Foto: Helena Landstedt/TT

Så tycker Värmlandspolitikerna om vindkraften

Publicerad

Ingen av riksdagspartiernas värmländska företrädare säger nej till att bygga ut vindkraften.

Desto tydligare är var på priolistan vindkraften hamnar i relation till kärnkraft.

Två frågor skickades ut till partiernas distriktsordföranden i Värmland.

Den första: Vad är er inställning till utbyggnad av vindkraft?

Valet 2022 Värmland

Socialdemokraterna är ”generellt positiva”. Centerpartiet och Miljöpartiet: ”positiva”. Inget av partierna säger stopp eller nej till vindkraft.

Men Liberalerna och Kristdemokraterna lyfter vikten av att bygga ut ”planerbar” och ”reglerbar” kraft. Moderaterna och Sverigedemokraterna är desto tydligare kring sina prioriteringar; det är kärnkraft som behövs allra mest.

Vänsterpartiet vill förstatliga elnätet eftersom de menar att det skulle möjliggöra en anpassning av elnätet till  mer rörlig elproduktion. Miljöpartiet menar att utbyggnaden måste ske ”med förstånd så att inte närboende drabbas”.

Kommunala vetot

I dagsläget kan kommunen när som helst, fram till dess att tillståndsprocessen är klar, lägga in veto mot ett vindkraftsbygge. Däremot behöver de aldrig godkänna planerna eller ge löfte om att inte använda sitt veto innan tillståndsprocessen – som kan ta många år – är klar.

Nu föreslår regeringen att lagen ska ändras så att en kommun måste ta ställning, alltså ge ett aktivt ja, i tillståndsprocessen. Dessutom ska detta ske inom nio månader från att byggaktören skickat in förfrågan om det.

Att förslaget naggar det kommunala vetot i kanten har miljö- och klimatminister Annika Strandhäll (S) tidigare medgett till SVT.

Därför ställer vi frågan till partiernas värmländska företrädare: Tycker ni att det kommunala vetot bör begränsas?.

Se svaren nedan.

Värmlandspartiernas svar om vindkraften

1. Vad är er inställning till utbyggnad av vindkraft?

Centerpartiet, Anna-Lena Carlsson: Jag är positiv till utbyggnad av vindkraft.

Liberalerna, Arman Teimouri: Vindkraften och andra fossilfria kraftslag är viktiga för att klara klimatomställningen, som för att stärka svensk konkurrenskraft. Vindkraften ska byggas ut, men även om det är ett bra vindläge är det inte alltid rätt att bygga. Man måste ta hänsyn till alla intressen (ex miljö, natur, företag, boende, försvar etc). Det viktiga är att bygga ut både det planerbara som det förnybara.

Kristdemokraterna, Kjell-Arne Ottosson: Vi behöver all el vi kan få för att klara omställningen. Dock kan vi inte bara förlita oss på enbart väderberoende vindkraft utan vi behöver även stabil reglerbar kraft, exempelvis vattenkraft och kärnkraft.

Moderaterna, Håkan Axelsson: Fram till 2045 så är vår bedömning att elbehovet kommer att fördubblas. För att så snabbt som möjligt uppnå fossilfri elproduktion kommer såväl vatten, vind, sol och kärnenergi att behövas. Vindkraften medför störningar i närmiljön som gör att den inte kommer att kunna byggas ut så snabbt som vindkraftsindustrin vill. Vi anser att stor hänsyn ska tas till de som påverkas av vindkraften vilket gör att vi anser att ny typ av kärnkraft ska stå för en betydande del av elbehovsökningen.

Socialdemokraterna, Åsa Johansson: Vindkraft är en del som kan hjälpa oss att bryta beroendet av fossila bränslen, bygga ut vår energiproduktion och ställa om vår industri. Så vi är generellt sett positiva till vindkraft.

Vänsterpartiet, Anne Hölmebakk: Vänsterpartiet är för fortsatt utbyggnad av vindkraft. Men då vindkraften är beroende av yttre faktorer är det nödvändigt att utveckla tekniken för energilagring och elnätet behöver anpassas till en mer rörlig produktion. För att detta ska bli möjligt anser Vänsterpartiet att elnätet ska förstatligas och har vid flera tillfällen motionerat om detta i Riksdagen.

Miljöpartiet, Lennart Bryntesson: Miljöpartiet är i princip positiv till vindkraft då vi behöver all miljövänlig energi, men utbyggnad måste ske med förstånd så att inte närboende drabbas.

Sverigedemokraterna, Runar Filper: Sverige behöver mer kärnkraft, inte mindre. Vindkraft är ett bra komplement, men är alltför väderberoende för att kunna säkerställa en framtida trygg elförsörjning för Sverige.

2. Tycker ni att det kommunala vetot bör begränsas? 

Centerpartiet, Anna-Lena Carlsson: Det kommunala vetot är viktigt då man känner sin kommun bäst. Det ska byggas vindkraft där det funkar och i samklang med ortsbefolkningen. Beslut ska tas så lokalt som möjligt.

Liberalerna, Arman Teimouri:  Vi vill inte urholka det kommunala vetot. Med tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft är risken överhängande att det kommer att bli mycket svårt att få tillstånd att etablera vindkraft i Sverige, åtminstone på land. Samtidigt skulle människors upplevda möjlighet att påverka sin närmiljö kraftigt försvagas.

Kristdemokraterna, Kjell-Arne Ottosson: Nej.

Moderaterna, Håkan Axelsson: Nej, grunden i vår Svenska demokrati är just att kommuninvånare på lokal nivå ska kunna påverka beslut som berör dem. Vindkraft inverkar tydligt på boendemiljöer långt från själva kraftverket och är beslut där den lokala demokratin ska kunna påverka. Vindkraftsindustrins utbyggnad behöver i stället styrsystem som gör det lönsamt för de som påverkas att få ersättning. En avgift som tillfaller de som störs skulle möjligtvis kunna underlätta inställningen till etablering av vindkraft.

Socialdemokraterna, Åsa Johansson: Vi tycker att kommuner ska fortsatt kunna fatta beslut om vindkraft i kommunen. Kommunens beslut om ett ja eller nej till ett vindkraftprojekt ska fattas senast nio månader från det att begäran kommit in från en projektör.

Vänsterpartiet, Anne Hölmebakk: Sverige behöver ställa om från fossil- och kärnkraftenergi till förnybart då är det viktigt att staten har möjlighet att ta ett större ansvar. Med större statligt ansvar behöver också det kommunala vetot ses över. Däremot är det viktigt att de kommuner som upplåter mark får något tillbaka.

Miljöpartiet, Lennart Bryntesson: Förslaget om att man måste göra ett ställningstagande i början av processen tycker vi är förståeligt och vettigt.

Sverigedemokraterna, Runar Filper: Det definitiva beslutet kring stora vindkraftsetableringar ska ske så nära medborgarna som möjligt, vilket är angeläget ur ett demokratiskt perspektiv.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Valet 2022 Värmland

Mer i ämnet