En timmerbil lastar timmer vid en avverkning i en skog i Enköping. Trävaror och pappersmassa är viktiga för svensk export.

Ekonomi

Samhällets ekonomi brukar mätas med bruttonationalprodukten, BNP. Men ett antal andra faktorer lyfts också: Arbetslösheten, priserna (KPI), svensk export och import, ränteläget och inflationen.
Svensk ekonomi räknas som en av världens mest konkurrenskraftiga då den är exportorienterad och högteknologisk.

Allt om: Ekonomi

401 artiklar