Foto: Västra Götalandsregionen/Privat

”Det är alltid lika tråkigt när vi inte kan erbjuda tolk”

Publicerad

Verksamhetschefen Anne Granath vid tolkcentralen i Västra Götalandsregionen skriver i ett e-mejl till Nyhetstecken att man på grund av sekretess inte kan kommentera det enskilda ärendet.

Hon skriver att det alltid är lika tråkigt när man inte kan erbjuda tolk, och att när resurserna inte räcker använder de sig av en prioriteringsordning man har gjort tillsammans med brukarrådet.

Den prioriteringsordningen hittar du i faktarutan nedan.

Prioriteringsordning för tolkverksamheten i Västra Götaland:

VGR har tre nivåer för tolkuppdrag, där prioriteringsnivå 1 är högst prioriterat. Inom respektive nivå kan vid behov en rangordning ske.

Prioriteringsnivå 1

Vid sjukvårdsbesök av akut karaktär såsom olycksfall eller akut uppkommen situation, skickas alltid tolk dygnet runt, och när tolkbeställningen är stängd kontaktas beredskapstolk. Räcker inte våra egna tolkar till skickas tolk från upphandlade tolkföretag.

Prioriteringsnivå 2

Sjukvård som inte är av akut karaktär, ex planerat sjukvårdsbesök dagen efter den akut uppkomna situationen/olycksfallet, tillhör prioriteringsnivå 2 vilket innebär att det rangordnas utifrån beställningsdatum och frekvens. Beställningar som inte är akuta och inkommer till Tolkverksamheten mindre än 24h innan det ska utföras, prioriteras inte.

Är det fråga om akuta livshotande tillstånd ska naturligtvis tolk beställas och det är prio 1 hos oss. Beställningen kan göras av både vårdgivare och tolkanvändare. Beställs inte tolk så är det förståeligt att man både blir rädd och orolig.

Tolks prioriteringsordning bifogas samt förklaring nedan på skillnad på akut och planerat sjukhusuppdrag:

Prioriteringsnivå 1 är högst prioriterat. Inom respektive nivå kan vid behov en rangordning ske.

Vid sjukvårdsbesök av akut karaktär såsom olycksfall eller akut uppkommen situation, skickas alltid tolk dygnet runt, och när tolkbeställningen är stängd kontaktas beredskapstolk. Räcker inte våra egna tolkar till skickas tolk från upphandlade tolkföretag.

Akuta uppdrag av högsta prioritet ska alltid ges företräde framför andra uppdrag då tolkbrist föreligger.

1.1 Uppdrag där tolkanvändarens liv och hälsa eller personliga

integritet berörs t ex

– sjukvårdande insatser i samband med risk för liv och hälsa

– ärenden inom socialtjänsten, rättsväsende eller annan myndighet

av akut karaktär

– uppdrag på arbetsplats som är avgörande för individens försörjning

– samtal med skolpersonal avseende akuta händelser som berör eleven

– bankbesök som väsentligt berör den personliga ekonomin

– andra akut uppkomna situationer av allvarlig karaktär

1.2 Oåterkalleliga uppdrag kopplade till de grundläggande händelserna

i livet eller andra för tolkanvändaren viktiga situationer och

sammanhang som inte återkommer t ex,

– sammanhang som bröllop, dop, begravningar

– sammanhang där tolkanvändaren haft ekonomiska utlägg t ex för kurs som inte återkommer .

Prioriteringsnivå 2.

Uppdrag med hög prioritet rangordnas utifrån beställningsdatum och

frekvens. När vi har fler tolkuppdrag än tolkar eller ekonomi så måste vi prioritera. Har uppdragen samma prioriteringsnivå går vi på beställningsdatum och är det samma beställningsdatum går vi på frekvens dvs den som inte beställt tolk lika ofta får tolk(rättviseaspekt). Beställningar som inte är akuta och inkommer till Tolkverksamheten mindre än 24h innan det ska utföras, prioriteras inte.

2.1 Uppdrag för barn och ungdomar

Det är viktigt att stimulera barn till socialt umgänge för att öka

möjligheten till delaktighet, inflytande och interaktion genom t ex

– fritidsaktiviteter

– föreningsliv

2.2 Uppdrag i skolan för samtal och annat som rör barns skolgång som

inte ligger inom ramen för skolans ansvar som myndighet t ex

– samtal på förälders initiativ

– föräldramöte

– inskolning

2.3 Uppdrag som berör arbetsliv och förvärvsinkomst, t ex

– arbetsplatsmöten

– arbetsmiljöutbildning

2.4 Uppdrag som berör ideellt intresseorganisatoriskt arbete t ex

– styrelsemöten

– möten initierade av intresseorganisation i avsikt att kunna påverka politiska uppdrag där ingen annan har ansvaret för tolkningen

2.5 Övriga myndighetskontakter t ex

– planerade sjukvårdsbesök

– planerade möten med flera myndigheter i samverkan

– passansökan hos polisen

2.6 Övrigt

– fritidsaktivitet, möte och sammankomst med fem eller fler tolkanvändare från Västra Götalandsregionen.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App Store
Ladda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.