66 frågor och svar om GMO-maten

Uppdaterad
Publicerad

SVT.se-besökarna chattade med GMO-kunniga från forskarvärlden och miljörörelsen. Läs svaren här.

Vad händer om vi börjar genmodifiera våra grödor? Är det riskabelt eller bra? Vi har belyst frågan här på SVT.se och i Vetenskapens värld. Vi gav också SVT.se-besökarna chansen att ställa frågor till experterna.

På plats för att svara fanns Stefan Jansson, växtfysiolog på Umeå universitet, Gun Rudquist agronom och representant för Naturskyddsföreningen samt Misse Wester som är riskforskare vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och på KTH i Stockholm.


Viktor: Hej varför ger de kommersiella GMO-grödorna sterila fröer och varför kan de i så fall smitta närliggande odlingar med traditionella grödor?
Stefan Jansson, växtfysiolog: Det finns inte kommersiella GMO-grödor som är sterila. Alla komersiella majssorter – GMO eller inte – är emellertid hybridsorter där avkomman inte är så livskraftig så att bönderna inte vill ta eget utsäda


Östen: Varför tar Naturskyddsföreningen upp så oseriösa exempel? GFP-modifiering av apor ska naturligtvis aldrig tillåtas inom EU! (Sorgligt nog finns det i världen regimer vi ej kan styra över). Det handlar ju i stället t.ex. om att överföra en gen för bladmögelresistens från en annars giftig potatis!
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: Aporna var ju bara ett exempel på vad man teoretiskt kan göra. Naturskyddsföreningen bedömer varje genetiskt modifierad gröda utifrån dessa nytta och kostnad.

Eva: Varför tog ni upp något om hälsoeffekter av GMO? att det inte finns några långtidsstudier på däggdjur mer än 90 dagar? Att ni inte intervjuade indiska, sydamerikanska, amerikanska bönder som arbetat med GMO under lång tid? 
Misse Wester, riskforskare: Hej Eva, nu är jag ingen naturvetare så jag kan dessvärre inte svara på din fråga! Jag fokuserar på allmänhetens reaktioner och orsakerna därtill.


Thore: Det som skrämmer mig är om Monsanto och andra globala jättar tar bort möjligheten att använda säg, majs till att odla nya plantor. Alltså att de dödar den normala cykeln så att alla bönder måste köpa frön från konglomeraten därför att skörden (frukten/fröet/what ever) som produceras med deras GMO-plantor inte kan gro. I så fall så är det ju fara å' färde. Har hört att de gjort så med bomull i Indien. Bönderna blir livegna som måste betala vad nu konglomeraten behagar att debitera dem för ettåriga växter. Otäckt det där. Girigheten vet ingen gräns.
Stefan Jansson, växtfysiolog: Som jag svarade nyss stämmer detta inte, ingen majsodlare vill ta eget utsäde hursomhelst


Thore: Hej Linus. Jag skickade just en harang. Kom den fram? :)
Linus Brohult: Hej Thore. Din fråga är vidareskickad till gästerna. Vi håller tummarna att den hinner få svar. /Linus Brohult, moderator SVT Vetenskap

Gregor: Färsk forskning visar att foster kan påverkas av Bt och Cry och döda fostret på så låg koncentration som 1/1000 av gränsvärdet. Är inte det en anledning till att vara mycket försiktig med att odla GMO-grödor?
Stefan Jansson, växtfysiolog: Skulle man hara orolig för BT skulle man vara emot användningen t ex i det ekologiska jordbruket där hela ekosystemet utsätts, vad gäller GM-majsen utsätts bere de insekter som äter majs och där har man visat att biodiversiteten blir HÖGRE på fälten med GM än på de konventionella majsen


Lena Erkers: Hej! Är det inte så att ordet modifiering är lika med att förändra verklighet eller försöka göra den bättre? Hur långt är det möjligt? Kanske är modifiering för framtiden är helt tvärt om? Att gå tillbaka till gamla sädesslag, odlingsmetoder och tradition för att komma framåt! I den starkaste utveckling handlar det inte enbart om framgång hela tiden – utan reflektion, återhämtning och styrketräning...
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: Hej! Du tar upp en viktig aspekt av GMO-diskussione; vilket jordbrukssystem som man vill gynna. För att både försörja världen och klara ekosystemen måste det till andra lösningar än dagens konventionella odlingssystem. Detta lyfts fram av t ex FN:s specialrapportör om jordbruk. Huruvida genteknik komemr att vara en del av den framtida lösningen eller fortsätta att gynan ett jordbruk som förusätter hög anvädning av insatsmedel som kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel – ofta i monokulturer – kvarstår att se.

