Fru Justitia utanför Tingsrättens Säkerhetssal på Bergsgatan i Stockholm.

Lag och ordning

Lag och ordning är en av väljarnas viktigaste frågor. Lagarna stiftas av riksdagen, oftast på förslag från regeringen. Många nystiftade lagar grundar sig på EU-beslut. Polisen, Sveriges Domstolar och Kriminalvården med flera, ser till att lagarna följs. Här följer du senaste nytt i ämnet.

Allt om: Lag och ordning

119 artiklar