Foto: SVT.

Säkerheten ifrågasätts av referensgruppen

Uppdaterad
Publicerad

Om fjärrstyrningen av fem svenska flygplatser genomförs är detta det första storskaliga exemplet på flygledning på distans i världen. Det gör att det finns starka invändningar mot Luftfartsverkets planer, både vad gäller takten i genomförandet och om det av säkerhetsskäl är lämpligt att genomföra förändringen fullt ut.

När Sundsvalls flygplats i april 2015 tog över flygledningen av trafiken vid flygplatsen i Örnsköldsvik så var detta det första exemplet i världen där trafiken vid en flygplats styrs på distans. Försöksverksamhet har genomförts på andra håll i världen och det finns ambitioner på olika håll i världen att införa systemet som ett sätt att minska kostnaderna.

Kräver förbud mot fjärrstyrning

Det nu planerade projektet, där trafiken vid flygplatserna i Kiruna, Umeå, Östersund, Visby och Sturup ska fjärrstyras från Arlanda flygplats är mycket större än allt som hittills genomförts inom detta område. Tanken är också att en flygledare inom några år ska kunna styra trafiken vid två flygplatser samtidigt. Detta är ytterst kontroversiellt av säkerhetsskäl. Bland annat har den Europeiska transportarbetarfederationen krävt ett förbud mot detta.

Fjärrstyrda flygtorn

– Den europeiska transportarbetarfederantionen vill förbjuda möjligheten att låta en och samma person sköta två flygplatser samtidigt, säger François Ballestero som är politisk sekreterare i ETF, transportarbetarfederationen på EU-nivå.

– Det är viktigt att vi reglerar hur fjärrstyrda torn ska implementeras inom EU, det är mycket viktigt. Att styra två flygplatser parallellt måste förbjudas, säger han och menar att det behöver tränas och simuleras innan något nytt införs.

Han menar att det krävs metodik och att det är viktigt att de som arbetar i flygtornen integreras vid införandet av ny teknik.

”Det råder alldeles för stor osäkerhet”

I rapporten framgår att invändningarna varit många från referensgruppen. Vid det andra mötet konstaterades att ”Tidsplanen uppfattas som mycket optimistisk och nära på orealistisk.”

Vid gruppens fjärde möte i slutet av oktober kom synpunkter på att beräkningen av personalbehovet var alldeles för låg. Vid detta möte fördes också en diskussion om möjligheterna att låta en flygledare styra två flygplatser. Av protokollet framgår att det finns en stark skepsis gentemot de ekonomiska beräkningarna eftersom denna metod är helt oprövad: ”Det råder alldeles för stor osäkerhet kring detta sätt att ev. bedriva verksamheten, hur och i vilken omfattning, så det ger bara en felaktig bild eller falska förhoppningar om vad ”multipel drift” kan ge för effektiviseringar”, står det att läsa i protokollet.

”Handlar om sent på natten”

Under punkten ”Övrigt” vid nästa möte, som hölls i slutet av november, så underkänner referensgruppen hela underlaget för den planerade förändringen:

”Referensgruppen anser att det material de fått ta del av inte är tillräckligt detaljerat för att LFV ska kunna ta ett beslut om RTS Swedavia. Referensgruppen avråder ur ett operativt perspektiv bestämt att LFV går vidare med detta innan de 5 ATS som är berörda har analyserats mycket mer ingående.”

När det gäller frågan om en flygledare ska kunna sköta trafiken vid två flygplatser menar generaldirektören Olle Sundin att det är en del av planen.

– Det ligger i senare delen av den här lösningen. Precis som allt annat vi har tänkt göra kommer detta att prövas av Transportstyrelsen, som ska granska om det är möjligt att göra detta.

– Att en flygledare ska styra två flygplatser handlar om sent på kvällen och under natten när det sker enstaka flygningar, som förmodligen inte uppträder samtidigt.

Ställer krav på styrelsen

Precis före årsskiftet, den 29 december, skickade flygledarnas fackförening, ST, en skrivelse till Luftfartsverkets koncernstyrelse som utmynnar i tre krav som bör vara uppfyllda innan arbetet med projektet går vidare. De nya arbetsmetoderna som multipeldrift måste först godkännas av Transportstyrelsen. Simuleringar av vilka effekter som fjärrstyrning kommer att få för kapaciteteten och punktligheten vid de fem flygplatserna. Det tredje kravet är att mer omfattande schemasimuleringar görs med hänsyn till de riskfaktorer som finns när det gäller arbetsmiljön.

Här visar det sig på nytt hur angeläget Luftfartsverket är att informationen om projektet till omvärlden är starkt begränsad. När vi begär att få den fackliga skrivelsen från verket, så är även den stor del överstruken av sekretesskäl. Vi skulle inte ens få veta vilka krav den fackliga organisationen ställer gentemot ledningen. Nu lyckades vi få ta del av innehållet på annat sätt.

Sundin räknar med att besluten om fjärrstyrningen av de fem flygplatserna ska tas inom den närmaste framtiden.

– Det ska vara klart under våren 2017.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Fjärrstyrda flygtorn

Mer i ämnet