Hasse: Är GMO-produkter alltid patenterade?
Stefan Jansson, växtfysiolog: Förstås inte, vi har tusentals GM växter på lab som inte är det. Om man däremot är ett företag som skall försöka få en sort godkänd och kostnader uppgår till hundratals miljoner så är det ingen som gör det om maninte har sorten skyddad av patent elle sortskydd


Rasmus: Beror inte gmo-motståndet till största del av okunskap hos folket, och vad genmodifiering egentligen innebär?
Misse Wester, riskforskare: Hej Rasmus, nej det skulle jag inte säga. Det finns studier som visar att allmänhetens inställning till GMO formas av andra saker än naturvetenskaplig kunskap. Ofta förstår vi att vi inte kan själva tekniken men kan ända ha åsikter som grundar sig på andra faktorer som uppfattningar om rättvisa, etik och vad vi anser vara naturligt.


Gregor: Det finns nya studier som visar att påverkan av foster sker av mycket lite av fgifterna Bt och Cry – gör det inte att man ska vara försiktiga?
Stefan Jansson, växtfysiolog: Det stämmer faktiskt inte, inga sådana data finns


Hasse: Är GMO-produkter alltid patenterade?
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: De genetiskt modifierade grödor som odlas idag ägs av enstaka företag. Lantbrukarna betalar för utsäde och många köper dessutom utsäde och insatsmedel (t ex bekämpningsmedel) av samma företag. Odlaren har itn erätt att ta sitt eget utsäde utan måste även året därpå köpa av företaget. 

Ann: I programmet verkade kvinnan från Naturskyddsföreningen och professor Stefan Jansson överens om att det behövs fler försök med GM-grödor, för att utforska eventuella risker. Men Naturskyddsföreningen verkade tycka att forskarna bara skyller på att det är för krångligt att få tillstånd. Det framgick inte riktigt i programmet vad det är som är så svårt med att få tillstånd till fältförsök. Är det så att det är så dyrt att få tillstånd att offentliga forskningsbidrag inte räcker till? 
Stefan Jansson, växtfysiolog: Det går förstås inte att som Johanna säga att om man är så säker på att det inte finns några problem kan man väl ta sig igenom tillståndsprocessen. I de flesta länder går det överhuvudtaget inte att få tillstånd, och i de flesta övriga vandaliseras försöken systematiskt om forskare trots detta satsar mycket tid och pengar bara för att få göra ett minimalt experiment, dessutom kan man bli hotad och kan till och med få sitt hem attackerat. Att sedan fundera på att försöka få en sort godkänd för odling är problem i en helt annan storleksordning, då talar vi om kostnader på hundratals miljoner kr. Vem menar Johanna skall betala det?


Ingela: Vill bara veta hur man kom fram till att det endast är ett politiskt beslut och inte en fråga för gemene man, då mej veterligen ”gemene man” inte vill ha det överhuvudtaget. För forskningen är inte alls tillfredsställande på hur det reagerar i kroppen. 
Misse Wester, riskforskare: Hej Ingela, det jag tror vi menade var att beslutet om att satsa offentliga medel på en viss typ av teknikutveckling fattas av politiker, inte av allmänhet. Men det är en intressant fråga du väcker, hur beslut fattas kring ny teknik som stora delar av allmänheten inte önskar som jag inte har några enkla svar på!


Cat: Hej! Jag har hört att genmodifierade produkter inte har något minne, inte kan få frön som kan återsås och därför inte ger någon näring när man äter dem. Stämmer det?
Stefan Jansson, växtfysiolog: Det finns ingen som helst skillnad i detta avseende mellan GM eller inte GM-grödor


Åsa: Man har ju inte forskat på hur det är för människor och djur att äta dessa genmanipulerade produkter. Vi vet ju idag att vetet mår folk jätte dåligt av, men man har bara forskat på hur bra avkastning det är och hur bra bakegenskaper det har. Hur mår jorden efter all besprutning? Den blir ju död! 
Stefan Jansson, växtfysiolog: Detta är en myt. Det finns hundrtals studier, massvis gjorda av oberonde forskare, ingen har visat på någon risk. Läs t ex vadärdens största vetenskapsorganisation, AAAS, skrivit
http://www.aaas.org/news/releases/2012/1025gm_statement.shtml


Anette: Oj vad vinklat! Man tog upp dåliga exempel på ställen där GMO sägs fungera och intervjuare en Monsanto lobbyist. Ingen forskare från andra sidan fick komma till tals angående hälsorisker. Inget nämndes om den ökade användningen av pesticiden Round Up som anses vara orsak till massdöd av bin. Ska vi betala Public Service för så dåligt underbyggd research??
Linus Brohult: Hej! Trist att du tyckte att det blev ensidigt! Vi hade både en GMO-kritisk forskare i reportaget och en GMO-kritiker i studiosamtalet. (Jag tror för övrigt inte att många som forskat i ämnet skulle hålla med om att orsaken till massdöd av bin generellt kan skyllas på Round Up.) /Linus Brohult, SVT Vetenskap

Åsa: Man har ju inte forskat på hur det är för människor och djur att äta dessa genmanipulerade produkter. Vi vet ju idag att vetet mår folk jätte dåligt av, men man har bara forskat på hur bra avkastning det är och hur bra bakegenskaper det har. Hur mår jorden efter all besprutning? Den blir ju död! 
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: Från Naturskyddsföreningens perspektiv är det just hur de modifierade grödorna påverkar miljön och människors och djurs hälsa som är i fokus. M a o tittar vi på varje tillämpning för sig. Huruvida gentekniken kommer att ge oss intressanta, hållbara, smarta lösningar i framtiden ååterstår att se. hittills har de modifierade grödorna knappast bidragit till ett hållbart jordbruk.

