Forums veckotablå

Uppdaterad
Publicerad

Forums tablå 18 – 24 oktober

Forum sänds 09:00-16:15 i SVT2 och SVT Play vardagar. Nyheter från Rapport 12.00 och 16.00

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få veckotablån i mejlform.MÅNDAG 2021-10-18

09:00 – 10:15  Riksdagens frågestund
Statsråden Ibrahim Baylan (S), Anders Ygeman (S), Åsa Lindhagen (MP) och Per Olsson Fridh (MP) svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 7/10.

10:15 – 12:00  Vem sätter agendan för ny skogspolitik?
Januariavtalet satte skogen på den politiska agendan. Men finns det förutsättningar att nå bred politisk enighet om skogens oförenliga mål? Det kanske är EU snarare än riksdagen som avgör framtiden för den svenska skogen? Panelsamtal med politiker, myndigheter, organisationer och forskare. Moderator: Sverker Olofsson. Arrangör: SLU. Från 6/7.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 13:35  Hur ska Sverige nå klimatmålen?
Vilka åtgärder och politiska beslut bör prioriteras före valet 2022 för att få fart på klimatomställningen på allvar? Det handlar rapporten ”Riv hindren!” om, skriven av Robert Höglund och Anders Wijkman. Rapporten presenteras och kommenteras. Övriga medverkande: Annika Jacobson, statssekreterare (MP), Tomas Kåberger, Chalmers, Ola Hansén, rådgivare WWF m fl. Arrangör: Global Utmaning. Från 4/10. 

13:35 – 14:35  Distansarbete – risker och fördelar med det nya normala
Större möjlighet att arbeta på distans verkar bli det nya normala för allt fler människor. Hur ska det hanteras? Johan Stenmark, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, och Elvira Liljeröd från Arena Idé presenterar ny kartläggning och exempel på fackliga strategier. Därefter paneldiskussion. Arrangör: Arena Idé. Från 6/10.

14:35 – 15:00  EU och flyktingfrågan
Talibanernas maktövertagande i Afghanistan har lett till oro för en ny flyktingvåg till Europa. Hur ska EU agera? Kan man komma överens om fördelning av flyktingar inom EU? Medverkande: EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M/EPP), Malin Björk (V/Vänstergruppen) och Evin Incir (S/Soc&Dem). Programledare: Niklas Svensson. Från 14/9.

15:00 – 16:00  Miljöpartiets kongress
Utdrag ur helgens kongress, bland annat språkrörstal.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag
TISDAG 2021-10-19

09:00 – 09:45  Så kan det digitala utanförskapet minska
Samhällsservicen blir mer och mer digital. Samtidigt finns det grupper som inte deltar i den digitala vardagen. Hur kan samhället stötta? Medverkande: Staffan Isling, vd SKR, Åsa Lindh, gd Statens servicecenter och Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef Internetstiftelsen. Arrangör: SKR. Från 15/10.

09:45 – 10:00  Politik i bokhyllan: Hon hette Esmeralda
Lilla Hjärtat, som egentligen hette Esmeralda, tvingades bort från det familjehem hon vuxit upp i. Senare hittades hon drogad och död hos sina biologiska föräldrar. I en ny bok berättar familjehemsmamman Melinda Jacobs tillsammans med journalisten Minna Tunberger om vad som hände och om kampen för en lagändring. Sharon Jåma intervjuar Melinda Jacobs. Från 21/9.

10:00 – 10:45  Ekonomin i kommunerna under och efter pandemin DIREKT
Sveriges kommuner och regioner presenterar sin ekonomirapport. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för kommuner och regioner? Hur påverkar en förändrad befolkningsprognos och de stora behoven av klimatanpassningar? Rapporten presenteras av chefsekonom Annika Wallenskog och kommenteras av ordförande Anders Knape. Arrangör: SKR.

10:45 – 11:00  Politik i bokhyllan: Fallet
Boken Fallet är Ann Heberleins berättelse om hur hon på kort tid gick från att vara hyllad författare och teologie doktor i etik till att förlora nästan allt: anseende, anställning, uppdrag och vänner. Niklas Ekdal intervjuar. Från 21/9.

