckor där man rattsurfat då många är medvetna om att det är en handling som är straffbelagd. Det påverkar skuldfrågan och inte minst försäkringsbilden. Av de olyckor forskningen kunnat knyta till rattsurfning är singelolyckor och upphinnandeolyckor (när man kör på någon bakifrån) klart överrepresenterade. Det ter sig rimligt att den uppdelningen gäller även för mörkertalet.

För att komma till rätta med problemet krävs informationskampanjer, fler kontroller och att jobba förebyggande samt genom fler frågor om ämnet i kunskapsprovet till körkort. Även nationella satsningar och riktade insatser i kända miljöer vore bra, som civila insatser i stadstrafik.”

Lars Mejern Larsson (S)

”Rattsurf är absolut en av många frågor som måste hanteras för att vi ska få ökad säkerhet på vägarna. Vi kan aldrig acceptera att folk skadas eller i värsta fall omkommer på grund av rattsurfande.

Det krävs ökad kontroll så vi säkerställer att alla förare har ”händerna på ratten”. Fortfarande omkommer allt för många på våra vägar därför är det bra att Regeringen har höjt ambitionerna när det gäller 0-visionen genom beslut förra året om nytt etappmål. Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten, och luftfarten ska halveras. Antalet allvarligt skadade inom samtliga fyra trafikslag ska minska med minst 25 procent. Målet ska vara uppfyllt till 2030.

Vi satsar historiskt mycket på fler poliser och utreder just nu hur vi kan få en mer effektiv kontrollverksamhet på vägtrafiken/yrkestrafiken. Det har införts alkobommar i färjehamnar och krav på vinterdäck för lastbilar. Men framgången bakom Sveriges arbete med 0-visionen har varit samverkan mellan olika aktörer i samhället, det är fortsatt avgörande att civilsamhälle och idéburen sektor involveras för att bidra till ett förändrat körbeteende. Förutom effektivare kontrollverksamhet så går tekniken framåt och fordonen blir allt säkrare, men i slutändan måste alla ta sitt individuella ansvar och ha händerna på ratten och ögonen på vägen!”

Daniel Bäckström (C)

”Rattsurfning är mycket olämpligt och jag upplever att alla politiska företrädare är överens om problembilden och att lagen måste följas. Sveriges åkeriföretag är mycket aktiva i kampen emot och jag tror det är mycket viktigt med fler insatser som gör att varje förare förstår det farliga med rattsurfning, dess risker och konsekvenser.”

Arman Teimouri (L)

”90 % av alla trafikolyckor beror på den mänskliga faktorn och forskningen visar att en av de viktigaste uppgifterna man har som förare är att vara uppmärksam på trafiken framför bilen. Om man surfar blir man distraherad och släpper koncentrationen på trafikmiljön och därmed ökar risken för att orsaka olyckor.  

Behovet att sätta in fler åtgärder är starkt kopplat till om rattsurfning orsakat många trafikolyckor i relation till andra orsaker. Att man kör för fort eller att man kör drogpåverkad är de vanligaste orsakerna till trafikolyckor. Vi måste sätta in våra resurser där de gör mest nytta.

Detta är ett brott som är svårt att upptäcka, därför kanske man ska arbeta mer i förebyggande syfte. Man kanske skulle informera tydligare om riskerna med att rattsurfa. Dessutom erbjuder telefonproducenter tjänster som fler borde använda.”

Runar Filper (SD)

”Ett mycket stort problem. Det krävs fler och effektivare åtgärder, som kraftigt höjda bötesbelopp.

Det behövs bättre upplysning genom pedagogisk information och fler kampanjer kring mobilsurfande”

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.