Niklas: Ja jisses, värre GMO-propaganda än det SVT just serverade svenska folket har jag då aldrig sett. Enda motvikten var SNF:s viceordförande som fick kommentera lite på slutet. Som ni framställde det så är det miljörörelsens kritik av GMO som är problemet, och inte GMO. Här är en av de få studier som kunnat göras på effekterna hos grisar som ätit GMO-föda: http://www.nationofchange.org/first-long-term-study-released-pigs-cattle-who-eat-gmo-soy-and-corn-offers-frightening-results-13723 Det finns massvis av data på de negativa effekterna av GMO-både hälsofaror och miljöfaror. Ett av de grundläggande problemen med GMO är just metoden som används för att implantera främmande gener i annan organism, det som beskrevs i början av inslaget: nämligen att det görs med hjälp av bakterier. Det är ingen exakt metod, och en bieffekt blir att organismen blir kontaminerad med bakteriens dna, vilket bland annat orsakar inflammation. Jag uppmanar alla som läser detta att börja ta reda på fakta själv, och läs då inte bara det som kommer från SLU och svenska forskare, utan kolla brett!

Viktor: Finns det då inte risker med att grödan smittar andra grödor? 
Stefan Jansson, växtfysiolog: Smittar med vad då? Det är lika stor risk att en GM-gröda korsar sig med en annan gröda, som att en annan sort gör det, och risken för ”problem” är precis lika stor


Blekingebo: Så oron från biodlare är obefogad? 
Linus Brohult: Självklart kan biodlare med rätta vara oroade över Round Up och andra växtgifter, jag vill dock inte att det okommenterat här på chatten ska skrivas som orsak till ”bidöden” (som är ett väldigt omfattande fenomen, med också en hel del andra orsaker som vi tidigare tagit upp). /Linus Brohult, SVT Vetenskap

Viktor: Finns det då inte risker med att grödan smittar andra grödor? 
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: Hej Viktor! Om du med ”smittar” menar att t ex pollen från en genetiskt modifierad gröda kan spridas, så visst kan det ske. Vindpollinerade grödor är naturligtvis mer problematiska än t ex potatis, som ju i praktiken aldrig går i frö i vanlig odling och inte har några vilda släktingar i åtminstone Sverige. Därför blir det ju viktigt med riskbedömningar av varje gröda. 

Thore: Stefan, men är det inte sant at Monsanto skapat bomull vars frön vägrar att gro? Ser Du inga problem med detta?
Stefan Jansson, växtfysiolog: Det hade väl varit lite dålig business, eller hur? Sanningen är att GM bomull har blivt en mycket stor succe i Indien, det började med att bönderna smugglade in dessa för att få odl dem, nu när de blivit godkända använder så gott som alla dem eftersom de då slipper spruta med bekämpningsmedele, och därför blir mycket friskare (och tjänar mer pengar...)


Thore: Det som skrämmer mig är om Monsanto och andra globala jättar tar bort möjligheten att använda säg, majs till att odla nya plantor. Alltså att de dödar den normala cykeln så att alla bönder måste köpa frön från konglomeraten därför att skörden (frukten/fröet/what ever) som produceras med deras GMO-plantor inte kan gro. I så fall så är det ju fara å' färde. Har hört att de gjort så med bomull i Indien. Bönderna blir livegna som måste betala vad nu konglomeraten behagar att debitera dem för ettåriga växter. Otäckt det där. Girigheten vet ingen gräns.
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: Hej Thore!
Jag antar att du syftar på terminatorgenen, vilken har diskuterats mycket och är en av orsakerna till att många småbrukare i Syd är emot GMO. Debatten i Syd handlar ju oftast just om rätten till utsäde.

Ingela: ”Stefan Jansson, växtfysiolog: Som jag svarade nyss stämmer detta inte, ingen majsodlare vill ta eget utsäde hursomhelst” det stämmer inte då det är just detta de amerikanska bönderna gått till domstol med. Fast då om sojabönerna. 
Stefan Jansson, växtfysiolog: Sojabönor är det lite annorlunda med, där kan man hellre ta eget. Det är sant att det vissa företag behäftat dessa med krav på odlarna, men det kan de göra endast för att de givits monopol p g a ett så hårt regelverk som utesluter konkurrens. Så detta är ett probelm skapat av lagstiftningen, fanns det bättre konkurrens skulle ju ingen köpa frö som har restriktioner