11:00 – 12:00  Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken
Utfrågningen arrangeras av finansutskottet och bland andra deltar riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén. Sänds med fördröjning.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 12:35  Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken, forts

12:35 – 13:00  Forum: Politik och samhälle

13:00 – 15:15  Service på landsbygden och bredbandsutbyggnad DIREKT
Interpellationsdebatter i riksdagen. Statsråd svarar på riksdagsledamöternas inlämnade skriftliga frågor.

15:15 – 16:00  Kvinnorna som klev ut i kylan
Sverige har aldrig haft en kvinna som statsminister. 90 procent av börsbolagens verkställande direktörer är män. I det här samtalet möts fyra kvinnor som kom hela vägen till toppen men tvingades lämna sina uppdrag. Medverkande: Mona Sahlin, fd partiledare Socialdemokraterna, Anna Kinberg Batra, fd partiledare Moderaterna, Ebba Lindsö, tidigare vd Svenskt Näringsliv och Ann-Marie Begler, tidigare gd Försäkringskassan Moderator: Amanda Lundeteg, vd Allbright. Arrangör: Forum Jämställdhet. Från 8/3.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dagONSDAG 2021-10-20

09:00 – 09:40  Riksdagen: Debatt inför beslut DIREKT
Riksdagen debatterar utskottens förslag inför votering.

09:40 – 09:55  Politik i bokhyllan: Svensk rasism under efterkrigstiden
Boken handlar om hur frågor om ras och rasism behandlats i Sverige efter andra världskriget och fram till 1970-talet. Med utgångspunkt i tusentals tidningsartiklar beskriver författaren Tobias Hübinette hur bland annat språket har förändrats. Nedjma Chaouche intervjuar. Från 26/4.

09:55 – 12:00 100 år av demokratistatistik
SCB:s årliga demokratidag. Hur har demokratistatistiken skildrat demokratin under de 100 åren som gått och hur kommer utvecklingen se ut framöver? Medverkande: Henrik Ekengren Oscarsson, statsvetare, Line Säll, Jämställdhetsmyndigheten, Rosaline Marbinah, ordf LSU, Sveriges ungdomsorganisationer m fl. Arrangör: SCB. Från 1/10.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 12:30  Forum: Politik och samhälle

12:30 – 14:00  Digital baskunskap – varför så viktigt?
Pandemin har tydliggjort vilka möjligheter ny digital teknik skapar. Samtidigt saknar många grundläggande kunskap för att hänga med i den digitala utvecklingen. Vad kan man göra åt det? Med Anna Eriksson, gd DIGG, Anders Ygeman (S), digitaliseringsminister, Jonas Birgersson, it-entreprenör m fl. Arrangör: Digitalidag. Från 15/10.

14:00 – 15:30  Statsministern i EU-nämnden inför toppmöte DIREKT
Statsminister Stefan Löfven (S) samråder med EU-nämnden inför mötet med EU-ländernas ledare i Bryssel 21 – 22 oktober, då covid-19, den digitala omställningen, energipriser, migration och yttre förbindelser ska diskuteras.

15:30 – 15:45  Politik i bokhyllan: Därför demokrati
Filosofen och ledamoten i Svenska Akademien, Åsa Wikforss, oroas över hur brist på kunskap och spridning av falsk information på sociala medier kan leda till att demokratin bryts ner. Niklas Ekdal intervjuar. Från 6/9.

15:45 – 16:00  Respekten för rättsstatens principer
Kommer de nya reglerna som kopplar utbetalningar från EU-budgeten till hur väl ett medlemsland respekterar rättsstatsprincipen att få effekt? Med EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L/Renew) och Jessica Stegrud (SD/ECR). Programledare Niklas Svensson. Från 14/9.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag
TORSDAG 2021-10-21

09:00 – 10:30  Statsministern i EU-nämnden inför toppmöte
Statsminister Stefan Löfven (S) samråder med EU-nämnden inför mötet med EU-ländernas ledare i Bryssel 21 – 22 oktober, då covid-19, den digitala omställningen, energipriser, migration och yttre förbindelser ska diskuteras. Från 20/10.

10:30 – 11:00  Du blir vad du säger
Om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal. Medverkande: Jesper Bengtsson, ordf Svenska PEN och ärkebiskop Antje Jackelén. Arrangör: Act Svenska kyrkan, Se människan och Svenska PEN/Norstedts. Från 24/9.

