Foto: SVT

Läs chatten med järvforskaren Jens Persson

Uppdaterad
Publicerad

Tittarna ställde sina frågor till järvforskaren Jens Persson vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, den 28 april. Här kan du läsa den i efterhand.

Hur stor spridning har järven i Sverige? Och vad är dess huvudsakliga föda?

Jens: Järven finns numera över stor del av landet. Från nordligaste Norrbotten i norr ner till södra Värmland och gränslandet mellan Dalarna och Örebro län. I stora drag kan man säga att i renskötselområdet är tamren den viktigaste födan – utanför renskötselområdet är älg viktigaste födan. I båda områden äter de även skogsfågel (främst tjäder), bäver, skogshare och smågnagare. De är opportunister så de äter det mesta de kommer åt. Mycket är snyltande av sådant som redan dött av andra orsaker (t.ex. andra rovdjur, rester från älgjakten)

Den stora älgvandringen

Gräver järven egna lyor eller tar den över andras lyor?

Jens: Där det är tillräckligt med snö (främst i fjällområden) gräver de sin lya i snö. Men jag har inte sett eller hört om någon lya där de uppenbart grävt ut själv i marken. Ngt enstaka fall där det sett ut som de använt en gammal rävlya. Ofta använder de håligheter i ansamlingar av stora stenblock.

Går järven i ide som björnar?

Jens: Nej, järvar är aktiva hela året!

Hur långt söderut i landet finns det järv?

Jens: Ner till södra delen av Värmland och gränslandet mellan Dalarna och Örebro.

Jag bor i gränslandet mellan Medelpad och Hälsingland, vi har i många år haft hyfsat gott om järv här, vet du på ett ungefär hur stor populationen i detta område är?

Jens: Enligt inventering via DNA så ska det finnas ett hundratal i Västernorrland och Gävleborgs län tillsammans. Det har inte delats upp i mindre områden än så vid sammanställningar.

Hur många järvar har vi i Sverige? Var i landet lever de? Vart har vi största populationen?

Jens: Enligt senaste inventeringarna ska det finnas strax under 700 i hela landet. Men det är en ungefärlig siffra. Det finns områden som inte inventeras så flitigt – där det sannolikt är en underskattning av järvstammen. De finns från nordligaste Sverige ner till södra Värmland och gränslandet mellan Dalarna och Örebro län. De senaste åren har populationen varit som tätast (”flest järvar per ytenhet”) i Jämtland (framförallt södra halvan av Jämtland).

Är järvar farliga för människan?

Jens: Nej – järvar är inte farliga för människor. De kan (som de flesta mindre och större djur) bitas om de blir trängda eller om någon försöker ta ungarna. Men det är exceptionella situationer som generellt är osannolika.

Finns det järv i hela Sverige?

Jens: Nej – söder om södra Värmland och norra Örebro län är det troligen bara enstaka utvandrare som kan dyka upp!

Tidigare i veckan fick vi veta att av dom stora rovdjuren vi har i Sverige så är det troligtvis björn och djärv som kommer att få det jobbigast med klimatförändringarna. Har ni redan nu märkt någon förändring av djärvstammen?

Jens: Hej! Den förändring som skett senaste 10-20 åren är att järvstammen ökat söderut. Så det finns inga tecken på att de än så länge påverkats av klimatförändringar. Påståendet om järvens känslighet för klimatförändringar bygger på att de ska kräva varaktigt och djupt snötäcke långt in på våren. Men det vi sett än så länge är att de kan klara sig bra och reproducera sig även söderut där det inte finns tillräckligt med snö som kan utgöra vara huvudsakligt ”struktur” för lyor. Men de kan komma att påverkas av klimatförändringar längre fram om de kanske kräver snö tidigare för lyorna under vårvintern (de föder ungar i februari), att det blir för varmt under sommaren, om det blir ökad konkurrens vid varmare klimat (andra asätare som sprider sig norrut, ökad del av året då insekter och mikroorganismer som förtär kadaver och matgömmor)

Finns det albino-järvar?

Jens: Det borde finnas albinojärvar – men jag kan inte minnas att jag sett någor.

Går djärven ensam eller i par?

Jens: De lever till största delen ensamma. Med undantag för honor med ungar från att de föds (i februari) till första hösten. Sen kan honor och hanar vara tillsammans under parningstiden. Tillfälligtvis kan såklart även syskon, förälder och avkommor eller vuxna honor och hanar ”ses” och röra sig tillsammans kortare perioder. Men generellt lever de ensamma!

Vilken tid på året föder järven sina ungar?

Jens: De flesta föder ungar i februari (och vanligen i mitten av februari). Men det varierar den del: tidigaste födseln vi sett var 29 januari och senaste var 9 mars.

Kan järven ta en älg?