Göran: Om man tar en g-m växt av ett slag och lika dan växt som inte är g-m och gör mikrobiologiska studier av båda sorter, går det då inte att analysera om det finns skadliga ämnen/sammansättningar i den ena respektive den andra växten. Om det finns skillnad, vad är det som skiljer och är fynden från den g-m växten farlig i förhållande till den obehandlade? Går det att med dagens teknik göra en sådan analys?
Stefan Jansson, växtfysiolog: Det finns massor av sådana studier (vi har även gjort sådana själva). I samtliga fall är skillnaderna mellan GO och icke.GM mindre än skillnaderna mellan två ”vanliga” sorter


eskil: Är det alltid rätt att följa ”den allmänna opionen”? Hade det hemska dödsstraffet avskaffats om man röstat om det? Och hur skulle en enkät om invandringen slå idag? Rädsla är inget bra styrinstrument!
Misse Wester, riskforskare: Hej Eskil, det finns som sagt studier som visar att allmänheten inte rär rädda eller oroliga för GMO ii någon stor utsträckning utan snarare vill ha svar på andra frågor än den naturvetenskapliga riskbedömningen kan svara på. '
Vad som styr politiska beslut är en annan men mycket intressant fråga.


Åsa: Vet man hur människor och djur mår av att äta dessa produkter? Om 10 år, om 20 osv. Svar nej det vet man inte. Vi blir försökskaniner.
Stefan Jansson, växtfysiolog: Vi vet däremot att risken inte är ett dugg större än vad den är med alla andra grödor, vet inte om det räcker som svar...


Linda: Var inte det gräs som började producera cyanid och där mängder av kossor dog, GMO-gröda?
Stefan Jansson, växtfysiolog: Nej, men det finns massor av icke GM-växter (t ex många klöverstorter) som producerar cyanid.


Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: Hej alla! En fråga som borde varit belyst i reportaget om Kenya var ju huruvida GMO-majsen också förutsätter stora mängder instasmedel? Kommer den odlas i monokultur? Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad bonde- och miljöorganisationer i Östafrika som i sitt praktiska arbete har visat att säkrare och högre skördar hos småbrukare snarare kommer av en större sortvariation, bättre insamling av regnvatten, kompost, fler grödor osv än av fortsatta monokulturer. Ett arbete som förresten gav en av organisationerna pris nyss.

Åsa: Går inte att se inläggen... är det sensur här? 
Linus Brohult: Frågorna läggs ut när någon som chattar hinner besvara. Det är en massa frågor så de svarande jobbar för fullt.

Lukas Bohm: Fantastiskt att ni svarar på frågor! Jag kommer inte göra som många andra här och blanda in monsanto i GMO debatten, det hör inte hit hur dom beter sig. Skulle du se GMO som en naturlig del av det vi gjort i tusentals år altså att förändra en planta för att passa oss? (hybridisering osv) 
Stefan Jansson, växtfysiolog: Tja, ingen växtförädling är ”naturlig”. Det finns faktiskt knappt en ena gröda som vi odlar i Sverige som finns här naturligt. GM eller annan förädling handlar om att göra växter som vi kan leva på, utan några större skillnader


Bengt: Det är märkligt att naturskyddsföreningen alltid kommer dragande med argumentet om att ogräset blir resistent mot herbiciden och att man sen skulle använda farligare ogräsmedel. Att erfarenhet visar att det alltid förr eller senare uppträder ogräs som är resistent mot de använda ogräsmedlen. För att möta detta behöver man inte använda starkare medel utan man använder medel som har en annan verkan. Så har det varit sedan ogräsmedel började användas och eftersom det hela tiden utvecklas medel som är mera skonsamma mot miljön blir istället effekten att miljön hela tiden skonas. Naturskyddsföreningen bör lära sig hur saker och ting fungerar istället för att demagogiskt sprida lögner.
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: Att resistens mot herbicidtoeranta ogräs har uppstått är knappast en lögn lika lite som resultat från t ex USA som visar att odlare har tvingats använda äldre typer av bekämpningsmedel som tidigare hade förbjudits. 

Lukas Bohm: Vissa påstår att Ekologiska grödor är mer närigsrika än gen-modifierade, stämmer det? 
Stefan Jansson, växtfysiolog: Vissa studier säger det, vissa säger tvärtom. Jag tror man generellt kan säga att det inte är någon skillnad, Ekologisk odling handlar om att odla på ett annat sätt, egentligen inte att resultatat blir annorlunda


Anette: Av den samlade sändningstiden fick GMO forskarna och odlingsförsöken i Kenya med Lobbyisten mest tid av programmet…det kallar jag vinklat SVT!

Gregor: 400 förskare, anknutna till FN, fann att den enda möjliga hållbara framtiden är ett ekologiskt, jordbruk... Då har ju GMO med sin stota användning av gift ingen framtid
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: IAASTD-studien är verkligen intressant! Naturskyddsföreningen, LRF och SVenksa Kyrkan har tillsammans gjort en kortvariant av denna intressanta forskning om det framtida jordbruket på svenska ”Jordbruket vid ett vägskäl”. Går att tanka ner från hemsidan eller skicka efter.