11:00 – 12:00  EU-magasinet DIREKT
De senaste debatterna i EU-parlamentet i Strasbourg och andra aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 12:50  Sexualbrott mot barn och läget i utsatta områden DIREKT
Interpellationsdebatter i riksdagen. Statsråd svara på ledamöternas inlämnade skriftliga frågor.

12:50 – 13:30  Moderaternas arbetsstämma i Helsingborg DIREKT
Stämman inleds. Öppningstal av partiledare Ulf Kristersson (M). Kommentar av SVT:s politikkommentator Elisabeth Marmorstein. Programledare: Katia Elliott. Bisittare: Benjamin Dousa, vd Timbro och fd Muf-ordförande.

13:30 – 13:55  Forum: Politik och samhälle

13:55 – 14:45  Pressträff om läget i coronapandemin DIREKT
Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

14:45 – 16:00  Riksdagens frågestund
Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Sänds med fördröjning.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 16:15  Hänt i dag
FREDAG 2021-10-22

08:55 – 12:00  Moderaternas arbetsstämma i Helsingborg DIREKT
Stämmans andra dag behandlas på förmiddagen proposition 1: Reformer för jobb och tillväxt i hela Sverige. Programledare: Katia Elliott. Politikkommentator: SVT:s Elisabeth Marmorstein. Bisittare: Benjamin Dousa, vd Timbro och fd Muf-ordförande.

12:00 – 12:03  Rapport

12:03 – 12:30  Moderaternas arbetsstämma i Helsingborg DIREKT
Programledare: Katia Elliott. Bisittare: Benjamin Dousa, vd Timbro och fd Muf-ordförande.

12:30 – 13:15  Så kan det digitala utanförskapet minska
Samhällsservicen blir mer och mer digital. Samtidigt finns det grupper som inte deltar i den digitala vardagen. Hur kan samhället stötta? Medverkande: Staffan Isling, vd SKR, Åsa Lindh, gd Statens servicecenter och Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef Internetstiftelsen. Från 15/10.

13:15 – 16:00  Moderaternas arbetsstämma i Helsingborg DIREKT
Debatt om proposition 7: Frihet och ansvar – ett förslag till moderat idéprogram för 2020-talet och proposition 2: Bryt utanförskapet – för stram invandring och effektiv integration. Programledare: Katia Elliott. Bisittare: Benjamin Dousa, vd Timbro och fd Muf-ordförande.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 17:15  Moderaternas arbetsstämma i Helsingborg DIREKT
Debatten om utanförskapet fortsätter. Politikkommentator är SVT:s Elisabeth Marmorstein. Programledare: Katia Elliott. Politikkommentator: SVT:s Elisabeth Marmorstein. Bisittare: Benjamin Dousa, vd Timbro och fd Muf-ordförande.
LÖRDAG 2021-10-23

09:00 – 11:40  Moderaternas arbetsstämma i Helsingborg DIREKT
Debatt om proposition 4: Grön höger – för minskade utsläpp och framtidens jobb. Klockan 11:00 Stämmotal av partiordförande Ulf Kristersson (M). Kommentar av Elisabeth Marmorstein, SVT. Programledare: Katia Elliott. Bisittare: Benjamin Dousa, vd Timbro och fd Muf-ordförande.

***

12:30 – 16:00  Moderaternas arbetsstämma i Helsingborg DIREKT
Debatt om bl.a. proposition 6: Bekämpa brotten och återupprätta tryggheten. Programledare: Katia Elliott. Bisittare: Benjamin Dousa, vd Timbro och fd Muf-ordförande.

16:00 – 16:05  Rapport

16:05 – 17:00  Moderaternas arbetsstämma i Helsingborg DIREKT
Stämmans tredje dag avslutas. Programledare: Katia Elliott. Politikkommentator: SVT:s Elisabeth Marmorstein. Bisittare: Benjamin Dousa, vd Timbro och fd Muf-ordförande.
SÖNDAG 2021-10-24

08:55 – 11:30  Moderaternas arbetsstämma i Helsingborg DIREKT
Stämmans fjärde och avslutande dag. Debatt om proposition 5: Ett starkare Sverige i en osäkrare omvärld. Programledare: Katia Elliott. Politikkommentator: SVT:s Elisabeth Marmorstein. Bisittare: Benjamin Dousa, vd Timbro och fd Muf-ordförande.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer