Under det här året har jag som klimatkorrespondent rest runt i flera länder i Europa och berättat om hur kolkraften nu kollapsar. Länderna bestämmer sig istället för att satsa på vågkraft, solkraft, vätgas. Men Polen går alltså sin egen väg och har bestämt sig för att det är kärnkraften som är svaret på klimatkrisen, säger SVT:s reporter Erika Bjerström. Foto: Marco Nilson

Analys: Polen litar inte på sol och vind – storsatsar på kärnkraft

Uppdaterad
Publicerad
Analys ·

Den polska regeringen har gjort en helomsvängning och har antagit en grön energiplan. Den polska kolkraftverken ska läggas ner senast 2049. Men polackerna litar inte på förnyelsebara energikällor. Sex nybyggda kärnkraftsreaktorer ska ersätta kolet – ett beslut som väcker kritik.

Erika Bjerström

Klimatkorrespondent

Fast det är soligt ligger den polska staden Belchatow insvept i koldimma. Här ligger Europas största kolkraftverk. Plymer av den osynliga koldioxiden pumpas upp i atmosfären, dag som natt. Här finns en av förklaringarna till varför de globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att skena. Men nu ska koldimmorna skingras. 

Den polska regeringen har slutit ett historiskt avtal med de polska fackförbunden om att lägga ner kolkraften. Beslutet tillkännagavs i slutet av september vid en presskonferens i Katowice. Det gav inget större eko utanför landets gränser. Omvändningen motiveras med att Polen måste vara med och konkurrera med resten av Europa om de lönsamma investeringarna i förnyelsebart – regeringen kallar det ”ett genombrott som kan jämföras med Copernicus revolution, att sätta förnyelsebar energi i centrum för det polska energilandskapet” (Copernicus var en polsk astrofysiker som på 1600-talet bevisade att jorden kretsar kring solen och inte tvärtom).

Kolkraftverk ska avvecklas till 2049

Havsbaserade vindkraftsparker i Östersjön och solpaneler hör till de energikällor som ska ersätta kolet. Privatpersoner kan redan få statliga bidrag för att installera solpaneler, och den solpanelsfabrik SVT besökte i Tarnow expanderar.  

Det är den nya klimatministern Michal Kurtyka som ligger bakom. Polen stödjer plötsligt EU-ländernas mål att vara koldioxidneutrala till 2050, även om Polen formellt fortfarande ställer sig utanför uppgörelsen – ett beslut som kritiseras hårt av övriga EU-länder. Trots det kan Polen nu räkna med att få flera miljarder euro ur EU:s klimatfond ”Just Transition” och gröna omstartsbidrag, en bedrift Polens premiärminister Mateusz Morawiecki skröt om när han återvände från senaste toppmötet i Bryssel.

Det polska beslutet innebär att alla kolkraftverk ska avvecklas till 2049. I hårda förhandlingar lyckades fackförbundet se till att de 80 000 som är anställda inom kolindustrin hålls skadeslösa – de har bland annat garanterarats livstidslön, oavsett när de förlorar jobbet. Regeringen har också lovat att locka nya företag till koldistrikten, bland annat en bilfabrik för elbilar.

Kontroversiellt beslut

Men den polska regeringen litar inte på att förnyelsebara energikällor kommer att klara landets energibehov. Polen tillverkar mer el från kolkraft än alla EU-länder tillsammans. ”Den enda stabila energikällan vi kan lita på är kärnkraft” säger Adam Guibourgé-Czeterwinski i en intervju med SVT. Den 19 oktober undertecknade USA:s och Polens energiministrar en överenskommelse där USA lovar både fördelaktiga lån och teknik för att bygga sex nya kärnkraftverk med kapacitet på 6-9 GW. Polens regering väntas inom kort underteckna sin del av avtalet och det första kärnkraftverket ska stå klart 2033. Tyskland har redan hunnit protestera mot att få ett av kärnkraftverken bara 150 km från tyska gränsen. Beslutet är kontroversiellt. EU:s linje är att fossila energikällor ska ersättas av förnyelsebar energi. Kärnkraft är inte en förnyelsebar energikälla eftersom den skapar svårhanterligt, radioaktivt avfall.  

Men den ger å andra sidan inga CO2 utsläpp och dras inte med sol- och vindkraftens utmaningar med att lagra el. Det polska beslutet kommer med största säkerhet sätta fart på debatten om huruvida kärnkraften har en plats i den gröna omställningen.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.