Gregor: 400 förskare, anknutna till FN, fann att den enda möjliga hållbara framtiden är ett ekologiskt, jordbruk... Då har ju GMO med sin stota användning av gift ingen framtid
Stefan Jansson, växtfysiolog: Tja, fast alla stora vetenskapsorganisationer, t ex Europas vetenskapsakademier; EASAC 

http://www.easac.eu/home/reports-and-statements/detail-view/article/planting-the.html

och AAAS

http://www.aaas.org/news/releases/2012/1025gm_statement.shtml

hävdar att ska vi få ett uthålligt jordbruk så kan vi inte forstätta att förbjuda den bästa tekniken att nu dit


Gregor: Det finns en ny kinesisk studie som säger att mycket lite av Crya och Cryb skadar foster
Stefan Jansson, växtfysiolog: Jaha, i så fall skulle det vara sensation och tala emot allt det som tidigare publicerats av oberoende forskare


Jörgen: Ingen på Vetenskapens Värld som kollar forskning emot GMO och vad dessa grödor gör för vår kropp ? 
Linus Brohult: Hej! Givetvis har vi kollat sådant. Men kontakta gärna reportern som gjorde reportaget (jens.ergon@svt.se) med konkreta tips. Han har arbetat en tid med att gå igenom de studier som gjorts inom de här områdena. /Linus Brohult, SVT Vetenskap

Anna: Round up används ju i överflöd vid odling av genmanipulerade grödor 
Stefan Jansson, växtfysiolog: I de som är resistanta mot roundup, ja. Men data visar att bekämpningsmedlesanvändningen i stort minskas om man får använda GM. Det gäller framför allt om man får använda grödor som är motståndskraftiga mot insekter eller svampar, där skulle det innebära stora miljövinster


Lukas Bohm: Fantastiskt att ni svarar på frågor! Jag kommer inte göra som många andra här och blanda in monsanto i GMO debatten, det hör inte hit hur dom beter sig. Skulle du se GMO som en naturlig del av det vi gjort i tusentals år altså att förändra en planta för att passa oss? (hybridisering osv) 
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: Hej Lukas!
Naturskyddsföreningen menar att gentekniken möjliggör sådant som traditionell förädlning inte tidigare gjort och detta motiverar regelverket. Som Johanna Sandahl sa i TV-programmet, kan man ju efter tid hantera olika GMO olika beroende på vilka risker man förknipar med dem. Sådan GMO som har använts länge kan man köra i snabbspår genom regelverket – jämför med hur man idag i regelverket för kemikalier hanterar olika farliga kemikalier. 
Motargumentet mot att ha ett särskilt regelverk blir alltid att man kan få fram samma egenskaper på andra sätt........ men det betyder väl egentligen bara att det kanske är så att andra sätt att förädla grödor på också kanske borde regleras bättre.... 

Ylva: Monsanto & Co mörkar alla studier som kan skada deras giriga strävan efter att ta makten över den globala livsmedelsindustrin. De har inte själva gjort de studier som kan garantera att ingen risk förekommer för skador på varken människor, djur eller miljö. -Tvärtom så kommer nu studier efter studier av oberoende forskare som säkerställer den extremt farliga kemikalieanvändningen. Men eftersom Monsanto & Co som är så kapitalstarka stämmer de allt och alla som har kritiska synpunkter -och får rätten på sin sida då många inom högre positioner sitter på dubbla stolar och går Monsantos vägar! Mest omskriven har EFSA, European Food Safety Authority blivit, bland annat för att flera av deras ’oberoende’ experter på GMO, visat sig sitta på dubbla stolar! Hur ser ni på detta? 
Stefan Jansson, växtfysiolog: Lita inte på Monsanto, men varför kan du inte lita på alla oss oberoende forskare på svenska och utländska universitet? Även våra studier säger ju att det saknas npågra spdana skador som du skriver om


Viktor: Är inte till exempel Monsantos majs steril? Och i så fall om jag odlar min egen majs i närheten av ett sådant fält finns det inte risk att mitt utsäde påverkas?
Stefan Jansson, växtfysiolog: Nej, den är inte steril


Anna: Jag har hört att där GMO odlats några år så gör de vad som helst för att bli av med det, lever ni i en skyddad verkstad, ser ni inte vad som händer runtom i världen där GMO odlats, Ukraina där de bränner GMO fälten, Hawaii där barn föds missbildade, I USA där det är massdemonstrationer etc etc 
Misse Wester, riskforskare: Hej Anna,
det där är inget jag känner till. Protester mot GMO förekommer på olika platser i världen av olika anledningar, men jag är inte bekant med de situationer du nämner.


Ingela: Stefan Jansson skulle vilja påstå att du direkt ljuger i sakfråga efter sakfråga. Indien vill inte ha GMO bomull och ang restriktionerna så är det kontrakten med Monsanto som är begränsande och inte den amerikanska lagstiftningen. 
Stefan Jansson, växtfysiolog: Hur mandet då komma sig att så gott som varenda Indisk bomullsbonde år efter år väljer att köpa essa sprter när han har massvis med andra att välja på?


