Čuovo sámedikki dievasčoahkkima Ubmejes

Sámediggi lea čoahkis Ubmejes gos dollet dán jagáš vuosttas dievasčoahkkima. Doppe vurdojuvvo golbma garra digáštallanbeaivvi. Čuovo visot dás njuolggoraporttas- ja sáddes jearaldagaid SVT Sámi reportariida.

Sámediggi lea čoahkis Ubmejes gos dollet dán jagáš vuosttas dievasčoahkkima. Doppe vurdojuvvo golbma garra digáštallanbeaivvi. Čuovo visot dás njuolggoraporttas- ja sáddes jearaldagaid SVT Sámi reportariida.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
SVT Sámi doaimmaheaddji lea dál Ubmejes. Anncatrin Stenberg-Partapuoli muitala mat dievasčoahkkima deaŧáleamus aššit leat. Foto: Stefan Karlsson

Följ Sametingets plenum i Ubmeje

Plenum är över! Tack för att ni har varit med oss under den här veckan. Fortsätt läs samiska nyheter på vår sajt.

Plenum återremitterar punkten om Idrottspolitisk strategi.

Nu går man därför till § 15 Idrottspolitisk strategi.

Man bordlägger nu paragraf 9 med motionerna.

Man går nu tillbaka till paragraf 9 med motioner.

Man är nu klar med budgetunderlag och lägger det till handlingarna.

Lång debatt nu om budgetunderlaget för 2025-2027.

Debatten fortsätter om årsredovisningen, Stefan Mikaelsson nu i talarstolen.

Foto: Josefine Holgersson

Årsredovisningen är ändå ett bra dokument för att se över kostnader och vad vi ska satsa på inom politiken, säger Marita Stinnerbom.