Bengt Norborg tillsammans med roboten Erica. Foto: SVT

Krönika: Robotarna – människans räddning eller undergång?

Uppdaterad
Publicerad
Krönika ·

Vi står inför stora beslut i framtiden när robotar och artificiell intelligens utvecklas och snart kan vara smartare än människorna. Halva arbetsstyrkan i industriländer förutspås försvinna när robotarna tar över. Nu menar allt fler att robotarna antingen blir mänsklighetens räddning eller dess undergång. I Japan väljer man att se möjligheterna.

Bengt Norborg

utrikesreporter

En nyligen gjord studie i Oxford gör gällande att inom 20 år kommer omkring 50 procent av dagens anställda i industriländer som USA och Sverige att ersättas av digital teknik. Men i Japan tycks nästan ingen oroa sig över sådana förutsägelser.

I Japan ser man robotar och artificiell intelligens som möjligheter till utveckling, till bättre liv eller åtminstone bibehållen standard, när befolkningen krymper och åldras.

Robotarna ska göra jobb som ingen vill eller längre kan göra: antingen genom att ersätta människor som går i pension när det inte finns tillräckligt med unga människor för att göra jobben, eller hjälpa äldre att jobba kvar längre i jobb som måste göras.

Med robotar som klarar tunga lyft eller styr industriella processer skulle människor förlänga sitt arbetsliv.

Den fortfarande stora arbetskraftsreserven som Japans många högutbildade kvinnor utgör tycks man inte på allvar räkna med, trots att fler kvinnor i arbetslivet skulle påverka ekonomin positivt. Japan har heller ingen invandring att tala om. Så robotarna är en lösning på många problem. Med robotar som klarar tunga lyft eller styr industriella processer skulle människor förlänga sitt arbetsliv.

Massor av specialiserade rutinjobb kan tas över av robotar, precis som utvecklingen i väst också visar. Robotar ersätter till och med redan människor inom vården, som gymnastikinstruktörer för åldringar till exempel, eller som människoliknande robotar eller gosedjur med artificiell intelligens som bara ska hålla någon sällskap, som en bot mot ett samhälle som splittras allt mer.

Robotarna ska alltså inte bara arbeta i stället för oss, de kan dessutom bli lekkamrater, kompisar, och på så sätt minska ensamheten och därmed självmorden.

Japansk ordning

I Japan går tågen i tid. I Japan står man lydigare i kö än i Sverige. I Japan anpassar man sig, inordnar sig, för kollektivets bästa, tycks det.

Det homogena Japan håller ihop och utan att vara särskilt religiöst håller man på sina ritualer, oavsett om de är shintoistiska, buddhistiska eller kristna. Traditioner omhuldas, kanske för att undvika konflikter och splittring. Rutiner och ritualer hjälper mot förvirring.

Alltså: ordning råder, och robotar stämmer väl överensstämmer med det ordningssinnet.

Robot-moral ofta mer tillförlitlig än en oförutsägbar och bristfällig mänsklig moral.

Robotar är rationella och gör som de är programmerade. För många japaner är dessutom en programmerad robot-moral ofta mer tillförlitlig än en oförutsägbar och bristfällig mänsklig moral.

Tokyos nye bundsförvant i Washington, efter senaste presidentvalet, har troligen förstärkt bilden av människor som opålitliga.  Japans utveckling de senaste 70 åren talar också för sig självt, till alla: med hårt arbete, disciplin och kollektiv uppslutning bakom ordningen, som få klarar att utmana, så övervinner man svårigheter som ekonomiska nedgångar och till och med världskrig.

Att stå på egna ben, lite vid sidan av, framstår för många som en ganska lyckad strategi.

Japan i världen

Men världen gör sig påmind också i Japan. Nordkorea avfyrar missiler, som kanske kan bära kärnvapen, rakt över Japan. Kina är en allt starkare stormakt med ambitioner att utvidga sitt inflytande konflikten om några obebodda klippor i Östkinesiska havet fortsätter.

Även om minst hälften av befolkningen, sedan andra världskriget, fortfarande bekänner sig till en djupt rotad pacifism, så börjar allt fler rucka på den hållningen, som ju i många fall bygger på att Japan inte står inför några hot.

Abe vill alltså förvandla den så kallade självförsvarsstyrkan till en reguljär krigsmakt.

Mitt i den vindkantringen står premiärminister Abe som vill skriva om konstitutionen som förbjuder Japan att ha en försvarsmakt. Abe vill alltså förvandla den så kallade självförsvarsstyrkan till en reguljär krigsmakt, uppenbarligen för att kunna freda sig bättre i händelse av konflikt och dessutom mer aktivt kunna delta i militära aktioner beslutade av världssamfundet.

Här handlar det om att balansera Kinas växande makt samtidigt som man hörsammar Donald Trumps krav på en bättre handelsbalans, när man köper fler vapen från USA.

Den japanska utvecklingen av AI och robotar kan förstås också passa väl in i en sådan förändring av Japan.

Länk: Snart kan robotar vara smartare än människor. En fara eller en möjlighet? Se Korrespondenterna på tisdag kl 20 i tvåan, eller redan nu på SVT Play.

Det här är en krönika

Reflektionerna är skribentens egna. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.