Frank: Stefan Jansson säger att GM-bomullen varit en stor framgång i Indien. för vem då? Inte för bönderna i alla fall, som djupt skuldsatta begår självmord i tiotusental!
Stefan Jansson, växtfysiolog: Självmordsfrekvensen har varken ökat eller minskat i och med att BT bomull infördes, kolla t ex vad Stockholm Environmental Institute publicerat om detta


Frank: Stefan Jansson säger att GM-bomullen varit en stor framgång i Indien. för vem då? Inte för bönderna i alla fall, som djupt skuldsatta begår självmord i tiotusental!
Misse Wester, riskforskare: Hej Frank,
det du tar upp är en fråga som många vill ha svar på. Vem som har nytta av en viss teknik kan vara en svår fråga att besvara, även om jag tror de allra flesta oberoende forskare vill väl. Frågan blir aktuell när stora företag dominerar markanden och det drabbar svaga grupper.


Ylva: Monsanto & Co mörkar alla studier som kan skada deras giriga strävan efter att ta makten över den globala livsmedelsindustrin. De har inte själva gjort de studier som kan garantera att ingen risk förekommer för skador på varken människor, djur eller miljö. -Tvärtom så kommer nu studier efter studier av oberoende forskare som säkerställer den extremt farliga kemikalieanvändningen. Men eftersom Monsanto & Co som är så kapitalstarka stämmer de allt och alla som har kritiska synpunkter -och får rätten på sin sida då många inom högre positioner sitter på dubbla stolar och går Monsantos vägar! Mest omskriven har EFSA, European Food Safety Authority blivit, bland annat för att flera av deras ’oberoende’ experter på GMO, visat sig sitta på dubbla stolar! Hur ser ni på detta? 
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: Hej! Monsanto vill självklart att det jordbruk som idag dominerar världen – ett jordbruk som förutsätter kemiska bekämpnignsmedel och konstgödsel – ska fortsätta dominera. Att allt fler faktiskt tänker annorlunda välkomnas inte. Den s k agroekologiska utgångspunkten som bygger på att man utgår från vad platsen kan producera och bygger vidare på det utan att systematiskt använda bekmedel och konstgödsel, vinenr mark. Agroekologi utesluter inte enstaka kemisk bekämpning – i stil med medicinering – men det är stor skillnad på det och systematisk användning. Om GMO kommer att vara en del av agroekologin kvarstår väl att se. Hittills finsn ju inga sådan grödor i odling. 

Anna: Round up används ju i överflöd vid odling av genmanipulerade grödor 
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: ...liksom i en hel del odling av icke GMO...och i trädgårdar....

Gregor: Det är typiskt, man bara förnekar de data som talar mot GMO.
Stefan Jansson, växtfysiolog: Tja, så sägs det ofta. Faktum är dock att det faktiskt är så att Vetenskapen i stpr enighet avfärdat de argument som brukar föras fram. Kolla de länkar jag givit ovan till EASAC och AAAS-texterna


Anna: Misse, vi är visst jätterädda för GMO, hur går din forskning till egentligen?
Misse Wester, riskforskare: Hej Anna,
vissa individer kan givetvis vara rädda men när vi gör mätningar – både med enkäter och intervjuer – bland större grupper visar det sig att rädsla inte är den dominerande känslan.


Luca: Har du sett dokumentärfilmen the world according to Monsanto? Om du har gjort det vad har du för åsikter om Monsanto? Har du inte sett det så bör du göra det :-) 
Stefan Jansson, växtfysiolog: Jodå, jag har sett den och skulle kunna ge en lång lista på varför jag tycker att den på ett systematsikt sätt förfalskar vetenskapliga fakta


Christoffer A: Hej Misse, kan det vara så att vi(ssa) människor är mer styrda av irrationella rädslor än av faktisk vet(en)skap och kunskap?
Misse Wester, riskforskare: Hej Christoffer,
det tror jag inte. Det finns mycket forskning som visar att människor för det mesta är rationella men att vi kanske har olika perspektiv.
experter brukar se mest till sannolokhet för att något dåligt ska hända, medan allmänheten ser till konsekvensen. Men rationella är vi (nästan) alltid!


Luca: Har du sett dokumentärfilmen the world according to Monsanto? Om du har gjort det vad har du för åsikter om Monsanto? Har du inte sett det så bör du göra det :-) 
Misse Wester, riskforskare: Jag ska titta och tar gärna del av Stefans lista då!


Gregor: Det är ju så att glyfosatsprutning skapar resistens hos skadeinsekter OCH superogräs – och då får man spruta ännu hårdare, eller hur
Stefan Jansson, växtfysiolog: Glyfosat är bara mot ogräs .Och ja, används för mycket glyfosat så gynnar man resistensutveckling. Men det är inget som hänger ihop med GM tekniken, det fanns glyfosat-resistenta ogräs innan det fanns GM växter, och det finns även Glyfosat-resistena grödor som inte är GM


odlare: Vad är det igentligen som skulle vara en risk med GMO? På vilket den biologiska mångfalden skulle bli reducerad enbart för att man skulle odla dessa genmodifierade grödor. Oftast handlar det om stora odlingar där redan monokulturer råder. Hur lång tid tar det för en växt att anpassa sig i en viss miljö för att få generna ändrade? 
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: Du sätter fingret precis på nyckelfråga! En stor del av motståndet mot dagens GMO handlar ju just om att dagens GMO-grödor bara fortsätter dagens kemikaliejordbruk vars negativa effekter på miljön är välkända och på intet sätt omtvistade; minskad biologisk mångfald, övergödning, rester av föroreningar i livsmedel och miljön. Vi väntar med spänning på andra GMO. 