Jens: Hej! Ja, de kan ta älgkalvar under vår/försommar. Men vad vi sett så tar de bara ett fåtal kalvar. Och med tanke på hur stora arealer järvarna rör sig över så kan man anta att det inte har någon märkbar betydelse. Sen händer det faktiskt att järvar ibland tar vuxna älgar. Men det är väldigt sällan och alla fall jag känner till har varit i samband med djup snö som hindrat älgen i dess rörelser medan järven med sina stora tassar kunnat röra sig ovanpå snön!

Hur gammal kan Järven bli?

Jens: I fångenskap vill jag minnas att de kan blir 18-20 år (inte helt säker på minnet..). Av de vilda järvar vi studerat i Norrbotten följde vi en hona som vi vet blev 15 år och ett par som var åtminstone 15-16 år gamla.

Är det vanligt att se järv? Jag och några vänner såg en i närheten av Ytterhogdal i Härjedalen/Hälsingland.

Jens: Nej – det är ovanligt att se järvar ”spontant” i det vilda. Störst chans är i fjällen på vintern när man kan spana över stora ytor där de syns på långt håll mot den vita snön. I skogslandet är chansen störst i gömsle vid en åtel. Eftersom de är asätare som frekvent utnyttjar sådana födokällor är det stor chans att se järv på sådana ställen.

Hur många ungar kan en järv få? Har järven något som kan hota den typ sjukdomar eller några andra djur?

Jens: De kan få åtminstone 4 ungar. Men det är ovanligt med så många ungar!

Har järv någonsin dödats av varg?

Jens: Ja – I Nordamerika finns en hel del observationer av det och ett misstänkt fall i Norge. Så det sker då och då. Troligen oftast när en ensam järv stöter på en flock vargar och inte hinner fly upp i ett träd eller ner under stenar.

Kan järvar klättra i träd ? Björnar kan och räv har jag sett en film där en klättrar upp i tror plommonträd för äta plommon

Jens: Järvar är bra klättrare! Ibland klättrar de till och med upp och gömmer bytesrester uppe i träd!

Hej! Vad händer om en järv och en Björn möts?

Jens: Det mest troliga är att järven drar sig undan!

Lägger järven upp ett gömt matlager?

Jens: Japp – att gömma undan mat i gömmor är ett typiskt järvbeteende. Syftet är att kunna tillgodogöra sig större del av kadaver (genom att gömma undan minskar de andelen som äts upp av konkurrenter) och att ha lagrad mat när det blir svårare tider. T.ex. ett renkadaver i fjällen kan vara väldigt viktigt när det är dålig tillgång på ren eller andra bytesdjur – då gäller det att ha sparat undan. Ofta har de många olika gömmor (och inte en specifik matgömma).

Jag har fått höra att det observerat en järv i norra värmland. Ca 2mil norr om Torsby. Fins det registrerat någonstans?

Jens: Det gör det säkert. Det har varit många observationer i norra Värmland de senaste åren. Även ett antal föryngringar. Vi har även följt 5-6 järvar med GPS-sändare i området. Så det finns en etablerad järvstam i Nordvärmland!

Hur stora djur kan järven fälla?

Jens: Det största jag känner till är vuxna älgtjurar (finns ju inte så mycket som kan överträffa det). Men det har varit i samband med mycket djup snö som hindrat älgen och gynnat järven – och sker väldigt sällan!

Skulle du säga att järvstammen ökar eller minskar?

Jens: När det gäller antal järvar baserat på inventeringsresultat så är det ingen tydlig trend. Men utbredningen ser ut att fortsätta öka (dvs. fler järvar i större delar av skogslandet utanför fjällen.

hur skygg är järven? på en skala 1-10 där 1 är fiskmås och 10 är lodjur

Jens: Exakt 8 :-)

Hur starkt är järvens bett? Har hört att den kan bita av ben. Stämmer det?

Jens: Ja, de har väldigt stor bitkraft. De kan bita av lårbenet på en älg. Det bidrar till att de kan tillgodogöra sig stora delar av kadaver och rester från älgjakten (de äter ben)

Järven verkar vara en doldis i Sverige, varför tror du att vi hör så lite om den jämfört med andra rovdjur?

Jens: Jag tror det beror på flera faktorer: att de under lång tid främst funnits i norra delen av landet där det bor färre människor, när de tar tamdjur så är det så gott som bara tamren och renägare är en liten grupp som inte hörs och syns så mycket och som inte så många bryr sig om, att järven inte förekommer så frekvent i tidiga ”historier” i jämförelse med t.ex. varg och björn. Det är det som jag spontant kommer på.

Vad är Järvens huvudsakliga föda?

Jens: Ren i norr och älg i söder (där det inte finns ren)

Lever järven ensam eller i flock ?

Jens: Generellt ensamma.

Hur mycket älg tar en järv per år? Och hur stor älg klarar den att ta?

