Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Detta innehåller klimatavtalet

Foto: TT

Delarna om finansiering ligger nu utanför själva den bindande avtalsdelen. Ambitionen är att den globala uppvärmningen ska hållas en bra bit under två grader, med sikte på 1.5 grader. Ländernas utsläppsmål ska ses över och revideras var femte år.

Det långsiktiga målet att hålla den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och sträva mot 1,5 grader är kvar.

Men det finns inga siffror om i vilket takt utsläppen ska minska och när. Det togs bort i det tidigare utkastet och har inte kommit in i avtalet igen. Det här fick kritik av många för att om man ska kunna nå ett mål på 1,5-2 grader, behöver det också en väg för hur man ska minska utsläppen.  

Nytt nu är att de har lyft ut alla siffor om pengar ur den legalt bindande delen av avtalet. De ligger istället i ett separat beslut. De 100 miljarder US dollarna årligen till 2020 ska utgöra en bottenplatta. Ett nytt mål ska sättas senast år 2025 där beloppet måste vara högre.

Det är de rika länderna som ska stå för de finansiella resurserna till utvecklingsländernas klimatanpassning, utsläppsminskningar och omställning till en grön ekonomi. Men andra länder ”uppmuntras” också att bidra frivilligt.

När det gäller ländernas klimatplaner och utsläppsminskningar ska de revideras vart femte år med en förstå genomgång år 2023. Men utanför den legalt bindande delen står också att en uppgradering av utsläppsmålen ska ske 2018. Och det för att själva det nya klimatavtalet kommer att gälla först från år 2020.

Här finns hela avtalstexten.

#vårtklimat

Mer i ämnet