Torbjörn: Är det ingen som vill kommentera mina inlägg om risken att utveckla allergi pga GMO och att vårt imunsystem ej är vant vid de nya generna som tillförs 
Misse Wester, riskforskare: Hej Torbjörn,
jag vet inget om detta så jag kan dessvärre inte svara.


Anette: Stefan Jansson: Kan du lägga ut den forskningsrapporten som bevisar ditt påstående att risken inte är ett dugg större. Du pratar i generella termer. Har du sett ALLA forskningsförsök på människa/djur med Gmo grödor?
Stefan Jansson, växtfysiolog: Nej, jag har förstås inte läst alla tusentals rapporter som visar detta. Men läs http://www.easac.eu/home/reports-and-statements/detail-view/article/planting-the.html

och

http://www.aaas.org/news/releases/2012/1025gm_statement.shtml


Lisa: Vad baserar ni den forskningen på. En nyligen hårt kritiserad forskningstudie som släpptes I Storbritannien visade att alla f”forskarna” hade personlig vinning att skriva positivt om GMO. Så det finns ingen oberoende forskning om att GMO inte innebär risker. Ni far med osanning. 
Misse Wester, riskforskare: Hej Lisa,
jag är osäker på vilken forskning du syftar till och då blir det svårt att besvara din fråga.


Ingela: Stefan Jansson, växtfysiolog det är också ett faktum att vi inte behöver GMO då vi redan producerar mer mat än vad vi behöver, men att de fattiga länderna inte kan betala för sej och därför blir utan. 
Stefan Jansson, växtfysiolog: Så är det, det problemet löser man inte med GMO, men det är väl inte ett argument emot? Skall allt förbjudas som inte löser alla världens problem?


Ingela: Stefan Jansson, växtfysiolog det är också ett faktum att vi inte behöver GMO då vi redan producerar mer mat än vad vi behöver, men att de fattiga länderna inte kan betala för sej och därför blir utan. 
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: Hej Ingela! Bra att detta kommer upp. Tyvärr lever myten om att högre produktion är det enda som komerm att kunna försörja världen. Precis som du säger producerar vi redan idag tillräckligt med mat men den är givetvis ojämnt fördelad. Krig, fattigdom, brist på vatten osv – är långt viktigare att lösa. Ska vi försörja oss alal i framtidne måste vi äta minder animalier så att åkermarken i högre grad kan användas till sådant som människor kan äta direkt. Dessutom kanske vi vill ha ut bioenergi, fibrer och annat från åkern också.

Anna: Stefan,Vem sponsrar er verksamhet? 
Stefan Jansson, växtfysiolog: Vi är universitetsforskare och får därför så gott som alla pengar genom att söka statliga forskningsmedel. Inte ett öre från Monsanto om det är det du undrar? Själv tror jag bara jag en gpng i livet pratat med en som jobbar på Monsanto (och då visste jag inte ens om det förrän efteråt)


Thore: Hur duktiga är man på att de facto styra de nya egenskaperna som GMO ger? Oanade sideffekter borde oroa. Säg att man tar ut en gröda för fälttester och att det visar sig att den grödan hade en oönskad bieffekt men att den redan korsar sig med befintlig gröda. Hur gör man då? Samma sak som med Afrikanska/Europeiska bin? Inget att göra?
Stefan Jansson, växtfysiolog: Det finns två helt olika världuppfattningar vad gäller bomullsodlare i Indien, så är det. Jag har aldrig varit där och kollat, men jag litar på officiella källor


Frank: Hur ska man kunna lita på forskarna? SLU samarbetar ju öppet med Monsanto...
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: Det är oerhört viktigt att offentlig forskning finns och att det inte bara blir företagens forskning. Staten borde satsa mer på forskning – särskilt riskforskning. Svensk offentlig växtförädling lever idag i skymundan tyvärr. 

Gregor: Dessutom FINNS inga långtidsstudier. De bästa har Seralini gjort, har har gjort flera studier, men Monsantointressen angriper honom med ojusta metoder
Stefan Jansson, växtfysiolog: Det fanns många långtidststudier, den bästa är väl alla försöksdjur som de senaste 10 åren använts i alla forskningsstudier i t ex USA, eftersom så gott som allt djorfoder är baserat på GM soja är detta en gigantisk grupp. Inga negativa effekter har noterats...


Anna: Naturen är väl alldeles underbar som den är, det är vi som ska anpassa oss till den och inte tvärtom, eller hur
Stefan Jansson, växtfysiolog: Det må så vara, men då ska vi nog inte hålla på med npgon form av jordbruk...