Jens: Svårt att veta. Men gissningsvis (baserat.på våra studier) 0-3 kalvar per år i skogslandet. Vuxna älgar tar de så sällan så det är inte värt att försöka ”räkna på”

Kan en järv döda en björn?

Jens: Det har jag svårt att tro (förutom små ungar om en situation skulle uppstå som gör det möjligt)

Kan man få någon bild på järvarna eller kanske distinkta skillnader på hanar och honar?

Jens: Det är inga distinkta skillnader förutom storleken (hanar genomsnitt 15 kg och honor 10 kg). Hanar är lite grövre – men det är svårt att se i fält.

Hur många klor har en Järv?

Jens: Fem per tass.

Händer det ofta att järvar själva dödar större djur som t.ex. rådjur/älgar? Eller äter de mest kadaver.

Jens: De dödar regelbundet renar i norr. Men framförallt under vår/försommar (kalvar) och under vintern vid för järven gynnsamma snöförhållanden. Rådjur sker – men sällan.

Hur många järvar tror man att det finns i Sverige? Misstänker att det svårt att bestämma till 100% liksom med vargen

Jens: Senaste beräkningen är mest sannolikt strax under 700 i Sverige. Men som du gissar är det en del osäkerhet kring siffran

Äter dom där dom bor?

Jens: De äter överallt:). De ”bor” ju inte så mkt på ett ställe – förutom lyan för honor under våren. Men de drar dit mat också.

Hur farlig är järven om man kommer nära den ?

Jens: Järven är ofarlig!

Vill typ fråga om hur många ungar dom får men det känns ju basic.

Jens: I genomsnitt två ungar (men från 1-4)

Hur är statusen för järven i Sverige?

Jens: Statusen är god. Antalet är relativt stabilt. Men de sprider sig och ökar söderut – vilket är positivt.

vilken forskning pågår nu om järv?

Jens: I Sverige bedriver vi just nu fältforskning i södra Dalarna samt östra Jämtland (och delar av Västernorrland och Gävleborgs län) i skoglandet som de koloniserat relativt nyligen.

Vad farsinerar dig mest med järven? Vad gav dig intresset?

Jens: Det är mycket. En sak som alltid fascinerat mig är att de föder ungar under vintern (februari) i fjällen – när det är som ”värst” och klarar sig ändå i kyla, snö och lite föda!

Hur långt söderut i Sverige kan man hitta järv?

Jens: Värmland och södra Dalarna/norra Örebro län.

Lever järvar alltid ensamma eller kan de leva i par och flock också?

Jens: Främst ensamma (med undantag för parningstid, honor med ungar, och kortare färder tillsammansi olika konstellationer).

Hur gammal kan en Järv bli?

Jens: 15-16 i det vilda (baserat på vad vi sett. Några år till i fångenskap (18-20 om jag mins rätt).

Får ungarna vara kvar med järvmamman till hösten/vintern?

Jens: De tycks hänga med modern till mitten av hösten. Men ändrar sig gradvis från slutet av sommaren till början av vintern.

Järven är ju predator på ren. Vet man något fall där skogsjärvarna slagit ett rådjur?

Jens: Ja – jag känner till några observationer – men har inte sett det själv. Skulle vara lite oftare om rådjuren rörde sig mer i områden med mycket snö...

Järvforskare – vilket häftigt jobb!

Jens: Ja – det är kul . Inte minst när man får så många bra frågor som idag:)!!

Har järven några naturliga fiender här i Sverige eller hur hålls beståndet nere? :)

Jens: (möjliga) ”naturliga” fiender i Sverige är varg och björn. Men det är ovanligt (vi har inte dokumenterat det ännu). Illegal och legal jakt – samt utvandring till Norge är troligen de faktorer som har störst påverkan på tillväxten av populationen.

Hur stor är chansen att få se järv i Västmanland?

Jens: Den är nog liten. Men kanske ökar framöver om de fortsätter sprida sig söderut.

Ska man vara rädd för Järven? Attackerar den människor?

Jens: Nej det ska man inte vara!

Vad väger en järv? Hur gamla kan de bli?

Jens: Hanar i genomsnitt 15 kg och honor ca 10 kg. I det vilda upp till 15-16 år.

Hur påverkas järven av klimatförändringarna?

Jens: De antas påverkas av mindre snö under våren. Men vi har nu sett att de kan klara sig bra utan snö under våren. Kanske mindre snö tidigare under vintern, och ökad konkurrens om kadaver och matgömmor vid varmare klimat kan ha negativ påverkan vid varmare klimat.

Lever järven ensam, förutom när den parar sig? Och jagar den alltid sina byten ensam också?

Jens: Generellt jagar de ensamma. Men det finns enstaka observationer där det sett ut som 2-3 järvar jagat tillsammans.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Den stora älgvandringen

Mer i ämnet