Torbjörn: Hej Misse Jag blev överkänslig mot majs för ca 10 år sedan. Jag misstänker att det kan bero på GMO majs. Hur ser du på risken att utveckla allergi pga GMO grödor 
Misse Wester, riskforskare: Hej,
det där vet jag inte mycket om alls är jag rädd så jag är nog fel person att svara.


Lisa: Vad baserar ni den forskningen på. En nyligen hårt kritiserad forskningstudie som släpptes I Storbritannien visade att alla f”forskarna” hade personlig vinning att skriva positivt om GMO. Så det finns ingen oberoende forskning om att GMO inte innebär risker. Ni far med osanning. 
Stefan Jansson, växtfysiolog: Vad säger du om de totalt 3 miljarder som EU satsat? Är det sponsrat av Monsanto kanske?


Frank: Stefan Jansson, varför kommenterar du inte SLU:s samarbete med Monsanto?
Stefan Jansson, växtfysiolog: Nu hör jag inte till SLU, men såvitt jag vet finns inget sådan samarbete. Vad tänker du på då?


Lukas: vad om vi slutade med GMO helt, vad skulle bli effekterna? skulle vi behöva sköva mer skog för att få plats med våra grödor? skulle priserna gå upp markant?
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: Låt oss leka med tanken att GMO-sojan (idag ca 80 % av alla soja Sydamerika) inte längre skulle vara GMO. Vad som händer med skördenivån beror ju på vilket odlingssytem man då odlar i. Fortsätter man med monokulturer som sprutas intensivt eller tar men bättre växtföljder osv? Så det är inte enkelt att säga vad som händer. Men en gissning är nog att i det korta perspektivet går sojapriset upp – vilket kanske får den positiva effekten att svensk foderindustrin börjar se sig om efter svenska proteingrödor att ge till mjölkkor...

Torbjörn: Är det ingen som vill kommentera mina inlägg om risken att utveckla allergi pga GMO och att vårt imunsystem ej är vant vid de nya generna som tillförs 
Gun Rudquist, Naturskyddsföreningen: Hej Torbjörn! Jag har inte hört något om detta – sorry. 

Viktor: @ Stefan Jansson – Betyder det i så fall att vi inte kan lita på nyhetsrapporteringen längre eftersom dina käller uppger helt andra saker. Jag har sett dirketa reportage från Indien från seriösa nyhetskanaler där de både beskrivit av självmorden ökat samt att bönderna i många områden vägrar odla gmo efter att de blivit pressade av Monsantos jurister och liknadne. Vem ska jag tro på? 
Stefan Jansson, växtfysiolog: Det beror nog på vilken del av nyhetsrapporteringen man ser på. Ingen kan förneka att den går väldgt mycket isär, frågan är om man väljer att lyssna på forskare eller inte


Thore: Det är en allmän fråga Stefan. Glöm Indien, tänk Sverige: Hur duktiga är man på att de facto styra de nya egenskaperna som GMO ger? Oanade sideffekter borde oroa. Säg att man tar ut en gröda för fälttester och att det visar sig att den grödan hade en oönskad bieffekt men att den redan korsar sig med befintlig gröda. Hur gör man då? Samma sak som med Afrikanska/Europeiska bin? Inget att göra? :)
Stefan Jansson, växtfysiolog: Vi gör just dessa studier själva. Det vi kan sluta oss till är att de ”oönskade effekterna” är mindre än om vi jämför två sorter som inte är GMO


Christoffer A: Hej Misse, en utmärkande sak för oss människor är ju att vi ofta styrs av irrationella och ibland helt obefogade rädslor i stort som i smått (typ mörkerrädsla eller rädslan för kontrollförlust). På vilket sätt kan du se att det finns den typen av irrationella rädslor som styr våra ”åsikter” i det här sammanhanget?
Misse Wester, riskforskare: Hej Christoffer,
jag vet inte om jag skulle hålla med om att vi styrs av vår mörkerrädsla eller kontrollförlust i så stor utsträckning att det påverkar vår rationalitet.
När det gäller GMO eller risker med ny teknik så är det snarare konsekvenserna som är viktiga.


Gregor: Du säger 1000 rapporter. Så många är det inte, men Monsanto har gjort många beställningsarbeten. Kan du då ta tre saker från din långa lista av argument?
Stefan Jansson, växtfysiolog: Läs t ex vad 41 av de 44 svenska universitetsforskare som har forskningsanslag för grundforskning om växter anser

http://www.dn.se/debatt/kvasivetenskap-hindrar-ett-hallbart-jord-och-skogsbruk/


Linus Brohult: Hej! Vi hade tänkt hålla på i 45 minuter, har dragit över tiden litegrann, men nu måste vi tacka alla er som ställt frågor och de som försökt ge svar så gott de kunnat. Det kom in hundratals frågor, men 66 hann i alla fall besvaras. Tack så mycket för alla intressanta frågor och svar.
/Linus Brohult, SVT Vetenskap

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer